Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Energia wiatrowa – jeden z głównych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych w kontekście danych statystycznych w latach 2013–2017 oraz wymogów w zakresie lokalizacji inwestycji

Elektrownia wiatrowa – zielona energia
Elektrownia wiatrowa – zielona energia
Fot. Redakcja EI

Rosnący poziom rozwoju społeczeństwa oraz towarzyszący temu nieprawdopodobny rozwój poszczególnych dziedzin życia wiąże się ze ściśle określanymi konsekwencjami, do których niewątpliwie należy zaliczyć wzrost zapotrzebowania na energię. Temat ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmniejszających się zasobów naturalnych surowców energetycznych, przede wszystkim ropy naftowej, gazu ziemnego, ale również takich paliw kopalnych jak węgla kamiennego, węgla brunatnego, torfu czy też szungitu stanowiącego bezpostaciowy rodzaj węgla kopalnego charakteryzującego się najwyższą zawartością pierwiastka węgla. Poza tym proces wydobywania tradycyjnych zasobów energii nierozerwalnie wiąże się z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego.

Mając natomiast na uwadze, że współcześni ludzie wypożyczają Ziemię od swoich praprawnuków, poszczególne grupy badaczy i specjalistów z różnych dziedzin nauki prześcigają się w poszukiwaniu alternatywnych metod pozyskiwania energii, najlepiej takich, które mają charakter niekopalniany i w następstwie są niewyczerpalne.

Czytaj też: Możliwości oszczędności kosztów dla przedsiębiorstwa przemysłowego na podstawie analizy faktur zakupowych za media energetyczne >>

Energia ze źródeł odnawialnych to rodzaj energii, która pochodzi ze źródeł naturalnie się uzupełniających, przez co uważa się, że źródła te nie mogą ulec wyczerpaniu. Innymi słowy, bez względu na stopień i skalę korzystania z tych źródeł, w wyniku naturalnego procesu ulegną one odtworzeniu, przez co również przyszłe pokolenia będą mogły korzystać z ich dobrodziejstwa. Dodatkowo pozyskiwanie energii z tych źródeł jest zdecydowanie bardziej korzystne dla środowiska naturalnego, a ich wykorzystywanie przyczynia się do niwelowania szkodliwego wpływu energetyki, gdyż ich wykorzystanie ogranicza emisję do atmosfery substancji szkodliwych, głównie CO [2].Mówiąc o energii ze źródeł odnawialnych w kraju mowa o energii promieniowania słońca, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, biopaliw stałych i ciekłych, biogazu, a także energii otoczenia pozyskiwanej przy współudziale pomp ciepła.

Dokonując analizy danych statystycznych w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu energii pierwotnej w latach 2013 – 2017 obserwujemy tendencję wzrostową z 11,9% do 14,1%. Oczywiście w praktyce to warunki geograficzne, położenie kraju, występujące na danym obszarze zasoby, mają decydujący wpływ na wykorzystanie energii z poszczególnych źródeł odnawialnych. Z tego też powodu w Polsce w 2017 r. energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł w największym stopniu pochodziła z biopaliw stałych – 67,9%, na drugim miejscu sklasyfikowała się energia wiatrowa – 14%, zaś trzecie miejsce na podium zajęły biopaliwa ciekłe – 10%. Co ciekawe, szczegółowa analiza udziału energii wiatru w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych w latach 2013 – 2016 pokazuje, że wykazuje ona tendencję wyraźnie wzrostową i to zarówno dla całej Unii Europejskiej (1,9 pkt proc.) jak i samej Polski (5,9 pkt proc. – największy przyrost wykorzystywania tego rodzaju energii w grupie wybranych krajów członkowskich).

Podkreślić należy, że w 2016 r. Polska zajęła czołowe miejsce w grupie państw pozyskujących energię z wiatru – 12%, kiedy w analogicznym okresie Niemcy uzyskały wynik 17,1% zaś Holandia 14,9%. Powyższe dane są istotne chociażby w kontekście wymogów, jakie nałożono na Polskę w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE [1]. W myśl tej regulacji prawnej wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić określony udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Dla Polski cel ten ustalono na poziomie 15%. Biorąc pod uwagę fakt, że w 2016 r. udział ten w Polsce wyniósł 11, 3%, jest realna szansa spełnienia przedmiotowego wymogu w okresie granicznym [1].

W Polsce zainteresowanie elektrowniami wiatrowymi wciąż jest żywe. Co ciekawe, również osoby fizyczne interesują się tą problematyką. Niestety, w praktyce liczne obwarowania prawne i formalne warunkujące możliwość pozyskania statusu producenta energii elektrycznej z wiatru, kosztochłonność procedur oraz ich czasochłonność niejednokrotnie niweczą pomysł realizacji przedmiotowej inwestycji.

Przede wszystkim przed rozpoczęciem inwestycji kluczowe jest wybranie konkretnego miejsca, na którym stanie w przyszłości elektrownia wiatrowa. Miejsce, co oczywiste, nie może być przypadkowe. Kluczowe jest, żeby charakteryzowało się ono odpowiednimi warunkami wietrzności. Do uruchomienia dużych turbin wiatrowych konieczny jest wiatr o prędkości około 1 – 2 m/s, zaś ich nominalna moc wymaga prędkości wiatru przekraczającego 10 m/s. Z tego też powodu w Polsce duże farmy wiatrowe zlokalizowane są w przeważającej większości w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. W tym miejscu, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, farmy wiatrowe osiągają najlepsze wyniki, nie oznacza to jednak, że nie mogą one być zlokalizowane w innych częściach kraju.

Okazuje się, że z powodzeniem pracują nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale także mazowieckim. Ważne jest tylko szczegółowe zbadanie miejsca planowanej inwestycji. W tym celu najczęściej na czasookres 1 roku do 2 lat w wytypowanej wstępnie lokalizacji montuje się specjalny maszt pomiarowy, który przez cały okres swojej pracy monitoruje i utrwala wietrzność. Informacje zgromadzone w ten sposób winny stanowić podstawę dalszych decyzji, a w przyszłości mogą być kluczowym elementem dokumentacji niezbędnej w przypadku ubiegania się o kredyt na sfinansowanie inwestycji. Wytypowanie miejsca właściwego pod względem wietrzności stanowi punkt wyjścia do kolejnego etapu procedury polegającej na weryfikacji terenu pod kątem gminnych dokumentów planistycznych.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[energia wiatrowa, źródła odnawialne, elektrownia wiatrowa, odnawialne źródła energii, OZE, pozyskiwanie energii elektrycznej, farma wiatrowa]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

mgr inż. Maciej Rup
mgr inż. Maciej Rup
Brak informacji o autorze... więcej »
mgr Przemysław  Angielczyk
mgr Przemysław  Angielczyk
Centrum Systemów Teleinformatycznych i Aplikacji Sprzętowych ITR więcej »
inż. Anna  Kołtun
inż. Anna  Kołtun
Centrum Teleinformatyki i Elektroniki ITR więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl