Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zbigniew Marcin Siciński

(1910–1991)

W 1955 r. opatentował kondensator pomiarowy do badania cieczy elektroizolacyjnych oraz był współautorem kilku innych patentów z dziedziny materiałów elektroizolacyjnych. Podczas stanu wojennego i później, współorganizował kółka samokształceniowe dla młodzieży i udostępniał swoje mieszkanie na spotkania działaczy „Solidarności” i drukowanie podziemnych wydawnictw. Zapraszamy do zapoznania się z  życiorysem profesora Zbigniewa Marcina Sicińskiego.

Urodził się 16.11.1910 r. we Lwowie. W 1928 r. ukończył, również we Lwowie, gimnazjum matematyczno-przyrodnicze. Dyplom inżyniera elektryka otrzymał na Politechnice Lwowskiej w 1936 r. Od października 1937 do sierpnia 1939 r. pracował jako kierownik Laboratorium Badawczego i Kontroli Produkcji w Fabryce Elektrotechnicznej A. Horkiewicza w Warszawie (fabryka ta produkowała m.in. kondensatory teletechniczne oraz energetyczne).

Okres wojny i okupacji

Po wybuchu wojny polsko-niemieckiej w zajętym przez ZSRR w r. 1939 Lwowie, Siciński był w latach 1940–1941 asystentem w katedrze pomiarów elektrycznych Lwowskiego Instytutu Politechnicznego u prof. Włodzimierza Krukowskiego. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa, po krótkim okresie pracy w tamtejszym urzędzie pocztowym jako robotnik, później technik pomiarowiec, powrócił do warszawskiej fabryki inż. Adolfa Horkiewicza.  Od listopada 1941 r. do sierpnia 1944 r. pełnił tam funkcję kierownika biura technicznego.

Zobacz także: Życiorys Adolfa Jana Morawskiego

W lipcu 1944 r. został aresztowany przez gestapo na Forcie Mokotowskim w Warszawie (represje antypolskie za wykrycie magazynów broni AK w tej okolicy) i uwięziony na Pawiaku, z którego wydobył go dyrektor tej fabryki, inż. A. Horkiewicz (zamordowany później przez hitlerowców na początku Powstania Warszawskiego). Powtórnie aresztowano go 4 sierpnia 1944 r. i uwięziono w koszarach wojskowych (róg ulic Puławskiej i Rakowieckiej). Po dwóch tygodniach wraz z żoną i dzieckiem uciekł z transportu do obozu w Pruszkowie; osiedlili się we wsi Machnatka (powiat Grójec), gdzie pracował początkowo jako drwal, potem nauczyciel w tajnym komplecie gimnazjalnym.

Praca zawodowa

W latach 1945–1948 był kierownikiem Wytwórni Kondensatorów (Oddział Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych), uruchamiając ją w Kaliszu, a potem przenosząc do Łodzi. We wrześniu 1948 r., nie mając możliwości dalszego rozwijania produkcji kondensatorów, podjął pracę w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu, gdzie jako konsultant pracował do 1989 r. W tym Instytucie pełnił kolejno funkcje: kierownika pracowni papierów i tłoczyw izolacyjnych, kierownika zespołu pracowni izolacji włóknistej syconej, zastępcy kierownika Zakładu Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego, kierownika grupy problemowej zagadnień fizykochemicznych oraz zastępcy kierownika Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ds. Naukowych. Tę ostatnią funkcję pełnił aż do przejścia na emeryturę (1 stycznia 1979 r.).

Przeczytaj także: Kazimierz Bieliński - biografia

Praca społeczna i dydaktyczna

W latach 1951–1955 pracował jako wykładowca materiałoznawstwa elektrycznego oraz miernictwa elektrycznego na Wydziale Elektrycznym Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej we Wrocławiu. W 1955 r. został mianowany docentem. Równolegle (1951–1967) pracował w Katedrze Wysokich Napięć na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, kolejno jako wykładowca, zastępca profesora, docent, profesor (tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1964 r., a zwyczajnego w 1974 r.). Pracę na Politechnice przerwał 1 września 1967 r. z powodu nadmiaru obowiązków w Instytucie Elektrotechniki. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne obejmowały wykłady: technologia kabli i kondensatorów, technologia materiałów izolacyjnych do maszyn elektrycznych oraz badanie materiałów izolacyjnych; ćwiczenia i laboratoria oraz projektowanie kondensatorów prowadzili pod jego kierunkiem asystenci. Seminaria specjalistyczne, prace przejściowe i dyplomowe prowadził równolegle z kierownikiem Katedry prof. J. Skowrońskim. Od 1963 r. prof. Siciński był promotorem 7 prac doktorskich z zakresu materiałoznawstwa i technologii elektrycznej.

Sprawdź także: XXVII Konkurs Prac Dyplomowych o nagrodę im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego

Brał czynny udział w organizacjach naukowo-technicznych (1949–1963), jak: Polski Komitet Normalizacyjny, Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych, był członkiem Sekcji Materiałoznawstwa Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN (od 1954 r.), Zespołu Problemowego nr 9 Głównej Komisji Elektrotechniki Komitetu Nauki i Techniki, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1960 r.), Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie (od 1967 r.), Rady Naukowej Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej (od 1968 r.), Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1937 r.) w dziale materiałoznawstwa elektrycznego.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymał także odznaczenia branżowe i społeczne, jak: Złota Odznaka „Zasłużony dla Przemysłu Maszynowego”, Złote Odznaki Honorowe SEP (1972) oraz NOT. Nagrody resortowe i uczelniane (Politechnika Wrocławska). Prof. Siciński ma w swym dorobku naukowym ponad 100 publikacji w kraju i za granicą, wiele referatów na konferencjach (również krajowych i zagranicznych) oraz około 40 dokumentacji technicznych Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki z prac naukowo-badawczych prowadzonych przez niego lub pod jego kierunkiem. W 1955 r. opatentował kondensator pomiarowy do badania cieczy elektroizolacyjnych (Urząd Patentowy nr 10341) oraz był współautorem kilku innych patentów z dziedziny materiałów elektroizolacyjnych.

Polecamy lekturę: Kim był Michał Doliwo-Dobrowolski?

Podczas stanu wojennego (od grudnia 1981) i później, profesor Siciński współorganizował kółka samokształceniowe dla młodzieży i udostępniał swoje mieszkanie na spotkania działaczy „Solidarności” i drukowanie podziemnych wydawnictw. Ostatnie lata życia poświęcił utrwalaniu historii Lwowa, a zwłaszcza politechniki.

Zmarł 2 lutego 1991 r. we Wrocławiu i został pochowany na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.

Literatura
1.    Stefan Sokolnicki, Ocalić od zapomnienia – biografia Zbigniewa Sicińskiego, Koło SEP nr 43 Oddział Wrocławski.
2.    www.ipsb.nina.gov.pl

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 11/2017

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

Kamery termowizyjne Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Liczniki energii elektrycznej do zadań specjalnych»

Liczniki energii jakie wybrać Mogą być stosowane do rozliczeń z zakładami energetycznymi, do kontroli procesów przemysłowych, do rozliczeń podnajemców oraz jako element systemów zarządzania energią. Najnowsze inteligentne liczniki umożliwiają płacenie za faktycznie zużytą energię elektryczną, kontrolę sposobu jej wykorzystania ... czytam dalej »


Bramka IoT chmury do integracji nowych i istniejących systemów bez konieczności programowania.»

Roboty będą produkować roboty - to już pewne!

bramka iot Robot testuje bankomaty
Dzięki prostemu połączeniu z procesem za pomocą protokołów, np. Modbus/TCP, dane czujników i dane procesowe są zbierane, przetwarzane i monitorowane ... czytam więcej » Powstanie fabryka w której roboty będą produkowały roboty. Wszystko na to wygląda, że już niedługo scenariusze filmowe okażą się ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »

Liczniki energii jakie wybrać Łączniki elektrinstalacyjne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

PGG testuje instalacje PV

W Ruchu Halemba kopalni Ruda w Polskiej Grupie Górniczej została uruchomiona pilotażowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 410 kWp. Jest to pierwsze z przedsięwzięć w dużym projekcie PGG na...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl