Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej

Photovoltaic a chance development for urban transport
Schemat systemu fotowoltaicznego PV w autobusie miejskim
Schemat systemu fotowoltaicznego PV w autobusie miejskim
Rys. redakcja EI

Energia elektryczna jest jednym z głównych czynników mających wpływ na rozwój gospodarczy świata. W najbliższych latach przewidywany jest wzrost konsumpcji energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki. Po raz pierwszy zjawisko fotoelektryczne zostało wykryte w 1839 r. przez francuskiego naukowca Antoniego Cezara Becquerela i wyjaśnione przez Alberta Einsteina w 1921 r., a następnie znalazło zastosowanie w latach 50. ubiegłego wieku w kosmonautyce. Fotowoltaika (photo – z jęz. gr. światło i voltaic – z jęz. ang. – słowo kojarzone z prądem elektrycznym) – to technologia aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Do czynników zewnętrznych mających wpływ na ilość wytwarzanej energii elektrycznej wskutek przemian pozyskanego promieniowania Słońca zaliczamy: intensywność promieniowania, przejrzystość atmosfery oraz kąt padania promieni słonecznych. Intensywność promieniowania (irradiacja) to strumień promieniowania, padający na jednostkę powierzchni i wyrażony w (W/m2). Przejrzystość atmosfery to czynnik, który ma znaczący wpływ na wydajność zastosowanych instalacji fotowoltaicznych, przy czym para wodna, pyłki roślin oraz zanieczyszczenia zmieniają własności optyczne powietrza.

Fotowoltaika (PV) polega na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. W odniesieniu do źródeł konwencjonalnych, promieniowanie słoneczne jest niewyczerpywalnym źródłem energii odnawialnej. Największe nasłonecznienie uzyskuje absorber w postaci modułu fotowoltaicznego zamontowany w stosunku do pozornego ruchu Słońca tak, aby promienie padały prostopadle. Ze względów ekonomicznych przyjmuje się do zastosowania krzem amorficzny, który absorbuje promieniowanie słoneczne z czterdziestokrotnie większą sprawnością w porównaniu z krzemem monokrystalicznym. Warstwa o grubości 1 mm wystarcza do zaabsorbowania ponad 90% energii słonecznej padającej na ogniwo, która może być osadzana na tanich podłożach takich jak: szkło, metal czy plastik [15].

Czytaj też: Wybrane metody pomiarów charakterystycznych parametrów półprzewodnikowych ogniw fotowoltaicznych ze złączem p-n >>

W celu polepszenia jakości powietrza w miastach zachodzi konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w sektorze transportu miejskiego. Obecnie przemysł fotowoltaiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów globalnej gospodarki. Era gospodarki bazującej na przemyśle naftowym ustępuje miejsca nowej gospodarce, opartej na czystszych i bardziej zrównoważonych źródłach energii.

Jednym z kluczowych czynników nowoczesnej gospodarki umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy jest sprawny i efektywny system transportowy. Wraz ze wzrostem popytu na transport zauważa się tendencję w kierunku budowania nowej infrastruktury i otwierania rynków.

Zrównoważony rozwój transportu

Rozwój transportu odbywa się według zasad zrównoważonego rozwoju. Pojęcie zrównoważony rozwój transportu rozumiane jest jako proces zmian w sektorze transportu wykazujący cechy rosnącego zrównoważenia. Zrównoważenie to zintegrowane działania ludzkie oraz konieczność podejmowania skoordynowanych decyzji pomiędzy różnymi sektorami, grupami interesów oraz systemami legislacyjnymi. System zrównoważonego transportu uwzględnia kryterium dostępności do usług transportowych zgodnie z wymogiem bezpieczeństwa zdrowotnego i ekologicznego, z uwzględnieniem zasady sprawiedliwości międzypokoleniowej, a także kryterium efektywności ekonomicznej oraz kryterium ograniczania wpływu na środowisko i wykorzystanie przestrzeni. Zakłada się, że sektor transportu powinien zużywać mniej energii w bardziej prośrodowiskowy sposób, lepiej korzystać z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz najważniejsze zasoby naturalne takie jak wodę, ziemię i ekosystemy. Jednocześnie nie należy ograniczyć mobilności [16].

Literatura

 1. Instytut Energetyki Odnawialnej, Rynek Fotowoltaiki w Polsce, Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa 2019.
 2. International Renewable Energy Agency – www.irena.org [dostęp 15.08.2019].
 3. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Ministerstwo Energii, Warszawa 2018. 
 4. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Założenia i cele oraz polityka działania, Ministerstwo Energii, Warszawa 2019.
 5. Jäger-Waldau A., Bodis K., Kougias I., Szabo S., The New European Renewable Energy Directive - Opportunities and Challenges for Photovoltaics, European Commission, Joint Research Centre, Energy Efficiency and Renewables Unit, 21027 Ispra, Italy.
 6. Duk M., Technologia fotowoltaiczna autobusów miejskich zmniejszająca zużycie paliwa, „Przegląd Elektrotechniczny 2018”, nr 9.
 7. Szymajda M., MZA testują panele fotowoltaiczne na swoich autobusach, https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mza-testuja-panele-fotowoltaiczne-na-swoich-autobusach-48078.html, dostęp [dostęp 16.08.2019].
 8. Dybalski J., Solaris montuje ogniwa słoneczne na autobusach dla Warszawy, https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/solaris-montuje-ogniwa-sloneczne-na-autobusach-dla-warszawy-50217.html, [dostęp 16.08.2019].
 9. Kraków: kolejne autobusy z fotowoltaiką na dachu, https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/30241/krakow-kolejne-autobusy-z-fotowoltaika-na-dachu, [dostęp 16.08.2019].
 10. Panele fotowoltaiczne na dachach autobusów miejskich w Lublinie, http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=19&art=1020, [dostęp 16.08.2019].
 11. Fotowoltaika w autobusach - http://www.planergia.pl/post/fotowoltaika-w-autobusach-1024 [dostęp 15.08.2019].
 12. Merkisz, J., Bajerlein, M.,, Zastosowanie paneli fotowoltaicznych w autobusie miejskim w aspekcie zmniejszenia emisji substancji szkodliwych, „Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Transport i Informatyka 2012”, nr 1.
 13. Gęca M., Wendeker M., Grabowski Ł., Badania eksploatacyjne struktur fotowoltaicznych zamocowanych na pokładzie autobusu miejskiego z silnikiem diesla, „Combustion Engines 2015”, nr 3.
 14. Merkisz, J., Bajerlein, M., Daszkiewicz, P., The Influence of the Application of Photovoltaic Cells in City Buses to Reduce Fuel Consumption – (CO2) and Exhaust Emissions (HC, PM, and NOx), International Conference on Power and Energy Systems, Lecture Notes in Information Technology, Vol.13, 2012.
 15. Klugmann E., Klugmann-Radziemska E. 1999. Alternatywne źródła energii. Energetyka fotowoltaiczna. Wydaw. Ekonomia i Środowisko. Białystok.
 16. Pawłowska B. 2013 Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.

W artykule:

• Zrównoważony rozwój transportu
• Rynek fotowoltaiki w Polsce
• Rynek fotowoltaiki na świecie
• Technologia fotowoltaiczna autobusów miejskich

streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie korzyści płynących z rozwoju fotowoltaiki w sektorze transportu publicznego. Przedstawiono wpływ czynników zewnętrznych na ilość produkowanej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Dokonano charakterystyki dynamiki wzrostu mocy zainstalowanej na rynkach w Polsce i na świecie. Omówiono sposób montażu paneli fotowoltaicznych na dachach autobusów i efektywność ich zastosowania. W artykule skupiono się przede wszystkim na zastosowaniu energii odnawialnej w autobusach miejskich.abstract

Photovoltaic a chance development for urban transport

The aim of the article is to indicate the benefits of photovoltaic development in the public transport sector. The influence of external factors on the amount of electricity produced from solar radiation is indicated. The dynamics of the installed capacity increase on the markets in Poland and in the world were presented. The method of mounting photovoltaic panels on bus roofs and the efficiency of their application were discussed. The article focuses primarily on the use of renewable energy in city buses.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[fotowoltaika, źródła fotowoltaiczne, energia elektryczna, fotowoltaika w komunikacji miejskiej, promieniowanie słoneczne, energia słoneczna, panele słoneczne, energetyka odnawialna]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu (730 dni) - 185,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu (365 dni) - 105,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do wszystkich treści portalu (183 dni) - 75,00 zł
Prenumerata + on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 79,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 15,00 zł
30 dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata edukacyjna - roczna elektro.info - 75,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Roczny dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Dwuletni dostęp dla prenumeratorów w specjalnej cenie! - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
30 dniowy dla prenumeratorów w specjalnej cenie - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wszystkich treści elektronicznych. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 138,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Regulamin korzystania z portalu elektro.info.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 9/2019

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

koszt prądu

Oszczędzanie na rachunkach za prąd w domu lub firmie jest możliwe. Wystarczy dokładnie sprawdzić (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Szynoprzewody w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Przewody szynowe niskiego napięcia, nazywane potocznie szynoprzewodami, jeszcze 20 lat temu w Polsce były kojarzone głównie z instalacjami przemysłowymi lub układami zasilania suwnic. Rozwój budownictwa komercyjnego spowodował powstawanie pierwszych wieżowców.(...) czytam dalej »

 


Transformatory rozdzielcze - jaki produkt wybrać?

Transformatory Transformatory w przedziale mocy od 100kVA do 3150kVA w klasie izolacji do 36kV w pełni spełniają warunki rozporządzenia Komisji Europejskiej EU548/2014 (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Oznaczniki mobilne na przewody i osprzęt - które wybrać »

Kamery termowizyjne Technika laminowania taśm, zapewnia trwałe nadruki poprzez całkowitą ochronę tekstu przed czynnikami niszczącymi, takimi jak: zdrapywanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie UV a nawet substancj (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Liczniki energii elektrycznej do zadań specjalnych»

Liczniki energii jakie wybrać Mogą być stosowane do rozliczeń z zakładami energetycznymi, do kontroli procesów przemysłowych, do rozliczeń podnajemców oraz jako element systemów zarządzania energią. Najnowsze inteligentne liczniki umożliwiają płacenie za faktycznie zużytą energię elektryczną, kontrolę sposobu jej wykorzystania ... czytam dalej »


Bramka IoT chmury do integracji nowych i istniejących systemów bez konieczności programowania.»

Roboty będą produkować roboty - to już pewne!

bramka iot Robot testuje bankomaty
Dzięki prostemu połączeniu z procesem za pomocą protokołów, np. Modbus/TCP, dane czujników i dane procesowe są zbierane, przetwarzane i monitorowane ... czytam więcej » Powstanie fabryka w której roboty będą produkowały roboty. Wszystko na to wygląda, że już niedługo scenariusze filmowe okażą się ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »

Liczniki energii jakie wybrać Łączniki elektrinstalacyjne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
 • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

PGG testuje instalacje PV

W Ruchu Halemba kopalni Ruda w Polskiej Grupie Górniczej została uruchomiona pilotażowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 410 kWp. Jest to pierwsze z przedsięwzięć w dużym projekcie PGG na...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl