elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Układ współpracy filtra hybrydowego z odbiornikiem nieliniowym

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Symulacja jest jednym z ważnych etapów projektowania współczesnych układów energoelektronicznych. Pozwala na uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań na temat zachowania się układu zasilania, odbiorników energii i filtra hybrydowego – zanim powstanie realna konstrukcja. Czas realizacji kompensatora i filtra wydatnie się skraca, optymalizując nakłady pracy i koszty.

Filtry aktywne i pasywne

Odbiorniki nieliniowe stanowią coraz bardziej istotną grupę wśród odbiorników energii elektrycznej. Należą do niej między innymi:

 • tyrystorowe prostowniki sterowane,
 • prostowniki z filtrem pojemnościowym,
 • transformatory mocy,
 • piece łukowe,
 • przemienniki częstotliwości,
 • agregaty spawalnicze,
 • oświetleniowe lampy wyładowcze,
 • komputery, sprzęt audio-wideo itp.

 

Odkształcony przebieg prądu może być skompensowany przez zastosowanie energetycznego filtra aktywnego, współpracującego z odbiornikiem nieliniowym (rys. 1.).

Odpowiednio zaprogramowany falownik tranzystorowy zapewnia pobór z sieci (przez układ filtr – odbiornik) prądu o przebiegu sinusoidalnym. Filtr pobiera prąd z sieci, magazynuje energię w kondensatorze, a następnie wspomaga sieć, zasilając odbiornik w chwilach zwiększonego zapotrzebowania. W przypadku odbiorników nieliniowych dużej mocy racjonalne jest stosowanie filtrów hybrydowych (rys. 2.), składających się z filtra aktywnego oraz współpracującego z nim filtra pasywnego. Funkcje składowych części filtra hybrydowego zależą od rodzaju zakłóceń generowanych przez odbiornik nieliniowy. Możliwe są np. następujące warianty:

 • filtr aktywny kompensuje odkształcenia, a filtr pasywny (1. harmonicznej) kompensuje moc bierną,
 • filtr pasywny kompensuje odkształcenia (np. 5. harmonicznej), a filtr aktywny kompensuje pozostałe harmoniczne oraz moc bierną.

 

Sterowanie filtrem hybrydowym pozwala na osiągnięcie jego optymalnej pracy w pełnym zakresie obciążeń kompensowanego obiektu, przyczyniając się do minimalizacji strat energii czynnej, a więc i do obniżenia kosztów eksploatacji. Musi ono również eliminować zagrożenia związane z możliwością powstania rezonansu, który mógłby doprowadzić do uszkodzenia filtra oraz innych elementów układu zasilania.

Przy projektowaniu kompensatora w układzie hybrydowym należy uwzględnić wiele kryteriów, jak np. możliwe zmiany konfiguracji zasilania, a nawet procesy starzenia się elementów LC. W związku z powyższymi zagrożeniami, filtry pasywne zwykle pracują przy częstotliwości różnej od częstotliwości rezonansowej. Proces projektowania takiego systemu jest złożony, uwzględniając także możliwe zmiany konfiguracji obciążenia, równoległą pracę kilku sekcji, transformatorów, napędów itp. Dlatego symulacja komputerowa – uwzględniająca te zmiany – pozwala na osiągnięcie znacznie lepszych wyników niż tradycyjne metody, sprawdzone dla odbiorników liniowych.

Dalej przedstawiono wyniki symulacji kompensatora hybrydowego (z filtrem pasywnym 5. harmonicznej), współpracującego z odbiornikiem nieliniowym. Na rysunku 3. pokazano schemat symulowanego układu. Wyniki przeprowadzonych symulacji ilustrują pracę układu dla czterech wariantów:

 • praca bez filtra pasywnego i bez filtra aktywnego,
 • praca z filtrem pasywnym i bez filtra aktywnego,
 • praca bez filtra pasywnego i z filtrem aktywnym,
 • praca z filtrem pasywnym i filtrem aktywnym.

 

Pojemnościowa moc bierna przesunięcia, generowana przez filtr pasywny 5. harmonicznej, wynosi w tym przykładzie ok. 150 kvar dla każdej fazy. Zwiększenie mocy czynnej pobieranej z sieci przy załączeniu FP i FA wynika ze strat cieplnych w dławikach FP oraz z poprawy kształtu napięcia, co z kolei zwiększa składową czynną prądu obciążenia:

 

Współczynnik cosϕ w poszczególnych fazach dla 1. harmonicznej prądu: 0,965. Wartości skuteczne prądów pobieranych z sieci:

Wartości skuteczne wymienionych prądów dla 1. harmonicznej:

Współczynniki mocy w poszczególnych fazach: 0,936.

Moce czynne pobierane w poszczególnych fazach: 276 kW.

Nieskompensowana moc bierna 1. harmonicznej prądu fazowego: 74 kvar (ind).

 

Współczynnik cosϕ w poszczególnych fazach dla 1. harmonicznej prądu: 0,953.

Wartości skuteczne prądów pobieranych z sieci:

Wartości skuteczne wymienionych prądów dla 1. harmonicznej:

Współczynniki mocy w poszczególnych fazach: 0,949.

Moce czynne pobierane w poszczególnych fazach: 305 kW.

Nieskompensowana moc bierna 1. harmonicznej prądu fazowego: 97,13 kvar (poj).

 

Współczynnik cosϕ w poszczególnych fazach dla 1. harmonicznej prądu: 0,999.

Wartości skuteczne prądów pobieranych z sieci:

Wartości skuteczne wymienionych prądów dla 1. harmonicznej:

Współczynniki mocy w poszczególnych fazach: 0,996.

Moce czynne pobierane w poszczególnych fazach: 283 kW.

Nieskompensowana moc bierna 1. harmonicznej prądu fazowego: 4,9 kvar (poj).

 

Współczynnik cosϕ w poszczególnych fazach dla 1. harmonicznej prądu: 0,999.Wartości skuteczne prądów pobieranych z sieci:

Wartości skuteczne wymienionych prądów dla 1. harmonicznej:

Współczynniki mocy w poszczególnych fazach: 0,997.

Moce czynne pobierane w poszczególnych fazach: 308 kW.

Nieskompensowana moc bierna 1. harmonicznej prądu fazowego: 8,4 kvar (poj).

Korzystając z wyników symulacji można zapewnić optymalny dobór parametrów filtra w celu jego właściwej współpracy z różnymi obciążeniami. Pozwala to na obniżenie kosztów instalacji oraz znacznie dokładniejsze dopasowanie finalnego produktu do potrzeb kompensowanego obiektu.

Wnioski

 • Zarówno filtr aktywny, jak i pasywny mają zalety i wady. Powszechnie za wadę filtra aktywnego uważa się jego wysoką cenę, natomiast wadą filtra pasywnego jest ograniczona (często do jednej lub dwóch) liczba harmonicznych podlegających kompensacji. Układ filtra hybrydowego usuwa wymienione wady, FA o mniejszej mocy jest bowiem znacznie tańszy, a cała instalacja filtruje większość harmonicznych charakterystycznych dla prostowników 6- i 12-pulsowych.
 • Większa redundancja układu hybrydowego jest istotną zaletą przy zastosowaniach w warunkach przemysłowych.
 • Zastosowanie systemu zabezpieczeń i wypracowanych przez kilkanaście lat doświadczeń algorytmów sterowania czyni hybrydowy układ filtrów optymalną i bezpieczną konstrukcją przyczyniającą się do poprawy jakości energii elektrycznej i obniżenia jej kosztów.
 • Jak widać z wyników symulacji, ale także z pomiarów i rejestracji parametrów działających instalacji filtrów, epoka stosowania baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej powoli przemija. Wzrost mocy większości nowych nieliniowych odbiorników energii oraz wzrost odkształcenia napięcia w sieci powoduje znaczącą zmianę proporcji mocy biernej przesunięcia fazowego do mocy odkształceń. A tylko moc przesunięcia możemy skompensować baterią kondensatorów, która na dodatek jest bardzo podatna na uszkodzenie związane z dużym poziomem harmonicznych i bardzo wolno reaguje na zmiany mocy biernej.
 • Biorąc pod uwagę ciągły rozwój techniki zarówno w układach odkształcających, jak i filtrach, warto przed podjęciem decyzji o zmianach w układzie kompensacji mocy biernej zlecić wykonanie analizy opłacalności zastosowania filtrów hybrydowych. W wielu wypadkach straty związane z jakością energii są bowiem na poziomie pozwalającym na szybką amortyzację instalacji filtrów wyższych harmonicznych.

 

Literatura

1. Z. Hanzelka, S. Pirog, Symmetrical follow-up reactive current compensator, Materiały konferencji APEC’ 93, San Diego.

2. T. Platek, M. Niewiadomski, H. Supronowicz, Control system for a singlephase active filter used for power factor improvement, Archives of Electrical Engineering Vol. XLVI No 1, pp. 23 - 34.

3. J. Łaszcz, J. Majecki, Oddziaływanie napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą, Praca studialna nr 11506, BPG Gliwice.

4. R. Strzelecki, H. Supronowicz, Filtracja harmonicznych w sieciach zasilających prądu przemiennego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

5. L. Kowal, J. Łaszcz, Oddziaływanie napędów przekształtnikowych na sieć zasilającą i wpływ rodzaju napędu maszyn wyciągowych na prawidłową gospodarkę elektroenergetyczną zakładów górniczych, Materiały konferencji SEP, Gliwice – Bytom 1979.

6. A. Baranecki, T. Płatek, M. Niewiadomski, Harmoniczne prądu – zagrożenia, metody kompensacji, VII Seminarium Automatyka Elektroenergetyczna, Wisła 2002.

7. J. Majecki, Statyczne układy kompensacyjne. Założenia techniczno-ekonomiczne – praca studialna nr 81 - 2545, Gliwice.

8. J. Majecki, M. Zarudzki, Opracowanie uproszczonej metody określania poboru mocy czynnej i biernej oraz generowania wyższych harmonicznych w napędach przekształtnikowych z silnikami serii P.W. proj. 28217 BPG Gliwice.

9. T. Płatek, M. Niewiadomski, A. Baranecki, Filtry aktywne ze sterowaniem DSP, 6th International Conference „Modern Electric Traction in Integrated XXIst Ceuntry Europe”, MET 2003, Warszawa.

10. T. Płatek, Harmoniczne prądu kondensatora w obwodzie DC trzyprzewodowego trójfazowego filtru aktywnego, PE 2007.

11. J. C. Das, Passive Filters – Potentialities and Limitations. IEEE Transactions on Industry Applications. Vol. 40 no. 1, 01/02 2004.

12. H. Akagi, H. Watanabe, M. Aredes, Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning. ISBN: 978-0-470-10761-4, April 2007, Wiley-IEEE Press.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Czy w instalacji elektrycznej funkcję rozłącznika może pełnić wyłącznik różnicowoprądowy?

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony...

Powszechność stosowania wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych często powoduje przypisywanie im również funkcji rozłącznika. Takie podejście jest niewłaściwe. W artykule zostanie wyjaśniony problem budowy tych aparatów oraz ich przeznaczenia.

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i...

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i pobór energii elektrycznej przez konsumentów zmienia się w ciągu roku, miesięcy, dni oraz godzin, czyli rynek energii elektrycznej jest rynkiem czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość utrzymywania rezerw prądu stałego w akumulatorach, jednakże z globalnego punktu widzenia ma to znikome znaczenie. Kolejną...

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną...

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną ze składową prądu zasilającego zwaną prądem aktywnym (rys. 1., prąd ia), oraz moc nieaktywną, związaną ze składową nieaktywną prądu, rys. 1., prąd iq). Prąd nieaktywny można dzielić na kolejne składowe, wynikające np. z przyczyn jego powstawania czy spójności z metodą jego redukcji.

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz...

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz powstawanie innych zagrożeń dla ludzi i dla urządzeń.

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie...

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie LED, o których mowa w artykule, mają oszczędzać nawet do 80% energii, przy uzyskaniu tego samego strumienia świetlnego co żarówka wolframowa.

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania...

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania energią elektryczną o odpowiednich parametrach. Jednym z działań mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej jest odpowiednie zarządzanie przepływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Zachowanie odpowiedniego bilansu zarówno mocy czynnej, jak i biernej jest gwarancją...

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników....

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników. Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie prądnicy wolnobieżnej, napędzanej przez turbinę o zmiennej prędkości obrotowej. Obliczanie parametrów generatora wolnobieżnego tarczowego przedstawiono w [1], a opis sposobu wykonania przykładowej elektrowni z prądnicą o wirniku zewnętrznym kubkowym w...

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy...

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy umownej. Problemy pojawiają się dopiero w sytuacjach zwiększonego poboru mocy, jak np. jednoczesne załączenie kuchni elektrycznej i zmywarki lub pralki automatycznej. Instalowane przez spółki dystrybucyjne zabezpieczenie zalicznikowe przeznaczone do ograniczenia poboru mocy w takim przypadku zadziała...

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż udoskonalane. Z kolei z uwagi na duże lepsze warunki wietrzne szansą na dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce są z całą pewnością farmy wiatrowe morskie.

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych...

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych przemienników częstotliwości są przyczyną powstawania harmonicznych prądu, które mogą uniemożliwiać prawidłową pracę powszechnie stosowanych kompensatorów mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej,...

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię elektryczną, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej”. Jednym z przedsięwzięć jest ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej indukcyjnej. W tym celu można stosować lokalne i centralne układy do kompensacji mocy biernej [1].

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Jakość zasilania odbiorców (część 2)

Jakość zasilania odbiorców (część 2)

Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie...

Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie jej dostawców, jak i odbiorców. Wynika to z rzeczywistych potrzeb związanych z rozwojem techniki, lecz także z organizacji i funkcjonowania rynku energii, coraz wyraźniej definiującego odpowiedzialność partnerów za zaburzenia występujące na drodze przepływu energii – od źródła do odbiorcy finalnego....

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości...

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2, 150) kHz.

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji...

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych...

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.