elektro.info

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

news 100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych...

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu.

Program Podwójny Dyplom na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

Double Degree Program at the Faculty of Electrical Engineering of the Wroclaw University of Science and Technology – increasing the chances of a technical studies graduate in a job market

Struktura podwójnego dyplomu

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o europejskim rynku pracy dla absolwenta studiów inżynierskich w Polsce. Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej absolwenci uczelni technicznych mają coraz szersze możliwości współpracy i rozwoju. Dodatkowo nieustanny postęp przemysłowy, poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii, opartych na bezprzewodowej komunikacji, umożliwia pracę praktycznie w dowolnym miejscu nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Zobacz także

Kryzys szkolnictwa zawodowego w Polsce

Kryzys szkolnictwa zawodowego w Polsce

Artykuł przedstawia aktualną sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. Analizie został poddany stan szkolnictwa zawodowego sprzed transformacji ustrojowej, który zestawiono z dzisiejszą sytuacją. Zaprezentowano...

Artykuł przedstawia aktualną sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. Analizie został poddany stan szkolnictwa zawodowego sprzed transformacji ustrojowej, który zestawiono z dzisiejszą sytuacją. Zaprezentowano genezę obecnie obserwowanego kryzysu szkolnictwa zawodowego. Artykuł prezentuje również sposoby rozwiązania problemów szkolnictwa zawodowego. Jego zakres tematyczny odnosi się m.in. do następujących zagadnień: edukacja, szkolnictwo zawodowe, programy kształcenia oraz baza dydaktyczna

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

W artykule:

  • Geneza powstania
  • Opis programu
  • Studia w OvGU
  • Wyzwania

W ostatnim czasie często słyszymy hasło – Przemysł 4.0, dotyczące nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Dlatego tak ważne jest przygotowanie polskich studentów do pracy w międzynarodowych firmach. Jednym z pomysłów przygotowania przyszłych absolwentów do obecne panujących warunków pracy jest program podwójnego dyplomowania realizowany na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, oferujący możliwość ukończenia studiów magisterskich zarówno na Politechnice Wrocławskiej (PWr), jak i niemieckiej uczelni, a mianowicie Uniwersytecie Otto-von-Guericke w Magdeburgu (OvGU).

Geneza powstania

W celu ujednolicenia europejskiego szkolnictwo wyższego w roku 1999 grupa 29 europejskich krajów (później 45) podpisała Deklarację Bolońską, obejmującą między innymi poprawę możliwości transferu zarówno studentów, jak i pracowników uczelni, przyjęcie systemu studiowania opartego na dwóch głównych poziomach czy ustanowienie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS). Dzięki wprowadzeniu Deklaracji Bolońskiej [2] możliwe zostało stworzenie projektu Podwójny Dyplom [3], który to daje możliwość wspólnego kształcenia studentów przez polską i niemiecką uczelnię zakończonego uzyskaniem dwóch dyplomów magistra.

Głównym pomysłodawcą ww. projektu został były pracownik Politechniki Wrocławskiej prof. Zbigniew Styczyński, który w tamtym czasie pełnił funkcję Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Technik Informacyjnych na Uniwersytecie Otto-von-Guericke w Magdeburgu. Projekt zapoczątkowany został w roku 1999 i obejmował współpracę pomiędzy PWr a OvGU w zakresie elektrotechniki umożliwiając odbywanie polskim studentom praktyk w niemieckich firmach (np. Siemens, Instytut Fraunhofera), polsko-niemiecki nadzór nad doktorantami czy też wymianę pracowników akademickich. Jednak jego nadrzędnym celem było przygotowanie programu Podwójny Dyplom na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Po trzech latach przygotowań w roku 2002 pierwsi studenci kierunku Elektrotechnika Wydziału Elektrycznego PWr rozpoczęli naukę na OvGU.

W latach 2002–2011 program podwójnego dyplomowania był realizowany na studiach jednolitych odbywających się na Politechnice Wrocławskiej. Polscy studenci po zaliczeniu 6 semestrów studiów w języku polskim na PWr wyjeżdżali na dwa ostatnie lata do Magdeburga realizując program studiów magisterskich na OvGU prowadzonych całkowicie w języku niemieckim. Wymagania rekrutacyjne obejmowały posiadanie średniej ocen powyżej 4,5 oraz znajomości języka niemieckiego. Pobyt studentów za granicą był wspierany finansowo, w początkowych latach przez Ministerstwo Edukacji Saksonii-Anhalt, a później poprzez europejskie programy dedykowane studentom, jak np. Socrates czy Erasmus. Aby otrzymać dyplom niemieckiej uczelni, niezbędne było zdanie podczas pobytu na OvGU egzaminu DSH (egzamin dla kandydatów na studia w Niemczech). W ostatnim semestrze studiów studenci pisali pracę magisterską w języku niemieckim, jak i polskim, a obrona pracy odbywała się przed komisją złożoną zarówno z polskich, jak i niemieckich nauczycieli akademickich na przemian na PWr i na OvGU. W sumie program Podwójnego Dyplomowania w języku niemieckim ukończyło 29 polskich studentów [2].

Literatura:

  1. Z. Styczyński, Projekt Podwójny Dyplom. Współpraca Magdeburg – Wrocław jako udany przykład kooperacji szkolnictwa wyższego w zjednoczonej Europie. Śląska Republika Uczonych, 2017.
  2. The Bologna Process and the European Higher Education Area (2017) EU – Education and training. http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_pl
  3. T. Smieja, K. Rudion, Z. Styczynski, J. Szafran, The Double Diploma Project. A new education conceptin a United Europe. Int. Journal of Electrical Engineering Education. Manchester, p. 184–191, 2007.

Streszczenie

Wysoka konkurencyjność rynku pracy wymusza powstawanie nowych perspektywy dlazdobywania wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych młodych ludzi. Jedną z możliwości zwiększenia szans na rynku pracy dla absolwenta studiów technicznych jest program Podwójny Dyplom realizowany przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Elektrotechniki i Technik Informacyjnych Uniwersytetu Otto-von-Guericke w Magdeburgu. Program oferuje możliwość ukończenia studiów magisterskich na obu uczelniach. Studenci uczestniczący w programie studiują jeden rok na Politechnice Wrocławskiej, a następnie jeden rok na partnerskim Uniwersytecie w Magdeburgu. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i obronie pracy magisterskiej student otrzymuje dyplom magistra obu uczelni.

Abstract

Double Degree Program at the Faculty of Electrical Engineering of the Wroclaw University of Science and Technology – increasing the chances of a technical studies graduate in a job market

High competitiveness of the labor market forces the emergence of new perspectives for gaining educational and professional qualifications of young people. One of the opportunities to increase the chances of a graduates in the labor market is the Double Degree program pursued by the Faculty of Electrical Engineering at the Wroclaw University of Science and Technology and the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Otto- von-Guericke University in Magdeburg. The program offers the possibility of completing master’s studies at both universities. Students participating in the program study one year at the Wroclaw University of Science and Technology and then one year at the partner University in Magdeburg. After completing all subjects and defending the master thesis, student receives a master degree from both universities.

Aby zobaczyć pełną treść artykułu, wykup abonament

Powiązane

news Nowy kierunek na Politechnice Gdańskiej – Morska energetyka wiatrowa

Nowy kierunek na Politechnice Gdańskiej – Morska energetyka wiatrowa

Na Politechnice Gdańskiej startuje nowy kierunek studiów podyplomowych pn. Morska energetyka wiatrowa. Rekrutacja już się rozpoczęła.

Na Politechnice Gdańskiej startuje nowy kierunek studiów podyplomowych pn. Morska energetyka wiatrowa. Rekrutacja już się rozpoczęła.

news Nowa turbina lądowa w Holandii

Nowa turbina lądowa w Holandii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, amerykański producent turbin wiatrowych General Electric zainstalował w Holandii swoją pierwszą lądową turbinę o rekordowej mocy 5,3 MW. W tym roku GE postawi również...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, amerykański producent turbin wiatrowych General Electric zainstalował w Holandii swoją pierwszą lądową turbinę o rekordowej mocy 5,3 MW. W tym roku GE postawi również w Holandii prototyp największej morskiej turbiny wiatrowej o ponad dwukrotnie większej mocy.

Kazimierz Zygmunt Idaszewski

Kazimierz Zygmunt Idaszewski

Wspomnienie o prof. Kazimierzu Idaszewskim, wybitnym polskim naukowcu, nauczycielu akademickim, działaczu naukowym i społecznym, wychowawcy wielu naukowców, m.in. późniejszych profesorów. Specjalizował...

Wspomnienie o prof. Kazimierzu Idaszewskim, wybitnym polskim naukowcu, nauczycielu akademickim, działaczu naukowym i społecznym, wychowawcy wielu naukowców, m.in. późniejszych profesorów. Specjalizował się m. in. w elektrotechnice i miernictwie.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.