Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Network accidents in national distribution grid
Rys. 1. Obszary działania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
Rys. 1. Obszary działania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych
Fot. URE

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć nn (0,4 kV). W jej skład wchodzą zarówno linie napowietrzne i kablowe, jak i stacje elektroenergetyczne.

W artykule:

• Awarie w krajowej sieci dystrybucyjnej
• Bezpieczeństwo pracy krajowej sieci dystrybucyjnej
• Ograniczanie awarii sieciowych

Obecnie krajowa sieć dystrybucyjna to 33 757 km linii i 1537 stacji elektroenergetycznych 110 kV, 311 604 km linii i 261 169 stacji elektroenergetycznych SN oraz 470 142 km linii niskiego napięcia [5]. W stacjach 110 kV jest użytkowanych 2791 transformatorów 110 kV/SN, natomiast w stacjach SN – 261 079 transformatorów SN/nn i 1179 transformatorów SN/SN [5].

Czytaj też: Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji elektroenergetycznych sieci SN w zakresie kwalifikacji linii napowietrznych do przebudowy na linie kablowe >>

Nadzór nad krajową siecią dystrybucyjną pełnią przedsiębiorstwa energetyczne – operatorzy systemów dystrybucyjnych. W kraju najważniejszymi i największymi spółkami dystrybucyjnymi są obecnie: PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-Operator S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., oraz innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (dawniej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.) [4]. Obszary ich działania przedstawiono na rysunku 1., a charakterystykę w tabeli 1.

Charakterystyka największych krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych

Tabela 1. Charakterystyka największych krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych na dzień 1.01.2017[11]

Objaśnienia: * – udział linii kablowych

Awarie w krajowej sieci dystrybucyjnej

W 2017 r. w systemie dystrybucyjnym wystąpiły awarie sieciowe, które doprowadziły do znacznych przerw w dostawie energii elektrycznej. Główną przyczyną ich wystąpienia były uszkodzenia sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej wywołane przez anomalie pogodowe (śnieżyce, opady mokrego śniegu, orkany, wichury, burze z wyładowaniami atmosferycznymi). Szczególnie ekstremalne warunki pogodowe miały miejsce w sierpniu i październiku (nawałnica w sierpniu, orkany w październiku: „Ksawery” i „Grzegorz”). W ich wyniku m.in. przewracały się lub łamały się drzewa spoza normatywnych pasów wycinek, powodując trwałe uszkodzenia napowietrznych sieci elektroenergetycznych (zrywanie przewodów, łamanie słupów) oraz uszkodzenia stacji napowietrznych. Skala i rozległość tych awarii oraz panujące warunki atmosferyczne, które utrudniały prace przy użyciu ciężkiego sprzętu (dźwigów, podnośników) skutkowały z kolei długimi czasami ich usuwania.

Obok wspomnianych niekorzystnych warunków atmosferycznych awarie sieciowe spowodowane były przyczynami technicznymi, błędami ludzkimi, działaniem osób trzecich, zwierząt i ptaków lub zdarzeniami w sieci sąsiednich operatorów [4]. Te pierwsze miały związek ze starzeniem/zmęczeniem elementów infrastruktury sieciowej np. zerwanie/uszkodzenie przewodów, izolatorów, uszkodzenie wyłączników, eksplodowanie przekładników, błędne działania/uszkodzenia zabezpieczeń. Te drugie obejmowały działania i zdarzenia u odbiorców, działania osób postronnych, mechaniczne uszkodzenia kabli w trakcie prac budowlanych, elementy obce na urządzeniach, zwierzęta i ptaki.

Skala, wielkość i liczba tych awarii była zróżnicowana. Przykładowo, na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o. w 2017 r. wystąpiło łącznie 47 460 awarii sieciowych wywołujących przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej [4]. Wśród nich były 143 zdarzenia w sieci dystrybucyjnej 110 kV, 12 512 zdarzeń w sieci SN oraz 34 805 zdarzeń w sieci niskiego napięcia [4]. Natomiast w przypadku operatora TAURON Dystrybucja S.A. na terenie jego działania wystąpiły łącznie 74 332 awarie sieciowe: 170 w sieci 110 kV, 30  992 w sieci SN oraz 43 170 w sieci niskiego napięcia. W przypadku operatora PGE Dystrybucja S.A. na obszarze jego działania wystąpiły łącznie 204 637 awarie sieciowe: 88 w sieci 110 kV, 30 616 w sieci SN i aż 173 933 w sieci niskiego napięcia [4]. Szacunkowa wartość energii elektrycznej niedostarczonej w 2017 r. w wyniku tych awarii wyniosła ok. 29,9 GWh (Enea Operator), 7,8 GWh (TAURON Dystrybucja) i 35,9 GWh (PGE Dystrybucja) [4]. W skali całego kraju ilość energii niedostarczonej do odbiorców w 2017 r. na skutek awarii sieciowych przedstawiono w tabeli 2.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej
Tabela 2. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej do odbiorców w KSE w 2017 r. [MWh] [4]

Do najistotniejszych w skutkach należały awarie sieciowe spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak: gwałtowna burza w nocy 11/12.08.2017, orkan „Ksawery” w dniach 5–8.10.2017 i orkan „Grzegorz” w dniach 29–30.10.2017. Przedstawiono je w odniesieniu do obszaru dystrybucji dwóch operatorów systemów dystrybucyjnych Enea Operator Sp. z o.o. i TAURON Dystrybucja S.A.

Gwałtowna burza w nocy 11/12.08.2018 w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze w kulminacyjnym momencie (noc 11 sierpnia 2017 r.) pozbawiła zasilania na obszarze dystrybucji ENEA Operator 14 stacji 110 kV/SN – Głównych Punktów Zasilających (GPZ) i 7268 stacji elektroenergetycznych SN/nn [4]. Uszkodzonych zostało 24 linie 110 kV kluczowe dla funkcjonowania lokalnego systemu i 313 linii SN [4]. Problemy z dostawami energii elektrycznej dotknęły ok. 250 tys. odbiorców. Natomiast na obszarze dystrybucji TAURON Dystrybucja pozbawił zasilania 2 stacje 110 kV/SN (GPZ) i 1412 stacji elektroenergetycznych SN/nn [4]. Uszkodzonych zostało 10 linii 110 kV i 65 linii SN [4]. Problemy z dostawami energii elektrycznej dotknęły ok. 70 tys. odbiorców.

Siła nawałnic była bardzo duża i doprowadziła do zniszczenia lub uszkodzenia wielu linii elektroenergetycznych (110 kV, SN, nn), a skala koniecznych napraw była ogromna i porównywalna z koniecznością odtworzenia nowej infrastruktury sieciowej.

Orkan „Ksawery” w dniach 5–8.10.2017 na obszarze dystrybucji ENEA Operator pozbawił zasilania 46 stacji 110 kV/SN (GPZ) i 15 000 stacji elektroenergetycznych SN/nn [4]. Uszkodzonych zostało 48 linii 110 kV [4]. Problemy z dostawami energii elektrycznej dotknęły ponad 600 tys. odbiorców. Natomiast na obszarze dystrybucji TAURON Dystrybucja pozbawił zasilania 30 stacji 110 kV/SN (GPZ) i 6063 stacji elektroenergetycznych SN/nn [4]. Uszkodzonych zostało 73 linie 110 kV i 484 linie SN [4]. Problemy z dostawami energii elektrycznej dotknęły 320 tys. odbiorców.

Skutki w postaci zniszczeń sieciowej infrastruktury dystrybucyjnej były wielokrotnie większe od zdarzenia z 11.08.2017.

Orkan „Grzegorz” w dniach 29–30.10.2017 na obszarze dystrybucji ENEA Operator pozbawił zasilania 3 stacje kV/SN (GPZ), 3754 stacji elektroenergetycznych SN/nn [4]. Uszkodzonych zostało 12 linii 110 kV i 300 linii SN [4]. Problemy z dostawami energii elektrycznej dotknęły ponad 160 tys. odbiorców. Natomiast na obszarze dystrybucji TAURON Dystrybucja pozbawił zasilania 8 stacji 110 kV/SN (GPZ) i 3499 stacji elektroenergetycznych SN/nn [4]. Uszkodzonych zostało 37 linii 110 kV i 244 linii SN [4]. Problemy z dostawami energii elektrycznej dotknęły 194 tys. odbiorców.

Skutki w postaci zniszczeń sieciowej infrastruktury dystrybucyjnej były znacznie większe od zdarzenia z 11.08.2017.

Bezpieczeństwo pracy krajowej sieci dystrybucyjnej

Krajowa sieć dystrybucyjna jest wprawdzie przystosowana do występujących obecnie typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji zadań w stanach normalnych, ale lokalnie stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

Bezpieczeństwo pracy krajowej sieci dystrybucyjnej zależy w znacznym stopniu od stanu sieci dystrybucyjnej. Przy ocenie tego stanu bardzo pomocne są takie mierniki jak: stopień wykorzystania obciążalności prądowej dopuszczalnej, długości obwodów niskiego napięcia, długości ciągów średniego napięcia, przekroje zainstalowanych przewodów i kabli, poziom napięć na końcach obwodów niskiego napięcia i wartości wskaźników przerw w zasilaniu odbiorców końcowych [3]. Operatorzy systemów dystrybucyjnych starają się utrzymywać te parametry na właściwym poziomie podejmując określone działania inwestycyjne i eksploatacyjne. Zastępują linie napowietrzne liniami kablowymi, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, skracają obwody niskiego napięcia i długości ciągów SN oraz wymieniają przewody i kable o małej średnicy na przewody i kable o większej średnicy. Zwiększenie udziału linii kablowych wpływa na zmniejszenie awaryjności sieci dystrybucyjnych [10]. Takie linie są bowiem mniej narażone na działanie warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne niż linie napowietrzne.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[sieć dystrybucyjna, awarie sieciowe, dystrybucja energii elektrycznej, energia elektryczna, linie elektroenergetyczne, awarie, dostawa energii elektrycznej, kable, przewody]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 4/2019

Wybrane dla Ciebie


Szybkie stacje ładowania samochodów elektrycznych - gdzie ich szukać? »

Stacje ładowania

Samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularne. Jednak ich żywot jest uzależniony od stacji ładowania. Stacja ładowania to urządzenie elektryczne, które służy do ładowania akumulatorów lub baterii zasilających pojazdy elektryczne. Nowoczesna technologia sprawia, że dzięki stacjom ładowania można ładować? czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać szafy sterownicze
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl