Artykuł sponsorowany

Niektóre istotne zagadnienia związane z ochroną przed przepięciami

Ogranicznik typu DS254VG-300
Ogranicznik typu DS254VG-300
Jean Mueller

Niestety wielu projektantów i instalatorów w Polsce ma bardzo ogólne pojęcie o problematyce przepięć i popełnia wiele istotnych błędów, które mogą doprowadzić do poważnych szkód materialnych, w efekcie do ich odpowiedzialności za te szkody. Przede wszystkim należy zrozumieć, skąd się biorą przepięcia, jakie szkody mogą spowodować, a przede wszystkim jak należy się przed nimi chronić oraz jakie błędy są najczęściej popełniane.

1. Źródła powstawania przepięć

Podstawowe źródła powstawania przepięć to skutki wyładowania atmosferycznego (LEMP), przepięć łączeniowych (SEMP) i ewentualnie wyładowań elektrostatycznych (ESD). W wyniku uderzenia pioruna do instalacji zasilającej może wniknąć bezpośrednio prąd udarowy. Dzieje się to w przypadku uderzenia pioruna bezpośrednio w przewody zasilające lub w wyniku odprowadzenia do ziemi wyładowania atmosferycznego przez instalację odgromową budynku, co powoduje wniknięcie przepięcia do instalacji elektrycznej przez uziemienie do przewodu N.

Ponadto uderzenie pioruna w ziemię nawet w odległości kilkuset metrów od budynku powoduje wzrost napięciowego potencjału gruntu o kilka kV. Symulacja wykonana na Politechnice w Graz (Austria) wskazuje wzrost napięciowego potencjału ziemi w zależności od odległości od punktu uderzenia pioruna: w odległości 10 metrów było to ok. 160kV, w odległości 100 m – ok. 15kV, w odległości 200 m – ok. 8kV, w odległości 300 m – ok. 5kV. Zapytaj specjalistów firmy Jean Mueller Polska >>

Wyładowania atmosferyczne mogą także powodować niebezpieczne sprzężenia indukcyjne i pojemnościowe. Mówimy tu o prądzie wyładowczym o kształcie fali 8/20 µs. Sprzężenie indukcyjne powstaje w momencie, gdy obok przewodu przez który przepływa duży prąd udarowy (np. zwód instalacji odgromowej), na skutek powstałego pola elektro-magnetycznego indukuje się prąd w innym przewodzie jak np. w sieci komputerowej ETHERNET czy przewodach instalacji fotowoltaicznej.

Sprzężenia pojemnościowe powstają natomiast na skutek różnicy potencjałów pola elektrycznego między miejscem uderzenia pioruna a przewodami elektrycznymi lub sygnałowymi – na skutek przepływu ładunków w powietrzu powstają przepięcia w przewodach nawet w odległości kilkuset metrów od miejsca wyładowania. Wystarczy zwykle ok. 10 metrów przewodu, aby zaindukowany prąd mógł uszkodzić podłączone urządzenia.

Przepięcia łączeniowe występują w niektórych sieciach kilka razy częściej niż przepięcia od wyładowań atmosferycznych, ich źródłem są różnego typu zdarzenia: przepalenie się wkładki topikowej, zwarcie, wyłączenie lub załączenie transformatora czy silnika, rozładowanie kondensatora itp. Zwykle powstają w ten sposób prądy o wartości maksymalnie kilku kA i napięciu kilku kV o kształcie fali 8/20 µs.

Wyładowania elektrostatyczne ESD mogą być szkodliwe tylko w niektórych przypadkach, głównie gdy mamy do czynienia z delikatną aparaturą (np. medyczną) lub w niektórych środowiskach jak np. w strefach zagrożonych wybuchem. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Jean Mueller >>

2. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej

Jeżeli budynek ma instalację odgromową lub z analizy ryzyka wykonanej wg normy PN-EN 62305-02 wynika, że należy zastosować ograniczniki przepięć typu 1, to przede wszystkim należy brać pod uwagę wykonania iskiernikowo-warystorowe. Ograniczniki te, jak np. firmy CITEL typu 1+2+3 wykonane w opatentowanej technologii VG (połączony szeregowo iskiernik gazowy i warystor) odprowadzają dziewięćdziesiąt kilka procent prądu udarowego, podczas gdy tańsze wykonania warystorowe zaledwie siedemdziesiąt kilka procent.

Wynika to z faktu, że iskiernik odprowadza całe przepięcie udarowe na poziomie zwykle kilkudziesięciu woltów, podczas gdy warystor wzbudza się w sposób liniowy i odprowadza przepięcie na poziomie np. 1500V. Ponadto według niektórych badań ograniczniki przepięć zbudowane na bazie warystorów mają poważne problemy z odprowadzaniem prądów udarowych o kształcie fali 10/350 µs – natomiast dobrze sprawują się w zakresie likwidacji przepięć indukowanych prądów wyładowczych o kształcie fali 8/20 µs.

Problemy te wynikają między innymi z faktu, że ograniczniki przechodzące badania klasy I w warunkach laboratoryjnych mogą mieć problemy w warunkach naturalnych, kiedy zamiast jednego udaru mamy w czasie wyładowania kilka, a nawet kilkanaście przepływów prądu w czasie poniżej 1 sekundy. Rozwiązanie warystorowe jest jednak tańsze od iskiernikowego (np. CITEL oferuje tu popularny ogranicznik warystorowy DS134R na prądy Iimp=12,5kA na biegun). Warunkiem poprawnej pracy ogranicznika przepięć jest zgodna z normami długość przewodów łączących SPD z linią i szyną PEN – ich suma nie powinna przekraczać 50 cm (zbyt długi przewód jest najczęstszym błędem instalatorów, 1 metr dodatkowego przewodu PEN podnosi poziom ochrony o ponad 1000V).

Ponadto warto wiedzieć, że od 2007 roku nie ma według obowiązujących norm czegoś takiego jak ogranicznik przepięć typu B+C tylko są T1+T2 lub typ 1+2. Kilku importerów nazwało jednak tak swoje ograniczniki typu 2 jako nazwa własna „B+C”, aby bazując na starych przyzwyczajeniach projektantów i instalatorów sprzedawać tanie ograniczniki, które często nie nadają się do odprowadzania prądów udarowych (dla przypomnienia: 1 kA prądu udarowego Iimp o kształcie fali 10/350 µs ma ponad 20 razy większą energię niż 1 kA prądu wyładowczego In o kształcie fali 8/20µs).

Instalowanie ograniczników „B+C” oznacza, że instalacja taka jest wykonana niezgodnie z normami. W przypadku uderzenia pioruna taki SPD nie ochroni właściwie urządzeń i czasami dochodzi nawet do pożaru, a w efekcie projektant i instalator będą odpowiadać za wszelkie straty i szkody. Trzecia uwaga ogólna w tym temacie – w projektach musi być zawsze podany prąd udarowy na biegun ogranicznika przepięć, gdyż podanie wyłącznie Typ 1+2 (lub błędnie B+C) nic nie mówi i oznacza najczęściej zakup najtańszego i najsłabszego technicznie produktu.

Przykładowo CITEL ma wykonania ograniczników przepięć na 100, 50, 25, 12,5 oraz 8kA na biegun – różnica w cenach jest bardzo duża. Które wykonanie jest najwłaściwsze? Pewną podpowiedzią jest zapis w specyfikacji CLC/TS 61643-12: jeżeli w budynku wyposażonym w instalację odgromową nie można wyliczyć, jaki prąd udarowy się pojawi, to należy zastosować ograniczniki przepięć z minimum Iimp=12,5kA na biegun, jak np. DS134VG (typ 1+2+3) firmy CITEL.

Zaleca się jednak, aby w przypadku budynków użyteczności publicznej jak też w przypadku ochrony ważnych lub kosztownych urządzeń zawsze stosować wykonanie z Iimp=25kA na biegun, jak np. ogranicznik DS254VG-300 (typ 1+2+3) firmy CITEL. Ten ogranicznik ma kilka wyjątkowych zalet związanych z jego konstrukcją w technologii VG: nadzwyczajny poziom ochrony 1,1kV wynikający z czasu działania poniżej 20 ns; wytrzymałość zwarciową 50kA, brak prądu następczego i prądu upływu (zapobiega to starzeniu się warystora i dlatego firma CITEL udziela 10 letniej gwarancji liczonej od daty produkcji na wszystkie ograniczniki przepięć wykonane w technologii VG).

 Ogranicznik typu DS254VG-300
Ogranicznik typu DS254VG-300

Oczywiście w przypadkach, gdy jest to niezbędne, stosuje się ograniczniki typu 2 i 3.

3. Ochrona instalacji komputerowych, telefonicznych, alarmowych i monitoringu

Dla zabezpieczania urządzeń w tzw. instalacjach sygnałowych stworzono bardzo szeroką grupę ograniczników przepięć wykonanych wg normy PN-EN 61643-21. Charakterystyczne dla tej grupy jest kilka elementów: po pierwsze zakłada się, że zabezpieczać mają one przed prądami indukowanymi a nie udarowymi, po drugie muszą być one dostosowane do stosunkowo małych napięć prądu stałego, muszą działać bardzo szybko i nie tłumić przesyłanych sygnałów.

Ograniczniki te są najczęściej instalowane szeregowo w linię sygnałową a nie równolegle jak w przypadku ochrony przed przepięciami od strony zasilania. Zbudowane są one często z szybkich diod supresyjnych i iskierników gazowych, a czas ich działania, jak w przypadku niektórych produktów CITEL, może być na poziomie 1 nanosekundy, podczas gdy zwykłe warystorowe ograniczniki przepięć mają czas działania 20-25 ns. Dobierając ograniczniki przepięć do chronionej linii sygnałowej należy wziąć pod uwagę miedzy innymi: napięcie pracy i prąd, protokół przesyłu danych, ilość par żył i ekranowanie, maksymalną częstotliwość sygnału, niezbędny poziom ochrony, rodzaj połączeń.

Bardzo istotne jest miejsce umieszczenia tych ograniczników przepięć. Przykładowo zabezpieczając sieć komputerową z przewodową linią ETHERNET o napięciu 5V DC musimy pamiętać, że powstałe w wyniku indukcji przepięcie może uszkodzić z jednej strony komputer, a z drugiej strony serwer.

 Ogranicznik przepięć do zabezpieczania komputerów MJ8
Ogranicznik przepięć do zabezpieczania komputerów MJ8

Dlatego od strony komputera należy zainstalować ogranicznik przepięć wyposażony w gniazdo RJ45 np. MJ8-CAT5 lub CAT6 firmy CITEL, a od strony serwera specjalną listwę z ogranicznikami przepięć np. typu RAK wyposażoną w 12, 24 czy 48 portów do montażu w szafach 19”. Ta ochrona jest niezależna od zwykłego zabezpieczenia komputerów przed przepięciami w zakresie sieci zasilającej oraz połączenia internetowego po linii telefonicznej.

 Listwy z ogranicznikami przepięć typu RAK
Listwy z ogranicznikami przepięć typu RAK

Kolejną grupą instalacji, które wymagają ochrony przed przepięciami indukowanymi przez wyładowania atmosferyczne, są systemy alarmowe. Brak ograniczników przepięć w tych instalacjach, takich jak np. DLA i DLU firmy CITEL, powoduje awarie centralek alarmowych, czujników i kamer.

 Ograniczniki przepięć typu DLA i DLU
Ograniczniki przepięć typu DLA i DLU

Te same ograniczniki stosuje się w różnych sieciach sygnałowych dla protokołów RS485 Modbus, Profibus, Fieldbus czy pętla prądowa 4-20mA, a specjalne wykonania np. ICS z atestem ATEX służą do ochrony sieci teleinformatycznych w strefach Ex zagrożonych wybuchem.

Na uszkodzenia są narażone przede wszystkim urządzenia, które znajdują się na zewnątrz lub do których przeprowadzona jest zewnętrzna, szczególnie napowietrzna linia. Przykładem mogą być tu kamery monitoringu, które w wyniku wyładowań atmosferycznych często ulegają uszkodzeniu, jeśli nie są właściwie chronione. Należy pamiętać, że w tym przypadku, podobnie jak w instalacjach alarmowych, nie chodzi tylko o wartość uszkodzonych urządzeń, ale o nagły brak monitoringu chronionego obiektu.

Ogranicznik przepięć MSP-VM do zabezpieczania zasilania, sterowania i sygnału kamer monitoring

Firma CITEL oferuje w tym zakresie szeroką gamę rozwiązań: są to ograniczniki przepięć do zastosowań zewnętrznych w obudowach z IP65 jak np. CMJ8; zintegrowane ograniczniki MSP-VM do ochrony toru zasilania, sterowania i sygnału analogowego lub cyfrowego; ograniczniki dla systemów CATV i POE (Power over Ethernet A i B); jak też listwy wieloportowe z ogranicznikami przepięć do ochrony pulpitów dyspozytorskich.

 Ogranicznik przepięć do zabezpieczania anten
Ogranicznik przepięć do zabezpieczania anten

Pewną ich odmianą są ograniczniki do ochrony sieci antenowych TV i satelitarnych oraz specjalna duża grupa produktów dedykowana do zabezpieczania urządzeń telefonii komórkowej w systemach GSM, UMTS, Tetra itp. Obecnie znajdują one także zastosowania w nadajnikach i koncentratorach połączonych z urządzeniami IoT czyli tzw. internetu rzeczy.

Oddzielną grupę tworzą ograniczniki przepięć do ochrony telefonów analogowych, ISDN, ADSL czy SDSL, które instaluje się zarówno w centralach telefonicznych, szafkach przekaźnikowo-rozdzielczych, jak też w wyjątkowych przypadkach do ochrony pojedynczych telefonów np. alarmowych. W tej dziedzinie szczególnie popularne są specjalne iskierniki gazowe z 2 lub 3 elektrodami, które CITEL produkuje już od ponad 70 lat i ma w ofercie ok 1.000 wykonań. Iskierniki te mogą być instalowane w specjalnych złączkach zaciskowych.

4. Ochrona latarni z oświetleniem LED

W Europie nie ma specjalnej normy poświęconej zabezpieczeniu oświetlenia LED przed przepięciami, zastosowanie mają ogólne normy odnośnie oświetlenia i ograniczników przepięć takie jak IEC EN 60598, 61547, 61000 i 61643. Francuska firma CITEL, jako pierwsza na świecie opracowała kompleksowy program ograniczników przepięć do zabezpieczania oświetlenia LED. Wliczając wykonania na rynek amerykański jest to ponad 100 typów, które mogą zaspokoić różne potrzeby w tym zakresie.

Ze względu na wartość możliwych przepięć prawie wszystkie te ograniczniki są typu 2+3 (dawne oznaczenie C+D) i dostosowane do nominalnego prądu wyładowczego 8/20 µs o wartości 5kA i maksymalnego 10kA. Ograniczniki te wytrzymują też tzw. udar kombinowany 10kV/5kA, a niektóre nawet 10kV/10kA, zapewniając poziom ochrony Up poniżej 1,5kV dla napięcia roboczego 230V AC.

Dobierając odpowiedni ogranicznik do konkretnego projektu trzeba określić kilka istotnych cech. Po pierwsze należy określić, jakie ma być napięcie zasilania – najczęściej 230V AC lub 24V DC. Po drugie, czy interesują nas ograniczniki do lamp LED ze sterowanym natężeniem światła, czy bez takiego sterowania. Najprostsze ograniczniki do zabezpieczania tylko zasilania zewnętrznych lamp LED należą do typoszeregu MLPX1, MLPC1 lub MSB10-400.

 Ogranicznik do zabezpieczania LED typu MLPX1
Ogranicznik do zabezpieczania LED typu MLPX1

Natomiast niektóre ograniczniki z typoszeregu MLP pozwalają zabezpieczyć jednocześnie zasilanie i sterowanie natężeniem światła LED typu DALI czy RS485. Jest to możliwe, gdyż w jednej obudowie znajdują się 2 ograniczniki przepięć – jeden do zabezpieczenia zasilania np. 230V AC, a drugi do zabezpieczenia toru sterowniczego. W przypadku systemu sterowania DALI jest to dla napięcia maksymalnego 28V DC, a dla RS485 to 7V DC i prądu 300mA. Po trzecie w zależności od stopnia ochrony mamy ograniczniki MLP1 dla klasy ochrony I i MLP2 dla klasy II (ochrona tylko L/N).

 Ogranicznik typu MLP
Ogranicznik typu MLP

Kolejnym zagadnieniem jest określenie niezbędnego stopnia ochrony - ograniczniki MLP występują w wykonaniu z zamontowanymi na stałe przewodami w obudowach ze stopniem ochrony IP65 oraz z zaciskami do podłączania kabli w obudowach z IP20 (wtedy należy je zainstalować w szczelnych oprawach LED lub skrzynkach z IP65, aby je chronić przed wilgocią).

Typoszereg MLP umożliwia także wybór wykonania ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia (miejscowa sygnalizacja w formie zielonej diody LED jest w standardzie, bo wymają tego normy), jak też określenie stanu funkcjonowania chronionej instalacji w przypadku uszkodzenia ogranicznika. W ofercie istnieją też wykonania ograniczników MLP…2L na 2 fazy L1 i L2, co pozwala albo zabezpieczać 1 ogranicznikiem jednocześnie 2 lampy z diodami LED o niezależnym zasilaniu, albo chronić 2 tryby pracy jednej lampy tzn. gdy prąd płynie w L1 to lampa świeci na 100%, a gdy włączamy zasilanie przewodem L2, to lampa w środku nocy może pracować na np. 50% swojej mocy.

Ogranicznik przepięć instaluje się zwykle w oprawie lampy blisko źródeł LED tuż przed zasilaczem. Drugim rozwiązaniem może być zainstalowanie w złączu we wnęce na dole słupa latarni. Preferowane jest to pierwsze rozwiązanie, gdyż w ten sposób najlepiej chroni się zasilacz i diody LED. Wadą tego rozwiązania jest, że w przypadku ograniczników bez zdalnej sygnalizacji uszkodzenia, a jedynie z sygnalizacją w formie zielonej diody LED wmontowanej w obudowę aparatu, nie ma możliwości łatwego sprawdzenia ewentualnego uszkodzenia ogranicznika, chyba że jest to wykonanie przerywające obwód zasilania w przypadku awarii.

Umieszczenie ogranicznika w złączu we wnęce słupa ma 2 zalety – można go zainstalować w istniejących już lampach z oświetleniem LED oraz bez kłopotu sprawdzić stan ogranicznika dzięki dostępnej zielonej diodzie LED. Tu jednak pewną wadą jest odległość od chronionego zasilacza i samych diod LED – ogranicznik umieszczony u podstawy słupa latarni właściwie chroni przed pojawiającymi się przepięciami w przewodach zasilających i sterowniczych, natomiast w przypadku uderzenia pioruna w pobliżu latarni może się zaindukować niebezpieczne przepięcie w przewodach między podstawą latarni a oprawą z diodami LED.

Koszt opisanych powyżej ograniczników przepięć firmy CITEL wynosi zaledwie kilka procent wartości opraw, a znacznie przedłuża ich żywotność i pozwala w dłuższym okresie na poważne oszczędności. Nowością jest wprowadzony do sprzedaży w 2017 roku specjalny ogranicznik przepięć EPS do ochrony elektrostatycznej opraw latarni z oświetleniem LED, co rozwiązuje problemy z przepięciami elektrostatycznymi w niektórych specyficznych miejscach np. obok przewodów tramwajowych czy kolejowych.

5. Zabezpieczanie instalacji fotowoltaicznych

Do ochrony instalacji PV konstruuje się specjalne ograniczniki przepięć, zwykle są one dostosowane do napięć znamionowych w zakresie od 500 do 1500V DC, najczęściej są to wykonania na 500, 600, 800 i 1000V DC. Bardzo ważny jest właściwy dobór ogranicznika do napięcia DC występującego w sieci fotowoltaicznej.

Należy pamiętać, że wytwarzane napięcie przez panele fotowoltaiczne, które jest podawane w dokumentacji technicznej, zwykle odnosi się do temperatury +25°C, w przypadku pracy w zimie należy zastosować odpowiednie współczynniki korekcyjne, gdyż przy temperaturze - 20°C napięcie może być o ok. 20% wyższe niż podane w dokumentacji. Przy doborze właściwego napięcia pracy ogranicznika przepięć PV zaleca się, aby był o 10-20% wyższy od maksymalnego napięcia, jakie może się pojawić w instalacji PV, biorąc pod uwagę temperaturę pracy.

Przy doborze ograniczników przepięć PV typu 1+2 pod względem wytrzymałości na prąd udarowy możemy np. korzystać z aneksu A do specyfikacji technicznej CLC/TS 50539-12:2013. Zgodnie z tą specyfikacją techniczną w Aneksie A w tabeli A.2.2 jest napisane, że dla instalacji fotowoltaicznych z instalacją odgromową o 2 zwodach pionowych dla strefy LPL1 (do 200kA) wystarczy ogranicznik przepięć o zainstalowanym szeregowo iskierniku gazowym i warystorze na 10kA prądu udarowego na biegun (DS60VGPV ma 12,5kA na biegun) oraz dla strefy LPL3 (100kA) wystarczy 5kA (DS50VGPV-…/10KT1). W tej specyfikacji w tabeli A.2.3 jest napisane, że ograniczniki przepięć o zainstalowanym równolegle iskierniku gazowym i warystorem mają mieć w porównywalnych z powyższymi warunkach 25kA dla strefy LPL1 i 10kA dla strefy LPL3.

Natomiast w tabeli A.3 tej specyfikacji proponuje się dla farm fotowoltaicznych z instalacją odgromową zastosowanie ograniczników przepięć o budowie szeregowej iskiernika gazowego i warystora na 5kA na biegun (np. DS50VGPV…10KT1) lub ograniczników przepięć o budowie równoległej iskiernika gazowego i warystora na 10kA na biegun. Zastosowanie zgodnie z wytycznymi powyższej normy ograniczników CITEL w technologii VG dzięki możliwości zainstalowania SPD na mniejsze prądy niż w przypadku budowy równoległej daje obok zalet technicznych także istotne oszczędności finansowe.

W zakresie ograniczników przepięć CITEL zalecamy stosowanie przede wszystkim ograniczników przepięć serii DS60VGPV na 12,5kA prądu udarowego na biegun i 25kA prądu udarowego całkowitego. Jeżeli wg wyliczeń i istniejących warunków technicznych wystarczy 5kA prądu udarowego na biegun i 10kA prądu udarowego całkowitego w technologii szeregowego połączenia iskiernika gazowego i warystora, to polecamy ograniczniki przepięć DS50VGPV-G/51.

Jeżeli z wyliczeń wynika, że prądy udarowe będą mniejsze (np. dzięki zastosowaniu większej ilości zwodów pionowych) lub chcemy dla bezpieczeństwa zastosować ogranicznik typu 1+2 zamiast typu 2, to polecamy wykonania 2 warystorów z jednym iskiernikiem np. DS50PV-G/12KT1 (6,25kA na biegun i 12,5kA razem) lub DS50PV-G/10KT1 (5kA prądu udarowego na biegun i 10kA razem).

  Ogranicznik przepięć z 2 warystorami i 1 iskiernikiem gazowym
Ogranicznik przepięć z 2 warystorami i 1 iskiernikiem gazowym

W ofercie CITEL znajdują się również wykonania na samych warystorach, co oferuje wiele firm na rynku np. DS100PV na prąd udarowy 8kA na biegun. Jednak przy konstrukcji typu Y z 3 warystorów jest pewien problem  – w przypadku przepięcia środkowy wspólny biegun nie wytrzyma prądu z 2 biegunów po 8kA, gdyż sam jest też na 8kA.

Oznacza to, że tego typu konstrukcja złożona z 3 warystorów umożliwia bez uszkodzenia odprowadzenie zaledwie 4kA na biegun, a nie 8kA na biegun. Ta sama zasada dotyczy budowy ograniczników przepięć typu 2 na bazie 3 warystorów, ale nie dotyczy ograniczników o budowie 2 zamiast 3 modułów.
Jeżeli zostały zachowane właściwe odległości między instalacją odgromową, a fotowoltaiczną, to możemy wówczas po stronie DC jako minimum zastosować ograniczniki przepięć typu 2, czyli DS5050VGPV lub DS50PVS.

Firma CITEL jest największym we Francji i 3 w Europie producentem ograniczników przepięć oraz 2 na świecie producentem iskierników gazowych, w czym się specjalizuje od ponad 80 lat. Przedstawicielem CITEL w Polsce jest firma JEAN MUELLER POLSKA z Warszawy. 

Jean Mueller JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Krótka 4
02-293 Warszawa
Tel. 22 7517901
e-mail:
www.jeanmueller.pl

 

(jean mueller, ochrona, przepięcia, ograniczniki przepięć)

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:
3/2018

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 3/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania
  • - Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej
Zobacz szczegóły
Ograniczniki przepięć Varitector PU  firmy Weidmüller

Ograniczniki przepięć Varitector PU firmy Weidmüller

Weidmüller oferuje niezawodne ograniczniki przepięć Varitector PU, charakteryzujące się innowacyjną konstrukcją, opartą na szeregowej kombinacji zamkniętego iskiernika...
MICROS sp.j. W. Kędra i J. Lic MICROS sp.j. W. Kędra i J. Lic
Firma Micros istnieje na polskim rynku elektronicznym nieprzerwanie od 1988 roku. Jej początki to mały sklep z asortymentem elektronicznym,...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl