elektro.info

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

news Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona...

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona do sieci w Kazachstanie jest kamieniem milowym współpracy między Kazachstanem a Chinami na polu energii odnawialnej.

news Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię sklepu, w tym zapotrzebowania generowanego przez klientów ładujących na miejscu swoje samochody elektryczne.

Inteligentne instalacje oświetlenia wnętrz w kontekście zmian normy PN-EN 12464-1 (część 1.)

Od grudnia 2012 roku obowiązuje zmieniona norma dotycząca oświetlenia wnętrz PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, która zastąpiła normę z 2004 roku. Wprowadzone zmiany nie zmieniają istoty nowoczesnego projektowania oświetlenia stanowisk pracy we wnętrzach, nadając priorytet warunkom pracy wzrokowej pracownika na różnych obszarach stanowiska. Niemniej, doszła konieczność oceny dodatkowych parametrów oświetlenia w przestrzeni wnętrz, co wymaga wprowadzenia do projektowania i oceny oświetlenia dodatkowych parametrów.

Zobacz także

Inteligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda poprawy bilansu energetycznego w gminach

Inteligentne sieci oświetlenia drogowego jako metoda poprawy bilansu energetycznego w gminach

Przy szczupłości środków finansowych na eksploatację i inwestycje, jaka występuje w większości jednostek samorządowych w Polsce, jednym z najefektywniejszych środków poprawy tego stanu jest przeprowadzenie...

Przy szczupłości środków finansowych na eksploatację i inwestycje, jaka występuje w większości jednostek samorządowych w Polsce, jednym z najefektywniejszych środków poprawy tego stanu jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia drogowego i wnętrzowego w budynkach należących do samorządów. Modernizacja oświetlenia jest wymieniana w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (DzU nr 94, poz. 551), jako jedno z przedsięwzięć prowadzących do ograniczenia zużycia energii elektrycznej,...

Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych

Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych

Polscy inwestorzy sektora publicznego będą zwiększać efektywność energetyczną instalacji oświetleniowych w związku z nową ustawą.

Polscy inwestorzy sektora publicznego będą zwiększać efektywność energetyczną instalacji oświetleniowych w związku z nową ustawą.

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Co się zmieniło?

Główne zmiany w normie PN-EN 12464-1 wydanej w 2012 roku dotyczą następujących zagadnień:

1. uwzględniono znaczenie światła dziennego: „Wymagania dla oświetlenia znajdują zastosowanie niezależnie od tego, czy są zapewnione przez oświetlenie sztuczne, dzienne, czy przez kombinację obu rodzajów oświetlenia”;

2. wprowadzono dodatkowy obszar do oceny oświetlenia: „obszar tła” (background area) i specyfikację oświetlenia dla tego obszaru;

3. zwiększono liczbę poziomów oświetlenia z czterech do siedmiu dla obszarów zadania wzrokowego i obszaru bezpośrednio otaczającego, dokładając również wymagania dla dodatkowego obszaru tła;

4. określono wartości minimalnego natężenia oświetlenia na ścianach i sufitach;

5. wprowadzono specyfikację cylindrycznego natężenia oświetlenia i określono zasady prawidłowego modelowania przestrzeni wnętrza;

6. odstąpiono od określania ogólnej równomierności natężenia oświetlenia, przypisując ten parametr do zadań i aktywności na określonych stanowiskach pracy i w określonych wnętrzach;

7. wprowadzono definicję siatki do obliczania i pomiarów natężenia oświetlenia;

8. przyjęto nowe granice luminancji dla opraw stosowanych ze sprzętem z wyświetlaczem ekranowym (DSE).

Ponadto w wydaniu z 2012 roku doprecyzowano szereg innych ogólnych pojęć, m.in. obszar zadania (wzrokowego) (task area) oraz obszar bezpośrednio otaczający (immediate surrounding area) – określono jako pas otaczający obszar zadania w obrębie pola wzrokowego, bez podania wymiarów tego obszaru (poprzednio był on określony jako pas o wymiarach 0,5 m).

Wprowadzone dodatkowe pojęcie „obszar tła” (background area) definiowany jako obszar bezpośrednio sąsiadujący z obszarem otaczającym, określając dla tego obszaru wymagania oświetleniowe.

Wprowadzono nowe pojęcia, takie jak: miejsce pracy (work place), stanowisko pracy (work station), obszar działalności (activity area) oraz świetlik (roof light) i okno (window). Poniżej przytoczono definicje tych pojęć.

Miejsce pracy – miejsce, które zawiera stanowisko pracy oraz każde inne miejsce w obrębie przedsiębiorstwa i/lub zakładu pracy, do którego pracownik ma dostęp w związku ze swoim zatrudnieniem.

Stanowisko pracy – zbiór i przestrzenne rozmieszczenie w środowisku pracy wyposażenia niezbędnego do wykonania określonego zadania.

Obszar aktywności – obszar, w którym wykonywana jest dana działalność.

W nowej normie określono następujące podstawowe parametry otoczenia świetlnego, które uwzględniają światło sztuczne i światło dzienne:

 • rozkład luminancji,
 • natężenie oświetlenia,
 • kierunkowość światła, oświetlenie w przestrzeni wnętrza,
 • zmienność światła (poziomy i barwa światła),
 • oddawanie barw i wygląd barwy światła,
 • olśnienie,
 • migotanie.

Parametry podkreślone stanowią nowe wymagania, które oświetlenie stanowisk pracy łączą z oświetleniem przestrzeni wnętrza.

W następnych artykułach zostaną przedstawione kolejne istotne zmiany w wymaganiach normy PN-EN 12464-1:2012 oraz ich wpływ na praktykę projektowania i ocenę oświetlenia.

Oświetlenie dzienne i systemy inteligentnego sterowania

W nowej normie został mocno podkreślony aspekt wykorzystania światła dziennego do oświetlania stanowisk pracy. Wiąże się to również z potencjonalnymi oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej, co projektanci oświetlenia powinni uwzględniać. Światło dzienne cechuje się dużą zmiennością poziomu natężenia oświetlenia, składu widmowego uzależnionego od pory dnia i warunków pogodowych, czyli zmienności barwy promieniowania. Zmienność może być traktowana w sposób naturalny, jako zmienny czynnik środowiska pracy, korzystnie oddziaływujący na ludzi w zamkniętych pomieszczeniach. Światło dzienne znacząco wpływa na modelowanie oświetlenia we wnętrzach i jest elementem sterującym w instalacjach inteligentnego oświetlenia.

W tabeli 5 normy PN-EN 12464-1 wprowadzono dla niektórych zastosowań dodatkowe wymagania dotyczące ograniczenia zakresu temperatury barwowej, w odniesieniu zarówno do oświetlenia elektrycznego, jak i dziennego.

Obecnie stało się niemal standardem, że projektowanie nowych instalacji oświetleniowych w budynkach łączy się również z projektem systemów sterowania uwzględniającym zmienność światła dziennego. Systemy inteligentnego oświetlenia wykorzystują zdobycze postępu technicznego w elektronice i przesyłania danych, zwiększając funkcjonalność instalacji oraz komfort użytkowników. Zawsze jednak podstawowym kryterium ich wyboru będzie możliwość uzyskania znaczących oszczędności energetycznych i poprawy wskaźników ekologicznych, co skompensuje większe koszty takich rozwiązań.

Każde rozwiązanie, które prowadzi do rozszerzenia funkcjonalności instalacji oświetleniowych, można uznać za rozwiązanie z elementami inteligencji. Jeżeli oświetlenie, poza zapewnieniem właściwych warunków oświetleniowych, daje możliwość dostosowania oświetlenia do zmiennego natężenia oświetlenia wywołanego światłem dziennym oraz bieżących potrzeb użytkowników/pracowników – to możemy mówić o kolejnym etapie rozwoju. Oświetlenie inteligentne jest realizowane na oprawach do świetlówek oraz oprawach z diodami elektroluminescencyjnymi (LED). W drugim przypadku uzyskuje się znacznie większe efekty, zwłaszcza przy zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Oprawy mogą być wyposażone w różnego rodzaju czujniki, reagujące na bieżące sytuacje. Instalacja może być wyposażona w systemy zdalnego sterowania oraz raportowania o zaistniałych awariach, ułatwiających konserwację i eksploatację całego systemu. Możemy zmieniać czas świecenia oraz rejestrować bieżące zużycie energii.

Zastosowanie systemów inteligentnego oświetlenia LED jest sposobem na bardzo duże redukcje zużycia energii elektrycznej, sięgające poziomu ponad 80% w stosunku do instalacji tradycyjnych z zastosowanymi oprawami do świetlówek bez elementów sterowania.

W Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej wykonano na początku 2013 roku eksperymentalną instalację oświetlenia korytarza, nieco później również na jednej z klatek schodowych. Odniesieniem do oceny zużycia energii jest praca instalacji poprzednich (z oprawami świetłówkowymi) w tym samych interwałach czasowych. W każdym dniu miesiąca można obserwować zużycie energii rzeczywistej instalacji LED na tle założonego zużycia poprzednich instancji. Rejestracja zużycia energii tych instalacji dała zaskakujące wyniki. Dla wszystkich miesięcy pracy nowej instalacji uzyskano zmniejszenie zużycia o ponad 90%. W miesiącach letnich (wakacje studenckie), zwłaszcza na klatce schodowej, zanotowaliśmy oszczędności energii dochodzące do 96%. Przykładowe wyniki rejestracji przedstawiono poniżej.

Klatka schodowa na Wydziale EEIA Politechniki Łódzkiej, Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22.

Instalacja tradycyjna: 22 szt. oprawy rastrowe 4 ´ 18 W, moc oprawy 90 W.

Instalacja LED: 22 szt. opraw LED o mocy 55 W, z czujnikami ruchu, sterowanie przez światło dzienne (okna na klatce schodowej), oprawy zapalają się z wyprzedzeniem dla osób korzystających z klatki, przygasanie światła do 50% po 30 sekundach, przygasanie całkowite po 2 minutach, gdy nie ma w zasięgu obserwacji czujników osób. Instalacja pracuje od 22 kwietnia 2013 roku.

Oprawy nie pracują na całą moc – wykonano pomiary oświetlenia na klatce. Zastosowano oprawy produkcji polskiej o mocy znamionowej 55 W. Oprawy są programowalne z pilota lub komputera. Na bieżąco na komputerze można obserwować dzienne zużycie energii. Oprawy zaprogramowano według zasady: porównanie zużycia energii w ciągu każdego dnia, program wylicza energię dla obu instalacji przy założeniu rzeczywistego czasu pracy i rzeczywistego korzystania z korytarza, rejestrowanego dla instalacji LED. Przykładowe wydruki z rejestracji zdalnej w maju i wrześniu 2013 roku.

Maj 2013

Zużycie energii w maju 2013 r.:

 • instalacja tradycyjna: 534,60 kWh/miesiąc,
 • instalacja LED: 23,90 kWh/miesiąc, co stanowi 5% zużycia energii w instalacji tradycyjnej.

Zmniejszenie zużycia energii: 22,37 razy.

Wrzesień 2013

Zużycie energii we wrześniu 2013 r.:

 • instalacja tradycyjna: 572,22 kWh/miesiąc.
 • instalacja LED: 22,34 kWh/miesiąc, co stanowi 4% zużycia energii w instalacji tradycyjnej.

Zmniejszenie zużycia energii: 25,61 razy.

Podsumowanie

Modernizacje istniejących instalacji oświetlenia wnętrzowego oraz budowa nowych, z elementami inteligentnego sterowania i zarządzania energią, to sposób na zapewnienie właściwych warunków funkcjonalnych, zwiększenie komfortu pracowników/użytkowników, znaczących oszczędności energii elektrycznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Modernizacja istniejących instalacji oświetlenia powinna być poprzedzona audytem efektywności energetycznej, w którym w kilku wariantach należy zaproponować rozwiązania oświetlenia. Audyty powinny proponować sprawdzony sprzęt oświetleniowy z uwzględnieniem w obliczeniach rzeczywistych parametrów opraw i lamp. Wskaźniki ekologiczne oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia jest podstawą dla inwestorów do wyboru wariantu modernizacji. Zastosowanie opraw „inteligentnych” do zarządzania energią z pozycji komputera użytkownika – to kolejna rewolucja w oświetleniu i kolejne poziomy oszczędzania energii i kosztów. Jest to przyszłość oświetlenia wnętrzowego.

Warto wiedzieć!

W każdym budynku, w którym zanik napięcia w sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, powinno być zainstalowane samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne – według wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Instalacja oświetlenia awaryjnego, podobnie jak instalacja podstawowego oświetlenia, podlega ciągłym modyfikacjom, uwzględniającym nowoczesną architekturę i materiały konstrukcyjne, rozwój technologii sprzętu oświetleniowego, zmiany przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków, czy zwiększonych wymagań stawianych projektom budowlanych (uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż). Znajduje to swój wyraz również w aktualizacjach przepisów normalizacyjnych dotyczących oświetlenia awaryjnego. W 2013 roku została wprowadzona metodą okładkową nowa norma PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, która zastąpiła normę w języku polskim PN-EN 1838:2005P o tym samym tytule. Nowa norma rozszerzyła kategorie rodzajów oświetlenia awaryjnego stosowanego w budynkach o oświetlenie ewakuacyjne wykonane za pomocą znaków bezpieczeństwa, co pokazano na rysunku 1.

W zakresie sprzętu oświetleniowego stosowanego do oświetlenia awaryjnego można zauważyć stosowanie w coraz większym stopniu opraw LED. Coraz częściej również oprócz stosowania tradycyjnych opraw oświetlenia ewakuacyjnego, są wdrażane techniki sterowania ewakuacją w zależności od lokalizacji pożaru i obciążenia dróg ewakuacyjnych. W zależności od zaprogramowanego możliwego scenariusza sytuacji awaryjnej w danym obiekcie, w sposób dynamiczny zmieniają się znaki wyświetlane w piktogramach, wskazujące bezpieczny kierunek ewakuacji. Można oczekiwać, że dynamiczne systemy awaryjne będą coraz powszechniej stosowane, zwłaszcza w obiektach wielofunkcyjnych, gdyż zwiększają w znacznym stopniu bezpieczeństwo ludzi podczas ewakuacji.

Norma PN-EN 1838:2013-11E zwraca uwagę na zagadnienie postrzegania przeszkód na drodze ewakuacji oraz lokalizacji wyjść ewakuacyjnych przez osoby starsze, które z racji wieku wymagają większej ilości światła lub dłuższego czasu adaptacji do warunków występujących podczas ewentualnych zagrożeń pożarowych. Zaleca się, aby wyjścia ewakuacyjne były bardzo wyraźnie oznakowane, a na drodze ewakuacji nie należy oszczędzać na liczbie strategicznie rozmieszczonych znaków ewakuacyjnych w postaci np. piktogramów.

Zwiększyła się liczba miejsc, gdzie należy umieszczać oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego. Zasadą generalną jest umieszczanie ich w pobliżu (tzn. w obrębie 2 m mierzone w poziomie) każdych drzwi wyjściowych z budynku oraz w takich miejscach, gdy jest to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub w pobliżu sprzętu bezpieczeństwa.

Znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji powinny być dobrze widoczne, a maksymalną odległość prawidłowego postrzegania (l) określa się za pomocą wzoru: l = z ´ h, gdzie z jest stałą 100 dla znaków oświetlanych zewnętrznie i 200 dla znaków oświetlanych wewnętrznie, h – jest wysokością znaku (piktogramu), co pokazuje rysunek 2.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Podstawa dobrego i bezpiecznego oświetlenia – normy serii PN-EN 13201 (część 1)

Podstawa dobrego i bezpiecznego oświetlenia – normy serii PN-EN 13201 (część 1)

Rola oświetlenia drogowego zmieniała się na przestrzeni wieków. Początkowo najważniejszy był ruch samochodowy, koncentrowano się więc na oświetleniu samej jezdni. Z czasem znaczenia nabrało bezpieczeństwo...

Rola oświetlenia drogowego zmieniała się na przestrzeni wieków. Początkowo najważniejszy był ruch samochodowy, koncentrowano się więc na oświetleniu samej jezdni. Z czasem znaczenia nabrało bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, pojawiło się oświetlenie chodników i dróg rowerowych. Obecna rola oświetlenia ulicznego, poza ww. wymienionymi, to również udział w tworzeniu obrazu wieczorno-nocnego przestrzeni urbanistycznej, przyjaznego mieszkańcom, zmieniającego się autonomicznie lub w sposób określony...

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia (część 2.)

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia (część 2.)

Przez długi czas w Polsce była stosowana norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym [3]. W zakresie oceny oświetlenia wnętrz wymagała ona wykonania szeregu pomiarów, z których, jak pokazała...

Przez długi czas w Polsce była stosowana norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym [3]. W zakresie oceny oświetlenia wnętrz wymagała ona wykonania szeregu pomiarów, z których, jak pokazała praktyka, był realizowany w zasadzie pomiar natężenia oświetlenia. Nowa norma PN-EN 12464-1:2004 [1] usankcjonowała tę sytuację, wskazując natężenie oświetlenia jako wielkość oświetleniową konieczną do weryfikacji, ale weryfikacja ta powinna przebiegać w inny sposób, niż to było dotychczas. Związane...

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia na tle normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia na tle normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia opracowano na podstawie pracy zespołowej członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, będącego przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Komisji...

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia opracowano na podstawie pracy zespołowej członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, będącego przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), wydanej w postaci komentarza dotyczącego polskiej normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Komentarz ten, po prawie dwuletniej pracy zespołu, ukazał się w wersji końcowej w październiku 2007 roku.

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami...

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami określonymi w normie oraz dokumentacji projektowej (wykonanej zgodnie z tą normą). W części 1. cyklu artykułów o podanym wyżej tytule [4] przedstawiono wymagania oświetleniowe, w części 2. [5] – zasady weryfikacji dokumentacji projektowej, której konieczność wprowadziła nowa norma PN-EN 12464-1:2004....

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Wakacyjny luz we wnętrzach – jak go nadać przy pomocy lamp?

Wakacyjny luz we wnętrzach – jak go nadać przy pomocy lamp?

Letnia pora sprzyja urządzaniu wnętrz. Wiosna już zdążyła nas obudzić do życia, ale to właśnie lato daje kopa energetycznego i sprawia, że nasza wyobraźnia zaczyna pracować na wysokich obrotach. Szukamy...

Letnia pora sprzyja urządzaniu wnętrz. Wiosna już zdążyła nas obudzić do życia, ale to właśnie lato daje kopa energetycznego i sprawia, że nasza wyobraźnia zaczyna pracować na wysokich obrotach. Szukamy sposobu na to, by odświeżyć swoje domostwa, ale niekoniecznie, ponownie malując ściany na inny kolor. Ciekawym pomysłem są lampy – te nowe lub te stare, którym dodamy odrobinę wakacyjnego luzu.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często z poddaszem, które ma wielkie...

Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często z poddaszem, które ma wielkie możliwości aranżacyjne, ale nie jest - i to prawda - najważniejszym wnętrzem. Mimo to, jak już przyjdzie na nie czas, trzeba się postarać, aby urządzić je naprawdę ciekawie. Bardzo w tym pomaga odpowiednie oświetlenie.

Oświetlenie w kuchni. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie w kuchni. Na co zwrócić uwagę?

Kuchnia wymaga wyjątkowego podejścia do oświetlenia. Nie możemy umieścić w niej tylko jednej oprawy sufitowej, nawet jeżeli jest bardzo jasna, duża i swoim zasięgiem obejmuje całą przestrzeń. Niezależnie...

Kuchnia wymaga wyjątkowego podejścia do oświetlenia. Nie możemy umieścić w niej tylko jednej oprawy sufitowej, nawet jeżeli jest bardzo jasna, duża i swoim zasięgiem obejmuje całą przestrzeń. Niezależnie od wielkości kuchni, musimy wyposażyć ją w kilka źródeł światła. O czym jeszcze należy pamiętać przy zakupie lamp?

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Nowoczesne świetlówki Intelight – doskonały wybór do domu i biura

Nowoczesne świetlówki Intelight – doskonały wybór do domu i biura

Marka Intelight to znany i ceniony producent systemów oświetlenia awaryjnego oraz świetlówek. W jego ofercie znaleźć można m. in. oprawy przemysłowe, oświetlenie biurowe, paski LED oraz doskonałej jakości...

Marka Intelight to znany i ceniony producent systemów oświetlenia awaryjnego oraz świetlówek. W jego ofercie znaleźć można m. in. oprawy przemysłowe, oświetlenie biurowe, paski LED oraz doskonałej jakości świetlówki do użytku domowego i biurowego. Świetlówki Intelight posiadają standardowe gwinty E27 i E14, dzięki czemu pasują do większości źródeł światła. Czym charakteryzują się świetlówki Intelight i dlaczego warto je kupić?

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.