elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Problematyka obciążalności prądowej ciągłej przewodów szynowych wielkoprądowych SN

Analysis of current – carrying ampacity of mv heavy current busbars

Rozwiązania konstrukcyjne szyn: a) szynoprzewód wentylowany, b) szynoprzewód jednobiegunowy (Holduct), c) system szyn zbiorczych w wykonaniu nieizolowanym o obciążalności 2500 A

Przewody szynowe wielkoprądowe (szynoprzewody) SN stosowane są przesyłania energii elektrycznej z generatorów w elektrowniach (elektrociepłowniach) do transformatorów blokowych, a także służą do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej głównych obwodów zasilania w stacjach elektroenergetycznych i w dużych zakładach przemysłowych. Zapewniają przy tym dużą pewność dostawy energii elektrycznej o odpowiedniej jakości oraz tańszą eksploatację [5, 7, 8, 9].

Konstrukcje przewodów szynowych są wykonywane jako układy jedno- lub trójfazowe, przy czym poszczególne tory prądowe danych faz składają się z pojedynczych szyn bądź tworzone są z pakietów sztywnych szyn o różnych kształtach (rys. 1.).

Podczas przepływu prądów obciążeniowych ciągłych w przewodach szynowych występują straty energii elektrycznej, które w całości ulegają przemianie w energię cieplną, powodującą podwyższenie się temperatury, przede wszystkim torów prądowych, ale i sąsiadujących z nimi elementów izolacyjnych i konstrukcyjnych. Podstawowym składnikiem tego ciepła są straty energii (mocy) powodowane rezystancją toru prądowego (straty mocy Joule’a), która jest zależna od temperatury ϑ toru, a w przypadku przepływu w danym przewodzie prądu przemiennego, także współczynnika strat dodatkowych (wypierania prądu) kw. Przy tym intensywność odprowadzania ciepła z toru prądowego jest ważnym czynnikiem decydującym o przyrostach temperatury danego toru w stosunku do temperatury otoczenia [5, 7, 10]. Należy ponadto podkreślić, że w warunkach zwarciowych tory wielkoprądowe podlegają dodatkowemu nagrzewaniu, a także narażeniom elektrodynamicznym [1, 8], które nie są przedmiotem rozważań tego opracowania.

prad ciagly przewody szynowe rys1 2
Rys. 1. Rozwiązania konstrukcyjne szyn: a) szynoprzewód wentylowany, b) szynoprzewód jednobiegunowy (Holduct), c) system szyn zbiorczych w wykonaniu nieizolowanym o obciążalności 2500 A (fot. Elektrobudowa)

Analiza wyboru kształtu i konfiguracji przewodów szynowych wielkoprądowych SN

Zwiększone straty energii (mocy) przy prądzie przemiennym niż przy prądzie stałym o takiej samej wartości skutecznej, wynikają z nierównomiernego przepływu prądu w przewodniku, w wyniku występującego tam zjawiska naskórkowości oraz w pewnych układach torów prądowych prowadzonych blisko siebie również zjawiska zbliżenia [1, 5, 6, 7, 10, 11]. Miarą tych strat jest współczynnik strat dodatkowych (współczynnik wypierania prądu) kw.

Wartość strat mocy czynnej P, w watach, podczas przepływu prądu przemiennego I, w amperach, o stałej wartości przez tor prądowy o stałym przekroju na całej długości, o stałych wartościach rezystywności i przewodności cieplnej materiału przewodowego, wyznacza się ze wzoru [5, 7, 8, 9]:

gdzie:

kw – współczynnik strat dodatkowych, tzw. współczynnik wypierania prądu,

Rc – rezystancja przewodnika przy prądzie stałym, w [Ω].

Współczynnik strat dodatkowych kw, informujący o zwiększeniu rezystancji toru prądowego w zależności od kształtu jego przekroju i częstotliwości zmian prądu, określany jest z zależności:

gdzie:

k0 – współczynnik uwzględniający zjawisko naskórkowości,

kz – współczynnik uwzględniający zjawisko zbliżenia przewodników.

Literatura

 1. Au A., Maksymiuk J., Pochanke Z., Podstawy obliczeń aparatów elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1982.
 2. Benato R., Dughiero F., Forzan M., Paolucci A.: Proximity Effect and Magnetic Field Calculation in GIL and in Isolated Phase Bus Ducts, IEEE Transactions on Magnetics, March 2002, vol. 38(2), pp. 781–784.
 3. Koch H., Schoeffner G.: Transmission Line (GIL) on Overview, Electra 2003, 211, pp. 8–17.
 4. Kiryk T., Zastosowanie analizy wielokryterialnej przy doborze kształtu toru prądowego, praca dyplomowa, PW, WE 2011.
 5. Kulas S., Tory prądowe i układy zestykowe, OWPW, Warszawa 2008.
 6. Kulas S., Analysis of Heavy Current Busbars Aim at Minimization of Thermal Losses, Proceedings of the International Scientific Conference „Energy Savings in Electrical Engineering”, Warsaw 2001, pp. 78–82.
 7. Maksymiuk J., Nowicki J.: Aparaty elektryczne i rozdzielnice, OWPW, Warszawa 2014.
 8. Markiewicz H.: Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2008.
 9. Nawrowski R.: Tory prądowe izolowane powietrzem lub SF6. WPP, 1998.
 10. Piątek Z., Baron B., Jabłoński P., Szczegielniak T., Kusiak D., Pasierbek A.: A Numerical Method for Current Density Determination in Three-Phase Bus-Bars of Rectangular Cross Section, Przegląd Elektrotechniczny, R.89, nr 8, s. 294–298, 2013.
 11. Sarajcev P. and Goic R., Power Loss Computation in High Current Generator Bus Ducts of Rectangular Cross Section, Electric Power Componets and Systems, No. 38, 2010, pp. 1469–1485.

Streszczenie

W pracy przedstawiono analizę obciążalności prądowej ciągłej przewodów szynowych SN w kontekście ich wyboru. Dokonując wyboru wymiarów geometrycznych przewodów szynowych i ich kształtu, należy uwzględniać zarówno wartość strat dodatkowych w torze prądowym, jak i skuteczność odprowadzenia ciepła z toru szynoprzewodu, ale również czynniki takie jak koszty zakupu i montażu przewodów wielkoprądowych o określonych kształtach oraz przewidywany czas ich eksploatacji. Przedstawiono wnioski dotyczące wyboru kształtu i konfiguracji torów wielkoprądowych.

Abstract

The paper presents an analysis of the continuous current carrying ampacity of MV heavy current busbars in the context of their selection. When choosing the geometrical dimensions of busbars conductors and their shape, both the value of additional losses in the current path and the efficiency of heat transmission from the busbars should be taken into account, but also factors such as costs of material purchase of selected profiles for busbars, their assembly and expected duration of their technical capabilities operational.
Aby zobaczyć pełną treść artykułu, wykup abonament

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.