elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Oświetlenie stacji benzynowej

Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), we wrześniu 2014 r. liczba stacji paliw w Polsce wyniosła 6551. Na koniec 2013 r. było ich 6746, tzn. ubyło 2,9% z nich. Ich liczba zmniejszyła się także o ponad 5% w porównaniu ze stanem z roku 2007. W związku z szeroką dostępnością stacji benzynowych oferujących paliwa w porównywalnych cenach, właściciele tych obiektów handlowych starają się znaleźć różnorodne sposoby przyciągania klientów akurat do swojej lokalizacji. Wieloletnia praktyka koncernów paliwowych wykazała, że na decyzje zakupowe klienta można wpływać poprzez stwarzanie wrażenia, że jest to obiekt przyjazny oraz bezpieczny. Powszechnie znanym jest fakt, że człowiek za pomocą wzroku uzyskuje 80% informacji.

W związku z tym, z natury omija ciemne miejsca. Sukces biznesowy w znacznej mierze zależy od wizualnej atrakcyjności danego obiektu, co wiąże się między innymi z odpowiednim jego oświetleniem. Słaba jakość oświetlenia może negatywnie wpływać na decyzje zakupowe potencjalnego klienta obiektów handlowych. Zbliżając się do stacji paliw, kierowca już z drogi powinien zauważyć ważne dla niego informacje. W tym celu ustawiane są pylony cenowe, na których znajduje się logo stacji (fot. 1a), a także informacje o oferowanych rodzajach paliw i ich cenach. W celu lepszego przekazania informacji, na powierzchni pylonu informacyjnego stosuje się odpowiednią wielkość znaków i kontrast barw [1] oraz odpowiednio się ją oświetla.

Właściwe oświetlenie całej stacji paliw zapewnia rozpoznawalność położenia i przeznaczenia tego obiektu z dużego dystansu. Oświetlenie musi zachęcać do skorzystania właśnie z tej stacji paliw – zwłaszcza gdy niedaleko znajduje się konkurencja. Powinno ono wyraźnie i kolorystycznie (fot. 1b) wyróżnić stację z oświetlenia ulicznego (fot. 1a). Wieloletnia praktyka koncernów paliwowych skutkuje tym, że każda sieć handlowa ma wewnętrzne ustalenia, w jaki sposób oświetla swoje stacje. Ponieważ część kierowców przeważnie jest klientami konkretnej sieci [1], to w celu łatwej identyfikacji otok wiaty, zawierający logo stacji, powinien być dobrze oświetlony. Na stacji benzynowej oświetlenie działa zazwyczaj przez całą dobę, a od zmierzchu do świtu używane jest oświetlenie pod wiatą, dojazdów oraz architektoniczne. Ze względu na to, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (DzU 2011 nr 94 poz. 551, z późniejszymi zmianami), każdy modernizowany lub nowo budowany obiekt powinien mieć wykonany audyt energetyczny i spełniać warunki konieczne do uzyskania wymaganych świadectw efektywności energetycznej oraz w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej, właściciele obiektów dążą do zastosowania energooszczędnego oświetlenia. Wpływa ono nie tylko na poprawę efektywności energetycznej obiektu, ale także pozwala obniżyć koszty eksploatacji i poprawić wygląd danego obiektu. Koszty ponoszone na oświetlenie nie są związane jedynie z cenami energii elektrycznej. W ich skład wchodzą również koszty konserwacji, tj. wymiany zużytych źródeł światła lub czyszczenia opraw (konieczność używania kosztownego podnośnika w celu dostania się do oprawy). Dlatego też preferowane są źródła światła gwarantujące jak najdłuższy czas eksploatacji.

Oświetlenie stacji benzynowej musi funkcjonować w każdych warunkach atmosferycznych oraz niezależnie od pory dnia. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu stacja paliw wyróżnia się spośród otoczenia, tj. innych obiektów i budynków. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy znajduje się w słabo widocznym miejscu (np. z dala od drogi czy jest zasłonięta drzewami). Wówczas oświetlenie stacji ma przyciągnąć uwagę kierowcy jadącego często z dużą prędkością. W związku tym droga dojazdowa do stacji powinna być oświetlona światłem o innej barwie niż całe otoczenie [2], źródła światła powinny być umieszczone na wysokich słupach, które umożliwią oświetlenie stosunkowo wąskiej przestrzeni przy w miarę możliwości dużym odstępie między słupami. Zalecane jest, aby oświetlenie to miało charakter dekoracyjny. Na terenie stacji nie powinno być ciemnych zakamarków wzbudzających niepokój, ponieważ zmęczony kierowca, po kilkugodzinnej jeździe, powinien móc spokojnie zostawić samochód bez nadzoru i poświęcić trochę czasu na odpoczynek. Odpowiednie oświetlenie ma też wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy personelu. Wszystkie nadjeżdżające samochody oraz czynności wykonywane przez kierowców powinny być dobrze widoczne, ponieważ przy słabym oświetleniu wzrasta prawdopodobieństwo wandalizmu lub kradzieży.

Miejsce przeznaczone na relaks i zakupy ma stwarzać przytulną, spokojną atmosferę, a równomierność oświetlenia nie powinna powodować dyskomfortu widzenia u użytkowników obiektu. Dodatkowo w zewnętrznych strefach usługowych oraz w strefach przeznaczonych do sprawdzania ciśnienia w oponach należy zapewnić natężenie oświetlenia o zbliżonej do siebie wartości. Wjazd, wyjazd, dojazd do parkingów oraz pozostała część terenu powinny być tak oświetlone, aby kierowca nie miał wątpliwości co do sposobu poruszania się po stacji. Oświetlenie stanowisk z dystrybutorami powinno zapewnić ich dobrą widoczność, co ma ułatwiać klientom wybór stanowisk z odpowiednim paliwem lub dystrybutorem. Wszystkie dystrybutory, szczególnie te skrajne, powinny być dobrze widoczne wraz z powierzchniami pionowymi, gdzie znajdują się informacje o rodzaju paliw [1]. Dlatego też oświetlenie to powinno być ­realizowane przy użyciu źródeł światła o wysokiej wartości wskaźnika oddawania barw Ra. Dodatkowo jaskrawość oświetlenia pod wiatą powinna być większa niż na parkingach czy drogach dojazdowych [1]. Oznaczenia dla samochodów ciężarowych powinny być dobrze oświetlone, ponieważ tankowanie takiego pojazdu ze zwykłego dystrybutora trwa bardzo długo, co skutkuje przestojem na całej stacji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Źródła światła do celów oświetleniowych

Oświetlenie można realizować różnymi rodzajami źródeł światła (tab. 1.). Do oświetlenia terenu stacji stosuje się zazwyczaj wyładowcze źródła światła, takie jak lampy rtęciowe, sodowe i metalohalogenkowe. Lampy rtęciowe są coraz rzadziej wykorzystywane do oświetlenia terenu zewnętrznego stacji. Są one wypierane przez lampy sodowe oraz metalohalogenkowe. Lampa rtęciowa ma dużo wad. Ich ubogi rozkład widmowy skutkuje małą wartością wskaźnika oddawania barw. Lampa ta ma niską skuteczność świetlną, tzn. jest energochłonna. Straty mocy w jej układzie stabilizacji wynoszą (8÷10)%, a wartość strumienia świetlnego w czasie eksploatacji szybko spada (co przekłada się na stosunkowo krótki czas życia) oraz ma długi ponowny rozruch po nawet krótkotrwałym zaniku napięcia. Lepszymi parametrami charakteryzują się wysokoprężne lampy sodowe. Jednak w rozkładzie widmowym emitowanego przez nie promieniowania, dominuje głównie światło barwy żółtej i pomarańczowej, co przekłada się na niski wskaźnik oddawania barw Ra. Dlatego przedmioty oświetlone tym światłem sprawiają wrażenie barwy żółtej lub pomarańczowej. W związku z tym, lampy te nadają się jedynie do oświetlania drogi dojazdowej, placu oraz parkingu. Nie powinny być stosowane do oświetlania dystrybutorów pod wiatą. Ze względu na skuteczność świetlną h są najbardziej ekonomiczne ze wszystkich wyładowczych źródeł światła. Mankamentem jest brak możliwości szybkiego ponownego zapłonu po krótkotrwałym zaniku napięcia i to, że straty w układzie stabilizacji pracy wynoszą (10÷15)%. Podczas eksploatacji charakteryzują się stałym utrzymywaniem strumienia świetlnego. Jednak najlepszymi parametrami spośród lamp wyładowczych charakteryzują się lampy metalohalogenkowe. Mogą być one wykorzystane do oświetlenia całego terenu stacji benzynowej, zarówno parkingów, dróg dojazdowych, jak i dystrybutorów pod wiatą. Światło lampy metalohalogenkowej nie powoduje problemów z rozpoznawalnością osób oraz wyglądem obszaru wokół stacji, co pozytywnie wpływa zarówno na potencjalnego klienta patrzącego na stację z drogi, jak i na tego, który właśnie z niej korzysta.

Ze wszystkich wyładowczych źródeł światła lampy te mają najwyższą wartość wskaźnika oddawania barw, ponieważ w ich rozkładzie widmowym reprezentowane są promieniowania o każdej długości fali. Czas powtórnego zadziałania lampy oraz jej skuteczność świetlna zależą od rodzaju zapłonu. Znacznie lepsze właściwości mają lampy z zapłonem impulsowym (ponowny zapłon po upływie (2÷8) minut, skuteczność świetlna h na poziomie (90÷110) lm/W), niż lampy z elektrodą zapłonową (ponowny zapłon po upływie (2÷20) minut, skuteczność świetlna h z przedziału (60÷85) lm/W). Ich wady to wrażliwość na załączenia oraz fakt, że straty mocy w układzie stabilizacji wynoszą do 10%, wysoka cena nowej lampy i niezbyt długi czas życia. Należy zdawać sobie sprawę, że przy niskich temperaturach rzędu –30°C wszystkie lampy wyładowcze mają problem z zapłonem, w związku z czym z perspektywy kierowcy nieoświetlona stacja benzynowa może wyglądać na nieczynną. Ponadto korzystający z niej klienci nie będą mieli zapewnionego poczucia bezpieczeństwa. Problemu z zapłonem są pozbawione źródła LED oraz lampy indukcyjne, które uruchomią się bez problemu i mogą pracować przy temperaturach otoczenia dochodzących nawet do –40°C. Lampy indukcyjne generują światło w wyniku działania pola elektromagnetycznego o częstotliwościach mikrofalowych lub radiowych. Do zalet możemy zaliczyć niewystępowanie efektu stroboskopowego, odporność na wstrząsy oraz drgania powodowane przez niektóre pojazdy. Nadają się one do oświetlenia całego terenu zewnętrznego stacji paliw, tzn. dystrybutorów, parkingów oraz drogi dojazdowej. Barwa światła doskonale wyróżni stację paliw z otoczenia drogowego, które przeważnie oświetlone jest lampami sodowymi. Wadą jest fakt, że lamp tych nie można ściemniać, w przeciwieństwie do diod LED. LED-y są zaliczane do energooszczędnych źródeł światła. Podczas ich pracy nie występuje katastroficzne zaprzestanie działania, jednak ich strumień świetlny F wraz z czasem eksploatacji ulega powolnej, stopniowej degradacji. Zaletą jest odporność na wstrząsy, wibracje i uderzenia. 

Diody LED stosuje się nie tylko w oświetleniu zewnętrznym, ale także do oświetlenia wnętrz. W tym celu wykorzystuje się także żarówki i lampy fluorescencyjne. Ze względu na niską skuteczność świetlną oraz fakt, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 roku są wycofywane z handlu, żarówki są coraz rzadziej stosowanym źródłem światła. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że emitowane przez nie światło tworzy przyjazną atmosferę i może mieć zastosowanie w oświetleniu ogólnym, głównie stref przeznaczonych na odpoczynek. Zaraz po załączeniu uzyskują pełny strumień świetlny i pracują bez dodatkowego osprzętu, krótkotrwałe zaniki napięcia nie stanowią problemu przy ponownym załączaniu. Można je łatwo ściemniać i są tanie. Bardziej wydajnymi energetycznie są żarówki halogenowe, które w wielu zastosowaniach mogą zastąpić klasyczne żarówki. Ze względu na cykl halogenowy ich żywotność jest o 25% większa niż zwykłych żarówek oraz charakteryzują się (2÷4) razy większą trwałością. Ich światło tworzy również przyjazną i ciepłą atmosferę, a barwy przedmiotów są żywe. Ze względu na małe gabaryty są one popularne w oświetleniu dekoracyjnym i nadają się do tworzenia oświetlenia akcentowego. Do zalet należy zaliczyć możliwość ściemniania, niską cenę i fakt, że zaraz po załączeniu uzyskują strumień świetlny o pełnej wartości. Wadą jest wysoka temperatura ich pracy, dlatego klasycznej żarówki nie można bezpośrednio (w tej samej oprawie) zastąpić halogenową. Skutecznością świetlną ustępują jednak lampom fluorescencyjnym, popularnie nazywanym świetlówkami. Świetlówki liniowe i kompaktowe, w zależności od zastosowanego luminoforu, mogą emitować światło z szerokiego przedziału temperatur barwowych. Świetlówka kompaktowa może bezpośrednio zastąpić żarówkę bez stosowania dodatkowego osprzętu. Zaletą jest duży wybór mocy, łatwość wymiany. Wadą tych lamp jest podatność na tętnienie światła (efekt stroboskopowy) oraz fakt, że pełny strumień świetlny emitowany jest dopiero po kilku minutach od załączenia. Dodatkowo przy ich częstym załączaniu następuje skrócenie trwałości, a straty mocy w układach stabilizacji pracy, w zależności od typu, sięgają do (6÷40)%. W przypadku świetlówek kompaktowych wadą jest także ich stosunkowo wysoka cena oraz fakt, że dużo dostępnych na rynku wyrobów tego typu jest słabej jakości. Przeważnie używane są do oświetlenia wnętrza budynku stacji (sklep, biuro, korytarz) świetlówki liniowe oraz żarówki halogenowe. Skutkiem ubocznym ich działania jest wytwarzanie ciepła, które w efekcie nagrzewa pomieszczenie stacji. W cieplejszych miesiącach wiąże się to ze zwiększeniem energii elektrycznej pobieranej przez klimatyzatory. Wnętrze stacji oraz teren zewnętrzny mogą być, w celach dekoracyjnych i reklamowych, oświetlane przy użyciu neonów. Tworzone są przy ich użyciu barwne napisy i obrazy. Zbudowane są one z cienkiej rurki o średnicy (8÷22) mm, którą to można formować w dowolne kształty. Koszty eksploatacji takich reklam są niskie ze względu na niewielki pobór energii elektrycznej. Ich charakterystycznymi cechami jest równomierna luminancja na powierzchni rury i możliwość uzyskania niemal dowolnego koloru emitowanego światła przy możliwości ściemniania i tworzenia sekwencji świetlnych (również migotania).

Wymagania dotyczące oświetlenia stacji benzynowych

Znane są różne sposoby oświetlenia stacji paliw, jednak muszą one spełniać kryteria ilościowe skutkujące w efekcie tym, że obiekt jest dobrze widoczny z drogi i klient oraz personel mają poczucie komfortu. Akty prawne regulujące oświetlenie stacji benzynowych zostały przedstawione w tabeli 2. W dokumentach tych są podawane wymagania odnośnie średniego natężenia oświetlenia Em, w [lx], maksymalnego współczynnika olśnienia GRl; minimalnej równomierności U0 oraz minimalnej wartości wskaźnika oddawania barw Ra zastosowanych źródeł światła. Znajdują się tam również informacje dotyczące oświetlenia awaryjnego, tj. zapewniającego bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia lub pożaru. Regulacje prawne zawierają również informacje na temat wymagań dotyczących ograniczenia nadmiernej emisji harmonicznych prądu przez oprawy oraz urządzenia zastosowane w instalacji oświetleniowej. Określają też dopuszczalne poziomy wahań napięcia oraz wymagane współczynniki migotania światła na zaciskach wejściowych opraw oświetleniowych. Dokumenty dotyczące wymagań prawnych związanych z osprzętem i oprawami oświetleniowymi z lampami fluorescencyjnym oraz ze źródłami światła LED zostały przedstawione w tabelach 3. i 4.

Oprócz kryteriów ilościowych stosowane są także kryteria jakościowe, mówiące o tym, że miejsce przeznaczone na zakupy i relaks powinno stwarzać przytulną, spokojną atmosferę. Uzyskuje się to m.in. za pomocą jasnego oświetlenia wnętrza, światłem o temperaturze barwowej Tb z przedziału (2700÷2900) K. Teren zewnętrzny powinien być oświetlony światłem o temperaturze barwowej Tb co najmniej 4000 K, gdyż światło takie mobilizuje człowieka do działania. Elewacje o ciepłej barwie oświetla się światłem o temperaturze barowej Tb poniżej 3000 K, natomiast elewacje w zimnych barwach światłem o temperaturze barwowej Tb wynoszącej co najmniej 5000 K.

Rozwiązania oświetlenia terenu zewnętrznego stacji benzynowych

Przeanalizowano cztery rozwiązania oświetleniowe stacji paliw różnych sieci. Iluminacja wiaty zależy zazwyczaj od jej rodzaju. Teren pod wiatą zwykle jest oświetlany oprawami typu high bay, naświetlaczami mocowanymi do wiaty lub przy łącznym użyciu tych dwóch sposobów. Do oświetlenia terenu zewnętrznego (parkingi, dojazdy) stosuje się naświetlacze z lampami wyładowczymi lub LED, które zwykle montuje się na słupach. Oświetlenie ogólne wnętrza budynku realizowane jest przy użyciu opraw o rozproszonej krzywej światłości, natomiast jako oświetlenie punktowe stosowane są reflektory. W stacji benzynowej przedstawionej na fotografii 2., do oświetlenia dróg dojazdowych oraz parkingów zastosowano wysokoprężne lampy sodowe w liczbie 12 sztuk, umieszczone na wysokości około 10 m co (20÷25) m. Obszar pod wiatą został oświetlony 10 lampami metalohalogenkowymi rozmieszczonymi nad dystrybutorami. Niestety, ten typ oświetlenia nie zapewnia dobrej widoczności stacji. Światło z lamp sodowych ma stosunkowo niski wskaźnik oddawania barw oraz w przypadku tej stacji kompletnie zlewa się z oświetleniem dróg, tak że dojazd oraz teren stacji zlewa się z otoczeniem. Spośród otoczenia wyróżnia się jedynie obszar pod wiatą oświetlony światłem o temperaturze barwowej Tb wynoszącej około 4000 K.

Inne rozwiązanie oświetlenia stacji paliw przedstawiono na fotografii 3. Obszar zewnętrzny stacji oświetla 13, rozmieszczonych co 20 m, lamp. Do oświetlenia drogi dojazdowej oraz parkingów zastosowano wysokoprężne lampy sodowe umieszczone na słupach, o wysokości około 7 m, z wysięgnikami. Obszar pod wiatą oświetlono 10 wbudowanymi oprawami z diodami LED. Pod wiatą są cztery filary, wzdłuż których zlokalizowane są dystrybutory, co w rezultacie stanowi pięć oddzielnych powierzchni (przejazdów) do oświetlenia. Zarówno większe przestrzenie (pomiędzy filarami i dystrybutorami), jak i mniejsze (przy dystrybutorach skrajnych) oświetlone są dwiema oprawami z lampami o Tb wynoszącej około 4000 K i Ra, powyżej 70. Oświetlenie dekoracyjne wiat stanowi zielony neon, natomiast w pylonach cenowych zastosowano wyświetlacze LED-owe barwy zielonej. Minusem tego rozwiązania jest wykorzystanie lamp sodowych do oświetlenia dróg dojazdowych oraz parkingów, ponieważ identyczne oświetlenie zastosowano na ulicy, wzdłuż której położona jest stacja. W rezultacie oświetlenie uliczne zlewa się z oświetleniem dróg dojazdowych, a stacja wyróżnia się z otoczenia jedynie oświetleniem obszaru pod wiatami.

Podobne rozwiązanie oświetleniowe zostało przedstawione na fotografii 4. Do oświetlenia drogi dojazdowej oraz parkingów zastosowano 15 wysokoprężnych lamp sodowych umieszczonych na słupach z wysięgnikami na wysokości około 7 m i rozmieszczonych co około (20÷25) m. Obszar pod wiatą oświetlono 10 wbudowanymi oprawami z diodami LED. Pod wiatą są cztery filary, wzdłuż których zlokalizowane są dystrybutory, co w rezultacie stanowi pięć oddzielnych powierzchni (przejazdów) do oświetlenia. Zarówno większe przestrzenie (pomiędzy filarami i dystrybutorami), jak i mniejsze (przy dystrybutorach skrajnych) oświetlone są dwiema oprawami LED. Oświetlenie dekoracyjne wiat stanowi zielony neon, natomiast w pylonach cenowych zastosowano wyświetlacze LED-owe barwy zielonej, dzięki czemu rzucają się w oczy i jest to zaletą. Minusem, podobnie jak na pierwszej stacji, jest w przypadku tych dwóch stacji wykorzystanie lamp sodowych do oświetlenia dróg dojazdowych oraz parkingów. Identyczny rodzaj oświetlenia zastosowano na ulicy, wzdłuż której położona jest stacja. W rezultacie oświetlenie uliczne zlewa się z oświetleniem dróg dojazdowych, stacja wyróżnia się z otoczenia jedynie oświetleniem obszaru pod wiatami, charakteryzującym się znacznie wyższą temperaturą barwową niż Tb » 4000 K, dość dobrym wskaźnikiem oddawania barw Ra (powyżej 70) oraz wysokim poziomem natężenia oświetlenia E.

W przypadku stacji paliw przedstawionej na fotografii 5., do oświetlenia dróg dojazdowych oraz obszaru pod wiatą zastosowano lampy metalohalogenkowe. Drogi dojazdowe oraz parkingi oświetlono 7 latarniami o wysokości około 7 m, rozmieszczonymi co (25÷30) m. Obszar pod wiatą stanowią 3 filary, wzdłuż których znajdują się dystrybutory. Całość oświetlona została 12 oprawami, po 2 w zewnętrznych częściach wiaty oraz po 4 w szerszych obszarach wiaty, pomiędzy filarami i dystrybutorami. Ze względu na fakt zastosowania wysokoprężnych lamp sodowych do oświetlenia ulicy, do oświetlenia stacji zastosowano lampy metalohalogenkowe o temperaturze barwowej Tb = 4000 K. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ tworzy kontrast barwny. Dzięki temu obiekt dość dobrze wyróżnia się z otoczenia nawet z dalszej odległości. Innym atutem rozwiązania oświetleniowego przedstawionego na fotografii 5a jest oświetlenie dekoracyjne wykonane czerwonym neonem oraz czerwone wyświetlacze LED na pylonie cenowym. Można stwierdzić, że spośród wszystkich opisanych czterech stacji paliw, właśnie ta jest najlepiej widoczna z drogi. 

Podsumowanie

Oświetlenie terenu pod wiatą stacji paliw realizowane jest zazwyczaj przy użyciu lamp metalohalogenkowych o mocach 250 W. Stosowane są również oprawy LED-owe o mocy rzędu 100 W. W przypadku opraw z diodami LED, gdy na stacji lub przy danych dystrybutorach nie ma klientów, można zastosować ich ściemnianie, co daje dodatkową oszczędność energii elektrycznej. Ich rozjaśnienie następuje przy pojawieniu się klienta. Niestety nie można tego stosować przy lampach wyładowczych. Wygaszanie ich podczas braku klientów jest niekorzystne ze względu na długi ponowny czas rozruchu oraz zachodzące w czasie zapłonu migotanie. W związku z tym po zmierzchu lampy wyładowcze muszą pracować przez cały czas. W zależności od wielkości stacji, przy zastosowaniu lamp wyładowczych miesięczny rachunek za energię elektryczną może wynieść około 4 tysięcy złotych, a przy oświetleniu LED-owym niecały tysiąc złotych [3]. Dodatkowo żywotność LED-ów wynosi ponad 10 lat [4]. Czas życia lamp wyładowczych jest (2÷3) razy krótszy. Do każdej wymiany źródła światła konieczne jest wynajęcie dźwigu wraz z personelem do jego obsługi oraz zakup nowej lampy, co oczywiście kosztuje. W związku z tym oświetlenie LED-owe ma tutaj znaczną przewagę nad lampami wyładowczymi.

W przypadku oświetlenia zewnętrznego, najbardziej opłacalną inwestycją są lampy indukcyjne. Oświetlenie indukcyjne jest technologią, którą także można zakwalifikować do energooszczędnej. W porównaniu z lampami wyładowczymi, lampy indukcyjne są drogie w zakupie, jednak pobierają nawet o (60÷70)% mniej energii, dzięki czemu inwestycja taka jest opłacalna. Ich zaletą jest również czas życia, który wynosi ponad 20 lat. 

Literatura

1. J. Biedrońska, J. Figaszewski, K. Kozak, A. Lisik, W. Mikoś-Rytel, Projektowanie obiektów motoryzacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

2. W. Pabiańczyk, Energooszczędne instalacje oświetleniowe, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 6, 2010, R.86, s. 3

3. http://www.oswietlenieled.info/pl-stacjabenzynowa-strona-35.html

4. S. Zalewski, LED-y w oświetleniu wnętrz, „Przegląd Komunalny” nr 5, 2013, s. 86.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła?

Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła?

W artykule przedstawiono zestawienie wyników badań pokazujących niejednoznaczności i problemy występujące przy ocenie wskaźnikiem Ra, jakości oddawania barw, współcześnie stosowanych źródeł światła.

W artykule przedstawiono zestawienie wyników badań pokazujących niejednoznaczności i problemy występujące przy ocenie wskaźnikiem Ra, jakości oddawania barw, współcześnie stosowanych źródeł światła.

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Wakacyjny luz we wnętrzach – jak go nadać przy pomocy lamp?

Wakacyjny luz we wnętrzach – jak go nadać przy pomocy lamp?

Letnia pora sprzyja urządzaniu wnętrz. Wiosna już zdążyła nas obudzić do życia, ale to właśnie lato daje kopa energetycznego i sprawia, że nasza wyobraźnia zaczyna pracować na wysokich obrotach. Szukamy...

Letnia pora sprzyja urządzaniu wnętrz. Wiosna już zdążyła nas obudzić do życia, ale to właśnie lato daje kopa energetycznego i sprawia, że nasza wyobraźnia zaczyna pracować na wysokich obrotach. Szukamy sposobu na to, by odświeżyć swoje domostwa, ale niekoniecznie, ponownie malując ściany na inny kolor. Ciekawym pomysłem są lampy – te nowe lub te stare, którym dodamy odrobinę wakacyjnego luzu.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często z poddaszem, które ma wielkie...

Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często z poddaszem, które ma wielkie możliwości aranżacyjne, ale nie jest - i to prawda - najważniejszym wnętrzem. Mimo to, jak już przyjdzie na nie czas, trzeba się postarać, aby urządzić je naprawdę ciekawie. Bardzo w tym pomaga odpowiednie oświetlenie.

Oświetlenie w kuchni. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w kuchni. Na co zwrócić uwagę?

Kuchnia wymaga wyjątkowego podejścia do oświetlenia. Nie możemy umieścić w niej tylko jednej oprawy sufitowej, nawet jeżeli jest bardzo jasna, duża i swoim zasięgiem obejmuje całą przestrzeń. Niezależnie...

Kuchnia wymaga wyjątkowego podejścia do oświetlenia. Nie możemy umieścić w niej tylko jednej oprawy sufitowej, nawet jeżeli jest bardzo jasna, duża i swoim zasięgiem obejmuje całą przestrzeń. Niezależnie od wielkości kuchni, musimy wyposażyć ją w kilka źródeł światła. O czym jeszcze należy pamiętać przy zakupie lamp?

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Nowoczesne świetlówki Intelight – doskonały wybór do domu i biura

Nowoczesne świetlówki Intelight – doskonały wybór do domu i biura

Marka Intelight to znany i ceniony producent systemów oświetlenia awaryjnego oraz świetlówek. W jego ofercie znaleźć można m. in. oprawy przemysłowe, oświetlenie biurowe, paski LED oraz doskonałej jakości...

Marka Intelight to znany i ceniony producent systemów oświetlenia awaryjnego oraz świetlówek. W jego ofercie znaleźć można m. in. oprawy przemysłowe, oświetlenie biurowe, paski LED oraz doskonałej jakości świetlówki do użytku domowego i biurowego. Świetlówki Intelight posiadają standardowe gwinty E27 i E14, dzięki czemu pasują do większości źródeł światła. Czym charakteryzują się świetlówki Intelight i dlaczego warto je kupić?

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P,...

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P, która określa minimum dla wymagań odnoszących się do systemów oświetlenia awaryjnego.

Wybrane aspekty projektowania instalacji oświetleniowych w budynkach oświatowych

Wybrane aspekty projektowania instalacji oświetleniowych w budynkach oświatowych

W artykule przedstawiono wymagania prawne jakościowe i ilościowe stawiane instalacjom oświetlenia wbudowanego w budynkach oświatowych. Ponadto przedstawiono sposoby zmniejszenia zużycia energii na potrzeby...

W artykule przedstawiono wymagania prawne jakościowe i ilościowe stawiane instalacjom oświetlenia wbudowanego w budynkach oświatowych. Ponadto przedstawiono sposoby zmniejszenia zużycia energii na potrzeby oświetlenia wbudowanego.

Oświetlenie awaryjne – wymagania projektowe (część 1.)

Oświetlenie awaryjne – wymagania projektowe (część 1.)

W artykule podjęty został temat wymagań projektowych w oświetleniu awaryjnym: podstawy prawne, wymagania projektowe i ogólne, warunki oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych zapobiegając panice,...

W artykule podjęty został temat wymagań projektowych w oświetleniu awaryjnym: podstawy prawne, wymagania projektowe i ogólne, warunki oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych zapobiegając panice, stref wysokiego ryzyka, oświetlenia zapasowego oraz znakow bezpieczeństwa z uwzględnieniem ich widoczności.

Komentarze

  • mokko12 mokko12, 23.08.2017r., 22:40:44 Każda stacja paliw powinna tez korzystać z prefesjonalnego serwisu urządzeń na niej sie znajdujących.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.