elektro.info

news LOTOS podał ceny ładowania samochodów elektrycznych

LOTOS podał ceny ładowania samochodów elektrycznych

Zakończył się okres testowy projektu LOTOS Niebieski Szlak. W tym czasie pojazdy elektryczne można było ładować bezpłatnie. Od 27 stycznia br. za tę usługę na stacjach LOTOSU pobierana będzie opłata w...

Zakończył się okres testowy projektu LOTOS Niebieski Szlak. W tym czasie pojazdy elektryczne można było ładować bezpłatnie. Od 27 stycznia br. za tę usługę na stacjach LOTOSU pobierana będzie opłata w wysokości 24 zł. Patrząc na średnie wielkości ładowanie – Lotos proponuje obecnie najniższa stawka na rynku. Dodatkowo, do końca lutego, ładując auto elektryczne, będzie można napić się kawy w promocyjnej cenie.

news Czy fotowoltaika wpłynie pozytywnie na wzrost populacji żółwi?

Czy fotowoltaika wpłynie pozytywnie na wzrost populacji żółwi?

Jak podaje portal gramwzielone.pl, farmy fotowoltaiczne budowane na terenach pustynnych mogą poprawić warunki rozwoju lokalnych populacji żółwi. Dzięki stymulacji wzrostu roślin niezbędnych dla przetrwania...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, farmy fotowoltaiczne budowane na terenach pustynnych mogą poprawić warunki rozwoju lokalnych populacji żółwi. Dzięki stymulacji wzrostu roślin niezbędnych dla przetrwania żółwi, farmy słoneczne, które powstają w południowych stanach USA, stają się dla nich lepszym środowiskiem do życia niż otaczająca pustynia.

news Hyundai i Uber planują wprowadzenie latających taksówek

Hyundai i Uber planują wprowadzenie latających taksówek

Hyundai razem z Uber Elevate planuje masową produkcję latających taksówek dla firmy Uber. Podczas targów Customer Electronic Show 2020 firmy oficjalnie ogłosiły partnerstwo w celu opracowania powietrznych...

Hyundai razem z Uber Elevate planuje masową produkcję latających taksówek dla firmy Uber. Podczas targów Customer Electronic Show 2020 firmy oficjalnie ogłosiły partnerstwo w celu opracowania powietrznych taksówek oraz zaprezentowały pełnowymiarowy koncept latającego pojazdu.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Reactive power compensation in conditions of the currents and voltages distortion – Part One

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Odkształcenie prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych jest zjawiskiem występującym w większości układów elektroenergetycznych, szczególnie w środowiskach przemysłowych. W związku z tym, przy projektowaniu układów do kompensacji mocy biednej należy uwzględniać możliwość wystąpienia w tych układach zjawisk rezonansowych, które w skrajnym przypadku mogą doprowadzić nawet do zniszczenia baterii lub innych elementów układu elektroenergetycznego.

Zobacz także

Wpływ szybkości komutacji baterii kondensatorów na zawartość wyższych harmonicznych

Wpływ szybkości komutacji baterii kondensatorów na zawartość wyższych harmonicznych

W artykule zaprezentowano możliwość ograniczenia zawartości harmonicznych prądu i napięcia poprzez projektowanie i wykonanie układów kompensacyjnych ściśle dobranych do faktycznych potrzeb układu zasilającego.

W artykule zaprezentowano możliwość ograniczenia zawartości harmonicznych prądu i napięcia poprzez projektowanie i wykonanie układów kompensacyjnych ściśle dobranych do faktycznych potrzeb układu zasilającego.

Wykorzystanie generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej

Wykorzystanie generatorów synchronicznych pracujących w układach kogeneracyjnych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej

Niniejszy artykuł prezentuje możliwości wykorzystania generatorów synchronicznych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej.A ponadto przeprowadzono analizę wpływu podłączenia generatorów synchronicznych...

Niniejszy artykuł prezentuje możliwości wykorzystania generatorów synchronicznych w nadążnym układzie kompensacji mocy biernej.A ponadto przeprowadzono analizę wpływu podłączenia generatorów synchronicznych na opłaty za energię elektryczną oraz pokazano możliwość regulacji mocy biernej generatora. Omówiono też system nadążnej kompensacji mocy biernej ProgressCUK®.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Sytuacje takie mogą wystąpić, kiedy pojemność kondensatora kompensacyjnego i indukcyjność sieci zasilającej utworzą, dla częstotliwości harmonicznej (będącej krotnością częstotliwości sieci), układ rezonansowy. Ponadto baterie kondensatorów zasilane napięciem odkształconym mogą być narażone na znaczne przeciążenia.

Skąd biorą się wyższe harmoniczne?

Gdy do odbiornika o liniowej charakterystyce prądowo-napięciowej (rezystancja, indukcyjność, pojemność) przyłoży się napięcie o sinusoidalnym przebiegu, to w układzie zasilającym odbiornik popłynie prąd przemienny sinusoidalny, którego wartość będzie wprost proporcjonalna do wartości przyłożonego napięcia (przy odbiorniku o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym nastąpi przesunięcie fazowe między napięciem a prądem, lecz przez obwód ten jednak nadal będzie płynął prąd sinusoidalnie zmienny).

Gdy sinusoidalnie przemienne napięcie przyłoży się do odbiornika o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej, to wywoła ono w linii zasilającej przepływ prądu odkształconego od sinusoidy, czyli emisję wyższych harmonicznych prądu [1].

Wyższe harmoniczne prądu, przepływając przez elementy sieci elektroenergetycznej, wywołują w nich niesinusoidalne spadki napięcia (DUh), które można opisać zależnością:

b kompensacja mocy biernej wz01
Wzór 1

gdzie:

Ih – skuteczna wartość prądu dla h-tej harmonicznej, w [A],

ZS(h) – impedancja zastępcza układu zasilającego, dla h-tej harmonicznej, w [Ω].

Wywołane przepływem prądu odkształconego, niesinusoidalne spadki napięcia, w połączeniu z sinusoidalnie przemiennym napięciem zasilającym, powodują w punkcie przyłączenia odbiorników nieliniowych odkształcenie napięcia, którego wartość jest sumą napięcia zasilającego oraz odkształconego spadku napięcia. Stąd, mimo sinusoidalnego napięcia zasilającego, gdy w poszczególnych elementach sieci elektroenergetycznej występują niesinusoidalne spadki napięcia, napięcie na końcu takiego układu będzie niesinusoidalne.

Jednym z najczęściej stosowanych w praktyce wskaźników opisujących wielkość odkształcenia napięcia jest całkowity współczynnik odkształcenia (total harmonic distortion factor – THD), określający procentowy udział wyższych harmonicznych do harmonicznej podstawowej:

b kompensacja mocy biernej wz02
Wzór 2

gdzie:

Uh – wartość skuteczna napięcia dla h-tej harmonicznej, w [V],

U1 – wartość skuteczna napięcia dla pierwszej harmonicznej, w [V],

h – rząd harmonicznej.

Podobnie jak w zależności (2) opisywana jest wartość współczynnika całkowitego odkształcenia prądu THDI.

Reasumując, wyższe harmoniczne powstają w każdym obwodzie elektrycznym zasilającym odbiorniki nieliniowe, które są obecnie użytkowane praktycznie przez wszystkich odbiorców: przemysłowych, komercyjnych i indywidualnych.

Do najczęściej użytkowanych odbiorników nieliniowych (źródeł wyższych harmonicznych prądu) należą [2]:

 • urządzenia elektroniczne z zasilaczami impulsowymi – większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych (takich jak np. komputery PC, kserokopiarki, telewizory, sprzęt RTV i AGD) zasilana jest poprzez zasilacze impulsowe, które pobierają z sieci prąd impulsowy, znacznie odkształcony od przebiegu sinusoidalnego. Wartości współczynnika THDI w tego typu odbiornikach wynoszą nawet 130% (przy 90% udziale trzeciej harmonicznej prądu),
 • wyładowcze źródła światła – większość tradycyjnych układów zapłonowych lamp wyładowczych wyposażona jest w dławik, który emituje dużą wartość trzeciej harmonicznej, przy czym wartości współczynników THDI z reguły nie przekraczają 30%. W nowoczesnych świetlówkach (w tym świetlówkach kompaktowych), układ zapłonowy z dławikiem zastąpiono układem elektronicznym, który powoduje, że wartości współczynników THDI takich układów sięgają nawet 130%.
 • oświetlenie LED – podobnie jak w większości urządzeń elektronicznych lampy LED zasilane są z sieci prądu przemiennego poprzez zasilacze impulsowe, pobierające prąd odkształcony charakteryzowany współczynnikiem THDI o wartości nawet powyżej 200%.
 • przekształtniki energoelektroniczne – głównymi elementami przekształtników są prostowniki lub prostowniki sterowane i w zależności od konfiguracji generują różne widmo harmonicznych prądu. Wartości współczynnika THDI dla najpopularniejszych przekształtników energoelektronicznych wynoszą:
  prostownik jednofazowy – THDI ≈ 80% (dominująca trzecia harmoniczna),
  prostownik 6-pulsowy z filtrem pojemnościowym bez szeregowej indukcyjności – THDI ≈ 80%,
  prostownik 6-pulsowy z dławikiem o dużej indukcyjności – THDI ≈ 28%,
  przekształtnik 12-pulsowy – THDI ≈ 15%.
 • transformatory – silnie nieliniowa jest charakterystyka magnesowania transformatora, jednak ustawienie punktu pracy tak, aby prąd magnesowania nie przekroczył 2% prądu znamionowego, umożliwia pracę transformatora praktycznie na prostoliniowej części magnesowania.

Zasilanie baterii kondensatów napięciem odkształconym

Zasilanie baterii kondensatów napięciem odkształconym będzie powodować przepływ dodatkowych prądów, których wartość będzie zależała od wartości danej harmonicznej napięcia oraz impedancji kondensatora dla określonej częstotliwości (harmonicznej) [2]:

b kompensacja mocy biernej wz03
Wzór 3

gdzie:

IC(h) – wartość skuteczna prądu kondensatora dla h-tej harmonicznej, w [A],

Uh – wartość skuteczna napięcia zasilania dla h-tej harmonicznej, w [V],

ZC(h) – impedancja kondensatora dla h-tej harmonicznej, w [Ω],

h – rząd harmonicznej.

Impedancja kondensatora dla dowolnej harmonicznej, ze względu na pomijalną wartości rezystancji, w przybliżeniu równa się wartości reaktancji [3]:

b kompensacja mocy biernej wz04
Wzór 4

gdzie:

XC(h) – reaktancja kondensatora dla h-tej harmonicznej, w [Ω],

ω1 – pulsacja podstawowa sieci (ω = 2πf), w [rad/s],

f1 – częstotliwość sieci, w [Hz],

C – pojemność baterii kondensatorów, w [F],

XC(1) – reaktancja kondensatora dla harmonicznej podstawowej, w [Ω].

Po uwzględnieniu wzorów (3) i (4) zależność na prąd baterii kondensatorów zasilanej napięciem odkształconym można wyrazić następująco:

b kompensacja mocy biernej wz05
Wzór 5

Zwiększenie wartości prądu płynącego przez kondensatory wywoła w nich dodatkowe straty mocy, które w całości przekształcane są na ciepło. Może to prowadzić do wewnętrznego przegrzania baterii, skutkującego przyspieszeniem procesu starzenia izolacji, a co za tym idzie, skróceniem czasu eksploatacji baterii lub nawet ich uszkodzeniem.

Zjawisko rezonansu w układach elektroenergetycznych

W układach elektroenergetycznych, w których do elementów indukcyjnych sieci zasilającej przyłączone są baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej, w środowisku odkształceń prądów i napięć mogą wystąpić zjawiska rezonansowe, które mogą doprowadzić do wystąpienia niebezpiecznego dla urządzeń wzrostu napięcia i znacznego przeciążenia baterii kondensatorów. Wyróżnia się przy tym dwa zasadnicze rodzaje rezonansów:

 • rezonans równoległy (rezonans prądów) oraz
 • rezonans szeregowy (rezonans napięć) [3].

Z punktu widzenia baterii kondensatorów bardziej niebezpieczny jest rezonans prądów (równoległy). Może on wystąpić w przypadku, gdy dla pewnej częstotliwości wyższej harmonicznej (h) prądu, generowanej przez odbiornik nieliniowy przyłączony do sieci, reaktancja układu zasilającego (XS(h)) przyjmie wartość zbliżoną lub równą do reaktancji baterii kondensatorów dla tej harmonicznej (XC(h)).

Wypadkową reaktancję zastępczą równoległego połączenia baterii kondensatorów i sieci zasilającej dla dowolnej częstotliwości (pulsacji), widzianą z zacisków źródła prądowego, opisuje się zależnością [3]:

b kompensacja mocy biernej wz06
Wzór 6

gdzie:

ω – pulsacja sieci (ω = 2πf), w [rad/s],

f – częstotliwość sieci, w [Hz],

L – indukcyjność sieci zasilającej, w [Hz],

C – pojemność baterii kondensatorów, w [F],

XS(ω) – reaktancja sieci zasilającej dla pulsacji w, w [Ω],

XC(ω) – reaktancja baterii kondensatorów dla pulsacji w, w [Ω].

Wartość reaktancji indukcyjnej lub pojemnościowej (XS(h) lub XC(h)) dla dowolnej wyższej harmonicznej (h), w odniesieniu do harmonicznej podstawowej (XS(1) lub XC(1)) opisują równania [3]:

b kompensacja mocy biernej wz07
Wzór 7
b kompensacja mocy biernej wz08
Wzór 8

Po uwzględnieniu wzorów (7) i (8) zależność na wypadkową reaktancję zastępczą równoległego połączenia baterii kondensatorów i sieci zasilającej dla h-tej harmonicznej wygląda następująco:

b kompensacja mocy biernej wz09
Wzór 9

W przypadku rezonansu równoległego, zgodnie z zależnością (9), wartość reaktancji wypadkowej układu Xh znacząco rośnie, co wywołuje wzrost napięcia występującego nazaciskach baterii kondensatorów (szynach zbiorczych), a to w konsekwencji powoduje znaczący wzrost wartości prądu obciążającego baterię oraz sieć. Zjawisko to nazywa się wzmocnieniem h-tej harmonicznej prądu na skutek rezonansu równoległego. Wzmocnienie to, w rzeczywistych układach elektroenergetycznych, może wynosić nawet 10–15 razy [4].

Wzmocnione, wskutek występowania rezonansu równoległego, wartości prądów poszczególnych harmonicznych mogą doprowadzić nawet do natychmiastowego uszkodzenia kondensatorów.

W układach elektroenergetycznych, w których zainstalowano baterie kondensatorów, może wystąpić także zjawisko rezonansu szeregowego (rezonansu napięć), którego przyczyną jest odkształcenie od przebiegu sinusoidalnego napięcia sieci zasilającej. Dla określonej częstotliwości harmonicznej napięcia (Uh) powstaje wówczas obwód rezonansowy utworzony z szeregowo połączonych reaktancji transformatora zasilającego daną sieć (XT(h)) oraz reaktancji baterii kondensatorów (XC(h)). W takim przypadku, wypadkową reaktancję zastępczą szeregowego połączenia baterii kondensatorów i transformatora zasilającego daną sieć dla dowolnej częstotliwości sieci (pulsacji), widzianą z zacisków źródła napięciowego, można wyrazić zależnością [3]:

b kompensacja mocy biernej wz10
Wzór 10

Podobnie jak dla rezonansu równoległego (zależność 9), zależność na wypadkową reaktancję zastępczą szeregowego połączenia baterii kondensatorów i sieci zasilającej dla h-tej harmonicznej można przedstawić następująco:

b kompensacja mocy biernej wz11
Wzór 11

W przypadku rezonansu szeregowego, dla h-tej harmonicznej wypadkowa reaktancja zastępcza X(h) (zależność 11) maleje, powodując znaczny wzrost wartości prądu płynącego w obwodzie rezonansowym, co również może powodować trwałe uszkodzenia baterii kondensatów lub elementów układu zasilającego. W tym przypadku nie występuje jednak wzmocnienie prądu harmonicznego, a zjawisko rezonansu szeregowego wymusza przepływ prądu w nieprzeznaczonym do tego obwodzie, wywołując skutki podobne jak w przypadku rezonansu równoległego (dodatkowe straty mocy w bateriach kondensatorów) [3].

Dobór baterii kondensatorów w warunkach występowania odkształconych prądów i napięć

Głównym źródłem pokrycia zapotrzebowania na moc bierną są generatory.

Mimo że koszt wytwarzania mocy biernej w generatorach elektrowni jest znacznie niższy od kosztu jej wytwarzania w źródłach lokalnych (kondensatory i kompensatory), to koszt przesyłu mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych jest bardzo wysoki (nawet do 300% kosztów wytwarzania). Dlatego też żąda się od odbiorców (zwłaszcza przemysłowych), by ograniczali wartość poboru mocy biernej bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej, co obrazowane jest dopuszczalną wartością współczynnika mocy tgφ, która wg aktualnie obowiązujących przepisów powinna być mniejsza niż 0,4).

Przy projektowaniu układów do kompensacji mocy biernej należy brać pod uwagę lokalizację i sposób rozmieszczenia urządzenia kompensacyjnego oraz wartość, do jakiej należy poprawić współczynnik mocy.

W ogólnym przypadku moc urządzenia kompensującego (Qk) wyznacza się (w zależności od charakteru obciążenia) wykorzystując zależności [5]:

b kompensacja mocy biernej wz12
Wzór 12

gdzie:

tgφ– wartość współczynnika mocy przed kompensacją,

tgφ0 – wymagana wartość współczynnika mocy po kompensacji,

P – obciążenie układu mocą czynną.

Prawidłowy dobór baterii kondensatorów przeznaczonej do kompensacji mocy biernej indukcyjnej występującej w układach pracujących przy odkształceniu od sinusoidy przebiegów prądów i napięć, powinien być poprzedzony analizą możliwości uszkodzenia kondensatorów w wyniku rezonansu szeregowego lub równoległego, związanego z obecnością wyższych harmonicznych prądów i napięć. Wykonuje się to poprzez ocenę częstotliwościowych charakterystyk impedancji sieci zasilającej w punkcie przyłączenia projektowanej baterii.

Najprostszym sposobem ochrony kondensatorów przed skutkami rezonansu jest zastosowanie w układzie kompensacyjnym (w zależności od zawartości poszczególnych wyższych harmonicznych) kondensatorów wzmocnionych lub/oraz dławików ochronnych.

O tym, jaką baterię kondensatorów należy zainstalować w danym punkcie sieci elektroenergetycznej, powinna zadecydować analiza gospodarki mocą bierną oraz sprawdzenie możliwości wystąpienia zjawisk rezonansowych w układzie. Wynikiem przeprowadzenia takiej analizy jest wyznaczenie wartości mocy baterii kondensatów, przy których, dla określonych wyższych harmonicznych prądów lub napięć, mogą występować zjawiska rezonansowe.

Wartość mocy baterii kondensatów (QB), której nie należy instalować bez dławików ochronnych (ze względu na możliwość wystąpienia rezonansu równoległego), w obecności analizowanej wyższej harmonicznej prądu (h), wyznacza się z zależności:

b kompensacja mocy biernej wz13
Wzór 13

gdzie:

Un – napięcie znamionowe sieci, w [V],

XS(1) – reaktancja sieci zasilającej dla podstawowej harmonicznej, w [Ω].

Uwzględniając możliwość wystąpienia rezonansu szeregowego, wartość mocy baterii kondensatów (QB), której nie powinno się instalować bez dławika ochronnego przy obecności danej wyższej harmonicznej napięcia, można wyznaczyć z równania:

b kompensacja mocy biernej wz14
Wzór 14

gdzie:

XT(1) – reaktancja transformatora dla podstawowej harmonicznej, w [Ω].

Jeżeli przeprowadzona analiza wykaże możliwość wystąpienia rezonansu szeregowego lub równoległego, należy albo zmienić miejsce zainstalowania baterii kondensatorów, albo zastosować kondensatory wzmocnione wraz z odpowiednio dobranymi dławikami ochronnymi. Zmianę lokalizacji miejsca zainstalowania baterii kondensatorów można osiągnąć zmieniając metodę kompensacji (np. zmieniając kompensację centralną na grupową lub indywidualną albo odwrotnie), co powinno doprowadzić do zmiany wartości reaktancji zastępczej (XS) układu zasilającego, a co za tym idzie, nie dopuścić do powstania obwodu rezonansowego. Należy jednak pamiętać, że zmiana sposobu kompensacji powoduje zazwyczaj także zamianę wartości mocy baterii kondensatorów, co wymaga ponownego przeprowadzenia analizy dla nowego układu kompensacyjnego.

Drugim sposobem niedopuszczania do powstawania zjawisk rezonansowych w układach kompensacyjnych jest zainstalowanie w szeregu z kondensatorem dławika ochronnego, co powoduje „odstrojenie” się układu dławik-bateria od rezonansu. Dławik ochronny dobiera się w taki sposób, aby częstotliwość nowo powstałego układu była mniejsza od częstotliwości najniższej harmonicznej występującej w analizowanej sieci. Wartość indukcyjności dławika ochronnego można wyznaczyć korzystając z równania [6]:

b kompensacja mocy biernej wz15
Wzór 15

gdzie:

QB – moc baterii kondensatorów, w [W],

Un – napięcie znamionowe sieci, w [V],

fR – częstotliwość rezonansowa układu dławik-bateria, w [Hz], wyznaczana z zależności:

b kompensacja mocy biernej wz16
Wzór 16

Po zainstalowaniu dławika ochronnego otrzymuje się układ, w którym dla częstotliwości o wartościach niższych od częstotliwości rezonansowej (w tym częstotliwości podstawowej 50 Hz) występuje charakter pojemnościowy, dzięki czemu, mimo zainstalowania dławika może on nadal pełnić funkcję kompensatora mocy biernej indukcyjnej. Po przekroczeniu częstotliwości rezonansowej układu – w tym dla wszystkich wyższych harmonicznych – charakter tego układu zmienia się na indukcyjny, a ponieważ indukcyjność z indukcyjnością nie może tworzyć obwodów rezonansowych, bateria taka może bezpiecznie pracować w środowisku odkształconym.

W przypadku odkształcenia napięcia zasilającego baterię kondensatorów, dławiki nie są skutecznym środkiem ochronnym. W takiej sytuacji, podstawowym środkiem zaradczym jest zastosowanie w układzie filtrów harmonicznych (pasywnych lub aktywnych), które wpłyną na redukcję wartości harmonicznych prądu, co spowoduje ograniczenie odkształcenia napięcia.

Literatura

 1. D. Chapman, Harmoniczne. Przyczyny powstawania i skutki działania. Jakość zasilania – poradnik, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Wrocław 2001.
 2. Z. Hanzelka, Jakość energii elektrycznej, część 4 – wyższe harmoniczne napięć i prądów. Portal internetowy firmy Twelve Electric – www.twelvee.com.pl.
 3. S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 1995.
 4. M. Tuomainen, Harmonics and Reactive Power Compensation in Practice, Nokian Capacitors, 2004 – www.nokiancapacitors.com.
 5. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej. PGE Dystrybucja S.A., Lublin 2016 r.
 6. M. Łukiewski, Dobór dławików ochronnych do baterii pojemnościowych. Portal internetowy firmy Elhand Transformatory – www.elhand.pl.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, zagadnienia wybrane

Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, zagadnienia wybrane

W 2012 roku Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej wznowiła wydanie książki pt. „Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane”, autorstwa Waldemara Dołęgi...

W 2012 roku Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej wznowiła wydanie książki pt. „Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane”, autorstwa Waldemara Dołęgi oraz Mirosława Kobusińskiego, pracowników naukowych Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.

Poradnik montera elektryka Tom 1

Poradnik montera elektryka Tom 1

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne na początku 2007 roku wznowiło „Poradnik montera elektryka”. Książka składa się z czterech części i została napisana przez doświadczony zespół autorski składający się z pracowników...

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne na początku 2007 roku wznowiło „Poradnik montera elektryka”. Książka składa się z czterech części i została napisana przez doświadczony zespół autorski składający się z pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Instytutu Energetyki w Warszawie oraz inżynierów praktyków. Poradnik ukazał się po raz pierwszy na rynku w 1990 roku. Duże zainteresowanie czytelników spowodowało, że publikacja doczekała się czwartego wydania, które zostało zmienione, uaktualnione i rozszerzone.

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Jakość energii elektrycznej i kompensacja mocy biernej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych...

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Jakość dostawy energii elektrycznej, zaburzenia wartości skutecznej napięcia

Jakość dostawy energii elektrycznej, zaburzenia wartości skutecznej napięcia

Pod koniec 2013 roku, nakładem Wydawnictwa AGH, ukazała się książka autorstwa prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Hanzelki pt. „Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia”....

Pod koniec 2013 roku, nakładem Wydawnictwa AGH, ukazała się książka autorstwa prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Hanzelki pt. „Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia”. Książka została opublikowana pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Stanowi pierwszą część serii prezentującej zagadnienia składające się na współczesne pojęcie jakości dostawy energii elektrycznej.

elektro.info szkoli elektryków

elektro.info szkoli elektryków

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę...

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę Budowlaną Millenium z Wrocławia, redaktor Julian Wiatr wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę niezawodności zasilania oraz jakości energii elektrycznej, zostały omówione wymagania prawne dotyczące instalowania,...

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz...

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz powstawanie innych zagrożeń dla ludzi i dla urządzeń.

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż udoskonalane. Z kolei z uwagi na duże lepsze warunki wietrzne szansą na dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce są z całą pewnością farmy wiatrowe morskie.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

System pomiaru oraz wyznaczania profilu zużycia energii w zakładach produkcyjnych

System pomiaru oraz wyznaczania profilu zużycia energii w zakładach produkcyjnych

W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone...

W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone dane mogą służyć do wyznaczania profilu poboru energii przez maszyny i modyfikowania cyklu produkcyjnego w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Opisywany system jest w pełni skalowalny, co wynika z konstrukcji magistrali EtherCAT.

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności...

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, omawia zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej i przedstawia programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym.

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości...

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2, 150) kHz.

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia...

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia zasilane z tej samej sieci niskiego napięcia.

Wymagania unijne dla transformatorów rozdzielczych SN/nn

Wymagania unijne dla transformatorów rozdzielczych SN/nn

Publikacja zawiera przegląd najważniejszych norm technicznych i prawnych weryfikujących rynek transformatorów rozdzielczych SN/nn w Polsce.

Publikacja zawiera przegląd najważniejszych norm technicznych i prawnych weryfikujących rynek transformatorów rozdzielczych SN/nn w Polsce.

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i...

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i pobór energii elektrycznej przez konsumentów zmienia się w ciągu roku, miesięcy, dni oraz godzin, czyli rynek energii elektrycznej jest rynkiem czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość utrzymywania rezerw prądu stałego w akumulatorach, jednakże z globalnego punktu widzenia ma to znikome znaczenie. Kolejną...

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną...

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną ze składową prądu zasilającego zwaną prądem aktywnym (rys. 1., prąd ia), oraz moc nieaktywną, związaną ze składową nieaktywną prądu, rys. 1., prąd iq). Prąd nieaktywny można dzielić na kolejne składowe, wynikające np. z przyczyn jego powstawania czy spójności z metodą jego redukcji.

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie...

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie LED, o których mowa w artykule, mają oszczędzać nawet do 80% energii, przy uzyskaniu tego samego strumienia świetlnego co żarówka wolframowa.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.