elektro.info

Czy fotowoltaika jest opłacalna?

Sprawdź najnowsze doniesienia!

EnergyRe | 2019-09-19

Z roku na rok rośnie świadomość społeczeństwa w kwestii opłacalności fotowoltaiki. Wizja nieuchronnych i sporych podwyżek cen energii elektrycznej skłania inwestorów do podjęcia działań, mających na celu uniezależnienie się od dostaw i cen prądu, poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Domowa elektrownia słoneczna może całkowicie pokryć zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię, co z kolei wpłynie na realne oszczędności na rachunkach, które przy odpowiedniej mocy instalacji mogą ograniczyć się jedynie do tzw. opłat stałych, wynoszących około 150 zł rocznie.

treść sponsorowana

W ostatnich latach również w Polsce dostrzeżono potencjał i opłacalność fotowoltaiki, dlatego też odnotowano wzrost zainteresowania panelami. Dużą rolę odegrała także rosnąca świadomość społeczeństwa, które coraz bardziej zdaje sobie sprawę z faktu, iż niszcząc środowisko, dążymy do rychłej autodestrukcji.

Instalacje odnawialnych źródeł energii, do których należą panele fotowoltaiczne, cieszą się popularnością, ze względu na swoją ekologiczność i korzystanie ze źródeł energii, które są niewyczerpalne. Nie da się ukryć, że same instalacje są drogie w zakupie i montażu, jednak zwrot z inwestycji następuje stosunkowo szybko w postaci niższych rachunków. W przypadku fotowoltaiki może to mieć miejsce już po 6-8 latach.

Działanie fotowoltaiki

Energia słoneczna jest przetwarzana na energię elektrycznąFotowoltaika działa niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku. W niczym nie przeszkadza krótsze nasłonecznienie w ciągu dnia zimą, czy schowane za chmurami słońce – fotowoltaika nadal wytwarza prąd. Produkcja jest jednak mniejsza niż podczas słonecznej pogody i długotrwałego nasłonecznienia.

Latem najczęściej produkowane są nadwyżki energii. Nasłonecznienie jest bardzo intensywne i długotrwałe, a zapotrzebowanie na prąd mniejsze niż zimą. Niewykorzystana energia nie przepada, zostaje ona odesłana do zakładu energetycznego i tam zmagazynowana. Inwestor może odebrać wyprodukowany przez siebie prąd w dowolnym okresie większego zapotrzebowania energetycznego, które najczęściej ma miejsce zimą. Przesył i magazynowanie prądu odbywa się bezpłatnie.

Odbiór zmagazynowanej energii powinien się odbyć w ciągu 365 dni od chwili przesłania jej do sieci. Za każdą oddaną 1 kWh, inwestor może odebrać 0,8 kWh pod warunkiem, że moc jego instalacji nie przekracza 10 kW. Powyżej tej mocy za każdą zmagazynowaną 1 kWh przysługuje inwestorowi 0,7 kWh.

Model rozliczania nadwyżek prądu oraz sposobu jego magazynowania został ustalony odgórnie, by ujednolicić go niezależnie od miejsca w Polsce czy zakładu energetycznego. W ten sposób inwestor nie musi martwić się o sposób magazynowania nadwyżek prądu, a wyprodukowana energia pozwala mu zaspokoić potrzeby swojego gospodarstwa domowego.

Instalacja fotowoltaiczna w zależności od rodzaju finansowania przedsięwzięcia zwraca się już po 6-8 latach od chwili jej uruchomienia. Wpływ na skrócenie tego okresu będzie miał zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej.

Opłacalność fotowoltaiki, a warunki atmosferyczne w Polsce

Szczególnie w Internecie można znaleźć opinie na temat fotowoltaiki, które podważają skuteczność systemu w naszym kraju. Jednak podczas podejmowania decyzji należy pamiętać, że zazwyczaj są to głosy osób, które nigdy nie miały do czynienia z systemem, a mając szczątkowe informacje na temat sposobu działania instalacji, wydedukowali, że w naszym kraju jest zbyt małe nasłonecznienie do tego typu inwestycji. Jest to oczywiście nieprawda. Gdyby tak było, nasi zachodni sąsiedzi, u których panują takie same warunki pogodowe, jak u nas, nie montowaliby, niemal masowo, paneli fotowoltaicznych na własnych domach.

Opłacalność fotowoltaiki opiera się przede wszystkim na jej całorocznym działaniu. To, że zimą słońce jest słabsze i skryte za chmurami, a samo nasłonecznienie krótko trwa, nie znaczy, że panele nie produkują prądu. Jest go oczywiście mniej niż latem, przy intensywnym i długim nasłonecznieniu, jednak jego ilość pozwala na częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Niedobory mogą zostać uzupełnione zmagazynowanym prądem, którego nadwyżka powstała latem, kiedy to zużywamy mniej energii niż zimą przy zdecydowanie większym nasłonecznieniu. Jeżeli moc instalacji jest odpowiednio dobrana, inwestor może się całkowicie uniezależnić od dostaw prądu i bazować jedynie na własnej, ekologicznej energii.

Niezależność energetyczna idzie tu w parze z ekologią i realnymi oszczędnościami, pod postacią zmniejszonych rachunków za prąd. W okresie letnim często produkowane są nadwyżki energii elektrycznej, ponieważ nasłonecznienie jest bardzo intensywne i długotrwałe, a zapotrzebowanie na prąd zdecydowanie mniejsze niż zimą. Niewykorzystana energia zostaje odesłana do sieci, gdzie jest magazynowana.

Wbrew pozorom montaż fotowoltaiki i produkcja własnego prądu, mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza. Im więcej osób zdecyduje się na uniezależnienie się od zakładów energetycznych, tym mniej węgla będą one spalały, by zaspokoić potrzeby energetyczne społeczeństwa. Dość, że same panele nie produkują szkodliwych substancji do atmosfery, w czasie swojej pracy to jeszcze odciążając zakład energetyczny, przyczyniamy się do zmniejszenia wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, zanieczyszczających powietrze.

Na prawidłową pracę fotowoltaiki wpływa miejsce montażu paneli. Specjaliści zalecają, by instalować panele na południowym dachu pod kątem około 35 stopni. Trzeba również zwrócić uwagę na ewentualne zacienienia, które mogą być powodowane przez kominy, słupy wysokiego napięcia, drzewa, czy nawet załamania dachu. W przypadku braku miejsca i niewielkiego zacienienia istnieje możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych z optymalizacją pracy, w których powstające straty energii będą minimalizowane.

Fotowoltaika wykorzystuje nie tylko promieniowanie bezpośrednie. Korzysta też z promieniowania odbitego i rozproszonego, dzięki czemu może produkować prąd nawet w pochmurne dni i zimą.

Fotowoltaika jest opłacalna... ale pod pewnymi warunkami!

Każda instalacja fotowoltaiczna wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ uwzględnione musi zostać zapotrzebowanie energetyczne budynku. Bardzo istotne jest też miejsce montażu paneli.  

Odpowiednio dobrana moc instalacji pozwala na wyprodukowanie takiej ilości prądu, jakiej potrzebuje budynek, a w okresie letnim – zgromadzenie nadwyżek, które przydadzą się zimą. Jednak, aby panele działały prawidłowo, powinny być one odpowiednio zamontowane. Mowa tu zarówno o zwróceniu instalacji w najbardziej nasłonecznioną stronę świata, ale także o odpowiednim nachyleniu paneli czy uwzględnieniu wysokich obiektów znajdujących się w pobliżu.

Trzeba pamiętać, że opłacalność fotowoltaiki polega głównie na fakcie, iż instalacja produkuje energię elektryczną przy pomocy światła, a nie ciepła. Dlatego też działanie systemu nie ogranicza się jedynie do ciepłych pór roku. Im bardziej nasłonecznione miejsce montażu paneli, tym efektywniej system będzie pracował.

Instalacja fotowoltaiczna zaczyna generować oszczędności od razu po jej uruchomieniu. Natomiast sam montaż nie jest długotrwały.

Praca paneli fotowoltaicznych nie generuje żadnych kosztów ani nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto system jest całkowicie bezobsługowy, nie wymaga też czyszczenia, ponieważ kąt nachylenia paneli pozwala na ich oczyszczenie z nagromadzonych zanieczyszczeń, przy pomocy padającego deszczu.

Sama fotowoltaika od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością – z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na montaż instalacji. Podejmowaniu tego kroku sprzyjają zapowiedzi podwyżek cen prądu oraz dostępne dotacje. Początkowa cena zakupu i montażu systemu może być dla wielu inwestorów odstraszająca, jednak warto mieć na uwadze korzyści, jakie niesie za sobą uniezależnienie się od zakładu energetycznego oraz zwrot z inwestycji, który następuje już po 6-8 latach w zależności od rodzaju finansowania.

Panele fotowoltaiczne charakteryzują się długą żywotnością i bezawaryjnością, co oznacza, że ich montaż niesie za sobą same korzyści dla inwestora.

Ile kosztuje fotowoltaika?

Na początku warto zaznaczyć, że na całkowite koszty fotowoltaiki składają się nie tylko panele, ale także system montażowy, okablowanie i oczywiście sam montaż. Pomimo znacznej obniżki cen systemu, jaka nastąpiła w ostatnich latach przez rosnącą konkurencję na rynku i popularność tego rozwiązania, nadal wielu inwestorów nie może sobie pozwolić na wykonanie tego kroku w stronę ekologii. Z pomocą przychodzą coraz to nowe formy finansowania przedsięwzięcia, dostępne zazwyczaj pod postacią pożyczki lub dofinansowania.

Niektórzy producenci udzielają nawet 25-letniej gwarancji na panele. Natomiast ich żywotność wynosi około 30-35 lat.

Moc instalacji określana jest przez ilość paneli. Im większa moc fotowoltaiki, tym więcej paneli należy zainstalować. Natomiast im więcej paneli tym większe koszty końcowe inwestycji.

Na cenę systemu oraz opłacalność fotowoltaiki może wpłynąć również miejsce montażu. Jeżeli przebiega on standardowo, koszty nie zostaną zwiększone, jednak w przypadku, gdy z różnych powodów jest on utrudniony, może to wpłynąć na cenę. Podobnie jak oddalenie instalacji od budynku mieszkalnego. Jeżeli system nie może zostać zamontowany na dachu domu lub na gruncie w jego pobliżu, można to zrobić na dachu budynku gospodarczego, o ile spełnia określone warunki. W zależności od jego oddalenia od domu, koszty montażu mogą rosnąć ze względu na większą ilość użytego okablowania.

Dostępne dotacje na fotowoltaikę

Do 2020 roku nasz kraj miał zwiększyć wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii do poziomu 15%. W przeciwnym razie Unia Europejska nałoży na nas ogromne kary finansowe i/lub obowiązek wykupienia transferu zielonej energii od krajów, którym udało się osiągnąć wyższy poziom niż ten nałożony przez Unię Europejską.

W związku z tym, że wykorzystanie OZE w Polsce oscyluje w granicach 10-11%, rząd uruchomił kilka programów, mających na celu zachęcenie, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców oraz rolników do wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dostępne dotacje na fotowoltaikę:

  • Program Czyste Powietrze, uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Został skierowany do osób prywatnych, a jego głównym założeniem była poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców oraz zadbanie o prawidłową termoizolację budynków mieszkalnych.
  • Program Mój Prąd – skierowany do gospodarstw domowych. Polega na dofinansowaniu nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW, kwotą 5 000 zł. Program rozpoczął się pod koniec sierpnia 2019 roku.
  • Program Agroenergia – dedykowany rolnikom indywidualnym. Został uruchomiony na początku lipca 2019 roku. Ma on pomóc rolnikom w uzyskaniu niezależności energetycznej, a także w ustabilizowaniu prądu w sieciach energetycznych na terenach wiejskich. Szczegółowe informacje na temat programu Agroenergia znajdują się tutaj.

Pozostałe rozwiązania wprowadzone przez rząd:

  • Ulga termomodernizacyjna – skierowana do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy są podatnikami podatku PIT. W ramach ulgi inwestor może otrzymać maksymalnie 53 tysiące złotych.
  • Nowelizacja ustawy o OZE – według niej prosumentami stają się również przedsiębiorcy, którzy mogą produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Nie może to jednak stać się głównym przedmiotem ich działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat nowelizacji ustawy o OZE znajduje się tutaj.

Podsumowanie

Fotowoltaika jest instalacją, która energię słoneczną przetwarza na energię elektryczną. W ten sposób inwestor może całkowicie uniezależnić się od cen i dostaw prądu pochodzącego z zakładu energetycznego. Opłacalność fotowoltaiki staje się niepodważalna, gdy dowiemy się, ile możemy zaoszczędzić na rachunkach.

http://www.demo.elektro.info.pl/media/cache/full/data/201910/energy-re-logo.png

EnergyRe

energyre@energyre.pl
ul. Grojecka 128
32-600 Oświęcim

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania...

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania...

Jakie wybrać kable, przewody i osprzęt kablowy!

Jakie wybrać kable, przewody i osprzęt kablowy!

Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz...

Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz...

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...)

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...)

Kamera termowizyjna w energetyce »

Kamera termowizyjna w energetyce »

Kamera termowizyjna jest niezbędnym narzędziem pracy elektryków oraz pracowników...

Kamera termowizyjna jest niezbędnym narzędziem pracy elektryków oraz pracowników...

Łączniki i różne funkcje wykorzystywane we współczesnych instalacjach elektrycznych »

Łączniki i różne funkcje wykorzystywane we współczesnych instalacjach elektrycznych »

Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy

Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...)

Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...)

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

US5-B10-RA28 - sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej... czytam więcej

US5-B10-RA28 - sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej... czytam więcej

14 wejść cyfrowych Sink/Source ( w tym 2 szybkie do 90kHz - 32bit), 2 wejścia analogowe (0-10V lub 0(4)-20mA (12bit)), 2 wejścia temperaturowe TC/PT100/Ni100/Ni120/PT1000/Ni1000, 2 wyjścia analogowe 0-10V (12bit) lub ±10V (11bit+znak) lub 0(4)-20mA (12bit), 8 wyjść przekaźnikowych, kolorowy panel dotykowy wbudowany sterownik PLC

14 wejść cyfrowych Sink/Source ( w tym 2 szybkie do 90kHz - 32bit), 2 wejścia analogowe (0-10V lub 0(4)-20mA (12bit)), 2 wejścia temperaturowe TC/PT100/Ni100/Ni120/PT1000/Ni1000, 2 wyjścia analogowe 0-10V (12bit) lub ±10V (11bit+znak) lub 0(4)-20mA (12bit), 8 wyjść przekaźnikowych, kolorowy panel dotykowy wbudowany sterownik PLC

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło?

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło?

Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%...

Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%...

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ...

Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ...

Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ...

Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ...

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ...

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ...

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ...

Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ...

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ...

Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ...

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...)

Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...)

1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...)

Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...)

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach...

Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach...

Dlaczego musisz zainwestować w odgromniki?

Dlaczego musisz zainwestować w odgromniki?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.