elektro.info

news System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych...

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych Vozilla w obecnej formie straciła sens swojej kontynuacji.

news Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z...

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., w listopadzie 2019 r. wyprodukowano w Polsce o 1 083,6 GWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie spadło o 374 GWh. Produkcja energii elektrycznej z OZE w listopadzie ub. roku wzrosła o 21 proc. w porównaniu z 2018 r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną...

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją

Gira QuadClient – podgląd domu i jego najbliższego otoczenia z kamery umieszczonej przy furtce

Głównym kierunkiem zmian, jakie następują w dziedzinie inteligentnych instalacji, jest sposób sterowania i zarządzania. W ostatnich latach użytkownicy są najbardziej zainteresowani mobilnym dostępem do swoich domów. Popularne na rynku iPhony i smartfony zaczynają dominować w tym względzie. Tym bardziej że ich funkcjonalność nie odbiega od możliwości oferowanych przez komputery i panele dotykowe.

Jeszcze 20 lat temu pojęcie inteligentnego domu było obce większości inwestorów oraz instalatorów. W Polsce tą tematyką zajmowało się jedynie kilka firm. Większość osób traktowała tę dziedzinę jedynie jako ciekawostkę. Wydawało się, że jest to oferta tylko dla najbogatszych. Z czasem okazało się, że nowoczesna technologia zapewnia nie tylko wyższy komfort, lecz także podnosi bezpieczeństwo i umożliwia znaczne zmniejszenie wydatków na czynniki energetyczne. Jest zatem oszczędna i ekologiczna.

Przeczytaj także: Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej

Wielką zaletą instalacji magistralnych jest możliwość dostosowywania do zmieniających się potrzeb przez ich przeprogramowanie. Dzięki temu istnieje możliwość przyłączenia nowych urządzeń nawet do najstarszych instalacji. Nastąpił również rozwój w dziedzinie urządzeń służących do obsługi instalacji. W ostatnich latach wyraźnie zarysowały się dwa podstawowe kierunki rozwoju. Celem pierwszego jest jak największe uproszczenie obsługi. Natomiast drugi dotyczy mobilności oraz koncentracji funkcji sterowniczo kontrolnych.

Czujniki przyciskowe

Podstawowym urządzeniem zaprojektowanym do obsługi inteligentnych instalacjiczujniki przyciskowe, potocznie zwane przyciskami magistralnymi lub krótko przyciskami. Początkowo przyciski miały ograniczoną liczbę funkcji możliwych do wykorzystania. Do urządzenia były przypisane aplikacje (jedna lub kilka) determinujące możliwości ich wykorzystania. Nie zawsze udawało się tak skonfigurować przycisk, aby spełniał wszystkie życzenia użytkownika. Często pojawiała się konieczność użycia dużej liczby przycisków, co utrudniało obsługę. Problemem stawało się zapamiętywanie realizowanych przez nie funkcji. Przystosowanie się do takich instalacji wydawało się bardzo trudne, przynajmniej dla osób w podeszłym wieku. A zadań wciąż przybywało. Proporcjonalnie do rozwijającego się technicznego wyposażenia domu.

Przeczytaj także: Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe

Dawne czujniki przyciskowe zostały zastąpione nowymi, pozwalającymi na lepsze, łatwiejsze sterowanie. Mimo to wciąż istnieje obawa, że nowoczesna instalacja jest przeznaczona wyłącznie dla ludzi młodych, szybko przystosowujących się do technicznych nowinek. Obecnie używane przyciski magistralne mogą być o wiele bardziej elastycznie programowane. Dzięki temu możliwe jest ułatwienie obsługi. Wystarczy zdefiniować podstawowe funkcje. Zwykle jest to załączenie oświetlenia komunikacyjnego oraz wyłączenie wszystkiego (w danym pomieszczeniu). Funkcje te zawsze przypisywane są tym samym przyciskom różnych czujników przyciskowych. W każdym pomieszczeniu jednakowo. Dzięki temu, instalacja jest obsługiwana odruchowo i intuicyjnie. Ale to tylko dwie z wielu funkcji, które każdy czujnik przyciskowy powinien obsłużyć. Cóż zrobić, gdy w pomieszczeniu jest wiele grup lamp, a oprócz tego są żaluzje, zasłony, ogrzewanie?

streszczenie

Pierwsze instalacje automatyki budynkowej obsługiwane były za pomocą czujników przyciskowych. Wkrótce pojawiły się piloty IR oraz radiowe. Przełomem było pojawienie się homeserwerów umożliwiających sterowanie za pomocą sieci LAN i Internetu. Rewolucyjną zmianą stało się wykorzystanie  iPhonów i smartfonów wykorzystywanych do zarządzania, kontroli i rejestracji zdarzeń.abstract

 Firstly building automation and control systems were operated by push-button sensors. Soon IR and radio remote control appeared. Turning point was the appearance of Home Servers, allowing to control installation via LAN and Internet. Breakthrough was  usage of iPhones and smartphones  in management, control and logging.

Tam, gdzie konieczne jest sterowanie wieloma urządzeniami, korzysta się ze scen świetlnych oraz logiki. Czasem potrzebne są dodatkowe, dyskretnie zainstalowane, czujniki różnych wartości fizycznych, np. czujki CO2, chloroformu, wilgotności względnej powietrza i inne, w zależności od oczekiwań przyszłych użytkowników. Zamontowany w widocznym miejscu na ścianie trójklawiszowy czujnik przyciskowy, niemal zawsze wystarcza. Dzięki temu, że każdy klawisz można zdefiniować jak dwa niezależne przyciski, do dyspozycji programującego są dwie funkcje podstawowe (np. zaproponowane wcześniej załączanie oświetlenia komunikacyjnego i wyłączanie wszystkiego) oraz 4 sceny.

Każda ze scen może obejmować dowolną liczbę urządzeń: opraw oświetleniowych, żaluzji, zasłon, ogrzewania, wentylacji, sprzętu audio-wideo i wszystkiego, co może być sterowane za pośrednictwem magistrali lub fal radiowych. Dzięki takiemu podejściu zbędne stają się wyłączniki do każdego z tych urządzeń. Szybciej i łatwiej załączane jest wszystko to, co jest potrzebne w danej sytuacji. Podstawową trudnością jest określenie typowych sposobów wykorzystania każdego pomieszczenia. Przykładowo w salonie mogą odbywać się zarówno wielkie przyjęcia z udziałem wielu gości, jak intymne kolacje we dwoje. Czasem salon służy dodatkowo jako jadalnia, pokój dzienny czy centrum rozrywki multimedialnej. W każdej z tych sytuacji potrzebne jest inne oświetlenie i inna temperatura. Czasem zasłony i żaluzje powinny być otwarte, innym razem wszystko należy zasłonić.

Ponadto zachodzące w czasie zmiany powinny być rozpoznawane przez automatykę modyfikującą załączone sceny. Do realizacji tego konieczne jest wykorzystanie logiki. Na przykład, kiedy spotkanie rodzinne się przeciągnęło, a rozpoczęło się, gdy jeszcze było jasno, to naciśnięcie przycisku SCENA SPOTKANIE spowoduje wyłącznie załączenie dyskretnej muzyki. Pozostałe urządzenia czekać będą na spełnienie dodatkowych warunków. Oświetlenie załączy się samoczynnie dopiero po zapadnięciu zmierzchu. Gdy natężenie oświetlenia spadnie poniżej zadanej wartości, zgodnie z zaplanowaną sceną, załączą się odpowiednie oprawy oświetleniowe.

A jeśli wewnątrz domu będzie jaśniej niż na zewnątrz, to zasłony automatycznie zasłonią okna, uniemożliwiając wścibskim sąsiadom zaglądanie do okien. Czujniki CO2, wilgotności powietrza i temperatury czuwać będą nad właściwym poziomem tych parametrów w czasie spotkania. A czujnik CO zasygnalizuje zagrożenie zatrucia czadem wydobywającym się z dogasającego kominka. Przy ładnej pogodzie otwarte zostaną okna połaciowe zapewniając wentylację grawitacyjną a w czasie deszczu wymuszona zostanie wentylacja mechaniczna. A wszystko to po naciśnięciu jednego przycisku. Resztę załatwia automatyka KNX. Z tego powodu w Niemczech powszechnie wyposaża się domy seniora i mieszkania starszych osób w inteligentną instalację KNX.

Zdalne zarządzanie

Drugą tendencją jest centralizowanie zarządzania całym domem z możliwością obsługi za pomocą urządzeń mobilnych. Od kiedy do powszechnego użytku weszły elektroniczne urządzenia przenośne: iPhone’y, smartfony czy tablety, użytkownicy oczekiwali lepszego wykorzystania ich potencjalnych możliwości. Oprócz podstawowej funkcjonalności mogą być wykorzystywane do pełnego zarządzania domem, gdyż komunikując się z inteligentną instalacją posiadają dokładne dane dotyczące stanów wszystkich urządzeń, umożliwiają sterowanie i kontrolowanie całego technicznego wyposażenia budynku. Urządzenia te dodatkowo mogą być wykorzystywane, jako wideounifony i do obserwacji otoczenia domu.

W ostatnich latach pojawiły się aplikacje do tych urządzeń, pozwalające na pełną, intuicyjną i wygodną komunikację z domowymi instalacjami. W zależności od wielkości ekranu, na wyświetlaczu pojawiać się mogą rzuty z naniesionymi ikonkami sterowanych urządzeń lub przejrzyste menu. Jednym z najciekawszych rozwiązań jest Gira Quad Client, zachowujący zgodnie z najnowszymi kierunkami rozwoju oprogramowania komputerowego zachowania jednolitego interfejsu niezależnie od urządzenia, z którego się korzysta. Czy to na wyświetlaczu zamontowanego na ścianie panelu dotykowego, czy na monitorze netbooka, czy na iPhonie lub smartfonie – zawsze mamy taki sam układ, tych samych ikonek. Oczywiście sam Quad Client jest narzędziem pozwalającym na dostosowanie wyglądu wyświetlacza do indywidualnych oczekiwań każdego użytkownika.

Do dyspozycji programującego jest przygotowana bogata biblioteka ikon – symboli różnych funkcji, pomieszczeń lub danych. Dostęp do najczęściej używanych funkcji może być bezpośredni lub za pośrednictwem ikonki „ulubione”. Można też korzystać z tradycyjnego menu. Innym sposobem możliwym do realizacji jest wizualizacja. Jednak ze względu na wielkość wyświetlaczy urządzeń przenośnych, jest niezbyt często wykorzystywanym rozwiązaniem. Zbyt duża liczba szczegółów koniecznych do pokazania utrudnia korzystanie z tej opcji. A do korzystania konieczny jest rysik, gdyż palec zbyt dużo zasłania. Praktycznie wizualizacja jest wykorzystywana na ekranach o przekątnej co najmniej 9” (czasem 7”) i większych.

Natomiast wyświetlacze każdej wielkości sprawdzają się jako wyświetlacze wykresów, danych pogodowych, informacji o zużyciu energii, a także obrazów z kamer zainstalowanych w domu i wokół domu. Zarówno kamer (analogowych i cyfrowych) należących do systemów monitoringowych, jak i kamer wykorzystywanych w systemach wideodomofonowych. Pokazywany obraz pozwala na ocenę stanu obserwowanego terenu. Dodatkową zaletą jest możliwość korzystania z zoomu, pozwalająca na dokładniejsze przyjrzenie się wybranym fragmentom terenu.

Oprócz możliwości samodzielnego włączania podglądu, zwykle korzysta się z funkcji powiadamiania. Po rozpoznaniu niepokojącego zjawiska, zadziałania alarmu lub naciśnięcia przycisku w bramofonie, użytkownik przenośnego aparatu jest powiadamiany dźwiękowo o zdarzeniu, a na wyświetlaczu pojawia się obraz z odpowiedniej kamery. Na wyświetlaczach urządzeń mobilnych, oprócz ikonek zaprogramowanych w Quad Cliencie i obrazów z kamer, można wywoływać odwzorowania różnych sterowników. Przykładem tego jest panel, typowy dla systemu Revox, służący do zarządzania dźwiękiem w całym domu. Innym przykładem jest wykorzystanie smartfonu lub podobnego aparatu, jako w pełni funkcjonalnego wideounifonu. Tak jak ze stacjonarnego unifonu można przyjąć rozmowę, rozpoznać na ekranie, kto dzwoni, porozmawiać i ewentualnie otworzyć drzwi.

Z tego rozwiązania powszechnie korzystają osoby często opuszczające dom. Dzięki temu potencjalny złodziej obserwujący dom ma utrudnione zadanie. Zarządzana zdalnie symulacja obecności stwarza wrażenie, że ktoś z mieszkańców pozostał w domu. Próba zweryfikowania tego stanu jest niemożliwa, gdyż rozmowa z bramofonu jest natychmiast przekazywana do przenośnego aparatu.

Intuicyjna obsługa

Każde z rozwiązań zapewnia intuicyjną obsługę. Wprawdzie każde na innym poziomie. Ale każdy z nich jest dostosowany do potrzeb i preferencji potencjalnego użytkownika. Najważniejsze jest zachowanie jednolitości obsługi i zarządzania. W przypadku przycisków ściennych dobrze jest zachować analogiczne funkcje każdego pomieszczenia na tym samym przycisku. Wskazane jest też, aby sposób obsługi przycisku był powtarzalny. Przykładowo wyłączenie oświetlenia w całym pomieszczeniu może być wywoływane zawsze długim (długość przyciśnięcia zależy wyłącznie od upodobań użytkownika, zakres regulacji jest bardzo szeroki) przyciśnięciem prawej strony najniższego klawisza. Możliwe jest też zaplanowanie specjalnej reakcji na kilkakrotne naciśnięcie przycisku. Ta funkcja jest często wykorzystywana do załączania cichego alarmu. Po takim naciśnięciu, dla niepoznaki, załączy się także wskazana lampa.

Taka sama zasada obowiązuje w przypadku urządzeń mobilnych oraz paneli dotykowych. Zawsze ten sam układ ikon i taki sam dostęp do funkcji. Jedyna różnica polega na tym, że na dużych panelach jednocześnie pokazywane jest menu graficzne oraz dwie aktywne funkcje. Menu zajmuje zwykle lewą połowę ekranu, natomiast prawa połowa jest podzielona na dwie części. W górnej może być pokazywany podgląd z kamery umieszczonej na domu lub panel wideounifonu, a w dolnej np. sterownik systemu multiroom Revox.

Oczywiście funkcje te można dowolnie zmieniać, w zależności od potrzeb. Do pełnego zdalnego zarządzania domem potrzebny jest HomeServer. Urządzenie to służy do połączenia wszystkich instalacji działających w obrębie budynku. Pozwala na dwustronne przesyłanie sygnałów m.in. między inteligentną instalacją KNX, Ethernetem i systemem multiroom.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Urządzenia do sterowania i interakcji z użytkownikiem w inteligentnym budynku

Urządzenia do sterowania i interakcji z użytkownikiem w inteligentnym budynku

Autor wyjaśnia dlaczego komfort jest siłą sprawczą urządzeń sterujących w inteligentnym budynku, następnie omawia ich rodzaje (przyciski, czujniki i panele dotykowe w przywołaniem ich funkcji i możliwości).

Autor wyjaśnia dlaczego komfort jest siłą sprawczą urządzeń sterujących w inteligentnym budynku, następnie omawia ich rodzaje (przyciski, czujniki i panele dotykowe w przywołaniem ich funkcji i możliwości).

Zalety i wady instalacji inteligentnych

Zalety i wady instalacji inteligentnych

Autor omawia podstawowe zalety i wady inteligentnych instalacji przewodowych i bezprzewodowych w obiektach nowych i modernizowanych.

Autor omawia podstawowe zalety i wady inteligentnych instalacji przewodowych i bezprzewodowych w obiektach nowych i modernizowanych.

Jak najefektywniej ogrzewać przestrzeń inteligentnego domu?

Jak najefektywniej ogrzewać przestrzeń inteligentnego domu?

Smart House wkroczył pewnie do naszych domów i niezmiernie ułatwił codzienne funkcjonowanie. Coraz trudniej już bez niego funkcjonować. Zwiększa wygodę, obniża rachunki, a także sprawia, że możemy znacznie...

Smart House wkroczył pewnie do naszych domów i niezmiernie ułatwił codzienne funkcjonowanie. Coraz trudniej już bez niego funkcjonować. Zwiększa wygodę, obniża rachunki, a także sprawia, że możemy znacznie więcej.

Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej

Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej

Jednym z bardzo ważnych obszarów dynamicznie i intensywnie rozwijanych w ostatnim okresie jest obszar zintegrowanych inteligentnych instalacji elektrycznych i tzw. automatyki budynkowej. Za pomocą instalacji...

Jednym z bardzo ważnych obszarów dynamicznie i intensywnie rozwijanych w ostatnim okresie jest obszar zintegrowanych inteligentnych instalacji elektrycznych i tzw. automatyki budynkowej. Za pomocą instalacji inteligentnych można zrealizować wszystkie tradycyjne układy sterowania instalacji elektrycznej [5].

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować...

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować o ogrzewaniu w mieszkaniu oraz jeśli zapomnimy zgasić światło, możemy je wyłączyć zdalnie. Wszystko to dzięki systemowi automatyki mieszkaniowej, który oferuje firma S-Labs. Co ważne system jest nie tylko oszczędny, dba o środowisko, ale też nie wymaga dodatkowego okablowania.

Inteligentny dom Fibaro: miejsce dostosowane do Twoich potrzeb

Inteligentny dom Fibaro: miejsce dostosowane do Twoich potrzeb

Z roku na rok nasze oczekiwania wobec innowacyjnych urządzeń i nowych technologii zdecydowanie rosną. Oczekujemy coraz to bardziej dogodnych rozwiązań, które nie tylko ułatwią wykonywanie codziennych czynności,...

Z roku na rok nasze oczekiwania wobec innowacyjnych urządzeń i nowych technologii zdecydowanie rosną. Oczekujemy coraz to bardziej dogodnych rozwiązań, które nie tylko ułatwią wykonywanie codziennych czynności, lecz także na stałe wpiszą się w rytm naszego domu i staną się jego nieodłącznym elementem. Inteligentny dom Fibaro jest taką właśnie przestrzenią, która zachwyci nas ogromem możliwości, a przy tym wyjdzie naprzeciw naszym potrzebom. Wszystko za sprawą niezliczonej ilości smart produktów,...

Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej

Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej

Od początku XXI wieku rządy większości państw wysoko rozwiniętych przejawiają wyjątkową dbałość o środowisko naturalne. Niekorzystne zmiany klimatyczne (wliczając w to efekt cieplarniany) oraz coraz wyraźniejsze...

Od początku XXI wieku rządy większości państw wysoko rozwiniętych przejawiają wyjątkową dbałość o środowisko naturalne. Niekorzystne zmiany klimatyczne (wliczając w to efekt cieplarniany) oraz coraz wyraźniejsze widmo wyczerpania kopalnianych źródeł energii skłaniają do przyjmowania kolejnych dyrektyw dotyczących przede wszystkim oszczędzania energii.

Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe

Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe

Nowoczesny budynek to nie tylko obiekt wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych ułatwiających codzienne życie. Ich lista jest bardzo długa,...

Nowoczesny budynek to nie tylko obiekt wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych ułatwiających codzienne życie. Ich lista jest bardzo długa, a wraz z upowszechnieniem się systemów inteligentnego budynku będzie coraz większa.

Architektura i zastosowania technologii inteligentnego domu

Architektura i zastosowania technologii inteligentnego domu

Rozwój elektroniki i rozszerzanie możliwości jej zastosowań w dziedzinach pokrewnych (automatyka, pomiary wielkości nieelektrycznych) ułatwiają proponowanie nowoczesnych systemów pomiarowo-sterujących,...

Rozwój elektroniki i rozszerzanie możliwości jej zastosowań w dziedzinach pokrewnych (automatyka, pomiary wielkości nieelektrycznych) ułatwiają proponowanie nowoczesnych systemów pomiarowo-sterujących, które zwiększają komfort życia oraz usprawniają pracę tysięcy ludzi. Rozwiązania stosowane pierwotnie w wojsku, wkrótce trafiają do przemysłu, stając się standardowym rozwiązaniem w fabryce lub urządzeniach komputerowych (czego przykładem była magistrala ISA [1]). Na końcu stają się one elementem systemów...

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie...

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie nawet przekraczający możliwości finansowe ich użytkowników. W Polsce problem ten jest szczególnie dotkliwy, ponieważ znaczna część budynków mieszkalnych jest nieocieplana, ponadto nawet nowo budowane budynki najczęściej spełniają jedynie minimalne wymagania w zakresie energooszczędności [1].

Zrób to sam: Sieci IT

Zrób to sam: Sieci IT

Przez ostanie lata wzrost ilości zastosowań i znaczenia rozwiązań IT doprowadził do sytuacji, w której sieci komputerowe stały się prawdziwym systemem nerwowym. Porównanie to jest bardzo trafne nie tylko...

Przez ostanie lata wzrost ilości zastosowań i znaczenia rozwiązań IT doprowadził do sytuacji, w której sieci komputerowe stały się prawdziwym systemem nerwowym. Porównanie to jest bardzo trafne nie tylko ze względu na rolę jaką spełniają sieci, ale również ze względu na jej wrażliwość. Ich znaczenie jest oczywiste, jeśli chodzi o zastosowania korporacyjne i firmowe natomiast coraz częściej dotyczy to też naszych mieszkań czy domów.

Inteligentny dom - zrób go sam

Inteligentny dom - zrób go sam

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Inteligentne urządzenia domowe

Inteligentne urządzenia domowe

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane...

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane oprogramowanie, wykonują coraz więcej coraz bardziej skomplikowanych funkcji. Co jest też bardzo istotne, w wielu przypadkach ich obsługa - pomimo zwiększonej funkcjonalności - jest prostsza, bo ustawienia szczegółowych parametrów pozostawiamy procesorom.

Dom bez kabli?

Dom bez kabli?

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda...

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda sieci komputerowej, kładzione będą przewody telefoniczne, instalacji antenowej i wysokiej jakości przewody kina domowego. Szybko okazuje się, że pod tynkiem niedużego domu mamy ok. 6 km kabli i przewodów. Jeśli zamarzy nam się dom inteligentny z całą masą czujników i detektorów będziemy zmuszeni...

Komentarze

  • sylvek sylvek, 21.11.2014r., 09:23:22 inteligentny budynek

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.