elektro.info

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

news SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników...

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników będzie część ekspozycyjna, w ramach której prowadzone będą prezentacje sprzętu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integrację.

news Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat...

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Odpowiednie przepisy wykonawcze określające wysokość wsparcia z FNT dla pojazdów ciężarowych zostały niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej

Elektrostymulacja w drugiej połowie XX wieku

W ostatnich latach trwa dyskusja o szkodliwości narażenia człowieka na pole elektromagnetyczne. Pole to, rzekomo szkodliwe, jest wykorzystywane z sukcesem tera­peutycznym w medycynie.

Wykorzystanie elektryczności do celów terapeutycznych było stosowane już w starożytnej Grecji i Rzymie. Zabiegi elektrycznej stymulacji ciała człowieka wykonywano wkładając nogi pacjenta do wanny, w której znajdowały się ryby wytwarzające prąd elektryczny.

W XVIII wieku, kiedy poznawane były zjawiska elektryczne, terapie prądem elektrycznym stały się modne w całej Europie. Oprócz praktykujących lekarzy uzdrawiające terapie elektryczne oferowali różni szarlatani, podobnie jak obecnie.

W 1743 roku Johann Gottlob Krüger, profesor uniwersytetu w Halle, rozpoczął stosowanie terapii elektrycznej w stymulacji mięśni i innych narządów człowieka. Prowadził wykłady z medycyny oraz fizyki i elektryczności.

W tym samym czasie Christian Gottlieb Kratzenstein na uniwersytecie w Kopenhadze leczył prądem elektrycznym bóle głowy i inne dolegliwości. Zalecał stosowanie niewielkich butelek lejdejskich, których pojemność zwiększał w kolejnych dniach terapii.

W Regensburgu lekarz Johann Gottlieb Schäffer zajmował się elektryzacją mięśni i nerwów. Stosował elektryczność do leczenia sparaliżowanych członków. Popularyzował pogląd, że elektryczna terapia przyspiesza tętno u człowieka.

Po zbudowaniu w 1766 roku maszyny elektrostatycznej przez Anglika Jesse Ramsdena generatory elektrostatyczne stosowali różni wędrowni znachorzy do uzdrawiania rozmaitych schorzeń. Elektroterapię maszyną elektrostatyczną stosowano również przy leczeniu impotencji.

W 1786 roku Luigi Galvani, profesor anatomii na uniwersytecie w Bolonii, zaobserwował, że butelka lejdejska razi prądem podobnie jak ryby elektryczne. Galvani zauważył powstawanie skurczu mięśni żabiej kończyny po jej dotknięciu końcówkami drutów wykonanych z różnych metali.

W 1796 roku Alessandro Volta, profesor fizyki na uniwersytecie w Pawii, wyjaśnił zjawisko jako wynik pobudzenia mięśnia przez prąd elektryczny, powstały na skutek różnicy potencjałów między dwoma różnymi metalami zanurzonymi w elektrolicie wypełniającym tkankę mięśniową.

Po wynalezieniu w 1800 roku przez Alessandra Volta ogniwa galwanicznego modne stały się kąpiele elektryczne.

Siostrzeniec Galvaniego, Giovanni Aldini, stosując ogniwo galwaniczne Volty rozpoczął w 1804 roku zabiegi medyczne w wannie z wodą, w której pomiędzy dwiema elektrodami płynął prąd stały o natężeniu do 100 mA. Zaleceniem do tych kąpieli była terapia reumatyzmu, gośćca i bólów wszelkiego rodzaju.

Pierwszy kliniczny oddział leczenia galwanoterapią założył w Anglii Golding Bird w 1849 roku. Bird opracował wykaz schorzeń kwalifikujących się do elektroterapii.

W Berlinie Robert Remak w 1851 roku rozpoczął kliniczną galwanoterapię w leczeniu schorzeń mięśniowych i neurologicznych.

b wykorzystanie elektrycznosci w terapi fot2
Elektryzacja pacjenta maszyną elektrostatyczną w początkach XIX wieku: rys. arch. autora

W Niemczech z końcem XIX wieku do leczenia reumatyzmu i innych chorób nerwów rozpowszechniła się metoda dr. Schnee. Opracował on specjalny fotel do zabiegów elektryzacyjnych, który miał dwie pary naczyń elektrolitycznych dla rąk i nóg. Zabiegi terapii elektrycznej na takich fotelach były w początkach XX wieku bardzo modne i powszechnie wykonywane w klinikach.

W 1884 roku William Henry Stone po doświadczeniach z wpływem elektryczności na układ nerwowy i mięśniowy rozpoczął elektroterapię w leczeniu paraliżu o podłożu neurologicznym oraz różnych nerwobólach. Zauważył podczas badań, że rezystancja ciała człowieka chorego ma mniejszą wartość niż ciała zdrowego.

Stymulacja prądem elektrycznym okazała się najskuteczniejszą metodą w fizykoterapii. Pod wpływem prądu mięśnie rozluźniają się lub kurczą, stymulacja nerwów wywołuje znieczulenie lub pobudza ruchy, a stymulacja wszystkich tych tkanek ma pozytywny wpływ na krążenie krwi. Terapia dotyczy nerwów – czuciowych, ruchowych lub receptorów czucia – ponieważ prąd docierający do komórek mięśni płynie wzdłuż włókien nerwowych. Stosowano generatory o napięciu do 100 V i częstotliwości mniejszej niż 1 kHz, generatory prądu stałego o napięciu 300–500 V wytwarzające impulsy mikrosekundowe oraz generatory o częstotliwości w zakresie 2400–2500 Hz.

Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku rozpoczęto terapie z wykorzystaniem stymulacji prądem w procesie tworzenia się tkanki kostnej. Lekarze przepuszczali prąd bezpośrednio przez miejsce złamania, stosując elektrody w kształcie szpilki. Tkanka kostna ma własności piezoelektryczne i pod wpływem czynników mechanicznych w kości powstają prądy elektryczne, choć ich natężenie nie przekracza kilku mikroamperów. Drażnienie tkanki kostnej prądem elektrycznym pobudza procesy kościotwórcze.

Czytaj także: Opłaty za pobór mocy biernej – czy są słuszne? >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Elektrostymulacja serca

W 1842 roku Carlo Matteucci, profesor fizyki na uniwersytecie w Pizie, stwierdził, że prąd elektryczny towarzyszy każdemu uderzeniu serca żaby.

Francuski fizjolog Etienne-Jules Marey w 1861 roku, badając ciało człowieka galwanometrem, zarejestrował czynność serca.

W 1901 roku Willem Einthoven, używając drobnej kwarcowej struny pokrytej srebrem, skonstruował specjalny galwanometr do wykonywania elektrokardiogramu. W 1906 roku Einthoven opublikował pierwszą instrukcję diagnozy prawidłowych i nieprawidłowych przebiegów w zapisie elektrokardiograficznym na galwanometrze strunowym. W 1924 roku Einthoven otrzymał Nagrodę Nobla za wynalezienie elektrokardiografii.

Dużym osiągnięciem było wykorzystanie prądu elektrycznego w leczeniu fibrylacji komór serca.

Pierwsze próby z defibrylatorem elektrycznym przeprowadził na psach w 1947 roku Claude Beck w klinice University Hospital w Cleveland. Skurcz serca wymuszony był impulsem elektrycznym o napięciu do 1500 V przyłożonym bezpośrednio na mięsień sercowy. Defibrylację na ludziach wykonywał Beck, rażąc pacjentów impulsem elektrycznym o napięciu 1000 V w czasie do pół sekundy. Defibrylacja Becka wymagała otwarcia klatki piersiowej i przykładania łyżkowych elektrod bezpośrednio do serca.

 W 1952 roku lekarz Paul Zoll z Harvard Medical School opracował metodę defibrylacji bez otwierania klatki piersiowej. Stosowany defibrylator był urządzeniem dużym i stacjonarnym, a stosowano go tylko w szpitalach.

Bernard Lown z Harvard School of Public Health i Karl William Edmark z University of Washington w 1960 roku wykonali przenośny defibrylator zasilany z akumulatorów. Urządzenie ważące 16 kg gromadziło w kondensatorach energię potrzebną do impulsu defibrylującego serce.

Do lat siedemdziesiątych defibrylatory obsługiwał lekarz ręcznie. Rytm serca musiał interpretować, odczytując jego przebieg z małego oscyloskopu. Po stwierdzeniu migotania komór lekarz przykładał łyżki w okolice serca i we właściwej fazie pracy serca uruchamiał impuls elektryczny. W latach osiemdziesiątych rozwój techniki mikroprocesorowej spowodował zastosowanie układów scalonych, co zmniejszyło ciężar defibrylatora do 2 kg. Rozbudowano również defibrylatory o układ automatyki interpretujący rytm serca chorego z podaniem impulsu elektrycznego po stwierdzeniu migotania komór.

Konstrukcję znacznie mniejszych i inteligentniejszych defibrylatorów opracował Michael Mirowski z Sinai Hospital w Baltimore.

Pierwszy zewnętrzny rozrusznik serca zbudował John Hopps w 1950 roku.

W 1962 roku D. Nathan i S. Center wszczepili pacjentowi indywidualny stymulator synchroniczny, w którym impuls pobudzający był wywołany elektrycznym potencjałem kontrolowanego przedsionka serca.

W 1980 roku po pozytywnych wynikach doświadczalnych z indywidualnym defibrylatorem na psach w John Hopkins Hospital rozpoczęto próby wszczepienia defibrylatora do klatki piersiowej człowieka. Pierwsze defibrylatory tego typu ważyły około 340 g. Ze względu na rozmiary defibrylatora umieszczano go w kieszonce skórnej w jamie brzusznej razem z przewodami i elektrodami biegnącymi do serca.

Ponieważ elektrody musiały być naszyte bezpośrednio na komorę, niezbędny był zabieg na otwartym sercu. Urządzenie ciągle monitorowało jego rytm i w razie wykrycia migotania komór układ dostarczał energię stymulującą. W nowych wykonaniach tytanowa puszka pokrywająca urządzenie służy zarazem jako jedna z elektrod, podczas gdy drugą jest przewód elektryczny przebiegający wewnątrz dużej żyły aż do samego serca. W ten sposób unika się operacji na otwartym sercu.

Elektrostymulacja w psychiatrii

W 1855 roku Guillaume Duchenne, stosując w terapii elektrostymulację, opracował na podstawie doświadczeń podstawy diagnostyki chorób nerwowych.

Psychiatra Eduard Hitzig w zakładzie dla obłąkanych w Berlinie przeprowadził w 1870 roku cykl eksperymentów dla zbadania funkcji mózgu. Drażniąc słabym prądem elektrycznym korę mózgową, określił na jej powierzchni miejsca, które powodują realizację wybranych grup mięśni. Wyniki tych badań stanowią bardzo duży krok w historii badań nad mózgiem. W 1875 roku Richard Caton przy użyciu galwanometru zarejestrował prądy zmierzone na powierzchni kory mózgowej zwierząt. Wykazał zależność pomiędzy wykonywanymi czynnościami a zmianą potencjału elektrycznego w odpowiednich obszarach kory mózgowej.

W 1929 roku niemiecki neurolog Hans Berger uzyskał zapis bioelektrycznej czynności mózgu. Badania wykonywał przy użyciu galwanometru strunowego Einthowena-Edelmena. W 1932 roku H. Berger oraz J. ­Toennis skonstruowali pierwszy elektroencefalograf rejestrujący sygnały bioelektryczne odbierane z powierzchni głowy.

W psychiatrii, gdy leczenie zachowawcze preparatami farmakologicznymi nie przynosiło skutku, stosowano inne metody, jak gorące i zimne kąpiele, wirowanie oraz terapię prądem elektrycznym.

W 1935 roku węgierski lekarz L. Meduza wprowadził do leczenia schorzeń psychiatrycznych terapię wstrząsową, w której drgawki powodował przez wstrzyknięcie kardiazolu.

W 1938 roku włoscy lekarze Ugo Cerletti i Lucio Bini wprowadzili w miejsce kardiazolu prąd elektryczny, który wywoływał podobne drgawki. Terapię nazwano terapią elektrowstrząsową. Wcześniej Ugo Cerletti, będący dyrektorem Neuropsychiatrycznej Kliniki Uniwersyteckiej w Rzymie, wykonał wiele doświadczeń na zwierzętach w rzeźni miejskiej w Rzymie. Przykładał elektrody do skroni prosiąt i raził je prądem o napięciu 80 V. Rażone prądem prosięta robiły początkowo wrażenie pogrążonych we śnie, a po kilku minutach podnosiły się i wracały do stada. W 1938 roku Ugo Cerletti przeprowadził u chorego z objawami schizofrenii pierwszy zabieg elektrowstrząsowy napięciem 100 V w czasie 1,5 s. Pacjent po 80 s drgawek wzbudził się, a uzyskana poprawa była zadowalająca.

Terapia elektrowstrząsowa polega na aplikowaniu impulsów prądu elektrycznego na głowę pacjenta za pomocą dwóch elektrod przykładanych do skroni. Między elektrodami przepływa prąd elektryczny w czasie od 0,2 do 0,5 s o napięciu 30–130 V i natężeniu 200–900 mA. Skutkiem przepływu prądu jest wywołanie napadu padaczkowego w obrębie sieci neuronalnej ośrodkowego układu nerwowego (drgawki mięśni są eliminowane przez podanie środków zwiotczających), co skutkuje ostatecznie uzyskaniem efektu klinicznego – zmniejszeniem nasilenia objawów depresji.

Objawem niepowołanym w terapii elektrowstrząsowej są zaburzenia pamięci. Od połowy ubiegłego wieku terapia elektrowstrząsami była stosowana w większości schorzeń psychiatrycznych.

Elektroterapie prądami o wysokiej częstotliwości

Przenikanie przez organizm człowieka prądów szybkozmiennych zostało wykorzystane dla celów leczniczych. Przy prądach stałych i prądach zmiennych małej częstotliwości wydzielanie ciepła w organizmie jest związane z przepływem prądu, który wywołuje duże zmiany elektrochemiczne. Ponieważ prądy szybkozmienne nie powodują takich zmian, można je stosować do nagrzewania narządów zewnętrznych i wewnętrznych ciała. Ta metoda leczenia nosi nazwę diatermii.

Wykorzystanie prądów elektrycznych wysokiej częstotliwości w celach leczniczych wprowadził Zeynek w 1908 roku. Wykonywał terapie cieplne w organizmie prądami elektrycznymi o częstotliwości od 10 do 50 MHz. Stanowiło to początek terapii diatermicznej.

Obecnie w terapii stosuje się diatermię krótkofalową o częstotliwości 2,45–27,12 MHz, wykorzystywaną w rehabilitacji, oraz diatermię chirurgiczną, o częstotliwości 0,5–1,75 MHz, służącą do cięcia i koagulacji tkanek.

Czytaj też: Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Pole magnetyczne w terapii medycznej

Stosowanie magnetytu w leczeniu różnych dolegliwości znane było już w starożytności.

Hipokrates z ok. 460 r. p.n.e. stosował magnetyt w bezpłodności u kobiet.

Mniszka, św. Hildegarda z Bingen zalecała stosowanie magnetytu w różnych chorobach i dolegliwościach.

W 1775 roku lekarz Franz Mesmer wydał w Wiedniu książkę „Sendschreiben an einen auswärtigen Arzt über die Magnetkur”, w której przedstawił terapeutyczne działanie magnesu na człowieka. Środowisko naukowe wiedeńskich lekarzy magnetoterapię oceniło negatywnie, uważając ją za pseudonaukę. Mimo braku naukowych przesłanek nadal stosowano magnesy w terapii rozmaitych schorzeń.

Magnesy noszone na ciele są źródłem pola jednostajnego, lecz ruchy ciała powodują zmianę jego właściwości, upodabniając je do wytwarzanych pól impulsowych.

Każda tkanka organizmu jest napełniona krwią, której głównym składnikiem jest hemoglobina, zawierająca atomy żelaza. Pole magnetyczne wywiera wpływ na wszystkie tkanki, powodując uporządkowanie ich momentów magnetycznych. Terapia magnetyczna zaliczana jest jednak do grupy terapii alternatywnych i nie jest akceptowana przez konwencjonalną medycynę.

Zastosowanie w terapeutyce stymulacji zmiennym polem magnetycznym nastąpiło po wynalezieniu w 1825 roku przez Williama Sturgeona elektromagnesu. Każda przestrzenna lub czasowa zmiana pola magnetycznego powoduje powstanie pola elektrycznego, następstwem którego jest przepływ prądu elektrycznego w materiałach o dobrej przewodności elektrycznej.

Kliniczne zastosowanie zmiennych pól magnetycznych znalazło zastosowanie w leczeniu chorób narządu ruchu i schorzeń układu kostnego.

Stosowanie magnetoterapii wykazało znaczne skrócenie czasu wzrostu kostnego po złamaniach. Pozytywne efekty magnetoterapii stwierdzono w chorobie zwyrodnieniowej stawów oraz w stanach zapalnych stawów. Szybkość powstawania efektu terapeutycznego jest zależna od wyjściowego stanu miejscowego uszkodzonej kości oraz czasu trwania terapii. U chorych z osteoporozą zaobserwowano korzystny hamujący wpływ zmiennego pola magnetycznego na procesy demineralizacji kości.

Działając na organizm żywy, zmienne pole magnetyczne powoduje zmianę potencjału elektrycznego błon komórkowych, co wpływa na ich przepuszczalność. Konsekwencją tego jest dostarczenie większej ilości tlenu biorącego udział w procesie przemiany materii i procesie regeneracji tkanek.

Pod wpływem pola magnetycznego obserwuje się pobudzanie reaktywności ustroju immunologicznego. Pole magnetyczne powoduje także miejscowe działanie przeciwzapalne, analgetyczne i wazodylatacyjne. Zauważono, że pole magnetyczne o indukcji 0,5 T wpływa na wzrost liczby leukocytów, ale też na zmniejszenie się ilości hemoglobiny. Wykazano, że w polu magnetycznym enzymy zwiększają swoją aktywność.

Pole magnetyczne znalazło zastosowanie w leczeniu chorób skóry i tkanek miękkich. Wśród chorób układu pokarmowego stwierdzono wpływ pól magnetycznych w leczeniu chorób jelita oraz pozytywny efekt w leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki i choroby wrzodowej. W leczeniu chorób układu nerwowego pozytywne efekty obserwuje się w leczeniu stanów po udarach mózgowych, jak również w stwardnieniu rozsianym.

Dużym osiągnięciem było odkrycie hamowania syntezy DNA w komórkach nowotworowych umieszczonych w polu magnetycznym o niewielkiej indukcji 8 mT. Stwierdzono, że komórki nowotworowe transplantowane giną w polach o indukcji od 0,25 T do 0,45 T.

Do najlepiej udokumentowanych aktualnie biologicznych efektów działania zmiennych pól magnetycznych stosowanych w celach terapeutycznych należą:

  • intensyfikacja procesu utylizacji tlenu oraz oddychania tkankowego,
  • działanie wazodylatacyjne i angiogenetyczne (polepszenie ukrwienia),
  • nasilenie procesów regeneracji tkanek miękkich,
  • przyspieszenie procesu tworzenia zrostu kostnego,
  • działania przeciwzapalne i przeciwobrzękowe,
  • wpływ na układ immunologiczny.

 

Stosowanie pola magnetycznego w terapii medycznej jest praktykowane od wielu lat. Terapia polega na poddawaniu pacjenta działaniu pól magnetycznych stałych, jak i zmiennych o różnych częstotliwościach, weryfikując sukces terapeutyczny lub jego brak. Stwierdzono tym sposobem przydatność do celów terapeutycznych pól magnetycznych o częstotliwości przekraczającej 60 Hz i indukcji 1–15 mT.

Literatura

1. G. Biegelmeier, Neue Erkenntnisse der Elektropathologie, Elektrotechnik und Informationstechnik 1989 H.1.

2. G. Biegelmeier, J. Graiss, A. Mörx, D. Kieback, Neues Wissen über die Wirkungen des elektrischen Stroms auf Menschen und Nutztiere, „VEO Journal” nr 11/1995.

3. S. Gierlotka, Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2006.

4. S. Gierlotka, Historia elektrotechniki, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2012.

5. S. Gierlotka, Ryby elektryczne, „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 11/2012.

6.J. Kahn, Elektroterapia, PZWL, Warszawa 2002.

7. A. Sieroń, G. Cieślara, Pole magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii, Alfamedica, 2013.

8. T. Zyss, A. Krawczyk, Wykorzystanie pól magnetycznych w medycynie, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 12/2003.

Warto przeczytać: Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru - zagadnienia wybrane >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Domy z soli i energetyka w Boliwii

Domy z soli i energetyka w Boliwii

Boliwia jest najwyżej położonym krajem Ameryki Południowej. Stolica La Paz, leżąca na wysokości około 4000 m n.p.m., jest najwyżej położoną stolicą państwową na świecie. Na zachodzie kraju wznoszą się...

Boliwia jest najwyżej położonym krajem Ameryki Południowej. Stolica La Paz, leżąca na wysokości około 4000 m n.p.m., jest najwyżej położoną stolicą państwową na świecie. Na zachodzie kraju wznoszą się kordyliery andyjskie. Pomiędzy kordylierami rozciąga się na wysokości 3300–3800 m n.p.m. płaskowyż Altiplano. W południowo-zachodniej części Altiplano znajdują się rozległe solniska, w tym największa na świecie pustynia solna Salar de Uyuni.

Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych

Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych

Książka przeznaczona jest dla elektryków, a także dla lekarzy, którzy interesują się zagadnieniem rażenia prądem elektrycznym oraz jego oddziaływaniem na człowieka. Może być przydatna terapeutom stosującym...

Książka przeznaczona jest dla elektryków, a także dla lekarzy, którzy interesują się zagadnieniem rażenia prądem elektrycznym oraz jego oddziaływaniem na człowieka. Może być przydatna terapeutom stosującym w swoich zabiegach prąd elektryczny, jak i projektantom elektrycznego sprzętu terapeutycznego oraz diagnostycznego.

Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania

Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania

"Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" - to tytuł najnowszego „Vademecum elektro.info”,...

"Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" - to tytuł najnowszego „Vademecum elektro.info”, przygotowanego przez mgr. inż. Juliana Wiatra - redaktora naczelnego naszego tytułu, i mgr inż. Marcina Orzechowskiego. Jego premiera odbyła się na tegorocznych targach ENERGETAB w Bielsku Białej - zapraszamy do zapoznania się z dwiema recenzjami wydawnictwa, stworzonymi przez wybitnych ekspertów branży...

Spitsbergen i energetyka

Spitsbergen i energetyka

Spitsbergen jest miejscem niezwykłym ze względu na wyjątkową bliskość od bieguna geograficznego. Archipelag Svalbard, którego największą wyspą jest Spitsbergen, graniczy z Oceanem Arktycznym oraz Morzami:...

Spitsbergen jest miejscem niezwykłym ze względu na wyjątkową bliskość od bieguna geograficznego. Archipelag Svalbard, którego największą wyspą jest Spitsbergen, graniczy z Oceanem Arktycznym oraz Morzami: Norweskim, Grenlandzkim i Barentsa. Dominuje rzeźba górska z licznymi dolinami polodowcowymi.

Birma i energetyka

Birma i energetyka

Birma, zwana też Myanmar, leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim. Graniczy z Tajlandią, Laosem, Chinami, Bangladeszem i Indiami. Jest to kraj górzysty, gdzie obszary...

Birma, zwana też Myanmar, leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim. Graniczy z Tajlandią, Laosem, Chinami, Bangladeszem i Indiami. Jest to kraj górzysty, gdzie obszary górskie zajmują północną, wschodnią i zachodnią część kraju. W północnej części kraju, przy granicy z Chinami, góry osiągają wysokość 5881 m n.p.m. Główną rzeką kraju jest Irawadi o długości 2150 km. Wypływa z Wyżyny Tybetańskiej w Chinach, a przy ujściu do Morza Andamańskiego tworzy ogromną deltę. Połowę...

Kolumbia i energetyka

Kolumbia i energetyka

Kolumbia położona w północno-zachodniej części Ameryki Południowej zajmuje powierzchnię czterokrotnie większą od Polski. Stolicą jest Bogota, położona na wysokości 2650 m n.p.m., którą zamieszkuje ponad...

Kolumbia położona w północno-zachodniej części Ameryki Południowej zajmuje powierzchnię czterokrotnie większą od Polski. Stolicą jest Bogota, położona na wysokości 2650 m n.p.m., którą zamieszkuje ponad 8 milionów ludności. W zachodniej części kraju znajdują się Andy, a w części wschodniej nizina Orinoko i Puszcza Amazońska. Andy kolumbijskie ciągną się wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, tworząc trzy Kordyliery rozdzielone głębokimi dolinami rzek Magdaleny i Cauca.

Syberyjska energetyka

Syberyjska energetyka

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał,...

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał, który jest też najgłębszym jeziorem na świecie. Głębokość Bajkału wynosi 1700 m. Jezioro rozciąga się na długość 670 km i szerokość 79 km. Zbiornik wypełnia 23 tys. km³ wody, co stanowi 20% światowych zasobów wody słodkiej. Od stycznia do maja wody Bajkału zamarzają na grubość do ok. 1 m. Do...

Iran i energetyka

Iran i energetyka

Iran zwany do roku 1935 Persją, jest krajem wyżynnym i górzystym. Nizinne tereny zajmują niewielki procent jego powierzchni. Wnętrze Wyżyny Irańskiej jest podzielone na dwie pustynie. W północnej części...

Iran zwany do roku 1935 Persją, jest krajem wyżynnym i górzystym. Nizinne tereny zajmują niewielki procent jego powierzchni. Wnętrze Wyżyny Irańskiej jest podzielone na dwie pustynie. W północnej części wyżyny znajduje się Wielka Pustynia Słona, a na południowy wschód od niej leży Pustynia Lota z usypanymi przez wiatr wydmami. Oficjalną religią Iranu jest islam szyicki. Irańska gospodarka opiera się na wydobyciu surowców energetycznych, głównie ropy naftowej i gazu.

Namibia i energetyka

Namibia i energetyka

Namibia znajduje się w południowozachodniej Afryce i graniczy z Angolą, Botswaną, Zambią i RPA. Zajmuje powierzchnię 825 tys. km2, a liczba ludności szacowana jest na 2,3 mln osób. Od 1884 roku Namibia...

Namibia znajduje się w południowozachodniej Afryce i graniczy z Angolą, Botswaną, Zambią i RPA. Zajmuje powierzchnię 825 tys. km2, a liczba ludności szacowana jest na 2,3 mln osób. Od 1884 roku Namibia była kolonią niemiecką pod nazwą Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia. Po pierwszej wojnie światowej kraj stał się terytorium mandatowym Ligi Narodów. W 1990 r. proklamowano niepodległą Republikę Namibii ze stolicą Windhuk.

Uzbekistan i energetyka

Uzbekistan i energetyka

Uzbekistan jest największym producentem energii elektrycznej w Azji Centralnej. System przesyłowy energii elektrycznej podobny jest do naszego krajowego, jako że był budowany był na podobnych wytycznych...

Uzbekistan jest największym producentem energii elektrycznej w Azji Centralnej. System przesyłowy energii elektrycznej podobny jest do naszego krajowego, jako że był budowany był na podobnych wytycznych ZSRR. Zapraszamy do lektury krótkiego opisu elektroenergetyki w Uzbekistanie, przygotowanego przez naszego elektro-podróżnika, dr hab. inż. Stefana Gierlotkę.

Chile i energetyka

Chile i energetyka

Dystrybucją energii zajmują się w Chile prywatne spółki.Przesył energii odbywa się liniami napowietrznymi o napięciach 6 kV, 33 kV 66 kV, 110 kV, 220 kV oraz 500 kV, zaś układ przesyłowy energetyki w Chile...

Dystrybucją energii zajmują się w Chile prywatne spółki.Przesył energii odbywa się liniami napowietrznymi o napięciach 6 kV, 33 kV 66 kV, 110 kV, 220 kV oraz 500 kV, zaś układ przesyłowy energetyki w Chile stanowią trójfazowe sieci izolowane w układzie IT. Co jeszcze charakteryzuje energetykę w Chile? Dowiecie się tego z artykułu i zdjęć naszego elektro-podróżnika.

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono...

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.

Wyspa Wielkanocna i elektryka

Wyspa Wielkanocna i elektryka

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu naszego specjalisty od elektroenergetyki i pasjonata podróży. Tym razem kierunkiem jego elektryzujących wojaży była Wyspa Wielkanocna.

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu naszego specjalisty od elektroenergetyki i pasjonata podróży. Tym razem kierunkiem jego elektryzujących wojaży była Wyspa Wielkanocna.

Senegal i energetyka

Senegal i energetyka

W Senegalu energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach cieplnych i wodnych. Produkcja energii elektrycznej odbywa się głównie z mazutu i ropy naftowej. Senegal nie wydobywa własnej ropy naftowej,...

W Senegalu energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach cieplnych i wodnych. Produkcja energii elektrycznej odbywa się głównie z mazutu i ropy naftowej. Senegal nie wydobywa własnej ropy naftowej, ale importuje i przetwarza w rafinerii na wschodnich obrzeżach Dakaru. Dla pokrycia niedoboru własnej energii elektrycznej importuje z elektrowni wodnej na tamie Manantali w Mali. Nieliczne i niewielkie elektrownie wiatrowe można zaobserwować tylko na wybrzeżu Atlantyku.

Pioruny i wysokie drzewa

Pioruny i wysokie drzewa

Autor fotoreportażu dzieli się uwagami o największych drzewach świata rosnących w Parku Sekwoi, które od ich zarania stawiają opór uderzeniom piorunów.

Autor fotoreportażu dzieli się uwagami o największych drzewach świata rosnących w Parku Sekwoi, które od ich zarania stawiają opór uderzeniom piorunów.

Wenezuela i energetyka

Wenezuela i energetyka

Wenezuela leży w strefie klimatów równikowych z wyraźnie zaznaczającą się porą deszczową, trwającą od maja do października. Suma roczna opadów dochodzi do 2000 mm. Wiecznie zielone, wilgotne lasy równikowe...

Wenezuela leży w strefie klimatów równikowych z wyraźnie zaznaczającą się porą deszczową, trwającą od maja do października. Suma roczna opadów dochodzi do 2000 mm. Wiecznie zielone, wilgotne lasy równikowe pokrywają 34% terytorium. Środkową część Wenezueli zajmuje Nizina Orinoko, pocięta gęstą siecią rzek, częściowo zabagniona. Główna rzeka to Orinoko o długości 2400 km, na której znajdują się tylko dwa mosty. Delta Orinoko zajmuje powierzchnię ponad 30 tys. km2 i stanowi jeden z najbardziej dziewiczych...

elektryka i architektura w Indiach

elektryka i architektura w Indiach

W Indiach około 78% produkowanej energii elektrycznej dostarczają elektrownie cieplne, 18% – wodne, 3% – jądrowe oraz 1% – źródła odnawialne. Około 70% węgla wydobytego w indyjskich kopalniach zużywana...

W Indiach około 78% produkowanej energii elektrycznej dostarczają elektrownie cieplne, 18% – wodne, 3% – jądrowe oraz 1% – źródła odnawialne. Około 70% węgla wydobytego w indyjskich kopalniach zużywana jest do wytwarzania energii elektrycznej.

Napędy elektryczne dzwonów

Napędy elektryczne dzwonów

Dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Największe dzwony znajdują się w świątyniach Dalekiego Wschodu. Dzwony...

Dzwony towarzyszą człowiekowi ciągle, od narodzin do śmierci. Odmierzają czas pracy i modlitwy, służą do wyrażania smutku i triumfu. Największe dzwony znajdują się w świątyniach Dalekiego Wschodu. Dzwony azjatyckie różnią się od europejskich nie tylko smukłym kształtem, ale i tym, że nie posiadają wewnątrz serca. W dzwon azjatycki uderza się drewnianą belką zawieszoną na linach. Największy dzwon na świecie, Great Bell of Dhammazedi, o masie około 297 ton, wysokości 6,2 m i średnicy 4,1 m został wykonany...

Indie Południowe i energetyka

Indie Południowe i energetyka

Indie zajmują terytorium o powierzchni 3 287 600 km2, które zamieszkuje 1,2 mld ludzi (dane za 2012 rok). Pod względem liczby ludności są drugim państwem na świecie. Gęstość zaludnienia wynosi 368 osób/km²....

Indie zajmują terytorium o powierzchni 3 287 600 km2, które zamieszkuje 1,2 mld ludzi (dane za 2012 rok). Pod względem liczby ludności są drugim państwem na świecie. Gęstość zaludnienia wynosi 368 osób/km². Kraj podzielony jest na 29 stanów i sześć administrowanych centralnie terytoriów związkowych.

Kalifornia i energetyka

Kalifornia i energetyka

Kalifornia położona jest nad Pacyfikiem, na zachodnim wybrzeżu USA. Terytorium stanu rozciąga się między wybrzeżem Pacyfiku a górami Sierra Nevada od wschodu oraz pustynią Mojave na południowym wschodzie....

Kalifornia położona jest nad Pacyfikiem, na zachodnim wybrzeżu USA. Terytorium stanu rozciąga się między wybrzeżem Pacyfiku a górami Sierra Nevada od wschodu oraz pustynią Mojave na południowym wschodzie. Leżąca na pustyni Mojave Dolina Śmierci, w której temperatura powietrza osiąga 50°C, jest najniższym punktem (86 m p.p.m.) w Ameryce Północnej.

Rozwój aparatów fotograficznych od początków po elektronikę

Rozwój aparatów fotograficznych od początków po elektronikę

W X wieku Arabowie wynaleźli przyrząd do odwzorowywania obrazów nazwany „camera obscura”. Składała się z czarnej wewnątrz skrzynki, w której na ścianie tylniej była matowa szybka, a w ścianie przedniej...

W X wieku Arabowie wynaleźli przyrząd do odwzorowywania obrazów nazwany „camera obscura”. Składała się z czarnej wewnątrz skrzynki, w której na ścianie tylniej była matowa szybka, a w ścianie przedniej znajdował się maleńki otwór. Wpadające z zewnątrz promienie światła tworzyły na matówce pomniejszony obraz obiektu, który przerysowywano. W 1665 roku Johann Zahn unowocześnił kamerę wyposażając ją w zestaw soczewek o różnych ognikowych oraz zabudował wewnątrz lustro pod kątem 45o dla odwracania obrazu...

Badania impedancji ciała człowieka

Badania impedancji ciała człowieka

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie...

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie dla życia i zdrowia badanych, zwłaszcza w trudnych warunkach środowiskowych, należało opracować takie warunki badań, aby pomiary nie stwarzały ryzyka zagrożenia.

Wietnam i energetyka

Wietnam i energetyka

Socjalistyczna Republika Wietnamu zajmuje wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, a jego wydłużone terytorium rozciąga się wzdłuż Morza Południowochińskiego. Powierzchnia kraju wynosi 332 000 km2 i jest...

Socjalistyczna Republika Wietnamu zajmuje wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, a jego wydłużone terytorium rozciąga się wzdłuż Morza Południowochińskiego. Powierzchnia kraju wynosi 332 000 km2 i jest porównywalna z powierzchnią Polski. Kraj ten zamieszkuje ok. 86 milionów mieszkańców.

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt...

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt zostaje porażonych. Na całej Ziemi jednocześnie występuje 2000–4000 burz. W ciągu jednej sekundy w atmosferze Ziemi obserwuje się ok. 100 wyładowań elektrostatycznych, z czego 1/3 uderza w ziemię, a 2/3 to wyładowania między chmurami burzowymi.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.