elektro.info

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

news Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona...

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona do sieci w Kazachstanie jest kamieniem milowym współpracy między Kazachstanem a Chinami na polu energii odnawialnej.

news Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię sklepu, w tym zapotrzebowania generowanego przez klientów ładujących na miejscu swoje samochody elektryczne.

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne oraz XII Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej „Elsaf 2019”

WW | 2019-10-29
Dr hab. inż. Stefan Gierlotka omawia oddziaływanie prądów na układ nerwowy człowieka
Fot. WW

Tegoroczna konferencja „ELSAF” odbywała się w dniach 24–27 września w Hotelu Artus w Karpaczu. Konferencja ta została zorganizowana po raz dwudziesty drugi. Organizatorem była Katedra Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (do 2014 roku Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej). W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 80 osób, wśród których znaleźli się pracownicy nauki, projektanci, wykonawcy oraz pracownicy spółek dystrybucyjnych.

Zobacz także

news XXII Sympozjum „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” – SIECI I INSTALACJE 2019

XXII Sympozjum „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” – SIECI I INSTALACJE 2019

W dniach 20-21 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu odbędzie się XXII Sympozjum z cyklu: „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” pt....

W dniach 20-21 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu odbędzie się XXII Sympozjum z cyklu: „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” pt. Sieci i instalacje 2019.

news Branżowe nowości i wiedza na wyciągnięcie ręki

Branżowe nowości i wiedza na wyciągnięcie ręki

Poszukujący nie tylko informacji o elektroenergetycznych nowościach, ale również wiedzy na temat ich zastosowania, m.in. w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sieci komputerowych czy...

Poszukujący nie tylko informacji o elektroenergetycznych nowościach, ale również wiedzy na temat ich zastosowania, m.in. w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sieci komputerowych czy oświetlenia, będą mieli okazję do zdobycia nowych kwalifikacji i to już wkrótce, bo na przełomie stycznia i lutego br. To wtedy odbędą się szkolenia branżowe realizowane w ramach targów ELEKTROTECHNIKA, TELETECHNIKA i ŚWIATŁO 2018.

news XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniach 22-23 listopada 2017 roku Oddział Poznański SEP zorganizował XX Jubileuszowe Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozjum...

W dniach 22-23 listopada 2017 roku Oddział Poznański SEP zorganizował XX Jubileuszowe Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozjum zostało zorganizowane przy ścisłej współpracy Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nazwą „SIECI I INSTALACJE 2017” i tradycyjnie odbywało się w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Patronat medialny nad sympozjum...

Konferencja została zorganizowana pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP oraz Wrocławskiego Oddziału SEP. Patronat medialny tradycyjnie sprawował miesięcznik „elektro.info”, reprezentowany przez redaktora naczelnego Juliana Wiatra. Podczas dwudniowych obrad konferencji, którą otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski, zostało wygłoszonych trzynaście referatów merytorycznych. Podczas inauguracji prof. Zbigniew Wróblewski przedstawił rys historyczny konferencji i zapoznał uczestników z planem organizacji zajęć. Pierwsza konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo Elektryczne” została zorganizowana w 1966 roku w Dreźnie pn. „I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Uziemienia i Ochrona Przeciwporażeniowa”.

Kolejne edycje odbywały się co trzy lata na przemian we Wrocławiu i na terenie Niemiec (Drezno, Berlin oraz Gera) do 1984 roku, po czym nastąpiła kilkuletnia przerwa. Konferencja została wznowiona w 1995 roku pn. „X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Ochrona Przeciwporażeniowa w Urządzeniach Elektrycznych”. Od tamtej pory jest organizowana co dwa lata, początkowo we Wrocławiu, natomiast w latach (2007–2017) w Szklarskiej Porębie. W 1997 roku modyfikacji uległa nazwa konfekcji. Została ona nazwana „Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną. Bezpieczeństwo Elektryczne”. Od tej edycji konfekcji nieodzownie towarzyszyć zaczęła „Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej”. W 2001 roku nazwa konfekcji została uzupełniona słowem „ELSAF”, które pozostało po dzień dzisiejszy, a pełna nazwa konferencji brzmi: „Konferencja Naukowo-Techniczna. Bezpieczeństwo Elektryczne i Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej ELSAF”. Tegoroczna edycja odbywała się po raz XXII, a towarzysząca jej „Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej” po raz XII i nosiła miano konferencji krajowej. Podczas otwarcia konferencji głos zabrali prof. dr hab. inż. Marcin Habrych, zastępca kierownika Katedry Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP dr hab. inż. Stefan Gierlotka oraz członek zarządu Wrocławskiego Oddziału SEP inż. Stanisław Szyler.

Obrady tegorocznego ELSAF-u zostały podzielone na sześć sesji plenarnych, w ramach których zostało wygłoszonych osiemnaście referatów (trzynaście w ramach obrad konferencji oraz pięć w ramach Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej). W ramach pierwszej sesji plenarnej, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski, wygłoszonych zostało pięć referatów:

 • dr hab. inż. Stefan Gierlotka – „Porażenie układu nerwowego człowieka podczas wypadków elektrycznych” – Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP,
 • dr inż. Waldemar Jasiński oraz mgr inż. Paweł Jasiński i mgr inż. Piotr Jasiński –„Wypadki związane z oparzeniami łukiem elektrycznym w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi w latach 2009-2018” – Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział Lubiń,
 • dr inż. Marek Jaworski – „Ocena bezpieczeństwa przebywania oraz narażania na pole magnetyczne ludzi wykonujących prace polowe w pobliżu elektroenergetycznych linii napowietrznych” – przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, Politechnika Wrocławska,
 • dr inż. Marek Szuba – „Oddziaływanie pola elektromagnetycznego towarzyszącego funkcjonowaniu linii napowietrznych najwyższych napięć na uprawy sadownicze oraz bezpieczeństwo prowadzenia prac sadowniczych” – Politechnika Wrocławska,
 • dr Dariusz Sztafrowski oraz mgr inż. Jacek Gumiela – „Elektromobilność na tle ewolucji przemysłu motoryzacyjnego”. – Politechnika Wrocławska

Podczas drugiej sesji plenarnej, której przewodniczył dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej, wygłoszono pięć referatów merytorycznych:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Czapp –„Wyłączniki różnicowoprądowe i urządzenia do detekcji zwarć łukowych w ochronie przed pożarem” – Politechnika Gdańska,
 • mgr inż. Julian Wiatr oraz mgr inż. Marcin Orzechowski – „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez EPO zasilaczy UPS oraz ich neutralizacja” – redaktor naczelny „elektro.info”, Legrand Polska,
 • mgr inż. Julian Wiatr – „Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku” – redaktor naczelny „elektro.info”,
 • mgr inż. Michał Czosnyka oraz prof. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska – „Zasilanie serwerowni prądem stałym” – Politechnika Wrocławska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – Wydział Nauk Technicznych,
 • dr inż. Wiktoria Grycan, dr inż. Grzegorz Wiśniewski oraz prof. dr hab. inż. Marcin Habrych –„Niebezpieczeństwo porażenia wskutek jednofazowego zwarcia doziemnego podczas awarii w przenośnych przenośnikach taśmowych” – Politechnika Wrocławska.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad konferencji organizatorzy przygotowali kolację grillową w hotelowej altanie, podczas której można było wymieniać poglądy i dzielić się doświadczeniami do późnych godzin nocnych.

Następnego dnia obrady zostały wznowione i w ramach dwóch sesji plenarnych wygłoszonych zostało osiem referatów merytorycznych. Trzecią sesję plenarną prowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Czapp, wybitny specjalista w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W ramach tej sesji wygłoszono cztery referaty merytoryczne. Sesję rozpoczęło wystąpienie dr. hab. inż. Stefana Gierlotki, który przybliżył problematykę elektropatalogii oraz zagrożeń stwarzanych przez prąd elektryczny podczas rażenia organizmów żywych. W dalszej części wygłoszono następujące referaty:

 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki – „Analiza wskaźników oraz właściwości niezawodnościowych elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia w kontekście zachowania ciągłości zasilania odbiorców” – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki – „Kablowanie sieci elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia jako metoda zwiększania niezawodności zasilania odbiorców energią elektryczną” – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
 • mgr inż. Katarzyna Karbowa, prof. dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska – „Bezpieczeństwo pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych” – Politechnika Wrocławska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy – Wydział Nauk Technicznych.

Sesję zakończyło wystąpienie firmy AGACKI-SZYMCZAK Sp. Jawna z Zielonej Góry, podczas którego zaprezentowano stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Po zakończonej prezentacji w ramach przerwy można było przejechać się elektrycznym rowerem lub elektryczną hulajnogą stanowiącymi część prezentacji firmowej.

W materiałach konferencyjnych zostały ponadto zmieszczone trzy referaty, których autorzy ze względu na pilne zadania służbowe nie brali udziału w konferencji:

 • mgr inż. Bogumił Dudek – „Prace Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Eelektryce SEP na konferencjach ELSAF w latach 2009–2019 i zarys dalszej działalności” – Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP,
 • mgr inż. Bogumił Dudek – „Konieczność weryfikacji prac komisji kwalifikacyjnych, zwłaszcza do prac pod napięciem” – Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP,
 • dr inż. Marcin Szczepaniak – „Zasilanie odbiorników wojskowych zbudowanych na bazie sieci 2 i 4 – przewodowej przez zespoły prądotwórcze nowej generacji (zbudowane na bazie sieci 3- i 5-przewodowej) oraz zasilanie nowych urządzeń wojskowych zbudowanych na bazie 3- i 5-przewodowej ze starej sieci 2 i 4 przewodowej” – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.

Czwartą sesję, która została poświęcona prezentacjom firmowym, prowadził przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr inż. Marek Jaworski. W ramach tej sesji zaprezentowano produkty ZAKŁADÓW KABLOWYCH BITNER, produkty firmy ABB, mierniki wykorzystywane do oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej firmy SONEL oraz omówiono metodykę wykonywania instalacji piorunochronnej budynków z wykorzystaniem produktów firmy ELKO-BIS.

Po zakończeniu obrad czwartej sesji plenarnej zostały zorganizowane dwie wycieczki: na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) najwyższy szczyt Karkonoszy oraz zwiedzanie Karpacza, gdzie wielką atrakcją jest ŚWIĄTYNIA VANG zbudowana na przełomie XII oraz XIII wieku w Norwegii bez użycia gwoździ, przeniesiona do Karpacza w 1842 roku, gdzie stanowi lokalną parafię ewangelicką.

Po powrocie z wycieczek została zorganizowana uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy konferencji mogli wymieniać się doświadczeniami oraz prowadzić dyskusję z autorami referatów do późnych godzin nocnych. Trzeciego dnia konferencji obradowała Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, której obrady poprzedziło wystąpienie jej przewodniczącego: dr. inż. Janusza Koniecznego, który przedstawił rys historyczny oraz zapoznał uczestników z planem obrad. W czasie wystąpienia wstępnego została również podkreślone zasługi w rozwoju ELSAF-u wybitnych specjalistów z zakresu ochrony przeciwporażeniowej: zmarłego w styczniu 2018 roku dr inż. Witolda Jabłońskiego oraz wieloletniego kierownika tej szkoły dr inż. Lecha Danielskiego Podczas obrad „Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej”, w ramach dwóch sesji plenarnych wygłoszono pięć referatów.

Pierwszą sesję w ramach Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej prowadził dr inż. Janusz Koniczny. W ramach tej sesji wygłoszono dwa referaty:

 • dr inż. Waldemar Jasiński oraz mgr inż. Piotr Jasiński i mgr inż. Paweł Jasiński – „Przegląd wybranych przepisów i akrów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 KV stosowanych w latach 1960–2019” – Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział Lubiń,
 • dr inż. Aleksander Gul – „Ultraszybkie wyłączanie prądu zwarciowego przez Is-Limiter, sposób na zwiększanie eksploatacji oraz ograniczanie kosztów budowy wielkoprądowych rozdzielnic SN” – firma ABB, oddział Wrocław.

Drugą sesję plenarną prowadził dr inż. Marek Szuba, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, wybitny specjalista z zakresu oceny oddziaływania pół elektromagnetycznych na organizmy żywe. 

W ramach tej sesji wygłoszone zostały trzy referaty:

 • mgr inż. Andrzej Burdzy i mgr inż. Radosław Dudzik – „Nowoczesne rozwiązania sprzętowe Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej” – firma ABB, oddział Wrocław,
 • mgr inż. Roman Domański – „Praktyczne zastosowanie metody technicznej do pomiarów rezystancji uziemienia” – firma Sonel Świdnica,
 • dr inż. Janusz Konieczny i dr inż. Marek Szuba – „Problemy z uzyskaniem wymaganej rezystancji uziemienia w warunkach skrajnie niekorzystnych – studium przypadku” – Politechnika Wrocławska.

Trzydniowe obrady konferencji podsumował prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski, który podziękował prelegentom i uczestnikom, podkreślił wysoki poziom merytoryczny tegorocznego „ELSAF-u” oraz zaakcentował wkład konferencji w poprawę stanu bezpieczeństwa elektrycznego w naszym kraju. Konferencję zakończyło wręczenie uczestnikom „Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej” certyfikatów uczestnictwa. Tegoroczna konferencja „ELSAF 2019” po raz kolejny dowiodła, jak ważnym elementem w eksploatacji urządzeń elektrycznych jest ochrona przeciwporażeniowa. Podczas obrad konferencji zostały wskazane najważniejsze problemy w tym zakresie. które należy rozwiązać w celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Tradycyjnie, najciekawsze referaty wygłoszone podczas tegorocznego ELSAF-u, które zostały zgłoszone przez autorów, będą publikowane w elektro.info do końca 2019 roku. Kolejna XXIII Konferencja „ELSAF” i towarzysząca jej XIII Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, odbędzie się we wrześniu 2021 roku.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Przegląd wybranych przepisów i aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV stosowanych w latach 1960–2019

Przegląd wybranych przepisów i aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV stosowanych w latach 1960–2019

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego....

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego. Zapewnienie prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej staje się więc bardzo ważnym elementem składowym szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego. Od roku 1960 do chwili obecnej w naszym kraju wielokrotnie miały miejsce zmiany uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, wynikające...

news Raport „Średniookresowa prognoza kosztów wytwarzania i cen energii elektrycznej do 2040 roku”

Raport „Średniookresowa prognoza kosztów wytwarzania i cen energii elektrycznej do 2040 roku”

Bieżące zjawiska w otoczeniu energetyki i trendy cenowe są niepokojące, ale jednocześnie trudne do przełożenia na prognozy. Wskazują na konieczność odejścia od analiz statystycznych wyników historycznych...

Bieżące zjawiska w otoczeniu energetyki i trendy cenowe są niepokojące, ale jednocześnie trudne do przełożenia na prognozy. Wskazują na konieczność odejścia od analiz statystycznych wyników historycznych i ekstrapolacji dotychczasowych trendów w stronę modelu kosztowego opierającego się na technicznych, ekonomicznych i politycznych założeniach.

news Projekt BMS 2019: integracja branży technologii budynkowych, warsztaty, prelekcje i dyskusja

Projekt BMS 2019: integracja branży technologii budynkowych, warsztaty, prelekcje i dyskusja

Konferencja Projekt BMS 2019, która odbędzie się 6-7 listopada w Folwarku Łochów po raz czwarty zgromadzi przedstawicieli branży automatyki budynkowej, branży nieruchomości i nowych technologii, użytkowników,...

Konferencja Projekt BMS 2019, która odbędzie się 6-7 listopada w Folwarku Łochów po raz czwarty zgromadzi przedstawicieli branży automatyki budynkowej, branży nieruchomości i nowych technologii, użytkowników, zarządców nieruchomości, projektantów, integratorów i inwestorów.

news Jaki będzie przyrost mocy w energetyce wiatrowej?

Jaki będzie przyrost mocy w energetyce wiatrowej?

WindEurope opublikował raport, w którym prognozuje wysoką niepewność co do tempa przyrostu mocy wiatrowych w najbliższych latach. Do końca 2023 r. może ich przybyć od 67 GW do 112 GW.

WindEurope opublikował raport, w którym prognozuje wysoką niepewność co do tempa przyrostu mocy wiatrowych w najbliższych latach. Do końca 2023 r. może ich przybyć od 67 GW do 112 GW.

news Szkolenie „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” już w październiku!

Szkolenie „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” już w październiku!

Zapraszamy serdecznie na szkolenie „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”, które odbędzie się 24 października 2019 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy...

Zapraszamy serdecznie na szkolenie „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”, które odbędzie się 24 października 2019 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Czapelskiej 34 w Hotelu Wiatraczna.

news Data Center Solution Day 2019

Data Center Solution Day 2019

Przetwarzanie w chmurze i na obrzeżach (edge computing) pojawiło się w odpowiedzi na wymagania sieci IoT i 5G. Dzień rozwiązań centrów przetwarzania danych (Data Center Solution Day) w Warszawie jest...

Przetwarzanie w chmurze i na obrzeżach (edge computing) pojawiło się w odpowiedzi na wymagania sieci IoT i 5G. Dzień rozwiązań centrów przetwarzania danych (Data Center Solution Day) w Warszawie jest częścią globalnej serii wydarzeń poświęconych tym wyzwaniom. Wydarzenie w Polsce było trzecim dniem Data Center w regionie EMEA. W tym roku Delta gości również Data Center Days w kilku innych miastach na całym świecie, w tym w Madrycie, Hongkongu, Moskwie, Londynie i Singapurze.

Upalony kabel suszarki

Upalony kabel suszarki

W wyniku nadmiernej eksploatacji i przetarcia izolacji nastąpiło zwarcie...

W wyniku nadmiernej eksploatacji i przetarcia izolacji nastąpiło zwarcie...

Władysław Dudek

Władysław Dudek

Urodził się 8 czerwca 1922 r. w rodzinie górniczej w Wieliczce. Uczęszczał do gimnazjum humanistycznego im. Jana Matejki w Wieliczce, którą wskutek wybuchu wojny w 1939 r. zakończył dopiero maturą technika...

Urodził się 8 czerwca 1922 r. w rodzinie górniczej w Wieliczce. Uczęszczał do gimnazjum humanistycznego im. Jana Matejki w Wieliczce, którą wskutek wybuchu wojny w 1939 r. zakończył dopiero maturą technika elektryka w Państwowej Szkole Zawodowej Budowy Maszyn i Elektroniki w 1941 r. w Krakowie. W 1939 r., będąc przedpoborowym, uczestniczył jako żołnierz w Ochotniczej Kompanii Szkolnej przy 20. pułku piechoty w Krakowie w utarczkach tego pułku z Niemcami od Krakowa aż do Zawoi.

Prąd przesyłany falami radiowymi? To możliwe!

Prąd przesyłany falami radiowymi? To możliwe!

Dzięki przesyłaniu prądu na odległość jest szansa, że ładowania domowych urządzeń będzie dużo łatwiejsze. O co chodzi? Wystarczy mieć jedno urządzenie transmitujące fale radiowe, aby naładować smartfon,...

Dzięki przesyłaniu prądu na odległość jest szansa, że ładowania domowych urządzeń będzie dużo łatwiejsze. O co chodzi? Wystarczy mieć jedno urządzenie transmitujące fale radiowe, aby naładować smartfon, smartwatch czy myszkę i klawiaturę. Co ważne, ładowanie odbywa się bezprzewodowo i bezdotykowo. Podobna technologia zastosowana już jest na rezonansie magnetycznym, który ładuje samochody elektryczne.

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Wybrane zagadnienia zabezpieczeń odległościowych linii (cz. 2). Parametryzacja zasięgów rezystancyjnych stref pomiarowych oraz rezystancja łuku w prostym układzie sieciowym

Wybrane zagadnienia zabezpieczeń odległościowych linii (cz. 2). Parametryzacja zasięgów rezystancyjnych stref pomiarowych oraz rezystancja łuku w prostym układzie sieciowym

W artykule zestawiono wybrane modele rezystancji łuku, które mogą być przydatne dla celów parametryzacji zabezpieczeń odległościowych.

W artykule zestawiono wybrane modele rezystancji łuku, które mogą być przydatne dla celów parametryzacji zabezpieczeń odległościowych.

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne....

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne. Podstawą do prognoz są przeprowadzone analizy statystyczne danych energetycznych oraz pozaenergetycznych.

news SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników...

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników będzie część ekspozycyjna, w ramach której prowadzone będą prezentacje sprzętu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integrację.

Stulecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wielkopolsce

Stulecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wielkopolsce

Oddział Poznański SEP jest jednym z 50 oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, istniejącego od 1919 roku. W I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7–9 czerwca 1919 roku w Warszawie,...

Oddział Poznański SEP jest jednym z 50 oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, istniejącego od 1919 roku. W I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7–9 czerwca 1919 roku w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele Kół Elektryków z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania i Sosnowca. Oddział Poznański SEP, należący zatem do założycieli Stowarzyszenia, zorganizował 18 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Poznańskiej uroczystość jubileuszową pod hasłem „100 lat...

XXII Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich z cyklu: Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne. SIECI I INSTALACJE 2019

XXII Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich z cyklu: Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne. SIECI I INSTALACJE 2019

W dniach 20–21 listopada 2019 roku Oddział Poznański SEP zorganizował XXII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozjum zostało...

W dniach 20–21 listopada 2019 roku Oddział Poznański SEP zorganizował XXII Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozjum zostało zorganizowane przy ścisłej współpracy Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nazwą „SIECI I INSTALACJE 2019” i tradycyjnie odbywało się w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.,...

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o., firmę Miwi Urmet Sp. z o.o. oraz Kontakt-Simon S.A. Bieżąca edycja odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, przy udziale następujących firm: EATON Electric Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. K., GMP DEFENCE Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

Zasilanie wiaty przystankowej

Zasilanie wiaty przystankowej

Instalacja zasilająca powinna być tak wykonana aby zapewniać bezpieczeństwo, w tym ochronę przeciwporażeniową, użytkownikom i osobom postronnym...

Instalacja zasilająca powinna być tak wykonana aby zapewniać bezpieczeństwo, w tym ochronę przeciwporażeniową, użytkownikom i osobom postronnym...

Konferencja techniczna "Technika prac pod napięciem w przemyśle" podczas targów ENERGETAB 2017

Konferencja techniczna "Technika prac pod napięciem w przemyśle" podczas targów ENERGETAB 2017

Do jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 zostało już mniej niż miesiąc. Pamiętać należy, że wydarzenie ma nie tylko charakter targowy/handlowy, ale również...

Do jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 zostało już mniej niż miesiąc. Pamiętać należy, że wydarzenie ma nie tylko charakter targowy/handlowy, ale również w ogromnej mierze edukacyjny. Dlatego już teraz warto zaplanować uczestnictwo w konferencji technicznej "Technika prac pod napięciem w przemyśle" na którą zaprasza Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, Oddział Bielsko-Bialski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz ZIAD Bielsko-Biała...

Ochrona przeciwpożarowa w energetyce - WISŁA 2016

Ochrona przeciwpożarowa w energetyce - WISŁA 2016

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował kolejną konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa w Energetyce”. Była...

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował kolejną konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa w Energetyce”. Była to już szósta konferencja z tego cyklu zorganizowana przez Oddział Katowicki SITP.

Wybrane zagadanienia stacji elektroenergetycznych

Wybrane zagadanienia stacji elektroenergetycznych

W dniu 9 maja br, podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2012 odbędzie się X konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. wybranych...

W dniu 9 maja br, podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2012 odbędzie się X konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. wybranych zagadnień stacji elektroenergetycznych.

elektro.info szkoli elektryków

elektro.info szkoli elektryków

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę...

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę Budowlaną Millenium z Wrocławia, redaktor Julian Wiatr wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę niezawodności zasilania oraz jakości energii elektrycznej, zostały omówione wymagania prawne dotyczące instalowania,...

„Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo”. Studia Podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XIX edycja

„Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo”. Studia Podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XIX edycja

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”, które od wielu lat organizowane...

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”, które od wielu lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Tym razem zajęcia wyjazdowe odbywały się w dniach 13–15 grudnia 2019 roku w Hotelu ARTUS w Karpaczu. Zajęcia w Karpaczu prowadził zespół w składzie: dr inż. Kazimierz Herlender, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej,...

news Szkolenie na targach Elektrotechnika – zapisz się!

Szkolenie na targach Elektrotechnika – zapisz się!

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego oraz Agencja SOMA, jak co roku, serdecznie zapraszają do uczestnictwa w cyklu 23 szkoleń i specjalistycznych warsztatów organizowanych...

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego oraz Agencja SOMA, jak co roku, serdecznie zapraszają do uczestnictwa w cyklu 23 szkoleń i specjalistycznych warsztatów organizowanych w ramach XVIII Targów ELEKTROTECHNIKA 2020, XXVIII Targów ŚWIATŁO 2020 i X Wystawy TELETECHNIKA 2020.

Konferencja prasowa jakość oświetlenia LED

Konferencja prasowa jakość oświetlenia LED

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy oraz zaproszonych gości. Tematem przewodnim była jakość oświetlenia LED wprowadzanego do obrotu na terenie RP. Prelegenci...

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy oraz zaproszonych gości. Tematem przewodnim była jakość oświetlenia LED wprowadzanego do obrotu na terenie RP. Prelegenci przedstawili wyniki badań prowadzone przez organy nadzoru rynku w odniesieniu do jakości oświetlenia LED, wskazali również na ogromną rolę światła w życiu człowieka i jego oddziaływanie na ludzki zegar biologiczny, a także omawiali parametry oświetlenia LED, na które każdy konsument powinien zwracać...

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Przepięcia w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia - jak im zapobiec?

Przepięcia w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia - jak im zapobiec?

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Pomiar – bezpośrednio na przyłączu zasilania »

Jak działają sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy?

Jak działają sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy?

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...)

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...)

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...)

Kamera termowizyjna w energetyce »

Kamera termowizyjna w energetyce »

Kamera termowizyjna jest niezbędnym narzędziem pracy elektryków oraz pracowników...

Kamera termowizyjna jest niezbędnym narzędziem pracy elektryków oraz pracowników...

Jak optymalizować koszty zasilania??

Jak optymalizować koszty zasilania??

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

Kompensacja mocy biernej. Jakie są metody kompensacji ...

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

System małogabarytowych rozdzielnic średniego napięcia »

Jakie wybrać narzędzia dla specjalisty?

Jakie wybrać narzędzia dla specjalisty?

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło?

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło?

Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%...

Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%...

Zobacz, ile kosztują generatory ▼

Zobacz, ile kosztują generatory ▼

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Agregaty prądotwórcze - jak doposować do swoich oczekiwań?

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerowni i infrastruktury dla IT!

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Jak nie dać się zaskoczyć przerwie w zasilaniu strategicznych miejsc »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ...

Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ...

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Projektowanie instalacji elektrycznych bez tajemnic »

Projektowanie instalacji elektrycznych bez tajemnic »

Kompensacja mocy biernej - poznaj metody »

Kompensacja mocy biernej - poznaj metody »

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Agregaty prądotwórcze - jaki wybrać?

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub ...

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Zasilanie z dwóch niezależnych źródeł »

Otwarte szkolenie z zakresu montażu i konfiguracji systemu MeternetPRO »

Otwarte szkolenie z zakresu montażu i konfiguracji systemu MeternetPRO »

Jak przewidzieć awarię instalacji?

Jak przewidzieć awarię instalacji?

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sterowanie mieszkaniem z telefonu - jak to zrobić?

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Kamera termowizyjna - oto rozwiązanie na każdą kieszeń!

Kamera termowizyjna - oto rozwiązanie na każdą kieszeń!

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Czy widziałeś już Elektrobohaterów?

Agregat prądotwórczy - jaki wybrać ?

Agregat prądotwórczy - jaki wybrać ?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.