elektro.info

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.,...

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o., firmę Miwi Urmet Sp. z o.o. oraz Kontakt-Simon S.A. Bieżąca edycja odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, przy udziale następujących firm: EATON Electric Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. K., GMP DEFENCE Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach...

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach i możliwościach wyposażenia. Wykorzystywane są w branży: elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i wielu innych.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Wymagania norm PN-EN 1838:2005 oraz PN-EN 50172:2005

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Zobacz także

Nowe parametry topowej oprawy LED od Beghelli

Nowe parametry topowej oprawy LED od Beghelli

33 000 lumenów w strumieniu bezpośrednio z oprawy oraz jeszcze mniejsze zużycie energii. Na targach ENERGETAB 2019 Beghelli zaprezentuje nowość z serii H. Dzięki wysokim parametrom świetlnym H400 LED TOP...

33 000 lumenów w strumieniu bezpośrednio z oprawy oraz jeszcze mniejsze zużycie energii. Na targach ENERGETAB 2019 Beghelli zaprezentuje nowość z serii H. Dzięki wysokim parametrom świetlnym H400 LED TOP 3 sprawdzi się nie tylko w wymagających warunkach przemysłowych, ale także wygeneruje oszczędności już na etapie inwestycji.

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Rysunki instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny być przechowywane na terenie obiektu. Na rysunkach powinny być wymienione wszystkie oprawy oraz wszystkie elementy, np. centralna bateria czy centralka monitorująca. Rysunki te należy aktualizować stosownie do zmian w systemie. Rysunki powinny być podpisane przez kompetentną osobę weryfikującą projekt pod kątem wymagań zawartych w normach. W Polsce – przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dodatkowo należy prowadzić dziennik i przechowywać go na terenie nieruchomości. Dziennik służy do zapisywania informacji o uszkodzeniach, informacji o zmianach w systemie, wynikach przeprowadzanych testów (test codzienny, test comiesięczny, test coroczny). Zapisy te powinny być wykonywane ręcznie lub jako wydruk z automatycznie testującego urządzenia. Zapisy te powinny być łatwe do kontroli przez osoby upoważnione.

Wymagania przedstawione w normach dotyczące oświetlenia awaryjnego są wymaganiami minimalnymi i są przewidziane dla całego czasu pracy instalacji. Podczas projektowania powinien być wzięty pod uwagę proces starzenia się źródeł światła, zanieczyszczenia opraw oświetleniowych itp. Oświetlenie awaryjne powinno być dostosowane do możliwości adaptacji wzroku do ciemności dla ludzi w różnym wieku. 

Podczas projektowania można wziąć pod uwagę jedynie składową bezpośrednią oświetlenia. Można stosować nowoczesne techniki awaryjne – jednak mogą być one stosowane dodatkowo, a nie zamiast oświetlenia awaryjnego konwencjonalnego. Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych widocznych z każdego miejsca przebywania pomaga uniknąć strachu i zamieszania.

Oprawy powinny być montowane min. 2 m nad podłogą. Oprawy oświetleniowe winny być umieszczone w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach, w których trzeba zwrócić uwagę na ewentualne niebezpieczeństwo (przeszkody) lub sprzęt bezpieczeństwa. Dlatego też mamy wyszczególnienie miejsc stosowania:

 • przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;
 • w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;
 • w pobliżu każdej zmiany poziomu;
 • obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;
 • przy każdej zmianie kierunku;
 • przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;
 • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;
 • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy;
 • w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.

Jeśli punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx.

W niniejszym rozdziale „w pobliżu” oznacza „w obrębie” 2 m mierzonych w poziomie.

Literatura

 1. E. Mróz, J. Rząsa, Różnice w odbiorze świata poprzez zmysły. Niewidomi i synesteci Rocznik Kognitywistyczny V/2011, DOI 10.4467/20843895RK.12.017.0421
 2. https://www.portalbhp.pl/prawa-i-obowiazki-pracodawcy/-stosowanie-polskich-norm-w-obcym-jezyku-2301.html
 3. J. Wiatr, Oświetlenie awaryjne w budynkach – wymagania i zasady zasilania. Zeszyty dla elektryków – nr 2. wyd. 2, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.
 4. K. Kuczyński, Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P Klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1.), „elektro.info” 10/2017.
 5. K. Kuczyński, Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych, „elektro.info” nr 3/2019.
 6. K. Kuczyński, Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego, „elektro.info” nr 10/2010.
 7. PN-EN 1838:2005 P Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 8. PN-EN 50172:2005 P Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
 9. PN-EN 12665:2018-08 E Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
 10. PN-EN 60598-2-2:2012 P Oprawy oświetleniowe. Część 2-2: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowywane.
 11. PN-EN 62034:2010 P Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

W artykule:

• Wymagania oświetlenia dróg ewakuacyjnych
• Wymagania oświetlenia strefy otwartej
• Wymagania oświetlenia wspólne dla dróg ewakuacyjnych i strefy otwartej
• Wymagania oświetlenia strefy wysokiego ryzyka
• Wymagania oświetlenia zapasowego

Streszczenie

W artykule zebrano wymagania szczegółowe wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczących oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do obiektów budowlanych niebędących obiektami górniczymi oraz metra.

Abstract

Emergency lighting as an aid to evacuate. Part 2

The article collected detailed requirements under the laws and regulations concerning the emergency lighting in relation to buildings which are not objects and underground mining.

Aby zobaczyć pełną treść artykułu, wykup abonament

Powiązane

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie awaryjne – wymagania projektowe (część 1.)

Oświetlenie awaryjne – wymagania projektowe (część 1.)

W artykule podjęty został temat wymagań projektowych w oświetleniu awaryjnym: podstawy prawne, wymagania projektowe i ogólne, warunki oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych zapobiegając panice,...

W artykule podjęty został temat wymagań projektowych w oświetleniu awaryjnym: podstawy prawne, wymagania projektowe i ogólne, warunki oświetlenia dróg ewakuacyjnych, stref otwartych zapobiegając panice, stref wysokiego ryzyka, oświetlenia zapasowego oraz znakow bezpieczeństwa z uwzględnieniem ich widoczności.

Oświetlenie awaryjne – wymagania projektowe

Oświetlenie awaryjne – wymagania projektowe

Oświetlenie sztuczne pozwala na przeniesienie czynności wykonywanych przy świetle dziennym na czas, kiedy ono nie występuje, do stref i pomieszczeń, do których światło dzienne nie dociera. A co się dzieje,...

Oświetlenie sztuczne pozwala na przeniesienie czynności wykonywanych przy świetle dziennym na czas, kiedy ono nie występuje, do stref i pomieszczeń, do których światło dzienne nie dociera. A co się dzieje, gdy to światło gaśnie?

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.