elektro.info

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

news Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona...

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona do sieci w Kazachstanie jest kamieniem milowym współpracy między Kazachstanem a Chinami na polu energii odnawialnej.

news Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię sklepu, w tym zapotrzebowania generowanego przez klientów ładujących na miejscu swoje samochody elektryczne.

Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi

Wyłącznik różnicowoprądowy przeciwporażeniowy EFI-4 typ B

Pierwsze wyłączniki różnicowoprądowe były w stanie wykrywać tylko prądy różnicowe przemienne sinusoidalne. W latach 60. ubiegłego wieku zwrócono uwagę na niekorzystny wpływ na działanie wyłączników różnicowoprądowych składowej stałej [12]. ­Rozważano prądy jednokierunkowe, ale tylko o dużym tętnieniu. Wyłączniki różnicowoprądowe zdolne wykrywać prądy stałe o pomijalnym tętnieniu zaczęły się upowszechniać dopiero w latach 90. ubiegłego wieku.

Zapoczątkowany kilkanaście lat temu burzliwy rozwój przekształtników energoelektronicznych, w szczególności tych do regulacji prędkości kątowej silników, spowodował, że w ich obwodzie mogą płynąć prądy o rozmaitym przebiegu, w szczególności może płynąć prąd przemienny zawierający wiele wyższych harmonicznych.

Wymaganie nawiązujące do wyższych harmonicznych prądu różnicowego pojawiło się dopiero w roku 2008 – dokument IEC/TR 60755:2008 [9] wymaga, aby wyłączniki różnicowoprądowe typu B wykrywały prądy sinusoidalne o częstotliwości do 1000 Hz.

Czytaj też: Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru - zagadnienia wybrane >>>

b wylaczniki roznicowopradowe tab01
Tab. 1. Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych ze względu na ich zdolność do wykrywania określonego kształtu przebiegu prądu różnicowego [9, 13, 14, 15]

Większość wykorzystywanych w praktyce wyłączników różnicowoprądowych nie jest przystosowana do wykrywania prądów różnicowych zawierających wyższe harmoniczne. Z powodu wyższych harmonicznych prądu różnicowego prąd zadziałania wielu wyłączników różnicowoprądowych silnie wzrasta lub wyłączniki w ogóle nie wyzwalają, co może być powodem nieskutecznej ochrony przeciwporażeniowej [2, 3, 4, 5, 10, 11].

Podstawowe typy wyłączników różnicowoprądowych

Ogólne wymagania dotyczące wyłączników różnicowoprądowych są przedstawione w dokumentach [9, 13, 14, 15]. Zgodnie z tymi dokumentami klasyfikacja wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich zdolności wykrywania określonego kształtu przebiegu prądu różnicowego przedstawia się jak w tab. 1.

Wyłączniki o wyzwalaniu typu AC i wyłączniki o wyzwalaniu typu A nie są przewidziane do wykrywania prądów przemiennych o zwiększonej częstotliwości, a tym samym prądów przemiennych zawierających wyższe harmoniczne.

b wylaczniki roznicowopradowe rys01
Rys. 1. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD1 w funkcji fazy początkowej wyższej harmonicznej prądu różnicowego. Wyłącznik o danych: IΔn = 30 mA, typ AC, bezzwłoczny. Prąd różnicowy zawierający harmoniczne: a) 1. i 3., b) 1. i 49. Udział wyższej harmonicznej: 10%, 25%, 50%, 100%, 200%
b wylaczniki roznicowopradowe rys02
Rys. 2. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD2 w funkcji fazy początkowej wyższej harmonicznej prądu różnicowego. Wyłącznik o danych: IDn = 30 mA, typ AC, bezzwłoczny. Prąd różnicowy zawierający harmoniczne: a) 1. i 3., b) 1. i 49. Udział wyższej harmonicznej: 10%, 25%, 50%, 100%, 200%

Na rys. 1., rys. 2. i rys. 3. przedstawiono prąd zadziałania wybranych wyłączników typu AC (rys. 1. i rys. 2.) i typu A (rys. 3.) przy przebiegach prądu różnicowego zawierającego wyższe harmoniczne. Badania działania wyłączników różnicowoprądowych przeprowadzono w ten sposób, że zwiększano wartość skuteczną prądu odkształconego składającego się z harmonicznej podstawowej i jednej wyższej harmonicznej nieparzystej (w tym przypadku 3. lub 49.) o zadanym udziale względnym, i rejestrowano rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego.

b wylaczniki roznicowopradowe rys03
Rys. 3. Prąd zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego RCD3 w funkcji fazy początkowej wyższej harmonicznej prądu różnicowego. Wyłącznik o danych: IDn = 30 mA, typ A, bezzwłoczny. Prąd różnicowy zawierający harmoniczne: a) 1. i 3., b) 1. i 49. Udział wyższej harmonicznej: 10%, 25%, 50%, 100%, 200%

Rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania przedstawiono w funkcji fazy początkowej wyższej harmonicznej (wartość fazy początkowej zmieniano co 45°) dla jej względnego udziału: 10%, 25%, 50%, 100%, 200% (co oznaczono na rys. 1., rys. 2. i rys. 3. odpowiednio 10%, 25%, 50%, 100%, 200%).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Oznaczenie „sin 50 Hz” na rysunkach symbolizuje rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania przy przebiegu nieodkształconym.

Przy danym udziale w prądzie różnicowym wyższej harmonicznej stosunkowo niskiego rzędu (przebiegi zawierające 1. i 3. harmoniczną) zauważa się zróżnicowane wartości prądu, przy którym wyłącznik wyzwala, co jest spowodowane wpływem fazy początkowej harmonicznej.

W przypadku harmonicznej 49. wpływ fazy początkowej jest wyraźnie mniejszy, ale przy dużym udziale harmonicznej rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania może znacząco wzrosnąć i przekroczyć wartość IΔn.

Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn takiego zachowania się wyłączników różnicowoprądowych zawarto w [4, 5].

Przy 200% udziale 49. harmonicznej prąd zadziałania wyłącznika może być wielokrotnie większy niż przy przebiegu nieodkształconym o częstotliwości 50 Hz, a to może powodować, że ochrona przeciwporażeniowa będzie nieskuteczna.

Z porównania charakterystyk działania z rys. 1. i rys. 2. wynika, że pozornie identyczne wyłączniki co do danych znamionowych mogą różnie zachowywać się przy takim samym odkształconym prądzie różnicowym.

b wylaczniki roznicowopradowe rys04
Rys. 4. Prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych o IDn = 30 mA w funkcji częstotliwości sinusoidalnego prądu różnicowego; wyłączniki: a) RCD1, b) RCD2, c) RCD3

Zwiększanie się prądu zadziałania przy przebiegu zawierającym harmoniczne wysokich rzędów jest związane z zależnością prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych od częstotliwości sinusoidalnego prądu różnicowego. Na rys. 4. przedstawiono tę ­zależność dla omawianych wcześniej wyłączników różnicowoprądowych.

W przypadku wszystkich charakterystyk przedstawionych na rys. 4. widać wzrost prądu zadziałania wraz ze zwiększającą się częstotliwością prądu różnicowego. Jednak każdy z trzech badanych wyłączników odznaczał się inną wrażliwością na wzrost tej częstotliwości.

Najmniejszym wzrostem prądu zadziałania przy wzroście częstotliwości charakteryzuje się wyłącznik RCD1 (rys. 4a) – dzięki temu występuje najmniejszy wzrost prądu zadziałania, jeżeli przebieg prądu różnicowego oprócz harmonicznej podstawowej zawiera 49. harmoniczną (rys. 1b).

Wyłącznik RCD2 nie reaguje na prądy różnicowe o częstotliwości powyżej 300 Hz (rys. 4b) i wartości nawet kilku amperów. Z tego powodu obserwuje się bardzo duży wzrost prądu zadziałania przy przebiegu odkształconym zawierającym 49. harmoniczną (rys. 2b).

Podobnie jest w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego RCD3 (rys. 4crys. 3b).

Czytaj także: Historia poznania elektrycznych właściwości ciała człowieka >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpływ częstotliwości prądu różnicowego na próg zadziałania badano również w przypadku wyłączników różnicowoprądowych o wyzwalaniu typu B.

Wyniki badań przedstawiono na rys. 5.

Okazuje się, że wyłącznik starszej generacji ma prąd zadziałania silnie zależny od częstotliwości prądu różnicowego (charakterystyka z rys. 5. oznaczona IB-2).

Wyłącznik nowszej generacji (charakterystyka z rys. 5. oznaczona IB-1) ma prąd zadziałania nieprzekraczający linii określającej próg migotania komór serca (linia Ifrys. 5.).

b wylaczniki roznicowopradowe rys05
Rys. 5. Prąd zadziałania dwóch wyłączników różnicowoprądowych o IΔn = 30 mA, typu B (gdzie: IB-1 – wyłącznik nowszej generacji IB-2 – wyłącznik starszej generacji) w funkcji częstotliwości sinusoidalnego prądu różnicowego oraz linia oznaczająca próg migotania komór serca If

Taka charakterystyka działania (IB-1) jest zgodna z charakterystyką preferowaną, określoną w dokumencie [9] (tab. 2.). Określono w nim znamionowy prąd niezadziałania i znamionowy prąd zadziałania dla częstotliwości 150, 400 i 1000 Hz.

b wylaczniki roznicowopradowe tab02
Tab. 2. Zalecenia dotyczące prądu niezadziałania i prądu zadziałania wyłączników typu B przy zwiększonej częstotliwości prądu różnicowego [9]

W przypadku wyłączników różnicowoprądowych o IΔn ≤ 30 mA, działających zgodnie z tą charakterystyką, ich prąd zadziałania nie będzie przekraczał progu migotania komór serca.

Zachowanie się wyłączników różnicowoprądowych przy przebiegach prądu różnicowego, zawierających wyższe harmoniczne, jest bardzo istotne w obwodach z przekształtnikami energoelektronicznym do regulacji prędkości kątowej silników. Przy doziemieniu na zaciskach silnika w przebiegu prądu różnicowego pojawiają się składowe wysokich częstotliwości (rys. 6.).

b wylaczniki roznicowopradowe rys06
Rys. 6. Oscylogramy prądu ziemnozwarciowego iE(t) przy doziemieniu na zaciskach silnika zasilanego z przekształtnika i składowe harmoniczne tego prądu. Częstotliwość użytkowa 1 Hz (bardzo niska prędkość kątowa silnika), częstotliwość impulsowania: a) 1,66 kHz, b) 3,33 kHz, c) 6,66 kHz

Jeżeli do ochrony przeciwporażeniowej w tym obwodzie wykorzystuje się wyłącznik różnicowoprądowy, to powinien on prawidłowo reagować na prądy zawierające wyższe harmoniczne.

Nowe typy wyłączników różnicowoprądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B+

Wyłączniki różnicowoprądowe typu B+ nie są ujęte w normalizacji IEC i CENELEC. Wymagania im stawiane są zawarte w normie niemieckiej [6]. Są to wyłączniki, które poza prądami wykrywanymi przez wyłączniki różnicowoprądowe typu B, powinny wykrywać prądy o częstotliwości do 20 kHz.

W przypadku wyłączników o IΔn = 30 mA, do częstotliwości prądu różnicowego o wartości około 150 Hz znamionowy prąd zadziałania wynosi 30 mA, pomiędzy 150 Hz a 1000 Hz prąd ten wzrasta, ale nie przekracza linii określającej próg migotania komór serca.

Czytaj też: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Dla częstotliwości z przedziału 1000÷20 000 Hz znamionowy prąd zadziałania wynosi 420 mA (14xIΔn) i też nie przekracza linii określającej próg migotania komór. Tak ukształtowana charakterystyka zadziałania jest zgodna z zaleceniami podanymi w tab. 2.

b wylaczniki roznicowopradowe tab02 1
Tab. 2. Zalecenia dotyczące prądu niezadziałania i prądu zadziałania wyłączników typu B przy zwiększonej częstotliwości prądu różnicowego [9]

Niektórzy producenci wyłączników różnicowoprądowych typu B+ podają w katalogach ich charakterystyki prądu zadziałania [1, 7, 16].

Na rys. 7. przedstawiono takie charakterystyki dla wyłączników o IΔn = 30 mA.

b wylaczniki roznicowopradowe rys07
Rys. 7. Deklarowane przez producentów charakterystyki prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych o IDn = 30 mA, typu B+ w funkcji częstotliwości sinusoidalnego prądu różnicowego: a) producent Doepke [7], b) producent ABB [1]

Wyłączniki różnicowoprądowe typu F

Jeżeli wyłączniki różnicowoprądowe mają być zastosowane w obwodzie z przekształtnikiem zasilanym jednofazowo, to nie trzeba instalować tych o wyzwalaniu typu B czy typu B+, które są bardzo kosztowne. Wtedy wystarczają wyłączniki różnicowoprądowe typu F. Wymagania stawiane tym wyłącznikom pojawiły się w znowelizowanej normie [14, 15].

b wylaczniki roznicowopradowe tab03
Tab. 3. Kształty przebiegu prądu różnicowego wykrywane przez wyłączniki różnicowoprądowe typu F [14, 15]

Dane odnośnie do ich oznaczania i zdolności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego są podane w tab. 3.

Jak wynika z tab. 3., wyłącznik typu F jest w zasadzie wyłącznikiem różnicowoprądowym typu A z rozszerzonymi możliwościami co do wykrywania składowej stałej – 10 mA składowej wygładzonej nałożonej na prąd pulsujący stały (w przypadku wyłączników typu A jest to 6 mA) oraz zdolnością do detekcji prądu różnicowego zawierającego harmoniczne.

Czytaj też: Pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia (część 2.) >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

b wylaczniki roznicowopradowe tab04
Tab. 4. Dane prądu odkształconego, przy którym sprawdza się działanie wyłączników różnicowoprądowych typu F [14, 15]

Jeżeli chodzi o tę drugą właściwość, to należy zwrócić uwagę na wymagania zawarte w normie [14, 15]. Otóż wyłączniki te są badane przy udziale określonych harmonicznych, jak w tab. 4.

W prądzie probierczym jest składowa podstawowa (np. 50 Hz), składowa o częstotliwości 1000 Hz i składowa o częstotliwości 10 Hz. Prąd probierczy o takich składowych zwiększa się od wartości 0,2IΔn, a zadziałanie wyłącznika badanego powinno nastąpić w przedziale (0,5¸1,4)IΔn. Takie wymagania są związane z harmonicznymi pojawiającymi się w obwodzie przekształtnika wykorzystywanego do regulacji prędkości kątowej silnika.

Częstotliwość 1000 Hz ma odwzorować częstotliwość impulsowania PWM przekształtnika, a 10 Hz to częstotliwość napięcia zasilającego silnik, pozwalająca uzyskać jego zmniejszoną prędkość kątową. Kształt przebiegu prądu zawierającego składowe o częstotliwościach i udziale podanym w tab. 4. przedstawiono na rys. 8.

b wylaczniki roznicowopradowe rys08
Rys. 8. Przebieg prądu różnicowego odkształconego zawierający składowe podane w tabeli 4.; faza początkowa każdej składowej ap = 0°

Dla uzasadnienia wymagań podanych w normie [14, 15], na rys. 9. przedstawiono oscylogramy prądu ziemnozwarciowego [3] zarejestrowane przy doziemieniu silnika zasilanego z przekształtnika (uwaga: trójfazowe zasilanie przekształtnika) – częstotliwość zasilania silnika równa 10 Hz.

b wylaczniki roznicowopradowe rys09
Rys. 9. Oscylogramy prądu ziemnozwarciowego iE(t) przy doziemieniu silnika zasilanego z przekształtnika i składowe harmoniczne tego prądu w zakresie częstotliwości: a) 0¸5 kHz, b) 0¸25 kHz; częstotliwość napięcia zasilającego silnik: 10 Hz

Występuje tu znaczący udział harmonicznej związanej z częstotliwością impulsowania (PWM = 3 kHz).

Poza tą harmoniczną występują jej wielokrotności oraz składowe o częstotliwościach 10 Hz, 30 Hz i 150 Hz. Należy jednak pamiętać, że widmo prądu zależy od tego, przy jakiej prędkości kątowej nastąpiło doziemienie i jaką zastosowano częstotliwość impulsowania [3, 17].

Oscylogramy prądu ziemnozwarciowego płynącego przy doziemieniu silnika zasilanego z przekształtnika napięciem o częstotliwości 50 Hz (przy znamionowej prędkości kątowej silnika) przedstawiono na rys. 10. W tym przypadku dominuje składowa 50 Hz, a składowa o częstotliwości 3 kHz ma wyraźnie mniejszą wartość niż w przypadku pokazanym na rys. 9.

b wylaczniki roznicowopradowe rys10
Rys. 10. Oscylogramy prądu ziemnozwarciowego iE(t) przy doziemieniu silnika zasilanego z przekształtnika i składowe harmoniczne tego prądu w zakresie częstotliwości: a) 0¸5 kHz, b) 0¸25 kHz; częstotliwość napięcia zasilającego silnik: 50 Hz

Jak wynika z badań autora wyłączniki różnicowoprądowe najgorzej radzą sobie z wykrywaniem prądów różnicowych pojawiających się przy niskich prędkościach kątowych silnika zasilanego z przekształtnika, czyli wtedy, kiedy w prądach tych dominują składowe o wysokich częstotliwościach.

Wnioski

W obwodach z przekształtnikami energoelektronicznymi prądy ziemnozwarciowe i prądy różnicowe mogą zawierać wyższe harmoniczne i to o stosunkowo wysokich częstotliwościach, co niekorzystnie wpływa na prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych.

Stosowanie w takich obwodach wyłączników typu AC lub typu A nie gwarantuje skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Problem ten dostrzeżono na forum IEC oraz CENELEC i w znowelizowanej normie IEC 62423 (EN 62423) uwzględniono nowy typ wyłączników różnicowoprądowych – są to wyłączniki typu F. W przypadku przekształtników zasilanych trójfazowo należy rozważyć stosowanie wyłączników różnicowoprądowych typu B lub typu B+.

Czytaj też: Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 2) >>>

Literatura

1. Allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter F200 B/B+ und F800 B/B+ Produktinformation. ABB STOTZ-KONTAKT GmbH, 2011.

2. Czapp S.: Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów o prądzie różnicowym zawierającym wyższe harmoniczne. XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2015” i X Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Szklarska Poręba, 23-25.09.2015, s. 75-82.

3. Czapp S., Włas M.: Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy doziemieniu silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości. Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 4, s. 296-301.

4. Czapp S.: Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwporażeniowej przy odkształconym prądzie różnicowym. Seria Monografie, nr 99, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009, 184 s.

5. Czapp S.: Analiza i badanie wpływu wybranych wyższych harmonicznych na działanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A. Elektro.info, 2008, nr 3 (62), s. 118-123.

6. DIN VDE 0664-400:2012-05 Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B ohne eingebauten Überstromschutz zur Erfassung von Wechsel- und Gleichfehlerströmen für den gehobenen vorbeugenden Brandschutz – Teil 400: RCCB Typ B+ (Residual current operated circuit-breakers type B without integral overcurrent protection to operate at residual alternating and residual direct currents for advanced preventative protection against fire – Part 400: RCCB Type B+).

7. Doepke. Katalogi wyrobów.

8. IEC/TS 60479-2:2007 Effects of current on human beings and livestock. Part 2: Special aspects.

9. IEC/TR 60755:2008 General requirements for residual current operated protective devices. 2nd edition.

10. Lee T. M., Chan T. W.: The effects of harmonics on the operational characteristics of residual current circuit breakers. Int. Conf. on Energy Management and Power Delivery, Proc. of EMPD’95, vol. 2, Nov. 1995, s. 715-719.

11. Luo X., Du Y., Wang X. H., Chen M. L: Tripping characteristics of residual current devices under nonsinusoidal currents. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, vol. 47, nr 3, s. 1515-1521.

12. Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. (1) Powstanie, rozwój, przyszłość. Miesięcznik SEP „Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych”, 2008, nr 108, s. 3-46.

13. PN-EN 61008-1:2013-05 – wersja angielska. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1: Postanowienia ogólne.

14. PN-EN 62423:2013-06 – wersja angielska. Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego.

15. IEC 62423:2009 Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses.

16. Residual Current Protective Devices/Arc Fault Detection Devices. Configuration Manual, Siemens AG, 2014.

17. Schoneck J., Nebon Y.: LV protection devices and variable speed drives. Cahier technique no. 204. Schneider Electric, 2002.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Ochrona przeciporażeniowa w urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych

Ochrona przeciporażeniowa w urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych

W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy.

W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy.

Problemy dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych

Problemy dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO – ang. residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection) mają zdolność wyłączania porównywalną...

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO – ang. residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection) mają zdolność wyłączania porównywalną z wyłącznikami nadprądowymi. Producent podaje informację o prądzie znamionowym zwarciowym umownym, np. 6 kA lub 10 kA, do którego nie jest wymagane dobezpieczenie [3, 5, 7]. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego (RCCB – ang. residual current operated circuit-breakers...

Przegląd wybranych przepisów i aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV stosowanych w latach 1960–2019

Przegląd wybranych przepisów i aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV stosowanych w latach 1960–2019

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego....

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego. Zapewnienie prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej staje się więc bardzo ważnym elementem składowym szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego. Od roku 1960 do chwili obecnej w naszym kraju wielokrotnie miały miejsce zmiany uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, wynikające...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Testy bezpieczeństwa sprzętu medycznego

Testy bezpieczeństwa sprzętu medycznego

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego i elektronicznego sprzętu medycznego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych zarówno przed producentami wyrobów medycznych,...

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego i elektronicznego sprzętu medycznego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych zarówno przed producentami wyrobów medycznych, jak i ich późniejszymi użytkownikami. Uszkodzona lub niesprawna aparatura medyczna wykorzystywana do leczenia lub przeprowadzania diagnostyki może stać się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia pacjentów, jak i pracowników.

Porażenia prądem elektrycznym w zakładach górniczych w latach 2005 – 2017

Porażenia prądem elektrycznym w zakładach górniczych w latach 2005 – 2017

Mechanizacja i automatyzacja procesów wydobywczych w górnictwie oraz stosowanie coraz wydajniejszych maszyn związane są ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Korzystanie z niesprawnych,...

Mechanizacja i automatyzacja procesów wydobywczych w górnictwie oraz stosowanie coraz wydajniejszych maszyn związane są ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Korzystanie z niesprawnych, uszkodzonych lub nieprawidłowo zamontowanych urządzeń i instalacji elektrycznych może być przyczyną niebezpiecznych dla ludzi zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych wypadków spowodowanych oddziaływaniem prądu elektrycznego na organizm człowieka.

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych...

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1. Dobór wyłączników różnicowoprądowych w szczególności został uzależniony od kształtu prądu różnicowego oraz typu wyłącznika.

Aktualne wymagania stosowane przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

Aktualne wymagania stosowane przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

W celu dostosowania minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) określonymi...

W celu dostosowania minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 [1], w czerwcu 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne [2].

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono...

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.

Zasady stosowania uziemiaczy podczas prac przy urządzeniach niskiego napięcia

Zasady stosowania uziemiaczy podczas prac przy urządzeniach niskiego napięcia

W artykule scharakteryzowano zasady przygotowania stanowiska pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prace wykonywane przy wyłączonym napięciu....

W artykule scharakteryzowano zasady przygotowania stanowiska pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prace wykonywane przy wyłączonym napięciu. Przedstawiono zasady uziemiania urządzeń lub obwodów wyłączonych spod napięcia, zawarte w aktualnych aktach prawnych. Zaprezentowano najważniejsze zasady doboru uziemiaczy oraz określono zakres ­badań sprzętu przeznaczonego do uziemiania i zwierania.

Zastosowanie II klasy ochronności w urządzeniach domowych powszechnego użytku

Zastosowanie II klasy ochronności w urządzeniach domowych powszechnego użytku

Autorzy scharakteryzowali zasady budowy urządzeń domowych powszechnego użytku, ponadto zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie mogą występować przede wszystkim podczas uszkodzeń urządzeń, uszkodzeń instalacji...

Autorzy scharakteryzowali zasady budowy urządzeń domowych powszechnego użytku, ponadto zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie mogą występować przede wszystkim podczas uszkodzeń urządzeń, uszkodzeń instalacji lub z powodu niewłaściwej eksploatacji urządzenia oraz wskazali obszary zastosowania modernizacji urządzeń I klasy ochronności, ­która umożliwiłaby minimalizację tych zagrożeń.

Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej

Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej

Autor naszkicował historię wykorzystania elektryczności w terapii i diagnostyce medycznej, opisał rozwój metod i urządzeń do elektrostymulacji oraz defibrylacji serca, przedstawił stosowanie prądu elektrycznego...

Autor naszkicował historię wykorzystania elektryczności w terapii i diagnostyce medycznej, opisał rozwój metod i urządzeń do elektrostymulacji oraz defibrylacji serca, przedstawił stosowanie prądu elektrycznego w terapii psychiatrycznej, omówił terapię z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości i kliniczne zastosowanie pól elektromagnetycznych w terapii medycznej.

Rezystancyjne zwarcie doziemne napięcia falownika MSI

Rezystancyjne zwarcie doziemne napięcia falownika MSI

W napędowych przemiennikach częstotliwości napięciowy falownik MSI jest przekształtnikiem napięcia stałego na napięcie przemienne (DC/AC), do którego dołączony jest silnik. Harmoniczna podstawowa napięcia...

W napędowych przemiennikach częstotliwości napięciowy falownik MSI jest przekształtnikiem napięcia stałego na napięcie przemienne (DC/AC), do którego dołączony jest silnik. Harmoniczna podstawowa napięcia fazowego falowników MSI osiąga częstotliwość kilkunastu kiloherców [1]. Napędy z przemiennikami częstotliwości są powszechnie ­zasilane z transformatorów o układzie sieciowym TN [2]. Przy wystąpieniu rezystancyjnego zwarcia doziemnego napięcia fazowego falownika powstający prąd zwarciowy ma ograniczoną...

System przeciwpożarowy wykorzystujący wyłączniki różnicowoprądowe

System przeciwpożarowy wykorzystujący wyłączniki różnicowoprądowe

Jedną z metod wykrywania pożaru jest stosowanie czujników dymu lub ognia. Odcięcie dopływu energii elektrycznej po wykryciu zagrożenia przez czujnik wymaga zastosowania specjalnego systemu, przeznaczonego...

Jedną z metod wykrywania pożaru jest stosowanie czujników dymu lub ognia. Odcięcie dopływu energii elektrycznej po wykryciu zagrożenia przez czujnik wymaga zastosowania specjalnego systemu, przeznaczonego do tego celu. Oprócz samych czujników, w skład takiego systemu musi wchodzić centralka sterująca znajdującym się w rozdzielnicy wyłącznikiem z cewką wybijakową lub zanikową, a także medium służące do komunikacji pomiędzy elementami systemu. Komunikacja ta realizowana jest za pomocą dedykowanego...

Przyczyny porażeń prądem elektrycznym

Przyczyny porażeń prądem elektrycznym

Praca w obecności urządzeń i instalacji elektroenergetycznych może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem na niego prądu. W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy...

Praca w obecności urządzeń i instalacji elektroenergetycznych może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem na niego prądu. W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy będące odchyleniem od stanu normalnego związane z elektrycznością (np. uszkodzenia wyposażenia prowadzące do kontaktu bezpośredniego lub pośredniego) w latach 2005–2012.

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania...

Klasa ograniczenia energii, jest parametrem dotyczącym wyłączników nadmiarowo-prądowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach elektrycznych domowych i podobnych. Sposób jej oznaczania oraz badania parametrów związanych z klasą ograniczenia energii (znamionowa zdolność wyłączania prądów zwarciowych), a także parametry, jakie musi spełniać wyłącznik nadmiarowo-prądowy, aby mógł być oznaczony klasą ograniczenia energii, określa norma PN-EN 60898-1.

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony...

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony problem budowy tych aparatów oraz ich przeznaczenia.

Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane

Wyłączniki różnicowoprądowe – zagadnienia wybrane

Wyłącznik różnicowoprądowy definiowany jest również jako łącznik zabezpieczeniowy przystosowany do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w...

Wyłącznik różnicowoprądowy definiowany jest również jako łącznik zabezpieczeniowy przystosowany do pracy długotrwałej w stanie zamkniętym, przeznaczony do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy i powodujący otwarcie zestyków, gdy prąd różnicowy osiągnie określoną wartość.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie...

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie porażeniowe wynika z obecności w zasięgu ręki licznych części przewodzących dostępnych (np. pralki) i obcych (np. przewodzącego osprzętu instalacji wodociągowej, grzewczej, gazowej) oraz zwilżenia lub zanurzenia w wodzie ciała człowieka. Dlatego też arkusz 701 [1] normy PN-IEC 60364 poświęcono...

Badania impedancji ciała człowieka

Badania impedancji ciała człowieka

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie...

Większość badań impedancji ciała człowieka przeprowadzonych w różnych okresach i przez różnych badaczy była wykonywana na pomiarowej drodze rażeniowej: ręka–ręka lub ręka–nogi. Uwzględniając zagrożenie dla życia i zdrowia badanych, zwłaszcza w trudnych warunkach środowiskowych, należało opracować takie warunki badań, aby pomiary nie stwarzały ryzyka zagrożenia.

Śmiertelne porażenia prądem w Polsce w latach 2005–2009

Śmiertelne porażenia prądem w Polsce w latach 2005–2009

W artykule przedstawiono, opracowaną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, analizę śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005–2009. Określono rozkład procentowy...

W artykule przedstawiono, opracowaną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, analizę śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005–2009. Określono rozkład procentowy śmiertelności w wypadkach porażeń elektrycznych mężczyzn i kobiet, ludności zamieszkałej w miastach i na wsi oraz w grupach wieku ludności. Obliczono i opisano wskaźnik śmiertelności W (liczba wypadków w roku przypadająca na 1 mln ludności) w poszczególnych grupach ludności.

Konstrukcje żelbetowe i betonowe

Konstrukcje żelbetowe i betonowe

Konstrukcje żelbetowe znajdujące się w gruncie i zawierające pręty zbrojeniowe, których podstawowym zadaniem jest przenoszenie obciążeń mechanicznych, oraz konstrukcje betonowe, w których mogą być umieszczane...

Konstrukcje żelbetowe znajdujące się w gruncie i zawierające pręty zbrojeniowe, których podstawowym zadaniem jest przenoszenie obciążeń mechanicznych, oraz konstrukcje betonowe, w których mogą być umieszczane metalowe pręty lub płaskowniki, spełniają definicję uziomu jako przedmiotu metalowego pogrążonego w gruncie i wykorzystywanego lub przeznaczonego do celów uziemienia. Konstrukcje te z racji ich podstawowego zadania i wykorzystania w obiekcie budowlanym przyjęto nazywać uziomami fundamentowymi...

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt...

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt zostaje porażonych. Na całej Ziemi jednocześnie występuje 2000–4000 burz. W ciągu jednej sekundy w atmosferze Ziemi obserwuje się ok. 100 wyładowań elektrostatycznych, z czego 1/3 uderza w ziemię, a 2/3 to wyładowania między chmurami burzowymi.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.