elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

O czym warto pamiętać dobierając UPS?

Topologia zasilacza UPS typu VFD

UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) jest urządzeniem gwarantującym bezprzerwowe zasilanie odbiorników w przypadku wystąpienia przerwy lub awarii zasilania. Głównymi funkcjami tego typu urządzeń jest ochrona danych w przypadku zaniku zasilania (np. poprzez umożliwienie zapisania danych i bezpieczne wyłączenie odbiornika) oraz ochrona przed zakłóceniami w sieci.

Podstawowym i oczywistym kryterium doboru UPS-a jest zapewnienie właściwych parametrów napięcia zasilającego i wyjściowego, jednakże nie są to jedyne kryteria, jakimi powinien kierować się użytkownik przy doborze urządzenia. Dobierając zasilacz UPS należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak: bilans mocy, topologia UPS, czas podtrzymania, warunki pracy, czy warunki ekonomiczne (całkowite koszty posiadania urządzenia).

Bilans mocy

Głównym kryterium jest moc odbiorników, należy pamiętać, iż producenci UPS-ów definiują swoje urządzenia podając dwa spośród trzech parametrów: moc czynną, moc pozorną oraz współczynnik mocy cosα tylko dla sinusoidalnych przebiegów prądu i napięcia PF=cosφ).

Nowoczesne odbiorniki w sieciach IT są odbiornikami pracującymi przy współczynniku mocy cosφ z zakresu 0,95–1, starsze odbiorniki mogą posiadać cosφ=0,7–0,8 i są odbiornikami o charakterze nieliniowym (Czytaj więcej na ten temat).

Przeczytaj także: Współpraca zespołu prądotwórczego z zasilaczem UPS

W przypadku zasilania z UPS-a silników i odbiorników nieliniowych przy doborze mocy zasilacza UPS należy uwzględnić prądy rozruchowe oraz odkształcone, co jest niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania. UPS o zbyt małej mocy przeznaczony do zasilania odbiorników nieliniowych lub silników elektrycznych przy wzroście obciążenia automatycznie przejdzie na bypass zewnętrzny, co będzie skutkowało pozbawieniem układu zasilania funkcji napięcia gwarantowanego.

Przeczytaj także: Wpływ wahań napięcia na jakość energii elektrycznej w aspekcie zastosowania zasilaczy UPS

Należy podkreślić, że moc wejściowa zasilacza nie jest równa mocy wyjściowej. Zasilacz pobiera bowiem z sieci moc większą niż oddaje zasilanym odbiornikom. Wynika to z faktu, że dobierając moc zasilacza UPS na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej Pz należy przyjmować 25% rezerwy na potrzeby ładowania baterii akumulatorów oraz strat w torach prądowych i układach elektronicznych, a także skompensowania chwilowego wzrostu mocy.

Przeczytaj także: System zasilania gwarantowanego dla budynku mieszkalnego

Moc wejściową zasilacza należy obliczyć z następujących zależności:

gdzie:

η – sprawność zasilacza UPS,

W – współczynnik zniekształcenia podawany przez producenta zasilacza UPS, w [-],

PwyjUPS – moc czynna wyjściowa zasilacza UPS, w [W],

PwejUPS – moc czynna wejściowa zapotrzebowana przez zasilacz UPS, w [W],

SwejUPS – moc pozorna wejściowa zasilacza UPS, w [VA].

Czytaj dalej topologia UPS

Przy doborze zasilacza UPS należy również zwrócić uwagę na znamionowy współczynnik szczytu, który określa, ile może zostać przekroczona chwilowa wartość szczytowa prądu w stosunku do rzeczywistej wartości skutecznej tego prądu. Jeżeli wartość współczynnika szczytu w przebiegu prądu pobieranego z UPS-a przekroczy wartość znamionowego współczynnika szczytu, to mogą wystąpić zakłócenia w pracy zasilacza, łącznie z jego wyłączeniem.

Przeanalizujmy moc zasilacza ze względu na jego współczynnik mocy zapotrzebowanej cosφz (tab. 1.), gdzie:

Pz=PwyjUPS=90 kW, co wynika z faktu, że wraz ze zmniejszniem współczynnika mocy zapotrzebowanej cosφz zasilanych odbiorników moc wyjściowa zasilacza wzrasta.

Dla tej samej wartości obciążenia Pz=90 kW urządzeń o liniowym charakterze zanalizujmy wpływ wejściowego współczynnika mocy cosφwejUPS na wartość prądów wejściowych, a co za tym idzie wielkości (i koszty) zabezpieczeń i przewodów zasilających (tab. 2.):

Dodatkowo należy pamiętać, iż każda asymetria obciążenia powoduje wzrost obciążenia UPS. Przeanalizujmy to na poniższym przykładzie obciążeń jednofazowych podłączonych do trójfazowego zasilacza UPS (tab. 3.). Maksymalna zapotrzebowanie na moc będzie wynosiło 97,75 kVA.

Wydawałoby się, iż zastosowanie zasilacza o mocy 100 kVA przy cosφwejUPS=0,9 jest w zupełności wystarczające, nic bardziej mylnego, zasilacz o mocy 100 kVA dla powyższych danych będzie notorycznie przeciążany. Jako podstawę doboru zasilacza UPS należy przyjąć spodziewany prąd fazy najbardziej obciążonej: SwyjUPS=(√3)· 400·173≈120 kVA.

Większość zasilaczy trójfazowych może pracować z niesymetrią obciążenia poszczegółnych faz w zakresie 0–100%, jadnak dobre praktyki i zwyczaje pokazują, iż zalecana niesymetrycznośc obciążenia na poszczególnych fazach nie powinna przekraczać 20%. Dlatego też tańszym rozwiązaniem jest równomierne obciążenie faz poprzez przełączenie części odbiorów z fazy 3 na fazę 1, dzięki takiemu zabiegowi możliwe jest zastosowanie zasilacza o mocy 100 kVA.

Bardzo często zdarza się, iż zasilacz UPS oprócz odbiorów krytycznych ma zasilać również odbiory, takie jak np. drukarki laserowe, które wymuszają przewymiarowanie zasilacza UPS, a przecież każda praca drukowania może być wykonana po powrocie zasilania podstawowego. Dobór zasilacza powinien uwzględniać przyszłą rozbudowę i gwarantować pracę zasilacza z obciążeniem około 80%, co gwarantuje jego pracę z optymalną sprawnością. W przypadku zasilania odbiorników charakteryzujących się dużymi prądami rozruchowymi, zapas mocy zasilacza UPS musi umożliwić przeprowadzenie rozruchu tych odbiorników.

Topologia UPS

W zależności od charakteru i typu odbiornika możemy zastosować jeden z poniższych typów zasilaczy:

 

Każda z ww. topologii różni się między sobą parametrami elektrycznymi, takimi jak: czas przełączenia na baterie, sprawność oraz zakresem mocy wyjściowej i ochroną przed stanami zakłóceniowymi, takimi jak zapady, przepięcia, wahania częstotliwości itd.

Czytaj dalej czas podtrzymania

Do tej pory na rynku zasilaczy UPS występowały zasilacze łączące w sobie dwie topologie w jednym urządzeniu, były to topologie VFI+VFD, gdzie tryb VFD, często nazywany trybem ECO, to nic innego jak praca zasilacza w obejściu statycznym. Zasilanie odbiorników w takim rozwiązaniu odbywa się bezpośrednio z sieci elektrycznej wraz z jej pełnymi zagrożeniami i zniekształceniami przenoszonymi w kierunku strony pierwotnej, dlatego jest to rozwiązanie niezalecane przy zasilaniu odbiorów o znaczeniu krytycznym. W trybie podwójnej konwersji sprawność zasilaczy w zależności od konstrukcji waha się w granicach 92–96%, co przekłada się na koszty eksploatacji urządzeń.

Ciekawym rozwiązaniem dostępnym od kilku lat na rynku są urządzenia łączące wszystkie trzy topologie (VFI/VI/VFD) w jednym zasilaczu UPS. Rozwiązanie takie pozwala na dopasowanie trybu pracy do panujących warunków sieci elektrycznej, a co za tym idzie pracę z maksymalną dostępną w danych warunkach sprawnością, czyli redukcję kosztów związanych z energią elektryczną. Sprawność tego typu urządzeń w trybie VFI jest na poziomie 95%, w trybie VI na poziomie 97,5%, a w trybie VFD na poziomie 99%. Przełączanie między trybami pracy jest automatyczne i zależne od warunków panujących w sieci zasilającej, czas przełączenia jest nie dłuższy niż 4 ms. Średnioroczna sprawność takiego urządzenia w obiektach klasy Data Center to 97,9%.

Należy też zwrócić uwagę, że są to urządzenia przeznaczone do zasilania odbiorów o znaczeniu krytycznym i dużych mocach (od 200 kW do 9,6 MW), dlatego ze względu na bezpieczeństwo odbiorów praca w trybie VFD nie jest klasycznym rozwiązaniem obejścia statycznego. W trybie VFD urządzenia wyposażone są w filtr pasywny, który zabezpiecza przed przenoszeniem zniekształceń sieci na odbiorniki. W trybie VI falownik urządzenia wykorzystywany jest jako filtr aktywny, niwelując zniekształcenia generowane przez odbiorniki.

Czas podtrzymania

Dobierając zasilacz UPS mamy możliwość pracy w przypadku zaniku zasilania od kilku minut do kilku godzin. Zasilacze mogą posiadać akumulatory wewnętrzne lub zewnętrzne. Podczas doboru akumulatorów należy pamiętać o kilku bardzo ważnych elementach:

 • pojemność baterii – w temperaturze 25°C mamy do dyspozycji 100% pojemności, natomiast w 21°C lub 18°C odpowiednio 95% i 86% pojemności, zatem wraz ze spadkiem temperatury spada nam pojemność akumulatora,
 • znamionowa temperatura pracy akumulatora bezobsługowego wynosi 25°C, każdy trwały wzrost temperatury o 8°C skraca żywotność o 50%, zatem żywotność 5-letniego akumulatora w temperaturze 33°C wynosi 2,5 roku,
 • pojemność akumulatorów powinna być dobrana do mocy ładowarki zasilacza UPS.

 

Wielu użytkowników chce używać zasilacza UPS do pracy ciągłej w chwili zaniku zasilania i wymaga baterii skonfigurowanej nawet na 10 godz. – niestety takie podejście jest nieprawidłowe, ponieważ po rozładowaniu baterii potrzebujemy kilku dni w celu jej ponownego naładowania lub przewymiarowania zasilacza UPS. W trakcie ładowania baterii po rozładowaniu nie spełniamy podstawowego wymogu projektowanego czasu podtrzymania.

Kolejnym błędem jest dobór baterii nieuwzględniający współczynnika jej starzenia oraz współczynnika temperaturowego. Akumulator po przekroczeniu 50% projektowanego czasu życia zaczyna tracić na swojej pojemności znamionowej. Średnia pojemność na koniec okresu żywotności wynosi mniej niż 80% pojemności nominalnej.

Na rynku istnieje wielu dostawców akumulatorów – niestety akumulator 100 Ah producenta „X” będzie miał inne parametry pojemnościowe/wyładowcze niż akumulator 100 Ah producenta „Y”, dlatego przy doborze tych elementów trzeba zwrócić szczególną uwagę na ich parametry pracy i wybierać renomowanych dostawców, gwarantujących rzetelność podawanych informacji. Dla systemów o czasie podtrzymania dłuższym niż 30–60 min zalecanym rozwiązaniem jest skorzystanie z tandemu zespół prądotwórczy–UPS.

Czytaj dalej wymagania ekonomiczne

Warunki pracy

Warunki pracy są bardzo istotnym czynnikiem wydłużającym żywotność naszego systemu. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie 2 oddzielnych pomieszczeń:

 • pomieszczenie UPS – o odpowiedniej wytrzymałości stropu i warunkach środowiskowych. Należy pamiętać, że maksymalna temperatura pracy zasilacza UPS bez utraty jego parametrów nominalnych w zależności od producenta to 40°C (niektórzy producenci dopuszczają temperaturę maksymalnie 30°C z uwagi na spadek mocy zasilacza UPS po jej przekroczeniu). Dodatkowym ograniczeniem jest wysokość nad poziomem morza, podczas pracy na wysokościach powyżej 1000  m n.p.m. należy przewymiarować UPS-a. Pomieszczenie mieszczące UPS-y powinno posiadać ograniczony dostęp dla osób postronnych (jest to pomieszczenie ruchu elektrycznego), być wolne od kurzu, wyposażone w klimatyzację i zabezpieczone przed możliwością wtargnięcia gryzoni,
 • pomieszczenie systemu bateryjnego – ze względu na system bateryjny należy utrzymywać temperaturę 20–25°C. Ze względu na wagę systemu bateryjnego strop pomieszczenia powinien mieć odpowiednią wytrzymałość. Pomieszczenie musi być wyposażone w wentylację zapobiegającą możliwości przekroczenia 40% dolnej granicy wybuchowości (DGW) (DGW dla wodoru o stężeniu 4%). Zestawy bateryjne powinny być wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe.

 

Wymagania ekonomiczne

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z tendencją wyboru najtańszych ofert zakupowych, takie kryteria stawiane są urządzeniom dostarczanym w ramach przetargów publicznych.

Nie jest to jednak podejście uzasadnione ekonomicznie, najczęściej bowiem rozwiązanie najtańsze na poziomie kosztów inwestycyjnych nie oznacza rozwiązania najtańszego w czasie całej eksploatacji (średni czas eksploatacji UPSa to 10–15 lat). Dlatego właśnie przy wyborze zasilacza powinno kierować się najniższym całkowitym kosztem posiadania urządzenia (TCO, ang. Total Cost of Ownership, np. w okresie 5 lub 10 lat), uwzględniającym zarówno koszty inwestycyjne, jak i eksploatacyjne.

Na koszty eksploatacji składają się:

 • koszt obsługi serwisowej,
 • koszt materiałów eksploatacyjnych,
 • koszt wymiany akumulatorów,
 • koszt napraw, w tym części,
 • koszt energii elektrycznej.

 

Powyższe koszty można zredukować, stosując np. akumulatory o projektowanej żywotności 10 lat zamiast 5 lat, podpisując odpowiednią umowę serwisową i dokonując cyklicznych przeglądów. Duży wpływ na zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej ma sprawność zasilacza UPS, współczynnik mocy wejściowej oraz współczynnik zniekształceń nieliniowych. Czynniki te rzutują na wartość mocy wejściowej zasilacza pobieranej z systemu elektroenergetycznego. Wartość sprawności zasilacza rzutuje na moc urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniu UPS.

Wymaganą moc urządzeń klimatyzacyjnych można oszacować zgodnie z zależnością:

Możliwe do osiągnięcia w ciągu roku oszczędności w zależności od sprawności zastosowanego zasilacza UPS mogą wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych dla UPS-a o mocy PwyjUPS=90 kW. Różnica w cenie zasilacza UPS lepszej sprawności do tańszego odpowiednika może zwrócić się już po 3 latach jego eksploatacji, następne lata pracy to zysk z inwestycji w lepsze rozwiązanie.

Każdy z nabywców powinien sam przeanalizować, jakie są dla niego koszty utraty danych lub przestoju przedsiębiorstwa w sytuacji zaniku zasilania i na tej podstawie zastanowić się nad przyjęciem właściwego układu zasilania.

Czytaj dalej Zasilacze UPS

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania...

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania energii

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych...

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia...

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia oraz dodatkowych wymagań.

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania....

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania. Bez układów samoczynnego załączania rezerwy nie mogłyby funkcjonować szpitale, ale i pracownicy rozmaitych urzędów czy centrów przetwarzania danych tzw. data center, nie mogliby spokojnie pracować.

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę...

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę działania ogniw litowo-jonowych i najważniejsze rodzaje ogniw oraz porównali ich parametry i skonfrontowali z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególną uwagę zwrócili na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego...

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia...

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące...

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym, umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center

Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center

Obiekty typu data center powinny charakteryzować się szeregiem istotnych dla tego typu obiektów cech [9]. Należą do nich m.in.[10]: 1. Bezpieczeństwo fizyczne. Oznacza to chroniony i zabezpieczony budynek...

Obiekty typu data center powinny charakteryzować się szeregiem istotnych dla tego typu obiektów cech [9]. Należą do nich m.in.[10]: 1. Bezpieczeństwo fizyczne. Oznacza to chroniony i zabezpieczony budynek wyposażony w systemy kontroli dostępu, przeciwdziałania napadom i sabotażom, telewizję przemysłową, odporny na zalanie i usytuowany poza strefą zalewową, aktywną sejsmicznie.

Niezawodność zasilania w kontekście układów SZR

Niezawodność zasilania w kontekście układów SZR

Zaprojektowanie możliwie najbardziej niezawodnego systemu zasilania w konkretnym obiekcie wymaga wiedzy o wymaganiach i zainstalowanych odbiornikach. W zależności od rodzaju odbiorników i stopnia ich ważności...

Zaprojektowanie możliwie najbardziej niezawodnego systemu zasilania w konkretnym obiekcie wymaga wiedzy o wymaganiach i zainstalowanych odbiornikach. W zależności od rodzaju odbiorników i stopnia ich ważności dla użytkownika stosowane są różne rozwiązania układów sieci zasilającej oraz zasilania gwarantowanego. Podstawowym wyznacznikiem doboru odpowiedniego układu zasilania jest wymagana niezawodność systemu zasilania. Aby zmniejszyć możliwość awarii systemu zasilania, stosuje się zwielokrotnienie...

Zasilacz UPS – na co zwrócić uwagę dokonując wyboru (część 2.)

Zasilacz UPS – na co zwrócić uwagę dokonując wyboru (część 2.)

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu...

Zasilacze UPS to urządzenia energoelektroniczne zapewniające bezprzerwową pracę urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia oraz zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Przy projektowaniu danego systemu należy uwzględnić typ zasilacza, biorąc pod uwagę jego niezawodność oraz sposób połączenia odbiorników i ich grup. W fazie przygotowania projektu należy wziąć pod uwagę znaczenie odbiorników i wymagany czas podtrzymania zasilania. Praca niektórych z nich może być zakończona bezpośrednio...

Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 2)

Dobór mocy zespołu prądotwórczego (część 2)

W drugiej części artykułu publikowanego w nr. 9/2013 skupimy się na zasadach projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz jej ocenie w istniejących układach zasilania awaryjnego.

W drugiej części artykułu publikowanego w nr. 9/2013 skupimy się na zasadach projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz jej ocenie w istniejących układach zasilania awaryjnego.

Komentarze

 • madreik madreik, 29.01.2014r., 13:34:19 Trzeba pamietac by dobrac ups z odpowiednim zapasem mocy 

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.