elektro.info

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

news 100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych...

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu.

Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej

Analysis of solutions of intelligent installations in context of electric energy savings

Wariant sterowania oświetleniem na przykładzie urządzeń bezprzewodowego systemu xComfort

Jednym z bardzo ważnych obszarów dynamicznie i intensywnie rozwijanych w ostatnim okresie jest obszar zintegrowanych inteligentnych instalacji elektrycznych i tzw. automatyki budynkowej. Za pomocą instalacji inteligentnych można zrealizować wszystkie tradycyjne układy sterowania instalacji elektrycznej [5].

Zobacz także

Urządzenia do sterowania i interakcji z użytkownikiem w inteligentnym budynku

Urządzenia do sterowania i interakcji z użytkownikiem w inteligentnym budynku

Autor wyjaśnia dlaczego komfort jest siłą sprawczą urządzeń sterujących w inteligentnym budynku, następnie omawia ich rodzaje (przyciski, czujniki i panele dotykowe w przywołaniem ich funkcji i możliwości).

Autor wyjaśnia dlaczego komfort jest siłą sprawczą urządzeń sterujących w inteligentnym budynku, następnie omawia ich rodzaje (przyciski, czujniki i panele dotykowe w przywołaniem ich funkcji i możliwości).

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Ponadto integrują one poszczególne funkcje: sterowanie oświetleniem; sterowanie żaluzjami i roletami; sterowanie urządzeniami ogrzewania elektrycznego, takimi jak: piece, grzejniki, zawory regulacyjne, pompy obiegowe; sterowanie napędami drzwi i klap przeciwpożarowych, sygnalizacji przeciwpożarowej i urządzeniami przeciwpożarowymi; sterowanie urządzeniami komputerowymi z centralnymi lub lokalnymi urządzeniami zasilania gwarantowanego (UPS); sterowanie Systemami Sygnalizacji Włamania i Napadu i sygnalizacji obecności osób niepożądanych; sterowanie instalacjami i urządzeniami monitorującymi stan techniczny wybranych obwodów i odbiorników oraz zarządzanie energią [3].

Dodatkowo zainstalowanie takich instalacji w budynku, obok znacznej poprawy komfortu użytkowania, umożliwia racjonalizację i ograniczenie zużycia energii elektrycznej, co prowadzi do znacznych oszczędności energii elektrycznej. Takie rozwiązanie stanowi klasyczny przykład zwiększenia efektywności wykorzystania energii przez odbiorców końcowych. Poprawa efektywności energetycznej stanowi jeden z celów strategicznych polityki energetycznej i ekologicznej państwa [4].

Ogólna charakterystyka instalacji inteligentnych

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć wyraźny wzrost automatyzacji zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej. Wynika to nie tylko z rosnącego zapotrzebowania na komfort i wygodę, ale także z korzyści, jakie zapewnia stosowanie automatyki budynkowej pod względem zarządzania oraz oszczędności energii.

Wśród dostępnych aktualnie na rynku rozwiązań z zakresu automatyki budynkowej i domowej można wyróżnić zarówno zaawansowane systemy umożliwiające zintegrowane sterowanie odbiornikami o różnym przeznaczeniu, jak i systemy dedykowane jedynie dla poszczególnych grup odbiorów o określonym charakterze, np. systemy sterowania oświetleniem czy też systemy sterowania ogrzewaniem i wentylacją lub żaluzjami/roletami. Instalacjami inteligentnymi najczęściej nazywa się systemowe rozwiązania automatyki budynkowej/domowej, umożliwiające kompleksowe sterowanie i kontrolę nad odbiornikami w danym obiekcie. Wybór pomiędzy systemem zintegrowanego sterowania a systemem dedykowanym uzależniony jest przede wszystkim od oczekiwań inwestora lub użytkownika oraz od kosztów realizacji danego rozwiązania. Niejednokrotnie okazuje się, że już zastosowanie systemu dedykowanego jest wystarczające, aby w znacznym stopniu poprawić efektywność energetyczną danego obiektu bez konieczności instalowania zaawansowanych systemów automatyki budynkowej.

Podstawowymi elementami systemów instalacji inteligentnych są programowalne urządzenia sensoryczne i urządzenia wykonawcze, które dzięki odpowiednim powiązaniom logicznym realizują zaplanowane funkcje sterowania. Urządzenia wyposażone są w mikroprocesor oraz pamięć wewnętrzną, w której przechowywane są podstawowe informacje i ustawienia dotyczące zaprogramowanych zadań i aplikacji. Urządzenia sensoryczne (sensory, czujniki) rejestrują sygnały z otoczenia, takie jak np. aktualna temperatura, wykrycie ruchu czy też zmiana położenia klawisza łącznika, a następnie informację tą wysyłają poprzez medium transmisyjne do systemu w postaci odpowiednio sformułowanego telegramu (pakietu zakodowanych danych). Urządzenia wykonawcze (aktuatory, wyrobniki) odbierają przesłane sygnały sterujące i wykonują zawarte w nich polecenia np. załączą oświetlenie lub opuszczą rolety. Zaplanowanie określonych funkcji sterowania wiążących ze sobą w odpowiedni sposób sensory i urządzenia wykonawcze stanowi podstawowy warunek poprawnej realizacji aplikacji związanych oszczędnością energii w danym obiekcie.

Literatura

Katalogi i dokumentacje techniczne wybranych producentów elementów systemów instalacji inteligentnych:

  1. https://www.jung.de
  2. https://www.fibaro.com
  3. M. Bielówka, W. Dołęga, Łączniki w instalacjach inteligentnych niskiego napięcia. IX Konferencja Aparatura Łączeniowa „ŁĄCZNIKI 2018”, Fojutowo 17–19.10.2018. Materiały Konferencyjne, Oddział Bydgoski SEP, Bydgoszcz 2018, s. 187–193.
  4. W. Dołęga, Wybrane aspekty efektywności energetycznej. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal, tom 20, zeszyt 4, 2017, s. 67-78.
  5. S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski, Instalacje elektryczne – budowa, projektowanie i eksploatacja. Wyd.2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

W artykule:

• Ogólna charakterystyka instalacji inteligentnych
• Oszczędność energii dzięki zastosowaniu instalacji inteligentnych
• Oszczędność energii a sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją
• Oszczędność energii a sterowanie oświetleniem

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania instalacji inteligentnych niskiego napięcia, umożliwiające uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. Przedstawiono ogólną charakterystykę systemów instalacji inteligentnych. Omówiono wybrane rozwiązania instalacji inteligentnych pozwalające na sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją, sterowanie oświetleniem oraz monitoring i kontrolę zużycia energii. Zwrócono szczególną uwagę na wybrane cechy i elementy tych instalacji w kontekście oszczędności energii elektrycznej.

Abstract

Analysis of solutions of intelligent installations in context of electric energy savings

In this paper, selected solutions of low voltage intelligent installations making obtainment of electric energy savings possible are performed. General profile of systems of intelligent installations is performed. Selected solutions of intelligent installations which let on heat/air conditioning control, lighting control as well as monitoring and energy consumption control. Special attention is paid to selected features and elements of these installations in context of electric energy savings.

Aby zobaczyć pełną treść artykułu, wykup abonament

Powiązane

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6,...

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć nn (0,4 kV). W jej skład wchodzą zarówno linie napowietrzne i kablowe, jak i stacje elektroenergetyczne.

Eksploatacja instalacji elektrycznych tymczasowych - część 2

Eksploatacja instalacji elektrycznych tymczasowych - część 2

Instalacje elektryczne na placach budowy i/lub rozbiórki podlegają ściśle krajowym regulacjom prawnym dotyczącym instalacji elektrycznych. Wynikają one głównie z ustawy Prawo budowlane [1] i jednego z wielu...

Instalacje elektryczne na placach budowy i/lub rozbiórki podlegają ściśle krajowym regulacjom prawnym dotyczącym instalacji elektrycznych. Wynikają one głównie z ustawy Prawo budowlane [1] i jednego z wielu aktów wykonawczych do niej – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [2]. W rozdziale 7 poświęconym instalacjom i urządzeniom elektroenergetycznym wspomnianego rozporządzenia zamieszczono szereg...

Eksploatacja instalacji elektrycznych tymczasowych

Eksploatacja instalacji elektrycznych tymczasowych

Instalacje elektryczne zasadniczo stanowią zespół urządzeń przeznaczonych do dostarczenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników [2]. Obejmują one przewody i kable elektroenergetyczne,...

Instalacje elektryczne zasadniczo stanowią zespół urządzeń przeznaczonych do dostarczenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników [2]. Obejmują one przewody i kable elektroenergetyczne, urządzenia zabezpieczające i przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne, sterujące i pomiarowe wraz z ich obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki energii elektrycznej (siłowe, oświetleniowe, elektrotermiczne, gospodarstwa domowego i inne) oraz rezerwowe źródła energii elektrycznej wraz...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.