elektro.info

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych...

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych sterowników z panelami HMI, jest konieczność napisania programu (zaprogramowania ich) zgodnie z założonym algorytmem.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Perspektywy rozwoju linii wysokiego napięcia prądu stałego

Sieć elektroenergetyczna przyszłości musi być bezpieczna, przyjazna dla środowiska, zbudowana za pomocą inteligentnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii [2]

Thomas Edison, pod koniec dziewiętnastego wieku, stosował w pierwszych komercyjnych układach rozdzielczych prąd stały, ale w końcu przegrał tak zwaną „Wojnę o prądy” (War of the Currents) na korzyść prądu przemiennego preferowanego przez jego rywali, których reprezentowali Nikola Tesla oraz George Westinghouse.

Jednak 80 lat po śmierci Edisona linie przesyłowe prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC – High Voltage Direct Current) przeżywają renesans na całym świecie, od odległych regionów w Chinach po środkowozachodnie Stany Zjednoczone. Urządzenia energetyczne, takie jak wielkie farmy wiatrowe, zapory hydroelektryczne, duże elektrownie słoneczne, są zwykle ulokowane daleko od większych centrów ludnościowych czy przemysłowych, a straty energii w czasie przesyłania rosną wraz z odległością. Kable wysokiego napięcia prądu stałego mają małe straty mocy.

Przeczytaj także: Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn

Europejskie farmy wiatrowe na pełnym morzu przesyłają energię elektryczną na ląd stały kablami HVDC i jest to zwykle najlepsza metoda. Chociaż niekiedy jest to technicznie bardziej skomplikowana transmisja niż przy przesyłaniu prądem przemiennym, prąd stały wysokiego napięcia oferuje dwie istotne korzyści:

  • po pierwsze: tylko niewielki ułamek mocy jest tracony, nawet, kiedy moc jest przesyłana na setki mil,
  • po drugie: HVDC jest jedynym sposobem połączenia dwóch technicznie niekompatybilnych sieci energetycznych prądu przemiennego.

 

Bieżąco opracowywana w Stanach Zjednoczonych linia The Plains&Eastern Clean Line będzie obejmowała około 800 mil (około 1300 km) napowietrznej linii przesyłowej HVDC (Czytaj więcej na ten temat). Będzie ona dostarczała 3500 MW mocy z Oklahomy, Teksasu i Kansasu do Tennessee już w roku 2017. Użytkownik w górach Great Smoky będzie mógł kupować energię z elektrowni wiatrowych położonych na równinach Teksasu. Linia przyniesie wiele miliardów dolarów dla projektów energii odnawialnej, a możliwe, iż w innym przypadku nie byłaby realizowana, ze względu na istniejące ograniczenia w transmisji prądu przemiennego, mówi przedstawiciel Pike Electric, jednego z podwykonawców projektu.

Przeczytaj także: Indie Południowe i energetyka

Najdłuższa obecnie budowana na świecie linia przesyłowa HVDC (1550 mil), jak podaje wykonawca ABB, przebiega w pobliżu Rio Madeira w Brazylii. Po przewidywanym zakończeniu w 2012 roku linia będzie przesyłała energię elektryczną z dwóch nowych elektrowni wodnych w pobliżu Porto Velho, w północnozachodniej Brazylii, do rejonu Sao Paulo.

streszczenie

Linie przesyłowe wysokiego napięcia (HVDC) wykorzystują prąd stały do przesyłu wielkich mocy, w przeciwieństwie do bardziej rozpowszechnionych układów prądu przemiennego. Przy przesyłaniu mocy na duże odległości układy HVDC mogą być tańsze i mają mniejsze straty elektryczne. W przypadku podwodnych kabli elektroenergetycznych zastosowanie HVDC pozwala na uniknięcie wielkich prądów spowodowanych pojemnością kabli.abstract

A electrical power, in contrast with the more common alternating current systems. For long-distance high-voltage, direct current (HVDC) electric power transmission system uses direct current for the bulk transmission of transmission, HVDC systems may be less expensive and suffer lower electrical losses. For underwater power cables, HVDC avoids the heavy currents required by the cable capacitance.

Współczesne sieci przesyłowe

Połączone sieci elektryczne są pojedynczą, największą i najbardziej skomplikowaną maszyną na świecie. Przerwy w dostawie energii elektrycznej, nawet w krótkim czasie, mogą powodować przerażające konsekwencje. Jeżeli system przesyłowy napotyka na rosnące zapotrzebowanie i elementy systemu dochodzą do swych termicznych granic, szeroki obszar przesyłu ze zmieniającym się zasilaniem i rozkładem obciążeń przyczynia się do stale rosnącego przeciążenia. Sieć elektroenergetyczna przyszłości musi być dobrze zabezpieczona, ekonomicznie opłacalna, zintegrowana z otoczeniem – oraz zbudowana za pomocą inteligentnych rozwiązań, jak również nowoczesnych technologii.

Układy przesyłowe wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC – High Voltage Direct Current) mają potencjał pozwalający sprostać tym wyzwaniom. Wyposażony w energoelektronikę układ przesyłowy HVDC pozwala na uniknięcie wielu problemów technicznych w systemie elektroenergetycznym, na skuteczne zwiększenie jego zdolność przesyłowej i stabilności oraz zapobieżenie zakłóceniom kaskadowym.

Sieć HVDC ma 30–50% mniejsze straty przesyłowe niż porównywalna sieć przesyłowa, trójfazowa, prądu przemiennego. Z tego powodu sieć przesyłowa HVDC może mieć aktualnie długość do 3000 kilometrów (1860 mil), ze stosunkowo niskimi stratami. Umożliwia to łączenie daleko położonych źródeł energii odnawialnej z centrami odbiorczymi – na przykład elektrowni wodnych w Chinach, elektrowni wiatrowych na pełnym morzu w Europie (kablami podmorskimi), a w przyszłości dostarczanie energii z elektrowni słonecznych na Saharze do Europy.

W miarę jak centra odbiorcze będą się rozszerzać – a już wiele z zagęszczonych centrów miejskich projektuje to uczynić w ciągu najbliższych 20 lat – większe możliwości przesyłowe będą stawały się koniecznością.

Europejska sieć kontynentalna

Producenci energii elektrycznej oraz projektanci systemu elektroenergetycznego nie przewidują rozwijania istniejącej europejskiej sieci prądu przemiennego jako wielkoobszarowego, między regionalnego, masowego systemu przesyłowego – przewidują raczej, że będzie on służył na ograniczonych obszarach geograficznych. Dla przykładu europejska sieć kontynentalna (CE – Continental European), z napięciem przesyłowym 400 kV, była początkowo oparta na koncepcji systemu, który dostarcza energię elektryczną do blisko położonych obciążeń i ma dodatkowe połączenia dla podtrzymania sąsiednich sieci w czasie zakłóceń lub planowych wyłączeń indywidualnych jednostek generujących.

W czasie deregulacji oraz prywatyzacji europejskiego rynku energii ustawodawcy i udziałowcy rozwinęli ideę ogólnoeuropejskiego, połączonego wzajemnie systemu przesyłowego. Taka wzajemnie połączona sieć jest dobrze przystosowana do przesyłania energii z odległych, odnawialnych źródeł energii, takich jak na przykład elektrownie wiatrowe. Jednakże, przed wprowadzeniem w życie tej wizji, wielu uważało, że ustawodawcy oraz producenci energii elektrycznej powinni zaadaptować koncepcję sieci do tych zmodyfikowanych warunków przesyłania wielkich mocy na dużych obszarach. W szczególności jedną z najbardziej istotnych kwestii jest to, co robić z generacją energii odnawialnej, w szczególności energii wiatrowej, w przypadku przestoju sieci.

Pierwszym przypadkiem masowej przerwy w dostawie energii elektrycznej w sieci europejskiej był 4 listopada 2006 roku. Awaria rozpoczęła się wieczorem o godzinie 21:30 i była spowodowana przez celowe wyłączenie dwóch linii 400 kV, przebiegających nad niemiecką rzeką Ems, dla umożliwienia przejazdu dużej jednostki pływającej. Spowodowało to przeciążenie znacznej ilości linii i w rezultacie efekt domina, typowy dla tego rodzaju zakłócenia oraz rozpad sieci energetycznej CE na trzy obszary pracujące przy różnych częstotliwościach.

Obszary pracujące przy nadczęstotliwości nie dość, że musiały przejąć dodatkowe przeciążenia wynikające z przeciążeń linii, to ucierpiały jeszcze z powodu nadmiernej ilości energii elektrycznej dostarczanej z elektrowni wiatrowych. Ten nagły dodatkowy udar energii był jedną z najgorszych rzeczy, która mogła się zdarzyć w obszarze pracującym przy nadczęstotliwości w czasie takiego rozpadu sieci.

Ten przypadek naświetlił fakt, że niezależnie od tego, jak sieć energetyczne CE była wzajemnie powiązana, aby zachowywać się jak jeden system energetyczny, to topologia sieci nie była zaprojektowana tak, aby uwzględnić dużą ilość dostarczanej rozproszonej energii odnawialnej.

Zwiększający się wkład farm wiatrowych na pełnym morzu do północnej sieci europejskiej powinien w przyszłości być zintegrowany z technologią HVDC, aby móc dostarczać w sposób najbardziej dogodny nadmiar energii ze słabo obciążonej północy bezpośrednio do południowych centrów obciążenia znajdujących się w Niemczech lub w krajach sąsiednich, charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Idea polega na doświadczeniu z sieciami hybrydowymi w innych krajach, gdzie połączenia prądem stałym punkt do punktu łatwo przesyłają energię na duże odległości, a przyległa sieć prądu przemiennego jest dodatkowo obejmowana przez funkcje sterownicze HVDC. Kraje takie jak Indie i Chiny, z wielkim zapotrzebowaniem na energię elektryczną, od dawna już stosują takie hybrydowe koncepcje przesyłowe.

Zalety transmisji prądu stałego przy wysokim napięciu

Wprowadzona w drugiej połowie XX wieku technika transmisji HVDC daje nowe możliwości przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. HVDC startowało od przesyłu mocy 10 MW, która stale wzrastała. W wielu sieciach pracujących obecnie, przesyłanie mocy 3 GW na duże odległości jest współczesnym standardem. Pierwsza na świecie chińska linia prądu stałego 800 kV ma znamionową moc przesyłową 5 GW. Obecnie w Chinach są opracowywane projekty linii przesyłowych prądu stałego 6–8 GW oraz planowane linie o jeszcze większej mocy.

Przyjmuje się, obecnie, że przy przesyłaniu na odległość powyżej 435 mil (700 km) mocy powyżej 1000 MW, linie prądu stałego są bardziej ekonomiczne niż linie prądu przemiennego. Przesyłanie mocy znamionowej pomiędzy 600 MW oraz 1000 MW na odległość około 373 mil (ok. 700 km) jest obecnie realizowane kablami podmorskimi. Aktualnie są projektowane kable podmorskie o długości około 620 mil (ok. 1000 km). Jak pokazują powyższe przykłady, HVDC staje się dojrzałą, niezawodną i ekonomiczną technologią.

W ciągu ostatnich dekad rozwinęło się kilka różnych typów HVDC. Pierwszym komercjalnym zastosowaniem były kable przesyłowe prądu stałego, gdyż kable przesyłowe prądu przemiennego o długości powyżej 50–75 mil (80–120 km) są technicznie niemożliwe do wykonania, ze względu na ograniczenia mocy biernej. Później były budowane linie przesyłowe, napowietrzne HVDC, na duże odległości (LDT – long-distance transmissions), które były bardziej ekonomiczne i wydajne niż linie przesyłowe prądu przemiennego.

Aby połączyć systemy energetyczne pracujące przy różnych częstotliwościach, producenci opracowali symetryczne układy przekształtnikowe złożone z dwóch jednakowych elementów pracujące „plecami do siebie” (back-to-back – B2B). Mając instalację typu back-to-back przyłączoną do dwóch sieci o różnej częstotliwości można dodatkowo regulować ilość mocy dostarczanej do sieci. Przekształtniki typu B2B mogą być również włączane do długich linii przesyłowych prądu przemiennego.

Innym zastosowaniem przesyłu HVDC, bardzo ważnym w przyszłości, jest kompleksowa integracja wzajemnie połączonych sieci prądu przemiennego. Zaletą takiego hybrydowego rozwiązania są znacznie niższe koszty przesyłu oraz możliwość obejścia obciążonych układów prądu przemiennego. Inną poważną korzyścią HVDC, łącznie z B2B oraz LDT, jest wbudowana zdolność blokowania prądów zwarciowych. Może to służyć jako swoista zapora ogniowa (firewall) zapobiegająca całkowitemu wyłączeniu (blackout) w przypadku kaskadowego rozwoju wypadków. Pracujące synchronicznie linie prądu przemiennego nie mogą spełniać tej funkcji, ponieważ są wzajemnie bezpośrednio połączone.

Ostatnio wprowadzane innowacje w HVDC spowodowały zastosowanie techniki nowoczesnych przekształtników wielopoziomowych, modułowych (MMC – modular multilevel converter) o bardzo wysokiej wydajności przesyłu mocy, umożliwiających jednocześnie sterowanie mocą bierną w liniach prądu przemiennego. Technika ta dostarcza czyste kształty sinusoidalne prądów i napięć i zwykle nie wymaga filtracji jak w konwencjonalnych HVDC. Rozwiązanie MMC, takie jak Siemensa HVDC PLUS, może być używane do łączenia dwóch niezależnych sieci prądu przemiennego, farm wiatrowych na pełnym morzu oraz potencjalnie wielokońcówkowych układów prądu stałego otaczających sieć trójfazową prądu przemiennego.

Szybki rozwój miast na całym świecie

Aktualnie miasta pokrywają tylko 1% powierzchni Ziemi, ale zamieszkuje je więcej niż połowa ludzkości. Miasta spożywają 75% dostępnej energii oraz emitują około 80% wszystkich gazów cieplarnianych. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że około roku 2050 w zurbanizowanych centrach będzie żyło w przybliżeniu 70% ludności świata. Produkcja ekonomiczna miast oraz ich zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Zakłady użyteczności publicznej, które je obsługują, wymagają ogromnych inwestycji na modernizację i rozszerzanie infrastruktury oraz stałego korzystania z przyjaznych dla środowiska rozwiązań, aby osiągnąć cele klimatyczne własne oraz dotyczące całego kraju.

W ostatnich latach, większość projektów rozwojowych HVDC w Stanach Zjednoczonych była finansowana przez rynek prywatnych deweloperów i przedsiębiorców, którzy identyfikowali się z biznesowymi okazjami rozwiązywania problemów ogromnych mocy oraz kwestii przeciążenia sieci. W całym kraju deweloperzy budowali w szybkim tempie swoje projekty w odpowiedzi na postulaty sił politycznych i ekonomicznych. Z dążeniem narodu do wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz kwestią bardzo surowych regulacji i wymagań w zakresie wycofywania się z intensywnego wykorzystywania węgla do produkcji energii elektrycznej, deweloperzy i ustawodawcy oceniali, że HVDC rozwiąże wymagania i problemy transmisji ogromnych mocy oraz sterowania przepływem mocy w sieci.

Rzeczywiście, szybki rozwój energetyki w wielu krajach oraz zmiany w przesyle na duże odległości skłaniały do zmiany nastawienia i zezwalanie na wprowadzanie nowych projektów, podobne do tych, które obserwujemy teraz w Chinach i w Indiach.

Projekt amerykański HVDC Neptun

Od czasu awarii w 2003 roku w New York City, która całkowicie pozbawiła dostawy prądu (blackout), opracowano wiele nowych projektów HVDC, aby ulepszyć system bezpieczeństwa. Jednym z przykładów jest projekt HVDC Neptun, który jest linią przesyłową łączącą Sayreville, NJ, z Long Island, NY, będącą własnością regionalnego systemu transmisyjnego (Neptune Regional Transmssion System), należącego do prywatnego dewelopera, (Firma Siemens przygotowała oraz zbudowała stacje przekształtnikowe HVDC dla tego projektu). Z różnych powodów, włączając w to ochronę środowiska naturalnego i opłacalność, projektanci zdecydowali, że nie jest możliwa jest budowa nowej elektrowni na Long Island, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, zwłaszcza w miesiącach letnich.

Budowa nowych linii napowietrznych w tym gęsto zaludnionym terenie była niemożliwa, dlatego też deweloperzy zaproponowali, aby dostarczyć bezpośrednio energię na wyspę Long Island kablami HVDC omijając sieć rozdzielczą prądu przemiennego. Linie przesyłowe o małych stratach zapewniają dostęp do różnych źródeł energii, w tym do źródeł energii odnawialnej. Wzajemne połączenia są wykonywane za pomocą kombinacji kabli podmorskich i podziemnych bezpośrednio do sieci Nassau County, która graniczy z New York City.

27 czerwca 2007 roku wystąpiła poważna awaria w mieście Nowy Jork i wówczas projekt HVDC Neptun wykazał zdolność zapobieżenia kaskadowego rozszerzania się awarii. Ponad 380 000 mieszkańców Manhattanu oraz Bronksu było pozbawione elektryczności prawie przez godzinę. Metro zostało unieruchomione, nie działały też światła uliczne. W czasie przerwy w zasilaniu projekt HVDC Neptun skutecznie podtrzymywał dostawę mocy do 700 000 gospodarstw domowych na wyspie Long Island. W październiku 2007 roku władze energetyczne Long Island ogłosiły, że projekt uratował przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w ciągu pierwszych 100 dni przed szkodami szacowanymi na ponad 20 milionów dolarów i może przynieść oszczędności w kosztach energii elektrycznej liczone w setkach milionów dolarów w ciągu następnych 20 lat.

Linia HVDC B2B połączy sieci New Jersey i Nowego Jorku

Amerykańska firma Hudson Transmission Partners zawarła z firmą, Siemens kontrakt na zainstalowanie pod klucz linii HVDC B2B łączącej sieci New Jersey oraz New York City. Projekt ten dostarczy dodatkowo 660 MW sterowanej energii elektrycznej, przesyłanej kablami wysokiego napięcia poprze rzekę Hudson, z New Jersey do Manhattanu, aby wzmocnić miasto w zasilanie energią elektryczną. Wyposażona w szybkie funkcje sterownicze technologia HVDC przyczyni się także do stabilizacji połączonych systemów, co jest kluczową korzyścią w przypadku zakłóceń w sieci, a w szczególności zaniku zasilania (blackout). Zgodnie z oświadczeniem firmy Hudson Transmission Partners jest kilka dodatkowych korzyści z tego projektu po obu stronach rzeki Hudson:

  • 200 miejsc pracy dla monterów i montażystów, głównie w New Jersey, przez ponad 25 miesięcy szacowanego okresu budowy,
  • niższe koszty energii elektrycznej, według komisji z Nowego Jorku,
  • szacowane oszczędności rzędu 1 miliarda dolarów, w czasie eksploatacji projektu,
  • możliwość dwukierunkowej wymiany energii pomiędzy New Jersey i New York

 

W miejscowości Ridgefield, NJ powstanie stacja bazowa HVDC B2B, która będzie łączyć się przez podstację z siecią zasilającą 230 kV New Jersey. Sieć kablowa wysokiego napięcia prądu przemiennego 345 kV połączy się poprzez odcinek o długości 7,5 mil (ok. 12 km) (część z tych kabli będzie przebiegać na dnie rzeki Huston) z układem zasilania Nowego Jorku, a w szczególności z systemem zasilania śródmieścia Manhattanu.

Kable HVDC pod Zatoką San Francisco

Znaczna część zasilania miasta San Francisco przychodzi od strony południowej z półwyspu San Francisco. Miasto opiera się głównie na sieci prądu przemiennego, która biegnie wzdłuż dolnej części zatoki – jak również na wybudowanym połączeniu HVDC PLUS linii, która doprowadza energię elektryczną bezpośrednio do centrum San Francisco. Dodatkowo, aby umożliwić prostą drogę dla energii z Zatoki Wschodniej projekt kablowy przez zatokę (Trans Bay Cable Project) zmniejsza przeciążenie całkowite sieci przesyłowej w tym obszarze i wzmacnia ogólne bezpieczeństwo i niezawodność układu elektrycznego. Oddana do użytku w 2010 roku linia przesyłowa HVDC pozwala zaspokoić bieżące zapotrzebowanie San Francisco na energię elektryczną.

Została zaprojektowana również jako rozwiązanie wydajne energetycznie i kosztowo pozwalające spełnić przyszłe, zwiększone potrzeby miasta na energię elektryczną. Ponadto zmniejsza to zapotrzebowanie na budowę dodatkowych nowych elektrowni w San Francisco. Linia HVDC zajmuje minimalną ilość powierzchni oraz minimalizuje takie rzeczy jak wrażenia wzrokowe, słyszalny hałas oraz trudności z transportem w czasie budowy. Sercem stacji przekształtnikowej HVDC jest przekształtnik oparty na tranzystorach bipolarnych z izolowaną bramką, w którym następuje przemiana prądu przemiennego na prąd stały lub odwrotnie.

W przeciwieństwie do technologii przekształtników komutowanych linią system HVDC PLUS działa z półprzewodnikami mocy, które mają zdolność załączania i wyłączania. System wykorzystuje zalety, jakie daje technika wielopoziomowych przekształtników ze źródłem napięciowym, pozwalająca na łączenia słabych systemów energetycznych jak również systemów pasywnych. Moc czynna i bierna może być nastawiana niezależnie. Możliwość szybkiej interwencji w przekształtnik mocy dla celów sterowania i zabezpieczeń czyni system wysoce dynamicznym odpornym na błędy systemu oraz nieprawidłowe działanie układu.

Perspektywy na przyszłość

Bezpieczeństwo i niezawodność zasilania w energię elektryczną są podstawowym zadaniem przy planowaniu i rozszerzaniu sieci elektroenergetycznej. Ochrona środowiska naturalnego zyskuje stale na znaczeniu, jest, więc rzeczą oczywistą, że zintegrowane podejście do energii odnawialnych jest częścią przyszłości. Takie podejście powoduje również wzrost wydajności konwencjonalnego wytwarzania energii, przesyłania i rozdziału, bez utraty bezpieczeństwa systemu.

Przyszłe sieci elektroenergetyczne będą musiały wytrzymywać stale rosnący stress spowodowany przez handel energią na wielką skalę oraz wzrastający udział zmiennych źródeł energii odnawialnych, takich jak wiatr i promieniowanie słoneczne. Aby utrzymać wytwarzanie, przesyłanie oraz użytkowanie energii w równowadze, sieci powinny stawać się bardziej elastyczne i być projektowane w sposób pozwalający na szybsze ich sterowanie. Nowoczesna energoelektronika oraz technologia HVDC zapewniają szeroki zakres zastosowań przy różnych rozwiązaniach, które mogą być adoptowane do odpowiednich sieci w możliwie najlepszy sposób.

Transmisja prądem stałym jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli idzie o zmniejszenie strat, kiedy moc jest przesyłana na duże odległości, a technologia HVDC pozwala sterować przepływem obciążenia w optymalny sposób. Dlatego też niezależnie od systemu połączeń, układ, HVDC coraz częściej staje się staje się częścią sieci synchronizowanej – albo w postaci B2B dla kontroli przepływu i podtrzymania sieci, albo jako silna linia energetyczna prądu stałego odciążająca przeciążone sieci prądu przemiennego.

Tak zwane supersieci są już rzeczywistością w Chinach, a Indie wkrótce pójdą ich śladem. W Europie wizja ta nabiera rozpędu od założenia w 2009 roku fundacji DESERTEC, która promuje wykorzystanie wielkich ilości energii wiatru i słońca skoncentrowanych w krajach Afryki Północnej. Włączając w to możliwość składowania energii, pozwoliłoby to w przyszłości na eksport energii elektrycznej do Europy kablami HVDC przez Morze Śródziemne. Po dziesięcioleciach awarii zasilania i problemów z energią elektryczną uświadamiamy sobie straty w produkcji i koszty ponoszone wówczas przez społeczeństwo. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, połączone z ograniczonymi możliwościami manewrowania, sieciami prądu przemiennego, otrzymuje dzięki HVDC wiele okazji do rozwiązania tych problemów w XXI wieku na całym świecie.

Linie HVDC w Chinach

Elektrownie wodne wielkiej mocy, takie jak Nuozhadu i Xiluodo w południowozachodnich Chinach, będą wkrótce generowały i przesyłały wielkie ilości energii elektrycznej poprzez dwie nowe linie wysokiego napięcia o małych stratach mocy (HVDC) do wielkich konglomeratów miejskich Guangzhou, Jiangmen, Dongguan oraz Shenzhen. Po zakończeniu budowy w 2013 roku elektrownia wodna Xiluodo będzie miała moc 12 600 MW i będzie drugą co do wielkości elektrownią wodną w Chinach.

Do układu Nuozhadu-Guangdong 800 kV HVDC o długości 900 mil (1450 km), firma Siemens i jej chińscy partnerzy dostarczą przekształtniki zaworowe z tyrystorami dużej mocy, zarówno dla stacji nadawczej w Puer (prowincja Yunnan), jak i dla stacji odbiorczej w Jiangmen (prowincja Guangdong). Zamówienie obejmuje również kluczowe elementy dla układu HVDC, takie jak przyrządy pomiarowe i sterownicze, elementy 800 kV dla stacyjnej aparatury łączeniowej prądu stałego oraz transformatory zasilające osiem przekształtników.

Transformatory zostaną wyprodukowane w zakładach wytwarzających podzespoły dla elektrowni w Norymberdze, w Niemczech. Projekt Xiluodo-Guangdong HVDC jest podwójnym układem 500 kV o długości 797 mil (1280 km) i zdolności przesyłania mocy 6400 MW. Do tego projektu firma Siemens i jej chińscy partnerzy dostarczą przekształtniki zaworowe dla stacji nadawczej Zhaotong, ulokowanej w pobliżu elektrowni wodnej Xiluodu w regionie Yunnan/Sichuan oraz stacji odbiorczej w Conghua (prowincja Guangdong).

Firma Siemens sprawdziła się w Chinach jako pionier w konstrukcji układów ultrawysokich napięć prądu stałego budując bipolarną linię przesyłową o napięciu plus/minus 800 kV. W grudniu 2009 roku firma Siemens oraz chińskie przedsiębiorstwo Souther Power Grid oddały do użytku pierwszy biegun układu HVDC o zdolności przesyłowej 5000 MW i długości 868 mil (1400 km), łączący Yunnan-Guangdong. Był to pierwszy na świecie tej mocy układ HVDC o podobnie wysokim napięciu.

Literatura

1. E. Roseman, S. Nasir, The Transmission. Electric Perspectives (US) 2012 September/October.

2. M. Allan, E. Fullerton, D. Retzman, U. Rohr, The virtues of big DC. Electric Perspectives (US) 2012 March/April.

3. J. Denis, J. Wamsted, Tangible Results. Electric Perspectives (US) 2011 September/October.

4. B. Sweet, Spain and France Ready HVDC Connection, IEEE Spectrum (US) 2011 April.

5. B. Sweet, Siemens Completes Major Chinese Transmission Line, IEEE Spectrum (US) 2010 August.

6. J. Blau, Europe Plans a Nort Sea Grid. IEEE Spectrum (US) 2010 March.

7. www.google (HVDC).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Prowadzenie instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane i wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi. Przejścia te, zwane również przepustami, podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej [1, 6].

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Podstawowe parametry przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego...

Systemy napięcia gwarantowanego służą do zapewnienia wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym. Powszechnie wykorzystywanymi źródłami zasilania gwarantowanego są zasilacze UPS, konfigurowane w zależności od wymagań zasilanych odbiorników w układach pracy równoległej lub redundantnych.

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Wybrane rozwiązania stosowane w złączkach szynowych

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi...

Coraz większa złożoność obiektów budowlanych wymaga podczas projektowania rozdzielnic elektrycznych i ich montażu w obiekcie stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. Często zachodzi potrzeba podłączenia ogromnej liczby przewodów w mocno ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy nn. Wykonywanie prac montażowych w takich warunkach jest bardzo trudne i może szybko doprowadzić do nieprawidłowego okablowania, co z kolei przekłada się na znaczny wzrost kosztów w przypadku awarii.

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Dobór przewodów w instalacji PV oraz ich zabezpieczeń

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby...

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest moduł PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Moduły PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby tak, aby dopasować ich parametry wyjściowe do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Wybrane zagadnienia dotyczące łączenia kabli i przewodów

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne...

Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia powodowane przez ogień. Samo zjawisko pożaru jest szczególnie groźne wówczas, gdy w zagrożonym obszarze znajdują się ludzie. Ich bezpieczeństwo wówczas jest najważniejsze i dlatego zastosowanie zarówno odpowiednich materiałów, w tym przewodów, jak również rozwiązań techniczno-budowlanych skutecznie może wyeliminować dodatkowe zagrożenia związane z występowaniem gazów...

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

Wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia tras kablowych w strefach pożarowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej...

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożarów ze stref, w których one wystąpią, oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu na drogi ewakuacyjne, przepisy wymagają stosowania przegród o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Wykonując przejścia kablowe w elementach budynku (ściany, stropy, przegrody przeciwpożarowe) należy wybrać taką ich technologię, która nie pogarszałaby ich odporności ogniowej. Dodatkowo, jak każdy wyrób budowlany, przejścia kabli (przepusty instalacyjne) powinny mieć...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

Możliwość zastosowania złączek szynowych (listwowych) do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia kabli i przewodów w rozdzielnicach nn.

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

Układanie kabli i przewodów, czyli jak prowadzić i oznaczać trasy kablowe

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

W artykule omówiono wymagania prawne i przeciwpożarowe dla prowadzenia tras kablowych oraz sposoby oznaczania kabli.

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR)

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości...

W artykule o klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych, kryteriach oceny materiałów izolacyjnych stosowanych do budowy przewodów i kabli elektrycznych wraz z przywołaniem charakterystycznych właściwości dla najczęściej stosowanych oraz o wymaganiach stawianych przewodom i kablom elektrycznym.

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Wymagania dotyczące tras przewodowych na terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Dyrektywa CPR, czyli aktualne wymagania w sprawie kabli i przewodów

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie...

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kabli i przewodów jako wyrobów budowlanych. Zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które ma na celu uszczegółowienie wymagań odnośnie do kabli i przewodów oraz ustalenie ich klas. Co jeszcze zmieniło się w dyrektywie CPR?

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

Linie kablowe czy linie napowietrzne - czynniki wpływające na wybór rodzaju linii wysokiego napięcia

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

W artykule o istotnych kwestiach dotyczących dyskusji na tematy budowy współczesnych elektroenergetycznych linii napowietrznych lub linii kablowych.

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

Wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym wynikające z rozporządzenia CPR

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

W publikacji o szczegółach dotyczących badań wyrobów oraz zasad klasyfikacji, które zostały określone w dwóch normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 i obowiązują od 1 lipca 2017 roku

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Nowe wymagania dla kabli i przewodów w budownictwie – dyrektywa CPR a trasy kablowe część 1.

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące...

Komisja Europejska kolejno wprowadza w życie wspólne dla całej Unii Europejskiej przepisy prawa, nakładające obowiązek klasyfikacji wyrobów budowlanych pod względem odporności na działanie ognia oraz definiujące metody badań dla przewodów przeznaczonych do instalowania w budynkach. Artykuł wyjaśnia te kwestie nawiązując do normy PN-EN 50575:2015-03P "Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.