elektro.info

Instalowanie uniwersalnych ograniczników przepięć w obwodach dystrybucji zasilania, które chronią też przed częściowymi prądami piorunowymi

Najważniejszym aparatem w instalacjach zasilania chroniącym od przepięć, zwłaszcza w instalacjach przemysłowych, jest ogranicznik typu 2. O cechach i parametrach, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze i montażu wspomniane było już wcześniej.

treść sponsorowana

Wspomniany tam Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 poz. 1065 w rozdział 8 o instalacji elektrycznej mówi w § 180 o tym, że instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać:

...

2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami;

A ponieważ w instalacjach elektrycznych może się pojawić częściowy prąd piorunowy warto sprawdzić czy nie zachodzą warunki dla zastosowania dodatkowego elementu podnoszącego odporność instalacji i obiektu tym samym. Oto minimum wskazówek. Jeśli obiekt jest wyposażony w instalację piorunochronną to spełnia warunek dostateczny zastosowania ogranicznika typu 1.

Dalej, jeśli góruje on nad okolicą a może też w niewielkiej objętości ( <1,km) istnieje bardzo wysoki sąsiad lub z analizy zagrożenie wg PN-EN 62305-2 to wynika, to należy wtedy zastosować ogranicznik typu 1, czyli testowany klasą testu I , impulsem o krzywej 10/350 μs.

W tym miejscu tkwi małe niebezpieczeństwo, ponieważ to producent zgodnie z PN-EN 61643-11 sam wybiera amplitudę zastosowana podczas testu klasy I i to prowadzi to dalej do pewnego kłopotu, ponieważ ogranicznik może być zbyt słaby pomimo certyfikatu ..ale za to tani. Wspiera więc tutaj dobór wskazówka z PH-HD 60364-5-534:2016, jak poniżej. Jeśli instalacja zasilająca wchodzi do obiektu lub wychodzi z obiektu należy na granicy stref 0/I : zewnętrze ( LPZ 0) – wnętrze (LPZ 1) umieścić SPD typu 1.

Może to być złącze kablowe na ścianie budynku, rozdzielnia główna od wewnątrz przy tej granicy stref 0/I. Instalowanie ograniczników na granicy posesji w skrzynkach odległych o kilka czy kilkadziesiąt metrów jest z technicznego punku widzenia nieporozumieniem, nie chroni wnętrza obiektu użytkownika. W rozdzielniach głównych/złączach kablowych do których dociera z zewnątrz zasilanie a obiekt wyposażony jest w zewnętrzny system ochrony odgromowej lub w inną ochronę przed skutkami bezpośredniego wyładowania atmosferycznego, wg PH-HD 60364-5-534:2016, należy stosować ograniczniki testowane w klasie I (10/350 μs).

Jest to ważne na tej granicy, ponieważ tutaj tworzymy strefę dla aparatów o kategorii IV, takich jak liczniki energii. Wg wskazanej powyżej normy takie ograniczniki na granicy stref 0/I powinny być nie słabsze niż 12,5kA 10/350 μs na jedno pole, inaczej wymagana jest analiza zagrożenia. Ograniczniki typu 1 z prądem Iimp ≥ 25kA 10/350 μs w praktyce są uniwersalne, ponieważ uwalniają nas od wykonania analizy określającej zagrożenie prądem piorunowym

nawet dla najważniejszych obiektów (klasa ochrony obiektu I lub II) przy obecnych tam instalacjach pięcioprzewodowych TT/TN-S. Przy okazji należy pamiętać, że w miejscach, gdzie są odpływy na zewnątrz, należy również liczyć się z obecnością częściowych prądów piorunowych. Tam również jest potrzebny ogranicznik typu 1. Dalej to, co budzi ogromne nieporozumienia to deklaracje i certyfikaty dla ograniczników przepięć.

Należy pamiętać, że znak CE nie jest certyfikatem niezależnego laboratorium. Dlatego też dla własnego bezpieczeństwa jak i instalacji oraz potwierdzenia spełniania deklarowanych parametrów lepiej jest wybierać rozwiązania posiadające certyfikat akredytowanego laboratorium np. DEKRA/KEMA. Potwierdzają one zgodność deklarowanych parametrów pozytywnym wynikiem wg procedury badań z normy PN-EN 61643- 11:2013 Warto korzystać z tak sprawdzanych rozwiązań, ponieważ dla przykładu ogranicznik typu 1 musi przejść pozytywnie aż 44 różne testy. Jak było już mówione, stale wszechobecne w instalacji zasilania są przepięcia, warto więc aby wybrany SPD radził sobie z nimi również skutecznie. Współczesne rozdzielnie główne zawierają często aparaty elektroniczne i tutaj szybkość działania ma znaczenie.

Sugerowany podwójnie już uniwersalny aparat dla sieci pięcioprzewodowych to FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM – 2905470. Patrz rysunek 1. Dla sieci czteroprzewodowych, z PEN, będzie to FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM– 2905469.

 Uniwersalna, rzeczywista kombinacja dwóch różnych ograniczników przepięć dla pięcioprzewodowych układów sieci zasilania do ochrony obiektów od klasy ochrony IV do klasy I
Rys. 1. Uniwersalna, rzeczywista kombinacja dwóch różnych ograniczników przepięć dla pięcioprzewodowych układów sieci zasilania do ochrony obiektów od klasy ochrony IV do klasy I

Konstrukcje te to specjalne rzeczywiste kombinacje dwóch ograniczników i typu 2 i typu 1. Tutaj poziom maksymalnych zabezpieczeń nadprądowych to 315 A gG. Oferowany poziom ochrony, Up, to nie wyżej niż 1,5 kV, czyli taki, jak wymagany jest dla wrażliwych urządzeń elektronicznych. Wszelkie wskazówki instalacyjne, podobnie jak dla SPD typu 2,można znaleźć w instrukcji instalacyjnej ogranicznika.

Dodatkowo znajduje się tam wskazanie, jak połączyć ogranicznik aby zrealizować restrykcyjne wymaganie dotyczące długości przewodów. Dla przypomnienia, suma długości przewodu od obwodu czynnego do SPD oraz z drugiej strony do lokalnej szyny ochronnej PE powinna nie przekraczać 0,5 metra. Jeśli to tylko możliwe to należy z poczwórnego zacisku PE na takim SPD wykonać połączenie bardzo krótkim przewodem 16 mm2 do ściany z blachy, która jest za ogranicznikiem.

Warunek: jest on metalicznie i mechanicznie połączona z całością konstrukcji. Tworzy to wirtualną szynę PE. Drugim przewodem o przekroju odpowiednim dla poprzedzającego zabezpieczenia nadprądowego, patrz instrukcja wyrobu, wykonujemy prostoliniowo połączenie do lokalnej szyny PE w szafie. Jedyne ważne ograniczenie dla takiego SPD typu 1 to przy klasie ochrony obiektu I lub II należy unikać układu „V” dla ogranicznika typu 1. Ale to już temat na inną opowieść.

W przypadku rozdzielni głównych, w których brak jest istotnych urządzeń elektronicznych o niskiej odporności Uw, jak choćby zasilacze, falowniki i temu podobne, można zastosować nieco „wolniejsze” rozwiązanie. Klasyczny ogranicznik typu 1 o konstrukcji iskiernikowej to dla przykładu zespół FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM – 2905421. Podobnie, jak FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM, jest on również przeznaczony do pracy w sieciach pięcioprzewodowych TT/TN-S.

Aby obiekt i jego instalacje elektryczne zachowywał dyspozycyjność ograniczniki przepięć wg PN-EN 62305-3 należy sprawdzać co 12 miesięcy, jak również po każdym podejrzewanym wyładowaniu w obiekt. Po takim sprawdzeniu należy przygotować raport. Warto przy tym pamiętać, że mechaniczny wskaźnik stanu ogranicznika nie gwarantuje pełnego poczucia bezpieczeństwa. Nawet codzienne oglądanie wskaźnika sprawności ogranicznika nie gwarantuje tego, że kolejnego dnia rano nadal będzie on sprawnym. Te ograniczenia mogą być istotne dla obiektów ważnych a rzadko odwiedzanych przez obsługę, dlatego kolejne możliwości ograniczników Phoenix Contact tuta są pomocne.

Legalizowane przenośne laboratorium do elektrycznego badania ograniczników przepięć
Rys. 2. Legalizowane przenośne laboratorium do elektrycznego badania ograniczników przepięć
b phoenix contact rys 3
Rys. 3. ImpulseCheck - system wczesnego ostrzegania o utracie funkcjonalności przez wkładki ogranicznika

Większość ograniczników Phoenix Contact może być okresowo badane elektrycznie urządzeniem o nazwie CHECKMASTER 2, patrz rysunek 2. Jest to rozszerzenie wymagania z normy PN-EN 62305. Urządzenie przygotowuje też dane do raportu po badaniu. Badanie to jest wyższą forma prewencji, ponieważ pozwala uchwycić trzeci stan ogranicznika, stan na krótko przed zupełnym uszkodzeniem. Najwyższą formą zapobiegania jest jednak predykcja. Specjalny system monitorowania ograniczników przepięć ImpulseCheck, rys. 3., umożliwia prognozowanie tego po jakim czasie konieczna będzie wymiana wkładek monitorowanego elektrycznie ogranicznika w układzie zasilania na kompletnie nowe. Analiza zdarzeń odbywa się w chmurze i pełna funkcjonalność jest dostępna tylko dla SPD produkcji Phoenix Contact. Na bieżąco informacja może być dostępna na urządzeniach mobilnych aby zaplanować na czas wymianę wkładek ograniczników.

Powiązane

Instalowanie uniwersalnych ograniczników przepięć w obwodach dystrybucji zasilania, szafach automatyki jak i innych

Instalowanie uniwersalnych ograniczników przepięć w obwodach dystrybucji zasilania, szafach automatyki jak i innych

Każdy aparat czy urządzenie elektryczne posiada skończoną odporność udarową Uw określoną przez swego producenta. Wartość ta jest opisywana bardzo wąską krzywą 1,2/50 μs. Oznacza to tylko tyle, że możliwym...

Każdy aparat czy urządzenie elektryczne posiada skończoną odporność udarową Uw określoną przez swego producenta. Wartość ta jest opisywana bardzo wąską krzywą 1,2/50 μs. Oznacza to tylko tyle, że możliwym jest zniszczenie izolacji takich urządzeń czy systemów, jeśli na ich zaciskach pojawią się wyższe niż producent określił poziomy napięć przejściowych.

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

PROJECT COMPLETE - Phoenix Contact

PROJECT COMPLETE - Phoenix Contact

Intuicyjne oprogramowanie PROJECT COMPLETE od Phoenix Contact, służy do drukowania i projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli,...

Intuicyjne oprogramowanie PROJECT COMPLETE od Phoenix Contact, służy do drukowania i projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji.

Zastosowanie rozwiązań chmurowych w technologii procesowej

Zastosowanie rozwiązań chmurowych w technologii procesowej

Technika automatyzacji przemysłowej stale się zmienia, oferując użytkownikom znaczne korzyści. Dotyczy to również aplikacji w chmurze, takich jak Proficloud firmy Phoenix Contact. Rozwiązanie to można...

Technika automatyzacji przemysłowej stale się zmienia, oferując użytkownikom znaczne korzyści. Dotyczy to również aplikacji w chmurze, takich jak Proficloud firmy Phoenix Contact. Rozwiązanie to można na przykład wykorzystać do integracji danych meteorologicznych z Internetu jako zmiennej procesowej w aplikacji, aby móc szybko reagować na takie zdarzenia, jak intensywny deszcz.

Zasilacz UPS QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA

Zasilacz UPS QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA

Nowy zasilacz UPS z serii QUINT na szynę DIN zapewnia niezawodne zasilanie urządzeń AC. Dzięki topologii online zasilacz UPS AC ma przebieg sinusoidalny w trybie zasilania sieciowego i bateryjnego. Zasilacz...

Nowy zasilacz UPS z serii QUINT na szynę DIN zapewnia niezawodne zasilanie urządzeń AC. Dzięki topologii online zasilacz UPS AC ma przebieg sinusoidalny w trybie zasilania sieciowego i bateryjnego. Zasilacz UPS online można łączyć z różnymi zasobnikami en

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o.

Komentarze

  • CharlesUnokY CharlesUnokY, 16.01.2020r., 16:22:47 discount pharmacy <a href=" genericvgrmax.com/#v ">viagra on line</a> cialis without a doctor's prescription genericvgrmax.com# canadian pharmacy reviews <a href=" canpharmb3.com/#t ">pharmacy online</a> uk pharmacy canpharmb3.com/#w viagra help <a href=" viagrawithoutdoctorspres.com/#k ">what is viagra</a> п»їcialis viagrawithoutdoctorspres.com#
  • RobertQuolo RobertQuolo, 16.01.2020r., 19:08:18 sildenafil 20 mg vs viagra <a href=" canpharmb3.com/#z ">30ml liquid cialis</a> canadian viagra canpharmb3.com/#f side effects of viagra <a href=canpharmb3.com/#2>how much is viagra wyggsijjako</a>
  • Jamesnounk Jamesnounk, 17.01.2020r., 22:07:38 average price cialis <a href=" canpharmb3.com/#8 ">canadian pharmacy oxycodone</a> viagra erection canpharmb3.com/#2 does cialis lower your blood pressure <a href=" cialisxtl.com/#w ">does viagra or cialis help with pe</a> generic viagra prices cialisxtl.com/#h generic cialis bitcoin <a href=" canpharmb3.com/#0 ">best canadian pharmacy to buy from</a> generic viagra without subscription canpharmb3.com/#n
  • Brianemalp Brianemalp, 17.01.2020r., 23:48:58 viagra results <a href=" canpharmb3.com/#y ">cialis before and after</a> otc cialis canpharmb3.com/#0 <a href=canpharmb3.com/#z>viagra vs cialis</a> natural viagra cialis coupons <a href=" cialisxtl.com/#v ">does cialis lower your blood pressure</a> canadian pharmacy king reviews cialisxtl.com/#a <a href=cialisxtl.com/#x>cialis without doctor prescription</a> generic viagra india 100mg side effects of viagra <a href=" canadianpharmacystorm.com/#1 ">viagra samples from pfizer</a> canadian pharmacy no prescription needed canadianpharmacystorm.com/#3 <a href=canadianpharmacystorm.com/#r>side effects of viagra</a> canadian viagra cialis
  • RobertQuolo RobertQuolo, 18.01.2020r., 20:47:44 natural viagra <a href=" canadianpharmacystorm.com/#k ">generic cialis</a> certified canadian pharmacy canadianpharmacystorm.com/#b cheap viagra <a href=canadianpharmacystorm.com/#g>cialis before and after mlrmcuwidcz</a>

Wybrane dla Ciebie

Jak łatwo przeprowadzić identyfikację rozdzielnic elektrycznych?

Jak łatwo przeprowadzić identyfikację rozdzielnic elektrycznych?

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Jak działają sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy?

Jak działają sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy?

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...)

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...)

Kamera termowizyjna w energetyce »

Kamera termowizyjna w energetyce »

Kamera termowizyjna jest niezbędnym narzędziem pracy elektryków oraz pracowników...

Kamera termowizyjna jest niezbędnym narzędziem pracy elektryków oraz pracowników...

Jak optymalizować koszty zasilania??

Jak optymalizować koszty zasilania??

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

Jakie wybrać narzędzia dla specjalisty?

Jakie wybrać narzędzia dla specjalisty?

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło?

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło?

Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%...

Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%...

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ...

Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ...

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ...

Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ...

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Projektowanie instalacji elektrycznych bez tajemnic »

Projektowanie instalacji elektrycznych bez tajemnic »

Kompensacja mocy biernej - poznaj metody »

Kompensacja mocy biernej - poznaj metody »

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Otwarte szkolenie z zakresu montażu i konfiguracji systemu MeternetPRO »

Otwarte szkolenie z zakresu montażu i konfiguracji systemu MeternetPRO »

Jak przewidzieć awarię instalacji?

Jak przewidzieć awarię instalacji?

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Kamera termowizyjna - oto rozwiązanie na każdą kieszeń!

Kamera termowizyjna - oto rozwiązanie na każdą kieszeń!

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Agregat prądotwórczy - jaki wybrać ?

Agregat prądotwórczy - jaki wybrać ?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.