elektro.info

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

news SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników...

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników będzie część ekspozycyjna, w ramach której prowadzone będą prezentacje sprzętu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integrację.

news Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Jak wygląda elektromobilność w przypadku samochodów ciężarowych?

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat...

Elektromobilność w segmencie samochodów użytkowych nabiera rozpędu. Coraz więcej koncernów prezentuje nowe, zeroemisyjne modele służące do transportu towarów. W Polsce kluczowe jest uruchomienie dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Odpowiednie przepisy wykonawcze określające wysokość wsparcia z FNT dla pojazdów ciężarowych zostały niedawno opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.)

O systemach inteligentnego opomiarowania oraz korzyściach z wdrożenia tego typu systemów jest ostatnio coraz głośniej w mediach. Do roku 2020 w Polsce planuje się montaż inteligentnych liczników energii u co najmniej 80% odbiorców. Jest to duże wyzwanie oraz bardzo duże koszty. Oprócz niewątpliwych zalet i licznych korzyści z wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania istnieją również pewne problemy i wyzwania konieczne do rozwiązania.

Smart Power Grids to według definicji system elektroenergetyczny, który integruje w sposób inteligentny działania wszystkich uczestników procesów generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania, w celu dostarczenia energii elektrycznej w sposób niezawodny, bezpieczny i ekonomiczny, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska [1]. Podstawą tego systemu są technologie informatyczne i komunikacyjne umożliwiające dwukierunkowy przepływ informacji.

Z punktu widzenia obszaru wyróżniamy cztery sieci jako elementy systemu Smart Power Grids [1]:

 • sieć HAN (Home Area Network), grupującą komunikujące się ze sobą sensory i urządzenia elektryczne znajdujące się w zabudowaniach odbiorcy,
 • sieć LAN (Lan Area Network), obejmującą elementy sieci rozdzielczych łącznie z inteligentnymi licznikami (w zabudowaniach), znajdujące się między stacją rozdzielczą (SN/SN lub SN/nn) a zabudowaniami odbiorcy,
 • sieć WAN (Wan Area Network), obejmującą sieci przesyłowe, podprzesyłowe i rozdzielcze, aż do stacji rozdzielczych włącznie (razem z elektrowniami, rozproszonymi źródłami i zasobnikami energii),
 • sieć RAN (Regional Area Network), obejmującą sieci podprzesyłowe 110 kV zasilane z sieci przesyłowych oraz sieci SN zasilające stacje rozdzielcze.

 

Jedną z części systemu Smart Power Grids jest Smart Metering, czyli inteligentny system pomiarowy składający się z wielu elementów powiązanych określonymi interakcjami (rys.1.). Dwa główne elementy stanowią:

 • AMI (Advanced Metering Infrastructure) – zaawansowana infrastruktura pomiarowa. W jej skład wchodzą inteligentne liczniki (Smart Meters) oraz urządzenia służące do dwukierunkowej komunikacji [4],
 • MDMS (Meter Data Management System) – system do zarządzania danymi.
b inteligentne liczniki rys1
Rys. 1. Inteligentne liczniki jako element systemu Smart Power Grids

Odbiorców energii elektrycznej w systemie inteligentnego systemu pomiarowego podzielić można na konsumentów energii elektrycznej oraz tzw. prosumentów (producent oraz konsument energii elektrycznej).

Produkcja energii elektrycznej przez prosumenta odbywa się najczęściej z wykorzystaniem energii wiatru lub energii słonecznej. Na rys. 2. przedstawiono schemat przesyłu danych w inteligentnym systemie pomiarowym.

b inteligentne liczniki rys2
Rys. 2. Smart metering – przesył informacji [13]

W przypadku np. RWE Stoen Operator dane o zużyciu energii elektrycznej będą gromadzone w liczniku co 15 minut. Lokalny koncentrator co kilka godzin odczytywać będzie dane zgromadzone w licznikach. Pojedynczy koncentrator odczytuje dane z około 100 liczników energii. Raz na dobę zaszyfrowane dane będą przesyłane z koncentratora do systemu informatycznego operatora sieci dystrybucyjnej (RWE Stoen Operator). System OSD sprawdzi kompletność i poprawność danych pomiarowych, które zostaną następnie udostępnione spółce obrotu energią elektryczną (RWE Polska). Konsument podpisze umowę, w której wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych pomiarowych.

Należy podkreślić, że dane nie będą udostępniane osobom trzecim bez jego zgody. Dane nie będą na bieżąco monitorowane przez OSD – nie będzie więc zagrożenia ewentualnej obserwacji zachowań konsumenta w czasie rzeczywistym.

Czytaj także: Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Charakterystyka cyfrowych inteligentnych liczników energii elektrycznej

Inteligentne liczniki energii elektrycznej mogą różnić się zakresem dostępnych funkcji. Ceny takich liczników mogą wahać się od około 350 zł do nawet 1200 zł, w przypadku bardzo zaawansowanych liczników. Należy dodać, że liczniki analogowe są znacznie tańsze, co niewątpliwie jest ich zaletą. Cena analogowego jednofazowego licznika to około 25 zł, natomiast cena licznika analogowego trójfazowego to około 70 zł. Na rys. 3. przedstawiono przykładowe, mało nowoczesne liczniki analogowe, a na rys. 4. – przykładowe liczniki inteligentne.

b inteligentne liczniki rys3
Rys. 3. Licznik analogowy trójfazowy (po lewej) oraz licznik analogowy jednofazowy (po prawej) firmy Zemel
b inteligentne liczniki rys4
Rys. 4. Przykładowe liczniki inteligentne różnych producentów

Warto również zauważyć, że liczniki analogowe mogą być dopuszczone po legalizacji wtórnej do dalszej eksploatacji. Liczniki analogowe wymieniane są co 15 lat, natomiast liczniki cyfrowe co 8 lat. Okres życia licznika analogowego jest więc znacznie dłuższy niż licznika cyfrowego.

Warto jednak dodać, że plany przewidują (prace zostaną podjęte za około dwa lata) wprowadzenie tzw. legalizacji statystycznej [16]. Legalizacja pełna, jaką prowadzi się obecnie, wymaga demontażu licznika u klienta i montażu zalegalizowanego, dostarczenia go do punktu legalizacji i przeprowadzenia procesu konserwacji i legalizacji ponownej. Koszt takiego procesu jest wyższy niż koszt nowego zalegalizowanego licznika.

Przewiduje się, iż legalizacja ponowna pozwoli na eksploatację licznika bez demontażu w miejscu poboru energii i jego jednostkowego sprawdzenia przez 15 lat, a nie jak dotychczas 8 lat. Dodać warto, że w wielu krajach stosuje się legalizację statystyczną.

Do głównych funkcji liczników cyfrowych zaliczyć można:

 • jednokierunkowy pomiar (pobór energii czynnej) lub dwukierunkowy pomiar (pobór, generacja do sieci – prosumenci) energii czynnej oraz biernej pojemnościowej lub indukcyjnej,
 • monitoring parametrów sieci elektrycznej: wartości skutecznych prądów i napięć, częstotliwości, współczynników mocy na każdej z faz, wykrywanie zakłóceń harmonicznych,
 • programowalny interwał czasowy monitorowania energii czynnej oraz biernej, np. 5, 10, 15, 30 lub 60 min,
 • lokalna rejestracja zdarzeń i pomiarów (około pół roku dla wartości 15-minutowych),
 • dwukierunkowa komunikacja z koncentratorem zewnętrznym – wbudowany moduł lub moduły komunikacyjne przewodowe lub bezprzewodowe (np. PLC, Ethernet, GSM/GPRS),
 • komunikacja przewodowa lub bezprzewodowa z siecią wewnętrzną HAN (Home Area Network),
 • szyfrowana transmisja danych pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a systemem akwizycji danych,
 • odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego oraz sygnalizacja jego wystąpienia,
 • powiadamianie o próbie zdjęcia pokrywy licznika,
 • wewnętrzny zegar taryfowy pozwalający na pracę w wielu strefach,
 • synchronizacja czasu rzeczywistego, np. za pomocą sieci GSM,
 • informacja o zdarzeniach widoczna bezpośrednio na wyświetlaczu,
 • wbudowany przekaźnik z funkcją zdalnego załączenia/wyłączenia,
 • możliwość zdalnej konfiguracji oraz wymiany firmware licznika.

 

Czytaj także: Liczniki energii elektrycznej a dyrektywa MID

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Przepisy Unii Europejskiej

Zgodnie z projektem nowego Prawa energetycznego przygotowanym w Ministerstwie Gospodarki, do roku 2020 każdy odbiorca energii elektrycznej w Polsce będzie miał zainstalowany inteligentny licznik energii. Natomiast zgodnie z Dyrektywą 2009/72/WE z lipca 2009 r., dotyczącą wspólnego rynku energii, każdy kraj członkowski mógł wykonać analizę opłacalności wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania do września 2012 roku.

Końcowa decyzja o wdrożeniu inteligentnych liczników mogła być uzależniona od wyniku analiz opłacalności. W przypadku pozytywnego wyniku analizy (w Polsce analiza Ministerstwa Gospodarki [16] dała wynik pozytywny – koszt oszacowano na 9 mld  zł, korzyści w postaci zaoszczędzonych pieniędzy na 9,48  mld  zł, czyli zysk to około 500  mln  zł), wprowadzenie zdalnych odczytów liczników energii powinno nastąpić u co najmniej 80% odbiorców najpóźniej do końca 2020 roku (100% do końca 2022 roku). Rządowe centrum legislacyjne zaleciło dodatkowe badania opłacalności, niestety brak jest informacji o wynikach analizy.

Korzyści z wykorzystania systemu inteligentnego opomiarowania

Beneficjentów wdrożonego systemu będzie wielu, począwszy od Urzędu Regulacji Energetyki, a kończąc na konsumentach oraz prosumentach energii elektrycznej. W przypadku chociażby konsumenta energii elektrycznej do korzyści z funkcjonowania systemu inteligentnego opomiarowania można zaliczyć:

 • rozwój świadomości zużycia energii elektrycznej [23] – dostęp dla konsumenta do informacji o historii zużycia energii elektrycznej (co może, ale nie w przypadku każdego konsumenta musi sprzyjać zmniejszeniu zużycia energii),
 • stworzenie potencjału do rozwoju mikrogeneracji oraz podłączania do sieci dodatkowych urządzeń [16],
 • dostarczanie niezbędnych informacji dla prosumenta do podejmowania decyzji o uczestniczeniu w rynku energii, np. możliwość sprzedaży energii "do sieci" [14],
 • zarządzenie zużyciem energii – możliwość zmiany taryfy na taką, która jest lepiej dostosowana do odbiorcy i zapewni mu mniejsze opłaty za zużycie energii,
 • wyższy poziom bezpieczeństwa dostaw energii – krótsze przerwy w zasilaniu dzięki automatycznej sygnalizacji zaniku napięcia u odbiorcy w systemie komputerowym dostawcy energii,
 • miesięczne płatności za energię są oparte na rzeczywistym zużyciu energii, a nie na prognozach,
 • w przyszłości możliwość sterowania zdalnym włączaniem oraz wyłączaniem domowych odbiorników energii elektrycznej w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (np. urządzeń AGD).

 

Operator systemu dystrybucyjnego oraz spółka obrotu energią również skorzystają na istnieniu tego systemu. Do najważniejszych korzyści można zaliczyć:

 • zarządzanie popytem (DSM) – zmiana profili zapotrzebowania odbiorców "spłaszczenie" (manipulacja cenami taryf – w nocy taniej), a w konsekwencji mniejsze zapotrzebowanie na moc szczytową w systemie (można budować i wykorzystywać mniej elektrowni, zmniejszone ryzyko braku energii elektrycznej w szczycie obciążenia),
 • wspieranie optymalizacji (np. minimalizacja strat energii), zarządzania pracą sieci elektroenergetycznej oraz jej rozwoju (remonty, modernizacje), minimalizacja kosztów udziału w rynkach energii, minimalizacja liczby i skutków awarii sieci w przypadku wykorzystania dedykowanych systemów obliczeniowych, jak np. system ElGrid firmy Globema, łączący w sobie cechy systemów informacji geoprzestrzennej (GIS), systemów zarządzania sieciami (DMS) oraz systemów oddziaływania na popyt (DSM) [15],
 • lepsza kontrola jakości dostaw energii elektrycznej oraz stabilność sieci [5],
 • szybsza i ułatwiona identyfikacja uszkodzeń w sieci oraz skrócenie przerw w zasilaniu (ograniczenie kosztów związanych z niedostarczeniem energii elektrycznej),
 • obniżenie kosztów odczytu i automatyzacja rozliczeń,
 • finansowanie zgodnie z rzeczywistą sprzedażą,
 • zmniejszenie liczby skarg dotyczących prognozowanych faktur,
 • możliwość generacji prognoz krótkoterminowych dzięki częstszemu odczytowi danych o zużyciu energii przez odbiorcę,
 • możliwość segmentacji odbiorców i ustalania nowych taryf i cenników bardziej dla nich dopasowanych,
 • identyfikacja odbiorców z nietypowymi profilami obciążenia,
 • zdalne sterowanie zabezpieczeniami (obniżenie ryzyka awarii sieci),
 • mniejsza będzie podatność na manipulacje przy liczniku – liczniki elektroniczne są bardziej odporne na działanie zewnętrznych pól magnetycznych i zniechęcają do manipulacji [16],
 • znaczne ułatwienie wykrywania nielegalnego poboru energii dzięki skutecznemu bilansowaniu sieci,
 • archiwizacja danych o odczytach (wyeliminowanie np. ręcznego odczytywania i wprowadzania danych stanowiącego potencjalne źródło błędów),
 • wspomaganie decyzji inżynierskich mających na celu np. modernizację lub budowę nowej stacji elektroenergetycznej (potencjalna szansa na zmniejszenie inwestycji sieciowych),
 • wizualizacja danych w systemach GIS (skrócenie czasu podejmowania decyzji),
 • duża elastyczność regulacji dostawy energii (zdalne odłączanie odbiorców, natychmiastowe lub czasowe ograniczenie ich mocy).

 

Koszty i zyski z systemu inteligentnego opomiarowania "okiem" konsumenta

Rozpoczął się w Polsce stopniowy proces wdrażania systemów inteligentnego opomiarowania, a do wymiany jest ponad 16,5  mln liczników. Koszt wymiany wraz z budową niezbędnej infrastruktury to około 6–9 mld zł. Koszt wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania wyniesie od około 360 zł za punkt pomiarowy (według analizy zawartej w uzasadnieniu do nowego Prawa energetycznego) do około 550 zł (według raportu dla PSE Operator).

- "Nierozwiązaną i trudną kwestią jest sposób finansowania tej modernizacji. W innych krajach część kosztów dotyczących dodatkowych funkcji komunikacyjnych (...) liczników (...) jest pokrywana bezpośrednio przez klienta (...). Jednym z najlepszych wyjść z takiej sytuacji wydaje się włączenie kosztów wymiany licznika w opłatę dystrybucyjną za prąd. Spowoduje to oczywiście jej podniesienie" – wyjaśnia w jednym z wywiadów przedstawiciel operatora systemu dystrybucyjnego.

- "Na pewno wpłynie to na wzrost stawek opłat, ale odbiorca, mając dostęp online do danych, na bieżąco może monitorować obciążenie i tak kształtować swój pobór energii elektrycznej, aby wzrost stawek opłat nie wpłynął na wzrost jego rachunków" – wyjaśnia w wywiadzie przedstawiciel innego operatora systemu dystrybucyjnego.

Należy więc spodziewać się, że pewną częścią kosztów wdrażania systemu zostaną obarczeni konsumenci oraz prosumenci energii elektrycznej. Na ile i czy będzie to odczuwalne przez przeciętnego konsumenta, trudno na dzień dzisiejszy stwierdzić. Być może liczba zalet, jakie oferują cyfrowe liczniki, będzie rekompensować być może niewielki wzrost opłat za energię elektryczną.

Według szacunków Ernst&Young [20] sumaryczny koszt odczytu pojedynczego licznika analogowego to około 3 zł. Ten koszt zniknie więc po wdrożeniu systemu inteligentnego opomiarowania, ale pojawią się inne koszty, chociażby koszt transmisji danych oraz działania i serwisu całej infrastruktury pomiarowej.

Warto pamiętać, że licznik cyfrowy kosztuje około 400 zł i jest wymieniany co 8 lat, co daje 50 zł rocznie za stosowanie tego licznika. Prosty licznik analogowy jednofazowy kosztuje 26 zł, a wymieniany jest co 15 lat, czyli jego roczny koszt to niecałe 2 zł. Licznik może być również dopuszczony do dalszej eksploatacji (legalizacja wtórna).

Jest to oczywiście spojrzenie subiektywne z perspektywy tylko i wyłącznie kosztu rocznego użytkowania danego licznika. Z drugiej strony, oczekuje się mniejszych strat energii w licznikach – liczniki indukcyjne pobierają bowiem większą moc niż liczniki cyfrowe (około 0,5 W w przypadku licznika jednofazowego i około 1,5 W w przypadku licznika trójfazowego) [16].

Dla niektórych konsumentów fakt płacenia co miesiąc za fakturę po wdrożeniu systemu inteligentnego opomiarowania i ponoszenie dodatkowych kosztów każdego przelewu może być pewnym dyskomfortem. Dodatkowe koszty związane z wysyłaniem faktur ponosić będzie również sprzedawca energii (obecnie typowo sprzedawca przesyła do typowego konsumenta faktury tylko 2 razy w roku po 3 faktury).

Czy obecnie stosowane taryfy zachęcają konsumentów do oszczędności?

Przykładowo w RWE Polska funkcjonuje podstawowa taryfa stosowana przez zdecydowaną większość konsumentów, tzw. taryfa "Najprostsza dla Ciebie", czyli taryfa G11.

Przeczytaj także: Analiza techniczno-ekonomiczna systemów AMR/AMM do zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej u odbiorców komunalno-bytowych

Z drugiej strony, konsument posiadający licznik energii elektrycznej, obsługujący więcej niż jedną taryfę, może wybrać taryfę o nazwie "Najprostsza Dzień i Noc", czyli taryfę G12, która posiada wyższe ceny (tzw. dzienna) w godzinach od 6:00 do 13:00 oraz w godzinach od 15:00 do 22:00 oraz niższe ceny (tzw. nocna) w godzinach od 22:00 do 6:00 oraz w godzinach od 13:00 do 15:00.

Wykonano prostą symulację, której celem było ustalenie, jaka część energii elektrycznej w taryfie G11 powinna być wykorzystywana w strefie nocnej, aby koszty związane z wyborem tej taryfy nie wzrosły. W przypadku wykorzystywania energii elektrycznej tylko w ciągu dnia taryfa G12 jest droższa (o około 7%) niż taryfa G11. Natomiast w strefie nocnej jest odwrotnie – taryfa G12 jest tańsza o około 26% niż stała taryfa całodobowa G11.

Kalkulację powyższą wykonano uwzględniając składniki zależne od liczby KWh (dystrybucja – stawka jakościowa, składnik zmienny stawki sieciowej, przesył – cena za energię elektryczną). Podobne relacje są u innych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce.

Do symulacji przyjęto przeciętne, typowe gospodarstwo domowe (wg GUS przeciętne mieszkanie ma powierzchnię 49,7 m2, przeciętne roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce wynosi 36,8 KWh/1m2 powierzchni mieszkalnej). Takie gospodarstwo w przeliczeniu na jeden miesiąc zużywa więc 152 KWh energii elektrycznej. Rys. 5. przedstawia wyniki symulacji dla typowego gospodarstwa domowego. W symulacji wzięto pod uwagę wszystkie składniki ceny energii uzależnione od liczby KWh. Równanie (1) przedstawia zdefiniowany problem, w którym poszukiwana jest wartość x określająca, jaka część energii elektrycznej powinna być wykorzystana w strefie nocnej taryfy G12, aby ogólne koszty były identyczne jak w przypadku taryfy całodobowej G11.

b inteligentne liczniki rys5
Rys. 5. Symulacja kosztów energii elektrycznej – porównanie taryfy G11 oraz G12

Rozwiązaniem równania jest wartość x = 0,21, czyli w strefie nocnej taryfy G12 należy zużyć 21% całkowitej ilości energii elektrycznej, aby nie tracić na wyborze taryfy dwustrefowej, czyli G12:

0,603731 = 645523 · (1−x) + 0,446624 · x   (1)

gdzie:

0,603731 – koszt 1 KWh w całodobowej taryfie G11,

0,645523 – koszt 1 KWh w strefie dziennej taryfy G12,

0,446624 – koszt 1 KWh w strefie nocnej taryfy G12.

Na podstawie analizy rys. 5. widać, że gdyby konsument wybrał taryfę G12 i nie zużywał energii elektrycznej w strefie nocnej w ogóle, to koszt miesięczny wyniósłby ponad 98 zł, co stanowi kwotę o około 6 zł wyższą, niż gdyby stosował taryfę G11 całodobową.

Dopiero w sytuacji, gdy w części nocnej zużywa się 21% całkowitej energii elektrycznej, kwoty te są równe. Warto zauważyć, że w przypadku bardzo specyficznych odbiorców, którzy wykorzystują np. 50% energii elektrycznej w strefie nocnej, zysk może wynosić ponad 10 zł miesięcznie w stosunku do taryfy G11.

Dla pewnej niewielkiej raczej grupy konsumentów taryfa G12 może być korzystna. Powstaje w tym momencie zasadne pytanie – ile procent energii elektrycznej zużywa przeciętne gospodarstwo domowe i jakiego zysku/straty może oczekiwać zmieniając taryfę całodobową G11 na taryfę ze strefą nocną i dzienną, czyli G12?

Na podstawie danych z rys. 6. można spróbować to w przybliżeniu oszacować.

b inteligentne liczniki rys6
Rys. 6. Szacunkowy udział urządzeń elektrycznych w zapotrzebowaniu na energię elektryczną gospodarstwa domowego. Opracowano na podstawie [9]

Z obliczeń wynika, że w strefie nocnej taryfy G12 (przy założeniu wykorzystywania pralki i zmywarki wyłącznie w strefie nocnej) przeciętne gospodarstwo domowe może wykorzystać około 23,2% (pralka 9,1%, zmywarka do naczyń 0,5%, lodówka 11,6% [obliczono zużycie w strefie nocnej przez 10 godzin dziennie), inne urządzenia elektryczne włączane w godzinach od 13:00 do 15:00, które należą do strefy nocnej, to 3% (mój szacunek)].

Oszczędność dla konsumenta w skali roku wynosi więc około 8 zł, dzięki wykorzystaniu taryfy G12 w stosunku do taryfy G11. Należy jednak podkreślić, że są to tylko szacunki statystyczne. Profile dobowego zużycia u poszczególnych odbiorców energii mogą być bardzo odmienne.

Warto wspomnieć, że od maja 2015 roku RWE Polska wprowadziła dla odbiorców indywidualnych jeszcze jedną taryfę, tzw. G12 w "taniej po godzinach", która potencjalnie może być ciekawsza niż G12.

Część tańsza (nocna) obejmuje dni robocze od godziny 22:00 do godziny 6:00, ale również, co jest jej największym atutem, 24 godziny w soboty oraz niedziele. W tym przypadku należy spodziewać się większych oszczędności niż w taryfie G12.

Warto pamiętać jednak o tym, że w przypadku odbiorców energii elektrycznej mieszkających w bloku mieszkalnym uruchamianie np. pralki lub zmywarki w godzinach nocnych może być niemożliwe (niewskazane) z uwagi na hałas dochodzący do sąsiadów. Przykładowo w Szwajcarii jest to w wielu budynkach zwyczajowo zakazane po godzinie 22:00.

Z drugiej strony, dla pewnych odbiorców energii (mniej typowych) możliwość tańszej ceny za energię elektryczną w godzinach nocnych jest bardzo cenna, np. w przypadku ogrzewania elektrycznego mieszkania czy też podgrzewania ciepłej wody z wykorzystaniem energii elektrycznej.

Warto przeczytać: Wpływ przewodów kompensacyjnych i spoiny odniesienia na poprawność wskazań przyrządów współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej

Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej

Odbiorcy energii elektrycznej mają różne wymagania niezawodnościowe. Układów zasilania stosowanych w praktyce dla obiektów wymagających podwyższonej niezawodności jest również wiele. Wybór układu zasilania...

Odbiorcy energii elektrycznej mają różne wymagania niezawodnościowe. Układów zasilania stosowanych w praktyce dla obiektów wymagających podwyższonej niezawodności jest również wiele. Wybór układu zasilania to najczęściej kompromis pomiędzy wymaganiami niezawodnościowymi oraz kosztami. Coraz częściej źródłem energii elektrycznej wspomagającym zasilanie podstawowe jest system fotowoltaiczny lub farma wiatrowa – ten aspekt został również omówiony w kontekście niezawodności zasilania.

Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej

Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej

Odbiorcy energii elektrycznej mają różne wymagania niezawodnościowe. Układów zasilania stosowanych w praktyce dla obiektów wymagających podwyższonej niezawodności jest również wiele. Wybór układu zasilania...

Odbiorcy energii elektrycznej mają różne wymagania niezawodnościowe. Układów zasilania stosowanych w praktyce dla obiektów wymagających podwyższonej niezawodności jest również wiele. Wybór układu zasilania to najczęściej kompromis pomiędzy wymaganiami niezawodnościowymi oraz kosztami. Coraz częściej źródłem energii elektrycznej wspomagającym zasilanie podstawowe jest system fotowoltaiczny lub farma wiatrowa – ten aspekt został również omówiony w kontekście niezawodności zasilania.

Analiza perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce

Analiza perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce

Artykuł jest próbą dokonania analizy perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce.

Artykuł jest próbą dokonania analizy perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Zastosowania zasobników energii w systemach zasilania - część 2

Zastosowania zasobników energii w systemach zasilania - część 2

W niniejszej publikacji opisano zasobniki stosowane u indywidualnych odbiorców, wykorzystanie zasobników energii u odbiorców indywidualnych w systemach zasilania semi off grid, off grif oraz on grid.

W niniejszej publikacji opisano zasobniki stosowane u indywidualnych odbiorców, wykorzystanie zasobników energii u odbiorców indywidualnych w systemach zasilania semi off grid, off grif oraz on grid.

Zastosowania zasobników energii w systemach zasilania (część 1.)

Zastosowania zasobników energii w systemach zasilania (część 1.)

Zasobniki energii elektrycznej są w wielu przypadkach istotnym lub niezbędnym elementem systemu zasilania. Koszty zasobników energii stanowią często przeszkodę w ich ­wykorzystaniu. Ciągły rozwój technologii...

Zasobniki energii elektrycznej są w wielu przypadkach istotnym lub niezbędnym elementem systemu zasilania. Koszty zasobników energii stanowią często przeszkodę w ich ­wykorzystaniu. Ciągły rozwój technologii zasobników energii stanowi nadzieję, że w przyszłości będą one wykorzystywanie znacznie częściej i znajdą nowe zastosowania.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center

Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center

Obiekty typu data center powinny charakteryzować się szeregiem istotnych dla tego typu obiektów cech [9]. Należą do nich m.in.[10]: 1. Bezpieczeństwo fizyczne. Oznacza to chroniony i zabezpieczony budynek...

Obiekty typu data center powinny charakteryzować się szeregiem istotnych dla tego typu obiektów cech [9]. Należą do nich m.in.[10]: 1. Bezpieczeństwo fizyczne. Oznacza to chroniony i zabezpieczony budynek wyposażony w systemy kontroli dostępu, przeciwdziałania napadom i sabotażom, telewizję przemysłową, odporny na zalanie i usytuowany poza strefą zalewową, aktywną sejsmicznie.

Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności (część 2)

Bardzo wysoka niezawodność układów zasilania w centrach przetwarzania danych znacznie zwiększa koszty budowy systemu, rosnące przy tym znacznie szybciej niż odpowiadające im zmniejszenie czasu niedostępności...

Bardzo wysoka niezawodność układów zasilania w centrach przetwarzania danych znacznie zwiększa koszty budowy systemu, rosnące przy tym znacznie szybciej niż odpowiadające im zmniejszenie czasu niedostępności systemu.

Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności (część 1)

Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności (część 1)

Koszty budowy układów zasilania dla ośrodków przetwarzania danych stanowiące istotny element ekonomiczny są w praktyce bardzo różne w zależności od wybranego standardu Tier. Koszty bardzo znacznie rosną...

Koszty budowy układów zasilania dla ośrodków przetwarzania danych stanowiące istotny element ekonomiczny są w praktyce bardzo różne w zależności od wybranego standardu Tier. Koszty bardzo znacznie rosną wraz ze wzrostem niezawodności układu zasilania.

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne....

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne. Podstawą do prognoz są przeprowadzone analizy statystyczne danych energetycznych oraz pozaenergetycznych.

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi, mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Analiza cech, kosztów i parametrów niezawodnościowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej (część 1.)

Analiza cech, kosztów i parametrów niezawodnościowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej (część 1.)

Systemy równoległe UPS można wykorzystać do pracy w konfiguracji redundantnej lub sumacyjnej. System redundantny stosuje się do zwiększenia niezawodności poprzez wprowadzenie nadmiarowości modułów UPS...

Systemy równoległe UPS można wykorzystać do pracy w konfiguracji redundantnej lub sumacyjnej. System redundantny stosuje się do zwiększenia niezawodności poprzez wprowadzenie nadmiarowości modułów UPS N+1. Analizie, w której brano pod uwagę m.in. dostępność (dyspozycyjność), MTBF, MTTR oraz koszty, poddano system składający się odpowiednio z jednego dwóch, trzech oraz czterech zasilaczy UPS.

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje...

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykule przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.

Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN

Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN

Wybierając konfigurację UPS-a na potrzeby małej sieci LAN wykorzystywanej np. w małej firmie warto rozważyć jako kryteria wyboru zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Najdroższy i najbezpieczniejszy...

Wybierając konfigurację UPS-a na potrzeby małej sieci LAN wykorzystywanej np. w małej firmie warto rozważyć jako kryteria wyboru zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Najdroższy i najbezpieczniejszy wariant konfiguracji niekoniecznie musi być najbardziej niezawodny. Mając do wyboru konfigurację centralną, rozproszoną lub mieszaną zasilaczy UPS, należy pamiętać, że każda z nich ma swoje zalety, ale również wady.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień....

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień. W praktyce, niestety, powszechnie powiela się błędy i stosuje zasady, które w efekcie skutkują uzyskaniem błędnych wyników. Największą trudnością w prawidłowym przygotowaniu układu pomiarowego do badań, jest poprawne rozmieszczenie sond pomocniczych. Dlatego zrozumienie zasad rządzących zastosowaniem...

Mobilne stanowisko do pomiaru prądów fazowych SEM TS 12.

Mobilne stanowisko do pomiaru prądów fazowych SEM TS 12.

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi własne prace badawczo rozwojowe. W odpo-wiedzi na zapotrzebowanie rynku powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie mobilne stanowisko do...

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi własne prace badawczo rozwojowe. W odpo-wiedzi na zapotrzebowanie rynku powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie mobilne stanowisko do pomiarów prądów fazowych SEM TS 12. Urządzenie pracuje na bazie opracowanego w ITR sterownika modułowego SEM, i stanowi jedno z jego zastosowań.

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy...

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy wiedzieć, ile prądu zużyliśmy, to wystarczy spojrzeć na licznik. Dzięki niemu jesteśmy też w stanie kontrolować dostawcę energii oraz sprawdzać, czy płacimy odpowiedniej wysokości rachunki za prąd. Jak działa licznik energii elektrycznej i gdzie go zamontować?

Wprowadzenie do cyfrowych pomiarów napięcia woltomierzami z podwójnym całkowaniem

Wprowadzenie do cyfrowych pomiarów napięcia woltomierzami z podwójnym całkowaniem

W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.

W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.

Iskrobezpieczny Multimetr Wielofunkcyjny IMW-1

Iskrobezpieczny Multimetr Wielofunkcyjny IMW-1

Artykuł przedstawia rozwiązanie iskrobezpiecznego multimetru dla górnictwa. Urządzenie umożliwia pracę diagnostyczną (może służyć do wczesnej diagnostyki przedusterkowej) w warunkach zagrożenia wybuchem...

Artykuł przedstawia rozwiązanie iskrobezpiecznego multimetru dla górnictwa. Urządzenie umożliwia pracę diagnostyczną (może służyć do wczesnej diagnostyki przedusterkowej) w warunkach zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego, służy zatem do pomiaru dopuszczalnych w tym środowisku wielkości elektrycznych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.