elektro.info

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

news Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona...

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona do sieci w Kazachstanie jest kamieniem milowym współpracy między Kazachstanem a Chinami na polu energii odnawialnej.

news Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię sklepu, w tym zapotrzebowania generowanego przez klientów ładujących na miejscu swoje samochody elektryczne.

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

Rys. 1. Współzależność instalacji konwencjonalnej oraz „inteligentnego” systemu instalacyjnego w budynku (na podst. [1])

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako „instalacje inteligentne”. W potocznym rozumieniu, zastosowanie „instalacji inteligentnej” w danym budynku sprawia, że jest on traktowany jako budynek bądź też dom „inteligentny”, czyli wyposażony w takie układy instalacyjne, które są w stanie samoczynnie wykonywać zaprogramowane funkcje sterowania, wykorzystując zarówno polecenia użytkowników instalacji, jak i cały szereg wielkości fizycznych mierzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to pewne uproszczenie, które nie uwzględnia tak naprawdę konieczności zintegrowania systemów technicznej obsługi budynków z systemami automatycznego sterowania budynkiem.

Przeczytaj także: Badania urządzeń do ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Istnieje wiele klasyfikacji systemów automatyki budynkowej.

W podstawowym podziale bierze się pod uwagę wielkość budynków i związaną z tym złożoność zadań stawianych automatyce, dzieląc systemy automatyki na systemy: - HA „Home Automation” w budynkach małych (domy jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielorodzinnych, małe biura), - BES „Home and Building Electronic Systems” w budynkach „średniej” wielkości (szkoły, szpitale, biurowce średniej wielkości itp.) [3], - BACS „Building Automation and Control Systems” w budynkach „dużych” (duże kompleksy biurowe, hotele, dworce, lotniska, obiekty sportowe itp.) [4].

streszczenie

W artykule omówiono zasady zabezpieczania wybranych systemów inteligentnych instalacji elektrycznych przed przepięciami i zwarciami. W instalacjach inteligentnych, szczególnie typu magistralnego, wykorzystujących komunikację cyfrową, są stosowane urządzenia z członem mikroprocesorowym, bardzo czułe na zwarcia i przeciążenia, dlatego problem właściwego ich zabezpieczenia nabiera istotnego znaczenia. Uszkodzenie instalacji tego typu zawsze będzie wiązało się z dużymi stratami materialnymi. Dodatkowym minusem jest pogorszenie funkcjonalności instalacji lub w skrajnych przypadkach blokada jej działania.abstract

Overvoltage and Overcurrent Protection of Intelligent Installations In the paper the principles of overvoltage and overcurrent protection of selected electrical intelligent installations systems are discussed. The devices, especially these with the microprocessor, used in the BUS-type intelligent systems with digital communication, are very sensitive to overvoltages and short-circuit currents. This way, the proper protection of such kind devices becomes critical. Damage to the intelligent installation is rather expensive and may be cause of the reduction of its functionality or finally blocking its action.

Istnieje wiele klasyfikacji systemów automatyki budynkowej. W podstawowym podziale bierze się pod uwagę wielkość budynków i związaną z tym złożoność zadań stawianych automatyce, dzieląc systemy automatyki na systemy:

  • HA „Home Automation” w budynkach małych (domy jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielorodzinnych, małe biura),
  • BES „Home and Building Electronic Systems” w budynkach „średniej” wielkości (szkoły, szpitale, biurowce średniej wielkości itp.) [3],
  • BACS „Building Automation and Control Systems” w budynkach „dużych” (duże kompleksy biurowe, hotele, dworce, lotniska, obiekty sportowe itp.) [4].

 

 

 

Przy uwzględnieniu standardu wyposażenia dzieli się budynki inteligentne na trzy kategorie: A, B, C, gdzie najwyższa kategoria A zarezerwowana jest dla budynku wyposażonego we wszystkie systemy zabezpieczeń i sterowania, natomiast budynek „inteligentny” zaliczony do kategorii C musi być wyposażony przynajmniej w system sygnalizacji pożarowej, włamaniowej i kontrolę dostępu.

Przeczytaj także: Wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych

Dodatkowo uwzględnia się w tym podziale 6 klas złożoności systemów sterowania i zarządzania budynkiem, poczynając od klasy 0 (brak systemów sterowania), a kończąc na klasie 5 (jeden zintegrowany system zarządzania systemami nadzoru i sterowania wszystkimi funkcjami w budynku) [5].

Należy wziąć pod uwagę, że instalacja „inteligentna” nie stanowi instalacji samej w sobie, ale jest tylko uzupełnieniem „konwencjonalnej” instalacji elektroenergetycznej o „inteligentny” system sterowania (rys. 1.).

Instalacja „inteligentna” ma za zadanie przede wszystkim: zwiększenie funkcjonalności obiektu, poprawę bezpieczeństwa i komfortu, usprawnienie eksploatacji budynku oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Opracowano i wdrożono wiele systemów instalacji inteligentnych opartych na technice przekaźnikowej lub mikroprocesorowej. Do grupy systemów instalacyjnych typu przekaźnikowego zaliczyć można praktycznie tylko system SI firmy Doepke Norden oraz system Luxor firmy Theben. Systemy te znalazły na rynku polskim stosunkowo niewielkie zastosowanie. Natomiast wśród systemów mikroprocesorowych najbardziej znane i rozpowszechnione systemy instalacji inteligentnych to: system KNX (dawniej EIB) opracowany przez stowarzyszenie KONNEX, system LCN stworzony przez firmę ISSENDORFF Mikroelectronic GmbH, system Dupline firmy Doepke Norden oraz X-Comfort firmy Moeller [8].

Niezależnie od zasady konstrukcji systemu instalacyjnego konieczne jest zastosowanie ochrony przetężeniowej i odgromowej obwodów odbiorczych (tak samo jak w instalacji konwencjonalnej), a w wielu sytuacjach także samych urządzeń systemowych. Dotyczy to zwłaszcza instalacji opartych na systemach mikroprocesorowych, gdzie z uwagi na dużą wrażliwość modułów systemu na przepięcia występujące w instalacji, należy poświęcić szczególną uwagę na ich ochronę przed skutkami działań wyładowań atmosferycznych.

Negatywne skutki uszkodzenia modułów systemowych wiążą się oczywiście bezpośrednio z dużym kosztem tych modułów, ale także z zakłóceniem pracy instalacji, prowadzącym nawet w specyficznych sytuacjach do jej unieruchomienia. Uzależnione jest to w dużej mierze od rodzaju urządzenia systemowego, które uległo uszkodzeniu, oraz topologii systemu instalacyjnego. Najczęściej stosowanymi topologiami w systemach inteligentnych są topologia gwiaździsta, pierścieniowa oraz topologia magistralna (rys. 2.).

Topologia gwiaździsta jest oparta na zasadzie „master-slave” (rys. 2a). Jednostka centralna (M) zarządza jednostkami podporządkowanymi (S). W tego typu instalacjach najbardziej niekorzystnym przypadkiem jest uszkodzenie centralnej jednostki sterującej lub zasilacza urządzeń systemowych.

W topologii szeregowej (rys. 2b) wszystkie elementy systemowe (EP) są równouprawnione i posiadają szeregowy przepływ informacji. Uszkodzenie elementu systemowego lub wzajemnych połączeń może praktycznie wyłączyć część instalacji z ruchu.

W topologii magistralnej, zwanej potocznie BUS (Binary Unit System), wszystkie elementy są podłączone niezależnie do magistrali informacyjnej oraz równouprawnione w dostępie do niej (rys. 2c). Każde urządzenie magistralne (UM) odbiera informacje płynące magistralą do niego zaadresowane. Problemem w tego typu instalacjach jest oczywiście uszkodzenie magistrali i urządzeń systemowych, takich jak zasilacze oraz sprzęgła łączące różne części topologii systemu.

W dalszych częściach artykułu zostanie przedstawiony sposób realizacji ochrony przeciwzwarciowej oraz przeciwprzepięciowej w dwóch najbardziej popularnych na rynku polskim systemach instalacji inteligentnych, tj. w systemie KNX i LCN.

System KNX

Najczęściej stosowanym środkiem transmisji danych w systemie KNX jest magistrala w postaci skrętki dwuparowej (TP – Twisted Pair) YCYM 2×2×0,8 mm2, która jest zasilana napięciem 24 V dc, co zapewnia bezpieczeństwo obsługi instalacji. Magistrala łączy ze sobą urządzenia systemowe, które mają zapewnić właściwą pracę instalacji (zasilacze, sprzęgła, repetytory liniowe oraz interfejsy do komunikacji z komputerem) z urządzeniami magistralnymi odpowiedzialnymi za sterowanie instalacją, do których zalicza się sensory i aktory (rys. 3.).

Zasilacz 230 Vac/24 Vdc zasilający magistralę TP powinien być zainstalowany na początku linii oraz początku każdego jej segmentu. Nieodłącznym jego elementem jest zespolona cewka, która uczestniczy w generowaniu telegramów przesyłanych na magistralę oraz stanowi ochronę przed przepięciami w magistrali. Prądy znamionowe zasilaczy to: 120, 320, 640 oraz 800 mA. Podczas doboru zasilacza należy zwrócić uwagę na liczbę zamontowanych urządzeń magistralnych na danej linii.

Zadaniem sprzęgieł jest separacja galwaniczna linii od linii wyższego rzędu oraz uniemożliwienie przesyłu telegramów do linii wyższego rzędu. Filtracja telegramów polega na przepuszczaniu tylko tych telegramów, które są określone w tablicy filtrów sprzęgła. W zależności od miejsca zainstalowania może funkcjonować jako repetytor liniowy, sprzęgło liniowe lub sprzęgło obszarowe.

Przewód magistralny jest prowadzony w wydzielonych strefach instalacyjnych, tak jak przewody energetyczne (rys. 4.). Ponieważ napięcie probiercze zewnętrznej osłony przewodu magistralnego wynosi 2,5 kV, może się ona stykać bezpośrednio z żyłami przewodów energetycznych (rys. 5a). W przypadkach, gdy przewód magistralny TP jest pozbawiony zewnętrznej osłony (np. w miejscach łączenia przewodów w rozdzielnicy lub puszce instalacyjnej), należy zachować odstęp izolacyjny co najmniej 4 mm pomiędzy żyłami przewodów energetycznych a żyłami przewodu magistralnego (rys. 5b).

Podstawowym elementem topologii instalacji KNX/EIB jest linia, przy czym najprostsza linia musi składać się z zasilacza, sensora i aktora. Linia może przyjmować dowolną strukturę drzewiastą, przy czym jedynym ograniczeniem jest konieczność unikania pętli połączeń oraz nieprzekroczenie łącznej długości 1000 m dla wszystkich odcinków linii. Do pojedynczej linii można podłączyć bez jej rozbudowy o segmenty liniowe 64 urządzenia magistralne, pamiętając o doborze odpowiednich parametrów zasilacza. Linie systemu są ze sobą łączone za pośrednictwem swoich sprzęgieł liniowych z linią główną, tworząc obszar składający się maksymalnie z 15 linii.

Z powodu galwanicznego odseparowania linii poprzez sprzęgło zachodzi konieczność zainstalowania na każdej linii oraz linii głównej oddzielnego zasilacza. Dalsza rozbudowa systemu KNX/EIB polega na podłączeniu 15 (obszarów) linii głównych do jednej linii obszarowej za pomocą sprzęgieł obszarowych (rys. 6.). Taka trójpoziomowa struktura topologii systemu KNX jest odzwierciedleniem poszczególnych obszarów obiektu budowlanego, co zapewnia przejrzystość systemu oraz łatwą rozbudowę i lokalizację ewentualnych usterek.

Zabezpieczenie obwodów energetycznych systemu KNX/EIB jest realizowane tak samo jak w instalacji tradycyjnej, zgodnie z zasadami zabezpieczeń przewodów instalacyjnych i odbiorników. Podczas doboru aktorów należy zwrócić uwagę na obciążalność prądową długotrwałą jego styków, która powinna być większa od prądu znamionowego zasilanego urządzenia.

Przewody magistralne TP nie są wyposażane we własne zabezpieczenia przetężeniowe. Zabezpieczenia są zamontowane zgodnie z ogólnymi zasadami doboru na obwodzie zasilającym zasilacze. Są to zazwyczaj wyłączniki instalacyjne o wartości 1 lub 2 A, co jest podyktowane maksymalnym prądem pobieranym przez zasilacz.

Ochrona przeciwprzepięciowa przewodów energetycznych w instalacji systemu KNX/EIB jest realizowana analogicznie jak w instalacji konwencjonalnej. Przewody magistralne powinny być chronione przed przepięciami w sytuacji, gdy linia magistralna wychodzi poza budynek albo jeśli linia magistralna dochodzi do złącza lub znajduje się w jego pobliżu. Magistrala musi być w tym przypadku podłączona poprzez ogranicznik przepięć typu 1 do głównej szyny wyrównawczej w budynku (rys. 7.).

Ograniczniki typu 2 są wykorzystywane do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń magistralnych należących do danej linii. Stanowią one ochronę przed przepięciami indukowanymi w przewodach magistralnych. Instaluje się jeden ogranicznik na początku linii w rozdzielnicy w pobliżu zasilacza. W przypadku konieczności ochrony szczególnie czułych i kosztownych urządzeń magistralnych (np. ekrany dotykowe, pulpity operatorskie itd.), ograniczniki typu 2 powinno się montować bezpośrednio przy urządzeniach (rys. 8.).

Ich montaż jest konieczny również wtedy, gdy przewód magistralny jest ułożony na dłuższym odcinku obok innego obwodu energetycznego lub rurociągu, co może spowodować indukowanie się przepięć o dużej wartości. Zaleca się także ochronę aktorów, które mają bezpośredni kontakt z urządzeniami będącymi na potencjale ziemi. Ograniczniki są montowane pomiędzy przewody magistralne a przewód ochronny PE lub do elementów tworzących połączenie wyrównawcze.

Ograniczniki typu 2 powinny posiadać następujące parametry znamionowe:

  • znamionowy prąd wyładowczy: co najmniej 5 kA.
  • poziom ochrony <2 kV.

 

Wyrównywanie potencjałów polega na uziemieniu przewodów magistralnych za pomocą określonej impedancji z przewodem ochronnym. Jest ona zainstalowana w zasilaczu. Nie można uziemić przewodów bezpośrednio, ponieważ nie będzie można uzyskać symetrii impulsów binarnych generowanych w przewodach. Ekrany wszystkich przewodów magistralnych w instalacji łączy się ze sobą tworząc układ wydzielonego połączenia wyrównawczego, który nie może być połączony z elementami uziemionymi.

System LCN

System LCN jest oparty na koncepcji modułowej, zakładającej uniwersalność „inteligentnych” modułów, mogących pełnić funkcje zarówno sensora, jak i aktora. System LCN jest zasilany bezpośrednio z sieci 230 V, dlatego też każdy z modułów posiada wbudowany w sobie zasilacz, dodatkowo układ sprzęgający, pamięć konfiguracyjną oraz mikroprocesor.

Moduły różnią się natomiast liczbą wejść i wyjść, mocą, wbudowanym filtrem przeciwzakłóceniowym oraz obudową, w zależności od sposobu przewidywanego montażu (moduły podtynkowe oraz do montażu na szynie w rozdzielnicy).

Moduły LCN posiadają standardowo dwa niezależne wyjścia 230 V/300 VA (względnie 500 lub 2000 VA), które mogą być wykorzystywane do przełączania lub ściemniania (rys. 9.). W części sensorowej większość modułów posiada port T, do którego można podłączyć standardowe przełączniki, port I, do którego można podłączyć różne czujniki, np. temperatury, ruchu, deszczu, wiatru, światła lub odbiornik zdalnego sterowania oraz port P służący do podłączenia dalszego wyposażenia peryferyjnego, takiego jak blok przekaźników lub czujnik binarny.

W każdym module zastosowano ochronę przeciwprzepięciową wejścia czujników, zasilacza i układu sprzęgającego (do 4 kV). Wmontowana w układzie sprzęgającym ochrona przeciwzwarciowa zabezpiecza moduł przed zniszczeniem w sytuacji, gdy dojdzie do przypadkowej zamiany żyły zewnętrznej i żyły transmisji danych lub żyły neutralnej. Ponieważ każdy moduł jest zasilany z instalacji elektrycznej, dodatkową ochronę stanowią urządzenia klasy I i II zainstalowane wewnątrz budynku w rozdzielnicach.

System LCN nie potrzebuje osobnej sieci przewodów magistralnych, ponieważ moduły są bezpośrednio podłączone do standardowej trójprzewodowej instalacji elektrycznej wyposażonej w dodatkową żyłę D służącą do transmisji danych (standardowo NYM/YDY 4×1,5 mm2 lub 4×2,5 mm2) (rys. 10.).

W jednej magistrali można zainstalować maksymalnie 250 modułów, tworząc segment instalacji. Segmenty łączy się następnie w miarę potrzeb ze sobą za pomocą magistrali dwuprzewodowej.

Przewód transmisyjny, pomimo że przewodzi tylko niskie napięcie 30 V, jest traktowany jak normalny przewód sieciowy i z tego powodu należy go podłączać w skrzynkach rozdzielczych do wyłączników instalacyjnych. Przewód transmisyjny musi być połączony z fazą za pomocą zestyku pomocniczego tak, aby można było je równocześnie odłączyć (rys. 11.). Równoczesne odłączenie przewodu transmisyjnego wraz z fazowym umożliwia odłączenie całych poszczególnych odcinków magistrali, co ułatwia poszukiwanie błędów w sieci oraz zapewnia ochronę przeciwporażeniową serwisanta w przypadku przebicia fazy na przewód transmisyjny.

System LCN jest zabezpieczony przed skutkami przetężeń za pośrednictwem urządzeń ochrony przetężeniowej całej instalacji elektrycznej budynku, do której są podłączone bezpośrednio wszystkie „inteligentne” moduły systemu. Są to wyłączniki instalacyjne zamontowane w rozdzielnicy głównej, dobierane zgodnie z normalnymi zasadami doboru z uwzględnieniem poboru mocy wszystkich zainstalowanych urządzeń systemu LCN.

Ponieważ w systemie LCN do transmisji danych wykorzystywana jest żyła neutralna jako żyła powrotna, to podczas komunikacji przewód neutralny może przewodzić krótkotrwałe prądy dochodzące do wartości 0,5 A. Aby zapobiec zadziałaniu wyłącznika różnicowoprądowego, należy poprowadzić żyłę transmisyjną, wraz z innymi przewodami, przez wyłącznik różnicowy (rys. 12.) lub odseparować ją za pomocą modułu galwanicznej separacji i wzmacniacza LCN-IS.

Podsumowanie

Systemy instalacji inteligentnych są coraz powszechniej stosowane nie tylko w obiektach użyteczności publicznej, ale także w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Zwiększają one w sposób znaczący funkcjonalność klasycznej instalacji elektrycznej, kosztem jej skomplikowania i dużych nakładów finansowych. Uszkodzenie wybranych elementów systemowych poza zakłóceniem działania lub zablokowaniem całej instalacji, wiąże się z dużymi stratami materialnymi.

Wszystkie systemy instalacji inteligentnych niezależnie od tego, czy są to systemy oparte na technice przekaźnikowej, czy mikroprocesorowej, wymagają ochrony przed skutkami przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi oraz przed przetężeniami. Dodatkową uwagę należy zwrócić na ochronę systemów opartych na technice mikroprocesorowej, które są szczególnie wrażliwe na przepięcia występujące w instalacji elektrycznej.

W artykule omówiono sposób realizacji ochrony dwóch najpopularniejszych systemów instalacji inteligentnych, tj. KNX oraz LCN, różniących się zasadniczo, jeśli chodzi o filozofię rozwiązania ochrony przeciwprzepięciowej.

Główną ochronę systemów instalacji inteligentnych przed przepięciami stanowią urządzenia podstawowej ochrony budynku klasy I i II, które są zainstalowane w głównej rozdzielnicy obiektu budowlanego lub, uwzględniając rozbudowaną topologię systemu, w rozdzielnicach piętrowych. Przewody magistralne oraz urządzenia szczególnie wrażliwe na przepięcia, wyposażone w układy mikroprocesorowe, powinny być dodatkowo dobezpieczone ogranicznikami typu 2. Konieczne jest również połączenie magistrali z główną szyną wyrównawczą.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem ochrony przepięciowej charakteryzuje się system LCN, w którym oprócz ochrony realizowanej przez ograniczniki przepięć chroniące instalację elektryczną budynku, każdy moduł systemu jest wyposażony w swój własny ogranicznik klasy D, co powoduje bardzo skuteczną ochronę całego systemu.

Ochrona przetężeniowa omawianych systemów realizowana jest poprzez wyłączniki instalacyjne. Są one montowane w rozdzielnicach głównych w celu zabezpieczenia obwodów zasilających moduły instalacji inteligentnej oraz styki prądowe modułów wykonawczych.

Literatura

1. M. Bielówka, A. Klajn, Instalacja elektryczna w systemie KNX/EIB. Podręcznik INPE dla elektryków, COSiW SEP, Warszawa 2006.

2. Materiały firmowe: LCN. Opis systemu. LCN Polska, Opole 2004.

3. PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES). Część 2-2: Przegląd systemu. Ogólne wymagania techniczne.

4. PN-EN 50491-3:2010 Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS). Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego. 

5. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Niezabitowskiej: Budynek Inteligentny. Tom 1: Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

6. www.konnex.pl

7. www.LCN.pl

8. www.automatykabudynku.pl

9. www.archiwum.elektroinstalator.com.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Prawidłowe i nieprawidłowe dobezpieczenie ograniczników przepięć niskiego napięcia

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną...

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną wartość, wówczas może dojść do uszkodzenia ogranicznika przepięć, a nawet do jego eksplozji – stąd też konieczne jest stosowanie dobezpieczenia. Ilość energii, którą może przez siebie przenieść ogranicznik przepięć, jest ściśle powiązana z zastosowaną do jego budowy technologią.

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Rozwój zasad ochrony odgromowej budowli i ich wyposażenia

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad...

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad ochrony odgromowej obiektu z jego strukturą, wyposażeniem i otaczającym go środowiskiem. Czyniąc takie założenie należy wnioskować, iż nie da się omawiać rozwoju zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych w oderwaniu od ich strukturalno-wyposażeniowego postępu technologicznego.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych (część 2.)

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na...

Nowoczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez mikroprocesory lub komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na rok co raz bardziej obniżane ze względu m.in. na wymaganą coraz większą szybkość ich działania i coraz mniejsze wymagane zużycie energii.

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część...

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wymagania i próby [1]. Klasyfikacja ta opiera się przede wszystkim na zróżnicowaniu ze względu na wytrzymałość ograniczników przepięć na prądy udarowe. Z uwagi na obecnie stosowaną klasyfikację normatywną...

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających...

Stosowanie coraz doskonalszych, droższych i bardziej zaawansowanych technicznie urządzeń elektrycznych, elektronicznych i fotowoltaicznych stwarza konieczność przeanalizowania zagrożeń udarowych wynikających z postępujących zmian klimatu, wyładowań piorunowych i występujących w ich wyniku przepięć.

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych SN przed przepięciami – wprowadzenie

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Urządzenia służące do ochrony sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia przed przepięciami (głównie piorunowymi i łączeniowymi) są nazywane również ochronnikami przepięciowymi.

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach...

W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach elementów układu uziomowego w gruncie metodą zgrzewania egzotermicznego.

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Jak prawidłowo dobrać ograniczniki przepięć

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Większość ograniczników przepięć sprzedawanych na terenie Polski jest niewłaściwie oznaczona. W artykule opisano właściwy sposób oznaczania ograniczników przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11.

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Wsporniki do mocowania przewodów ochrony odgromowej

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi...

Zadaniem zewnętrznego urządzenia piorunochronnego jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi bez uszkodzenia chronionego obiektu, w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi oraz bez uszkodzeń urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektu.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przezorny zawsze ubezpieczony

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument...

Z oficjalnej stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) możemy się dowiedzieć, że: „Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wydawnictwo pod tytułem „Zabezpieczenie przed skutkami przepięć i wyładowań”. Dokument ten został przygotowany przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Zespół Inżynierów Ryzyka Polskiej Izby Ubezpieczeń.”

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa – podstawowe wymagania dla ograniczników przepięć typu 1

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa – podstawowe wymagania dla ograniczników przepięć typu 1

Autor omawia wymagania prawne dla ograniczników przepięć typu 1 z przywołaniem wykazu norm technicznych do obowiązkowego stosowania, analizę ryzyka przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej oraz...

Autor omawia wymagania prawne dla ograniczników przepięć typu 1 z przywołaniem wykazu norm technicznych do obowiązkowego stosowania, analizę ryzyka przy projektowaniu ochrony przeciwprzepięciowej oraz kwestie przepięć jako kategorii wymogów dla tej ochrony.

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

Niebezpieczeństwo pożarowe powodowane niedostosowaniem instalacji odgromowej

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego...

W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju poszycia dachowe. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego,...

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Autor scharakteryzował ograniczniki przepięć iskiernikowe i warystorowe, kwestie dobezpieczania ograniczników przepięć, podał przykład wyznaczenia minimalnego przekroju przewodu w torze ogranicznika przepięć...

Autor scharakteryzował ograniczniki przepięć iskiernikowe i warystorowe, kwestie dobezpieczania ograniczników przepięć, podał przykład wyznaczenia minimalnego przekroju przewodu w torze ogranicznika przepięć i omówił ograniczniki przepięć w instalacjach zasilanych w układzie TT.

Podstawowe zasady ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych

Podstawowe zasady ochrony odgromowej i przepięciowej w instalacjach fotowoltaicznych

Autor wskazał w jaki sposób należy określać wielkości oraz kształty stref ochronnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych...

Autor wskazał w jaki sposób należy określać wielkości oraz kształty stref ochronnych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.

Projektowanie instalacji odgromowych według PN-EN 62305

Projektowanie instalacji odgromowych według PN-EN 62305

Artykuł traktuje o wprowadzonej do stosowania normie PN-EN 62305, która przedstawia nowe zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowych. Czytamy w nim o stanie prawnym dotyczącym projektowania...

Artykuł traktuje o wprowadzonej do stosowania normie PN-EN 62305, która przedstawia nowe zasady projektowania i wykonywania instalacji odgromowych. Czytamy w nim o stanie prawnym dotyczącym projektowania instalacji odgromowych, analizie ryzyka według tej normy, projektowaniu instalacji odgromowych na etapie projektu budowlanego, ochronie odgromowej płaskich połaci dachowych, metodach wyznaczania stref ochronnych tworzonych przez zwody pionowe, ochronie odgromowej obiektów wyniesionych ponad dach,...

Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych...

Przepięcia to przebiegi nieustalone o amplitudach rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, które występują w instalacji elektrycznej. Mogą one powodować uszkodzenie, a nawet zniszczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w obiektach budowlanych. Ograniczniki przepięć (SPD – Surge Protective Devices) spełniają podobne funkcje jak bezpieczniki dużych mocy.

Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Artykuł przedstawia zagadnienie doboru i właściwej koordynacji energetycznej ograniczników przepięć. Rozważania teoretyczne uzupełnione są wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających...

Artykuł przedstawia zagadnienie doboru i właściwej koordynacji energetycznej ograniczników przepięć. Rozważania teoretyczne uzupełnione są wynikami pomiarów wybranych układów do ograniczania przepięć składających się z iskiernika, kombinowanego ogranicznika przepięć składającego się z iskiernika i warystora, różnego typu warystorów, układu z elementem odsprzęgającym.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa stacji paliw

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa stacji paliw

Ze względu na swoją wielkość i lokalizację na otwartych terenach, stacje paliw narażone są na niebezpieczeństwo związane z wyładowaniem piorunowym. Wszystkie urządzenia elektroniczne, w które stacja jest...

Ze względu na swoją wielkość i lokalizację na otwartych terenach, stacje paliw narażone są na niebezpieczeństwo związane z wyładowaniem piorunowym. Wszystkie urządzenia elektroniczne, w które stacja jest wyposażona, są bardzo czułe na przepięcia związane z wyładowaniami. Dotyczy to przede wszystkim systemu dystrybucji paliw oraz naliczania opłat. Należy również zauważyć, iż na terenie stacji są wydzielone strefy ­zagrożone wybuchem Ex (strefy 0, 1 i 2). Stacje pracują bez przerwy, a każda awaria...

Skutki rażenia człowieka prądem wyładowania piorunowego (część 1.)

Skutki rażenia człowieka prądem wyładowania piorunowego (część 1.)

Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym wywołanym wyładowaniem piorunowym mają miejsce podczas pracy, wypoczynku lub wykonywania czynności dnia codziennego. Wiążą się one zawsze z określonymi...

Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym wywołanym wyładowaniem piorunowym mają miejsce podczas pracy, wypoczynku lub wykonywania czynności dnia codziennego. Wiążą się one zawsze z określonymi stratami ekonomicznymi, ludzkimi i społecznymi, a także z pojawiającym się poczuciem zagrożenia.

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych na rozległych dachach płaskich

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu...

Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł zasilania.

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym

Zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy sztuczne łączone z uziomem fundamentowym

Uziom fundamentowy stanowi w wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie dla uziemienia instalacji elektrycznych lub odgromowych, w związku z czym jest on aktualnie wymagany jako uziom podstawowy dla obiektów...

Uziom fundamentowy stanowi w wielu przypadkach skuteczne rozwiązanie dla uziemienia instalacji elektrycznych lub odgromowych, w związku z czym jest on aktualnie wymagany jako uziom podstawowy dla obiektów budowlanych. Często jednak taki uziom wymaga uzupełnienia o dodatkowe zewnętrzne uziomy sztuczne, umożliwiające uzyskanie dostatecznie małej rezystancji uziemienia lub spełnienie wymagań normatywnych odnoszących się do wymiarów geometrycznych uziomu. Podstawowym warunkiem dla zapewnienia układom...

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Napięcia i prądy udarowe indukowane w instalacjach w obiekcie uderzonym przez piorun

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach...

Przystępując do oceny zagrożenia przepięciowego przyłączy urządzeń należy posiadać podstawowe informacje o wartościach szczytowych oraz kształtach napięć i prądów udarowych powstających w instalacjach niskonapięciowych ułożonych w obiektach budowlanych. W przypadku obiektów posiadających urządzenia piorunochronne LPS (Lightning Protection System) należy uwzględnić zagrożenie występujące podczas bezpośredniego wyładowania piorunowego w ten obiekt. W takim przypadku do określenia wartości szczytowych...

Wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych

Wymagania normy PN-EN 61643-21 dla ograniczników przepięć przeznaczonych do systemów niskosygnałowych

Urządzenia stosowane w systemach niskosygnałowych, na przykład: teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych, automatyki, alarmu, włamania i napadu, nagłośnienia, czy sterowania, charakteryzują się zazwyczaj...

Urządzenia stosowane w systemach niskosygnałowych, na przykład: teleinformatycznych, kontrolno-pomiarowych, automatyki, alarmu, włamania i napadu, nagłośnienia, czy sterowania, charakteryzują się zazwyczaj niskimi poziomami odporności elektromagnetycznej od strony ich interfejsów sygnałowych. Jest to związane przede wszystkim ze stosowaniem w takich systemach coraz większej liczby wrażliwych układów elektronicznych podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.