Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Brama zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej i stawiane jej wymagania

Gateway used for remote access to devices belonging to the substation automation and protection system and description of the requirements imposed to it
Schemat blokowy oprogramowania składającego się na poprawnie funkcjonujący system Bramy Zdalnego Dostępu
Schemat blokowy oprogramowania składającego się na poprawnie funkcjonujący system Bramy Zdalnego Dostępu
Rys. E. Bartosiewicz, Ł. Nogal, M. Januszewski

Brama zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej stanowi kanał inżynierski służący zdalnemu dostępowi do inteligentnych urządzeń elektronicznych IED (ang. Intelligent Electronic Device) – a więc urządzeń wyposażonych w interfejsy komunikacyjne. 

W artykule:

• Wymagania stawiane systemom zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej
• Platforma sprzętowa jednostki centralnej
• Infrastruktura telekomunikacyjna łącza inżynierskiego

Zgodnie z wymaganiami OSP, urządzenia instalowane w stacjach elektroenergetycznych, mające podlegać zdalnemu dostępowi z poziomu stacyjnego koncentratora zabezpieczeń, muszą być wyposażane w interfejs komunikacyjny dedykowany koncentratorowi zabezpieczeń.

Wśród rozpatrywanych urządzeń można dokonać podziału na rozwiązania nowsze i starsze. Częstą (choć nie zawsze jednoznaczną) korelacją z tym podziałem jest rodzaj wykorzystywanych łączy telekomunikacyjnych.

Koncentrator, czyli inaczej Brama Zdalnego Dostępu, poza możliwościami komunikacyjnymi ma możliwość uruchamiania programów narzędziowych oraz składowania informacji użytkownika. W ten sposób spełnia dwie funkcje – pozostaje medium przekazującym informacje ze zdalnego komputera, ale jednocześnie z jego poziomu można monitorować pracę wszystkich podłączonych do niego urządzeń, zmieniać ich nastawienia oraz ingerować w konfigurację logiki ich pracy.

Czytaj też: Zasilanie systemów automatyki - wprowadzenie >>

Dodatkowo programy użytkowe mogą składować w jego pamięci dane – np. rejestracje zakłóceń lub konfiguracje urządzeń, które w ten sposób zawsze znajdują się we właściwym miejscu (tj. w stacji, gdzie są wykorzystywane lub skąd można je skopiować).

Wymagania stawiane systemom zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej

Urządzenia i systemy stacyjne, instalowane w krajowych stacjach elektroenergetycznych i komunikujące się z koncentratorem zabezpieczeń, można także sklasyfikować ze względu na zakres ich oddziaływania/nadzoru. Wedle tego podziału, wyróżnić można:

 • układy automatyki i systemy ogólnostacyjne:        
  • Automatyczna Regulacja Stacji Transformatorowej (ARST),        
  • System Sterowania i Nadzoru (SSiN),        
  • Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna (RSA),        
  • system lokalizacji doziemień w obwodach prądu stałego,        
  • automatyka odciążająca i SCO,        
  • układ rejestracji zakłóceń,        
  • system monitoringu transformatora,        
  • system monitoringu przepustów izolacyjnych transformatorów,        
  • inne;   
 • układy automatyki i systemy ogólnorozdzielniane:        
  • Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych (ZSZ),        
  • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (LRW),        
  • system monitoringu wyłącznika,        
  • system monitoringu parametrów rozdzielni typu GIS,        
  • inne;   
 • układy automatyki poszczególnych pól:        
  • urządzenia pełniące funkcje zabezpieczeniowe (z funkcją podstawową różnicową, odległościową, nadprądową ziemnozwarciową, nadnapięciową itd.),
  • urządzenia pełniące funkcje automatyki polowej (SPZ, kontrola synchronizmu),        
  • lokalizatory miejsca zwarcia (LMZ),        
  • inne.

Sposób podłączenia powyższych urządzeń do bramy zdalnego dostępu (koncentratora zabezpieczeń) oraz zakres nadzoru realizowanego z poziomu tej bramy, zależą od konkretnych możliwości techniczny poszczególnych urządzeń – w tym od konkretnych ich wariantów zamówieniowych (ang. order code). Zespół urządzeń i systemów podłączanych do koncentratora w danej stacji elektroenergetycznej jest wynikiem ustaleń projektowych, często aktualizowanych w trakcie właściwego wdrażania systemu łącza inżynierskiego. Także oprogramowanie instalowane dla potrzeb obsługi tych systemów i urządzeń jest charakterystycznej dla konkretnego wdrożenia, realizowanego w konkretnym czasie.

Opracowanie koncepcji bramy zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej rozpocząć należy od określenia zasadniczych wymagań jej stawianych oraz zdefiniowania, w oparciu o te wymagania, podstawowych założeń.

Założenia te ewoluowały w trakcie prac nad kolejnymi wersjami systemu, uwzględniając doświadczenia nabyte podczas kolejnych jego wdrożeń oraz wyznaczane kierunki jego rozwoju. Część zmian wymuszona została zwiększeniem jego oczekiwanej funkcjonalności oraz optymalizacją rozwiązań już zaimplementowanych. Przedstawione założenia są zatem wypadkową wielu czynników – zarówno o charakterze obiektywnym (niezależnym od zamysłów projektanta), jak również czysto subiektywnym (przyjętym przez autora, jako jego konkretny wybór wariantu rozwiązania określonego problemu projektowego).

Przedstawione wymagania i założenia stanowią podstawę dla:    

 • doboru platform sprzętowych jednostki centralnej bramy zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej;
 • projektowania autorskiego oprogramowania systemu;
 • dostosowania oprogramowania firm trzecich;
 • opracowania możliwych koncepcji realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej systemu, umożliwiających współpracę z, wymienionymi w poprzednich rozdziałach, urządzeniami stacyjnymi;
 • uwzględnienia aspektów projektowych i środowiskowych, niezbędnych dla realizacji pomyślnych wdrożeń systemu w krajowych stacjach elektroenergetycznych WN/NN;
 • zdefiniowania procedur testowych, służących weryfikacji poprawności działania zaprojektowanego rozwiązania.

W celu zaprojektowania rozwiązania bramy zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej należało zdefiniować szczegółowe wymagania i założenia dla wyżej wymienionych jej aspektów.

Istotnym zagadnieniem wstępnym było natomiast określenie ogólnych cech, jakie współczesny system łącza inżynierskiego powinien posiadać:

 • stabilność – rozumiana jako przewidywalność zachowania systemu oraz jego zdolność do pracy ciągłej, bez konieczności podejmowania przez służby eksploatacyjne czynności wykraczających poza docelowe przeznaczenie systemu;
 • niezawodność – system powinien cechować się możliwe wysoką jakością i możliwie dużą niezawodnością jego elementów składowych, zapewniającymi możliwie długi czas jego poprawnego (bezawaryjnego) działania;
 • odporność na typowe problemy eksploatacyjne – system powinien być wyposażony w mechanizmy pozwalające na, automatyczne bądź pół-automatyczne, radzenie sobie z typowymi problemami w eksploatacji (jak np. zaniki zasilania) oraz na możliwość powrotu do planowej pracy, po wystąpieniu takiego problemu;
 • bezpieczeństwo użytkowania – system powinien zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa w użytkowaniu, rozumiany zarówno jako odpowiedni poziom zabezpieczenia (autoryzacji) dostępu, jak również bezpieczeństwo współpracy systemu z urządzeniami automatyki elektroenergetycznej;
 • uniwersalność – system powinien być możliwy do zastosowania dla dowolnej stacji elektroenergetycznej, niezależnie od jej budowy i konfiguracji;
 • kompatybilność – system powinien umożliwiać współpracę ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami elektroenergetycznymi spotykanymi w stacjach elektroenergetycznych, należącymi do różnych generacji i wykorzystujących zróżnicowane interfejsy i standardy komunikacyjne oraz różne oprogramowanie dedykowane do obsługi tych urządzeń;
 • skalowalność – system powinien umożliwiać realizację zdalnego nadzoru zarówno dla niedużej pojedynczej rozdzielni (np. kilkanaście urządzeń podlegających nadzorowi), jak również dla wszystkich, przewidzianych do współpracy, urządzeń dużej stacji elektroenergetycznej (liczonych w setkach sztuk);
 • intuicyjność – system powinien być możliwie prosty w obsłudze, a jego zachowania powinny być powtarzalne, przewidywalne i praktycznie uzasadnione;
 • modułowość – system powinien mieć (zarówno w zakresie sprzętowym, jak i programowym) budowę modułową, która umożliwi jego dostosowanie do konkretnego przypadku wdrożenia, z wykorzystaniem wyłącznie komponentów podstawowych oraz wymaganych dla danego wdrożenia – co pozwoli na oszczędność zasobów i zwiększenie konkurencyjności na rynku elektroenergetycznym;
Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[automatyka, brama zdalnego dostępu, automatyka elektroenergetyczna, inteligentne urządzenia elektroniczne, IED]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 5/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Weź udział w konkursie, zdobywaj wiedzę i atrakcyjne nagrody! »

Liga specjalistów - konkurs

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać szafy sterownicze
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
 • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Zmiany w programie Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej poinformował, że został skorygowany wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Wprowadzona zmiana umożliwia...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl