Artykuł sponsorowany

Czy fotowoltaika jest opłacalna?

Sprawdź najnowsze doniesienia!
 EnergyRe  |  19.09.2019  |  2

Z roku na rok rośnie świadomość społeczeństwa w kwestii opłacalności fotowoltaiki. Wizja nieuchronnych i sporych podwyżek cen energii elektrycznej skłania inwestorów do podjęcia działań, mających na celu uniezależnienie się od dostaw i cen prądu, poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Domowa elektrownia słoneczna może całkowicie pokryć zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię, co z kolei wpłynie na realne oszczędności na rachunkach, które przy odpowiedniej mocy instalacji mogą ograniczyć się jedynie do tzw. opłat stałych, wynoszących około 150 zł rocznie.

W ostatnich latach również w Polsce dostrzeżono potencjał i opłacalność fotowoltaiki, dlatego też odnotowano wzrost zainteresowania panelami. Dużą rolę odegrała także rosnąca świadomość społeczeństwa, które coraz bardziej zdaje sobie sprawę z faktu, iż niszcząc środowisko, dążymy do rychłej autodestrukcji.

Instalacje odnawialnych źródeł energii, do których należą panele fotowoltaiczne, cieszą się popularnością, ze względu na swoją ekologiczność i korzystanie ze źródeł energii, które są niewyczerpalne. Nie da się ukryć, że same instalacje są drogie w zakupie i montażu, jednak zwrot z inwestycji następuje stosunkowo szybko w postaci niższych rachunków. W przypadku fotowoltaiki może to mieć miejsce już po 6-8 latach.

Działanie fotowoltaiki

Działanie fotowoltaiki

Energia słoneczna jest przetwarzana na energię elektryczną. Fotowoltaika działa niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku. W niczym nie przeszkadza krótsze nasłonecznienie w ciągu dnia zimą, czy schowane za chmurami słońce – fotowoltaika nadal wytwarza prąd. Produkcja jest jednak mniejsza niż podczas słonecznej pogody i długotrwałego nasłonecznienia.

Latem najczęściej produkowane są nadwyżki energii. Nasłonecznienie jest bardzo intensywne i długotrwałe, a zapotrzebowanie na prąd mniejsze niż zimą. Niewykorzystana energia nie przepada, zostaje ona odesłana do zakładu energetycznego i tam zmagazynowana. Inwestor może odebrać wyprodukowany przez siebie prąd w dowolnym okresie większego zapotrzebowania energetycznego, które najczęściej ma miejsce zimą. Przesył i magazynowanie prądu odbywa się bezpłatnie.

Odbiór zmagazynowanej energii powinien się odbyć w ciągu 365 dni od chwili przesłania jej do sieci. Za każdą oddaną 1 kWh, inwestor może odebrać 0,8 kWh pod warunkiem, że moc jego instalacji nie przekracza 10 kW. Powyżej tej mocy za każdą zmagazynowaną 1 kWh przysługuje inwestorowi 0,7 kWh.

Model rozliczania nadwyżek prądu oraz sposobu jego magazynowania został ustalony odgórnie, by ujednolicić go niezależnie od miejsca w Polsce czy zakładu energetycznego. W ten sposób inwestor nie musi martwić się o sposób magazynowania nadwyżek prądu, a wyprodukowana energia pozwala mu zaspokoić potrzeby swojego gospodarstwa domowego.

Instalacja fotowoltaiczna w zależności od rodzaju finansowania przedsięwzięcia zwraca się już po 6-8 latach od chwili jej uruchomienia. Wpływ na skrócenie tego okresu będzie miał zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej.

Opłacalność fotowoltaiki, a warunki atmosferyczne w Polsce

Opłacalność fotowoltaiki, a warunki atmosferyczne w Polsce

Szczególnie w Internecie można znaleźć opinie na temat fotowoltaiki, które podważają skuteczność systemu w naszym kraju. Jednak podczas podejmowania decyzji należy pamiętać, że zazwyczaj są to głosy osób, które nigdy nie miały do czynienia z systemem, a mając szczątkowe informacje na temat sposobu działania instalacji, wydedukowali, że w naszym kraju jest zbyt małe nasłonecznienie do tego typu inwestycji. Jest to oczywiście nieprawda. Gdyby tak było, nasi zachodni sąsiedzi, u których panują takie same warunki pogodowe, jak u nas, nie montowaliby, niemal masowo, paneli fotowoltaicznych na własnych domach.

Opłacalność fotowoltaiki opiera się przede wszystkim na jej całorocznym działaniu. To, że zimą słońce jest słabsze i skryte za chmurami, a samo nasłonecznienie krótko trwa, nie znaczy, że panele nie produkują prądu. Jest go oczywiście mniej niż latem, przy intensywnym i długim nasłonecznieniu, jednak jego ilość pozwala na częściowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku. Niedobory mogą zostać uzupełnione zmagazynowanym prądem, którego nadwyżka powstała latem, kiedy to zużywamy mniej energii niż zimą przy zdecydowanie większym nasłonecznieniu. Jeżeli moc instalacji jest odpowiednio dobrana, inwestor może się całkowicie uniezależnić od dostaw prądu i bazować jedynie na własnej, ekologicznej energii.

Niezależność energetyczna idzie tu w parze z ekologią i realnymi oszczędnościami, pod postacią zmniejszonych rachunków za prąd. W okresie letnim często produkowane są nadwyżki energii elektrycznej, ponieważ nasłonecznienie jest bardzo intensywne i długotrwałe, a zapotrzebowanie na prąd zdecydowanie mniejsze niż zimą. Niewykorzystana energia zostaje odesłana do sieci, gdzie jest magazynowana.

Wbrew pozorom montaż fotowoltaiki i produkcja własnego prądu, mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza. Im więcej osób zdecyduje się na uniezależnienie się od zakładów energetycznych, tym mniej węgla będą one spalały, by zaspokoić potrzeby energetyczne społeczeństwa. Dość, że same panele nie produkują szkodliwych substancji do atmosfery, w czasie swojej pracy to jeszcze odciążając zakład energetyczny, przyczyniamy się do zmniejszenia wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii, zanieczyszczających powietrze.

Na prawidłową pracę fotowoltaiki wpływa miejsce montażu paneli. Specjaliści zalecają, by instalować panele na południowym dachu pod kątem około 35 stopni. Trzeba również zwrócić uwagę na ewentualne zacienienia, które mogą być powodowane przez kominy, słupy wysokiego napięcia, drzewa, czy nawet załamania dachu. W przypadku braku miejsca i niewielkiego zacienienia istnieje możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych z optymalizacją pracy, w których powstające straty energii będą minimalizowane.

Fotowoltaika wykorzystuje nie tylko promieniowanie bezpośrednie. Korzysta też z promieniowania odbitego i rozproszonego, dzięki czemu może produkować prąd nawet w pochmurne dni i zimą.

Fotowoltaika jest opłacalna... ale pod pewnymi warunkami!

Fotowoltaika jest opłacalna... ale pod pewnymi warunkami!

Każda instalacja fotowoltaiczna wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ uwzględnione musi zostać zapotrzebowanie energetyczne budynku. Bardzo istotne jest też miejsce montażu paneli.  

Odpowiednio dobrana moc instalacji pozwala na wyprodukowanie takiej ilości prądu, jakiej potrzebuje budynek, a w okresie letnim – zgromadzenie nadwyżek, które przydadzą się zimą. Jednak, aby panele działały prawidłowo, powinny być one odpowiednio zamontowane. Mowa tu zarówno o zwróceniu instalacji w najbardziej nasłonecznioną stronę świata, ale także o odpowiednim nachyleniu paneli czy uwzględnieniu wysokich obiektów znajdujących się w pobliżu.

Trzeba pamiętać, że opłacalność fotowoltaiki polega głównie na fakcie, iż instalacja produkuje energię elektryczną przy pomocy światła, a nie ciepła. Dlatego też działanie systemu nie ogranicza się jedynie do ciepłych pór roku. Im bardziej nasłonecznione miejsce montażu paneli, tym efektywniej system będzie pracował.

Instalacja fotowoltaiczna zaczyna generować oszczędności od razu po jej uruchomieniu. Natomiast sam montaż nie jest długotrwały.

Praca paneli fotowoltaicznych nie generuje żadnych kosztów ani nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Ponadto system jest całkowicie bezobsługowy, nie wymaga też czyszczenia, ponieważ kąt nachylenia paneli pozwala na ich oczyszczenie z nagromadzonych zanieczyszczeń, przy pomocy padającego deszczu.

Sama fotowoltaika od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością – z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na montaż instalacji. Podejmowaniu tego kroku sprzyjają zapowiedzi podwyżek cen prądu oraz dostępne dotacje. Początkowa cena zakupu i montażu systemu może być dla wielu inwestorów odstraszająca, jednak warto mieć na uwadze korzyści, jakie niesie za sobą uniezależnienie się od zakładu energetycznego oraz zwrot z inwestycji, który następuje już po 6-8 latach w zależności od rodzaju finansowania.

Panele fotowoltaiczne charakteryzują się długą żywotnością i bezawaryjnością, co oznacza, że ich montaż niesie za sobą same korzyści dla inwestora.

Ile kosztuje fotowoltaika?

Ile kosztuje fotowoltaika?

Na początku warto zaznaczyć, że na całkowite koszty fotowoltaiki składają się nie tylko panele, ale także system montażowy, okablowanie i oczywiście sam montaż. Pomimo znacznej obniżki cen systemu, jaka nastąpiła w ostatnich latach przez rosnącą konkurencję na rynku i popularność tego rozwiązania, nadal wielu inwestorów nie może sobie pozwolić na wykonanie tego kroku w stronę ekologii. Z pomocą przychodzą coraz to nowe formy finansowania przedsięwzięcia, dostępne zazwyczaj pod postacią pożyczki lub dofinansowania.

Niektórzy producenci udzielają nawet 25-letniej gwarancji na panele. Natomiast ich żywotność wynosi około 30-35 lat.

Moc instalacji określana jest przez ilość paneli. Im większa moc fotowoltaiki, tym więcej paneli należy zainstalować. Natomiast im więcej paneli tym większe koszty końcowe inwestycji.

Na cenę systemu oraz opłacalność fotowoltaiki może wpłynąć również miejsce montażu. Jeżeli przebiega on standardowo, koszty nie zostaną zwiększone, jednak w przypadku, gdy z różnych powodów jest on utrudniony, może to wpłynąć na cenę. Podobnie jak oddalenie instalacji od budynku mieszkalnego. Jeżeli system nie może zostać zamontowany na dachu domu lub na gruncie w jego pobliżu, można to zrobić na dachu budynku gospodarczego, o ile spełnia określone warunki. W zależności od jego oddalenia od domu, koszty montażu mogą rosnąć ze względu na większą ilość użytego okablowania.

Dostępne dotacje na fotowoltaikę

Dostępne dotacje na fotowoltaikę

Do 2020 roku nasz kraj miał zwiększyć wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii do poziomu 15%. W przeciwnym razie Unia Europejska nałoży na nas ogromne kary finansowe i/lub obowiązek wykupienia transferu zielonej energii od krajów, którym udało się osiągnąć wyższy poziom niż ten nałożony przez Unię Europejską.

W związku z tym, że wykorzystanie OZE w Polsce oscyluje w granicach 10-11%, rząd uruchomił kilka programów, mających na celu zachęcenie, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców oraz rolników do wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Dostępne dotacje na fotowoltaikę:

  • Program Czyste Powietrze, uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Został skierowany do osób prywatnych, a jego głównym założeniem była poprawa jakości powietrza poprzez wymianę pieców oraz zadbanie o prawidłową termoizolację budynków mieszkalnych.
  • Program Mój Prąd – skierowany do gospodarstw domowych. Polega na dofinansowaniu nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW, kwotą 5 000 zł. Program rozpoczął się pod koniec sierpnia 2019 roku.
  • Program Agroenergia – dedykowany rolnikom indywidualnym. Został uruchomiony na początku lipca 2019 roku. Ma on pomóc rolnikom w uzyskaniu niezależności energetycznej, a także w ustabilizowaniu prądu w sieciach energetycznych na terenach wiejskich. Szczegółowe informacje na temat programu Agroenergia znajdują się tutaj.

Pozostałe rozwiązania wprowadzone przez rząd:

  • Ulga termomodernizacyjna – skierowana do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy są podatnikami podatku PIT. W ramach ulgi inwestor może otrzymać maksymalnie 53 tysiące złotych.
  • Nowelizacja ustawy o OZE – według niej prosumentami stają się również przedsiębiorcy, którzy mogą produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Nie może to jednak stać się głównym przedmiotem ich działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat nowelizacji ustawy o OZE znajduje się tutaj.

Podsumowanie

Fotowoltaika jest instalacją, która energię słoneczną przetwarza na energię elektryczną. W ten sposób inwestor może całkowicie uniezależnić się od cen i dostaw prądu pochodzącego z zakładu energetycznego. Opłacalność fotowoltaiki staje się niepodważalna, gdy dowiemy się, ile możemy zaoszczędzić na rachunkach.

EnergyRe

EnergyRe

energyre@energyre.pl
ul. Grojecka 128
32-600 Oświęcim


(energy re, fotowoltaika, panele fotowoltaiczne, temomodernizacja)

Komentarze

(2)
Marcin | 30.09.2019, 13:03
Ja myślę że jak jest dotacja to warto się o nią postarać bo koszty początkowe są duże, u siebie zakładałem jak jeszcze dotacji nie było ale na szczęście panowie z firmy PV Projekt którzy montowali mi panele doradzili mi co i jak a ceny też mają przystępne
Fiodor | 02.10.2019, 09:49
Ten dział gospodarki rozwija się bardzo szybko, kwestią czasu jest gdy do sprzedaży trafią o wiele bardziej wydajniejsze panele
   1 / 1   
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

PGG testuje instalacje PV

W Ruchu Halemba kopalni Ruda w Polskiej Grupie Górniczej została uruchomiona pilotażowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 410 kWp. Jest to pierwsze z przedsięwzięć w dużym projekcie PGG na...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl