elektro.info

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.,...

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o., firmę Miwi Urmet Sp. z o.o. oraz Kontakt-Simon S.A. Bieżąca edycja odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, przy udziale następujących firm: EATON Electric Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. K., GMP DEFENCE Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach...

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach i możliwościach wyposażenia. Wykorzystywane są w branży: elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i wielu innych.

Budowa rozdzielnic SN – wybrane zagadnienia

Widok łącznika Rotoblok VCB

W obecnie produkowanych konstrukcjach rozdzielnic uwagę zwracają rozwiązania zwiększające niezawodność użytkowania i bezpieczeństwo obsługi w przypadku powstania łuku wewnętrznego. W celu usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Są one tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego, dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Obecnie produkowane rozdzielnice mają mniejsze gabaryty, dlatego na szczególną uwagę zasługują elementy zapewniające odprowadzanie powstających w czasie zwarcia gazów.

Typy rozdzielnic SN

W chwili obecnej najbardziej zaawansowane technologicznie są rozdzielnice średniego napięcia w izolacji gazowej – sześciofluorku siarki SF6. Są one odporne na wpływ środowiska zewnętrznego i praktycznie nie wymagają zabiegów konserwacyjnych. Modułowa i zwarta budowa stanowią o właściwym rozwiązaniu dla energetyki, budownictwa komercyjnego i przemysłu.

Zobacz także: Rozdzielnice SN

Zakres pól rozdzielnicy stanowią pola wyłącznikowe, rozłącznikowe i pomiarowe. Kable do rozdzielnicy podłączane są najczęściej przez typowe adaptery łączone na wcisk z izolatorem przepustowym. Każdy moduł takiej rozdzielnicy może się składać z kilku pól, a ich liczba jest różna w zależności od producenta. Połączenie między modułami realizowane jest za pomocą izolowanego połączenia szynowego typu wtykowego (Czytaj więcej na ten temat). Taki sposób umożliwia konfigurację dowolnej rozdzielnicy, a system rozbudowy jest łatwy do przeprowadzenia i nie wymaga prac z gazem SF6 [1, 2].

 

 

 

Tańszą alternatywą są rozdzielnice SN w obudowie metalowej z izolacją powietrzną. Rozdzielnice te charakteryzują się wysoką uniwersalnością, co pozwala stosować je zarówno w tańszych systemach rozdzielczych rozłącznikowych, jak i w systemach wymagających zastosowania wyłączników. Pola rozdzielnicy składają się z przedziałów średniego i niskiego napięcia oddzielonych od siebie przegrodami.

Zobacz także: Wybrane aspekty modernizacji rozdzielnic SN i nn w podziemnych zakładach górniczych

Sąsiadujące ze sobą pola rozdzielnicy są oddzielane od siebie przegrodami metalowymi, za wyjątkiem przedziału szyn zbiorczych, gdzie mogą zostać zainstalowane ogniotrwałe przegrody izolacyjne. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi stosowane są obecnie w rozdzielnicach następujące rozwiązania techniczne [1, 2]:

 • wszystkie pola wyposażone są w uziemniki,
 • wyłącznika lub rozłącznika nie da się zamknąć przy zamkniętym uziemniku,
 • badanie obecności napięcia jest przeprowadzane przy zamkniętych drzwiach rozdzielnicy,
 • okienka znajdujące się w drzwiach pozwalają sprawdzić pozycję łączników przy zamkniętych drzwiach.

 

Budowa pól rozdzielczych i ich wyposażenie

Rozdzielnica SN może być podzielona na następujące przedziały [3]:

 • przedział szyn zbiorczych

 

Przedział szyn zbiorczych izolowanych powietrzem jest usytuowany w górnej części pola i zazwyczaj przebiega wzdłuż całej rozdzielnicy. Pole pomiarowe lub sprzęgłowe usytuowane w części środkowej rozdzielnicy dzieli główny przedział szyn zbiorczych. Do otwarcia przedziału szynowego najczęściej niezbędne są narzędzia.

 • przedział rozłącznika

 

Trójpołożeniowy rozłącznik jest umieszczony pomiędzy przedziałem szyn zbiorczych i przedziałem kablowym. Jego osłona może być wykonana z żywicy epoksydowej i stali nierdzewnej, tworzących wypełnioną gazem SF6 obudowę, w której są umieszczone elektryczne części obwodu głównego rozłącznika. Dolna część osłony rozłącznika, wykonana ze stali nierdzewnej, może stanowić metalową przegrodę między przedziałem szyn zbiorczych i przedziałem kablowym. Takie rozwiązanie czyni produkt bezpieczniejszym, dzięki skutecznej ochronie przed dotykiem bezpośrednim.

 • przedział kablowy

 

Około 75% objętości pola jest zarezerwowane dla przyłączy kabli zasilających/odpływowych, bezpieczników, uziemników lub przekładników. Najczęściej stosuje się wyłączniki z gazem SF6 lub próżniowe. Pola wyposażone w rozłączniki zawierają blokady, dzięki którym wszystkie części będące wewnątrz pod napięciem są odłączone i uziemione przed otwarciem przedziału. Taki przedział jest oznakowany jako „dostępny przedział kontrolowany blokadą” (interlock-controlled accessible compartment). Pola niewyposażone w rozłączniki zawierają elementy umożliwiające blokowanie dostępu do wewnątrz przedziału poprzez założenie kłódki. Taki przedział jest oznakowany jako „przedział dostępny na podstawie procedury” (procedure-controlled accessible compartment).

Zobacz także: Pomiary diagnostyczne alternatywą dla oględzin współczesnych rozdzielnic średniego napięcia

 • przedział napędu

 

Przedział zawiera miejsce pod następujące wyposażenie: napęd rozłącznika i uziemnika, zespół blokady mechanicznej wraz ze wskaźnikami stanu położenia, wyzwalacze otwierające, wskaźniki obecności napięcia oraz styki pomocnicze.

 • przedział niskiego napięcia

 

W zależności od użytej aplikacji przedział występuje w dwóch wykonaniach: podstawowym lub powiększonym. Przedział można wyposażać w obwody wtórne, listwy zaciskowe i aparaturę zabezpieczeniową.

 • przedział napędu

 

Przedział zawiera miejsce pod następujące wyposażenie: napęd rozłącznika i uziemnika, zespół blokady mechanicznej wraz ze wskaźnikami stanu położenia, wyzwalacze otwierające, wskaźniki obecności napięcia oraz styki pomocnicze.

 • przedział niskiego napięcia

 

W zależności od użytej aplikacji przedział występuje w dwóch wykonaniach: podstawowym lub powiększonym. Przedział można wyposażać w obwody wtórne, listwy zaciskowe i aparaturę zabezpieczeniową.

Inny przykład klap wydmuchowych może być umieszczony na górze rozdzielnicy, powodując wydostawanie się gazów ponad głowami obsługi w kierunku sufitu. Z tego względu wskazane jest umieszczenie rozdzielnicy w pomieszczeniu o wysokości zalecanej przez producenta rozdzielnicy.

Podstawowe blokady

Użycie blokad ma na celu uniemożliwienie dokonywania nieprawidłowych czynności łączeniowych dla rozłącznika i uziemnika oraz zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze. Blokady działają nawet wtedy, gdy drzwi do przedziału kablowego i niskonapięciowego są otwarte. Blokady obejmują [3]:

 • blokady normalne, które stanowią standardowe wyposażenie każdego pola z rozłącznikiem,
 • blokady dodatkowe, które są dostarczane na życzenie zamawiającego.

 

Pola rozłącznikowe, rozłącznikowe z bezpiecznikami oraz wyłącznikowe mogą być wyposażone w rozłącznik z dwoma gniazdami manewrowymi:

 • górne gniazdo służy do przestawiania rozłącznika tylko ze stanu otwarcia w stan zamknięcia i odwrotnie,
 • dolne gniazdo służy do przestawiania rozłącznika tylko ze stanu otwarcia w stan uziemienia i odwrotnie.

 

Założenie kłódki zapobiega dalszemu manewrowaniu rozłącznikiem dla każdej z trzech pozycji (zamknięty, otwarty i uziemiony). Blokady działają również w odniesieniu do uziemników stosowanych do uziemiania dolnych przyłączy bezpieczników i przekładników prądowych. Uziemniki te są mechanicznie sprzęgnięte z napędem rozłącznika i są przełączane jednocześnie z nim wówczas, gdy jest on przełączany ze stanu otwarcia w stan uziemienia.

Otwieranie drzwi

Drzwi przedziału kablowego mogą być otwarte tylko wtedy, gdy rozłącznik znajduje się w stanie uziemienia. Możemy również spotkać rozłączniki, np. GSec, który znajdując się w położeniu „uziemienia” nie dają się przestawiać aż do powtórnego zamknięcia drzwi, a także blokady dodatkowe:

 • pomiędzy polami, realizowane przez blokady kluczykowe między wyłącznikiem a rozłącznikiem,
 • napędu silnikowego, który w połączeniu z mikrołącznikiem może zapobiegać włączeniu silnika,
 • podwójną blokadę kluczykową na rozłączniku.

 

Inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo

Małe gabaryty rozdzielnicy uzyskuje się dzięki zastosowaniu trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego średniego napięcia zastępującego trzy dotychczas stosowane w energetyce aparaty: wyłącznik, odłącznik i uziemnik. Do gaszenia łuku elektrycznego wykorzystano komory próżniowe [5].System blokad mechanicznych uniemożliwia błędne czynności łączeniowe oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika. Specjalna konstrukcja zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi. Budowę łącznika Rotoblok VCB przedstawiono na rysunku 3.

Literatura

1. W. Dołęga, Stacje elektroenergetyczne, OWPWr, Wrocław 2007.

2. K. Kuczyński, Rozdzielnie średnich napięć – właściwości, „elektro. info” 9/2009.

3. Materiały firmy ABB.

4. Materiały firmy Elektromontaż-1 Katowice.

5. Materiały firmy ZPUE Włoszczowa.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.