elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych

Pomieszczenia medyczne należą do szczególnej grupy obiektów budowlanych, mających instalacje elektryczne zakwalifikowane jako instalacje specjalne. Są to pomieszczenia przeznaczone do diagnostyki, zabiegów, monitorowania pacjentów oraz opieki nad nimi.

Zobacz także

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie...

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie porażeniowe wynika z obecności w zasięgu ręki licznych części przewodzących dostępnych (np. pralki) i obcych (np. przewodzącego osprzętu instalacji wodociągowej, grzewczej, gazowej) oraz zwilżenia lub zanurzenia w wodzie ciała człowieka. Dlatego też arkusz 701 [1] normy PN-IEC 60364 poświęcono...

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Wypadki porażenia ludzi od uderzenia pioruna

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt...

Piorun uderzający w Ziemię jest najbardziej niebezpieczny dla ludzi. Uderzając w jakikolwiek obiekt oddziałuje cieplnie i mechanicznie. Każdego dnia na świecie od piorunów ginie kilka osób, a kilkadziesiąt zostaje porażonych. Na całej Ziemi jednocześnie występuje 2000–4000 burz. W ciągu jednej sekundy w atmosferze Ziemi obserwuje się ok. 100 wyładowań elektrostatycznych, z czego 1/3 uderza w ziemię, a 2/3 to wyładowania między chmurami burzowymi.

Wpływ oświetlenia miejsca pracy na impedancję ciała człowieka

Wpływ oświetlenia miejsca pracy na impedancję ciała człowieka

Oświetlenie jest jednym z podstawowych czynników środowiska pracy człowieka, które oddziałuje zarówno na psychikę, jak i na jego fizjologię. Właściwe oświetlenie wpływa na nasze dobre samopoczucie. Przebywanie...

Oświetlenie jest jednym z podstawowych czynników środowiska pracy człowieka, które oddziałuje zarówno na psychikę, jak i na jego fizjologię. Właściwe oświetlenie wpływa na nasze dobre samopoczucie. Przebywanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia prowadzi z kolei do zmęczenia psychicznego, które jest rezultatem nadmiernego napięcia nerwowego wynikającego z ciągłej koncentracji uwagi. Oświetlenie jest właściwe, gdy zdolność rozróżnienia szczegółów jest tak sprawna, że nie prowadzi do odczucia...

Polskim Komitecie Normalizacyjnym (KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych) przy współpracy z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną oraz Europejskim Komitetem Normalizacyjnym Elektrotechniki trwają prace nad częścią 7 - 710 normy HD 60364 dotyczącą wymagań, jakie powinny spełniać instalacje niskiego napięcia w pomieszczeniach medycznych. W dokumencie tym bardzo istotne są definicje pojęć, które jednoznacznie związane są z pomieszczeniami medycznymi. W artykule podano niektóre wymagania dotyczące tych pomieszczeń.

Pomieszczenia medyczne

Pomieszczenie medyczne określane jest jako służące do celów diagnostyki, leczenia, monitorowania i opieki nad pacjentami. Należy zwrócić uwagę, że do takich pomieszczeń zaliczane są również pomieszczenia, w których wykonuje się zabiegi kosmetyczne (cosmetics treatment). Jest to istotne w związku z rozpowszechnionymi i nowo powstającymi gabinetami kosmetycznymi. Pacjent to istota żyjąca (człowiek lub zwierzę), która jest poddawana czynnościom medycznym, pooperacyjnym lub stomatologicznym. Osoba poddana zabiegom kosmetycznym może być uważana jako pacjent.

Z uwagi na bardzo bogatą różnorodność stosowanej aparatury do wszelkiego rodzaju zabiegów, istotna jest definicja medycznego sprzętu elektrycznego (medical electric equipment, ME equipment). Jest to sprzęt mający część wykonawczą lub przenoszący energię do lub od pacjenta, lub wykrywający przekazywanie energii do lub od pacjenta. Sprzęt taki powinien być tak skonstruowany, aby umożliwiał nie mniej niż jedno połączenie z podstawowym zasilaniem.

Sprzęt zawiera tylko te akcesoria, które producent tego sprzętu uzna za konieczne w czynnościach diagnozowania, zabiegów lub monitorowania pacjenta, lub dla usunięcia, lub złagodzenia dolegliwości, obrażeń ciała lub inwalidztwa. Sprzęt elektromedyczny składa się z różnych części, wśród których wyróżnia się część aplikacyjną, która może wchodzić w fizyczny kontakt z pacjentem (dotyk zewnętrzny lub kontakt z wnętrzem organizmu pacjenta).

W obiekcie medycznym istnieją pomieszczenia, w których wykonywane są różne czynności. Pomieszczenia takie podzielone są na trzy grupy według kryterium stosowania sprzętu elektromedycznego, a szczególnie jego części aplikacyjnych. Klasyfikacja pomieszczeń powinna być dokonana w uzgodnieniu z personelem medycznym, który powinien określić, jakie procedury medyczne będą stosowane w danym pomieszczeniu.

W pomieszczeniach grupy 0 nie przewiduje się stosowania części aplikacyjnych, a przerwa w zasilaniu w energię elektryczną nie powoduje wystąpienia niebezpieczeństwa dla życia człowieka. W pomieszczeniach grupy 1. zakłada się, że przerwa w zasilaniu nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta, a części aplikacyjne sprzętu elektromedycznego są stosowane tylko w zewnętrznej części organizmu pacjenta lub inwazyjnie do różnych części ciała poza stosowanymi w pomieszczeniach grupy 2. W pomieszczeniach grupy 2. przewiduje się stosowanie części aplikacyjnych sprzętu elektromedycznego przy zabiegach na sercu lub ratowaniu życia i przy operacjach chirurgicznych. Zakłada się, że przerwa w zasilaniu aparatury elektromedycznej może być zagrożeniem dla życia pacjenta.

W przedmiotowym dokumencie zdefiniowane jest również otoczenie (środowisko) pacjenta. Jest to przestrzeń, w której może wystąpić celowy lub przypadkowy kontakt pacjenta z częściami sprzętu elektromedycznego, lub medycznego układu elektrycznego oraz kontakt pacjenta z osobami dotykającymi sprzęt elektromedyczny, lub medyczny układ elektryczny. Medyczny układ elektryczny (układ IT) spełnia specyficzne wymagania do zastosowań medycznych.

Wymiary przestrzeni otaczającej pacjenta były nieco zmieniane w pracach normalizacyjnych. Na rysunku 1. i rysunku 2. przedstawiono definicję takiej przestrzeni według kolejnych dokumentów CENELEC oraz IEC [2, 3].

Ochrona przeciwporażeniowa

Zasilanie pomieszczeń medycznych lub medycznych obiektów budowlanych nie jest dozwolone siecią TN-C od głównej rozdzielnicy do odbiorników. Oznacza to, że przy zasilaniu przedmiotowych obiektów siecią TN-C, rozdział przewodu PEN na PE i N powinien nastąpić w głównej rozdzielnicy. Przy czym rozdzielnica główna jest rozdzielnicą w obiekcie budowlanym, która spełnia wszystkie funkcje głównego rozdziału energii w zasilanym obiekcie.

Aby zobaczyć pełną treść artykułu, wykup abonament

Powiązane

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego....

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego. Konfiguracja układu elektroenergetycznego w okresie jego eksploatacji może ulegać zmianom, dostosowując go do bieżących potrzeb użytkowników.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.