Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Lucjan Nehrebecki

(1900–1990)
 kk  |  elektro.info 6/2017  |  13.07.2017
http://apw.ee.pw.edu.pl / pixabay.com

W trakcie swojego życia zajmował się badaniem i oceną projektów urządzeń elektrycznych w kopalniach, elektrowniach, hutach i zakładach przemysłu chemicznego, bieżącą kontrolą stanu tych urządzeń oraz pomiarami. Założył jedno z pierwszych na Śląsku laboratorium przekaźnikowe i laboratorium licznikowe i opracował m.in. założenia projektowe pełnej automatyki wielkiego pieca w Hucie Kościuszko w Chorzowie.  W latach 1950–1952 pracował jako Naczelny Inżynier Centralnego Zarządu Energetyki w Warszawie i przyczynił się do zorganizowania ogólnokrajowego systemu elektroenergetycznego oraz Państwowej Dyspozycji Mocy i Zakładu Badań i Pomiarów Energopomiar, gdzie pracował przez prawie 5 następnych lat na stanowisku głównego inżyniera, kierując rozwojem kadry laboratoriów. W 1955 r. był laureatem zespołowej Nagrody Państwowej III stopnia za opracowanie „Problemu samoczynnego załączania rezerwy” (SZR) w elektrowniach, a to tylko wybrane z jego licznych osiągnięć i zasług. Przedstawiamy postać Lucjana Nehrebeckiego.

Urodzony 13.11.1900 r. w Lepsińsku przy granicy chińskiej (wówczas Turkiestan, obecnie Kazachstan), jako syn lekarza w stacjonującym tam garnizonie wojsk rosyjskich. W latach 1910–1913 uczęszczał do szkoły realnej typu wojskowego. Do gimnazjów chodził w Kownie (1913) i w Białej Cerkwi (od 1914), gdzie rodzina była przenoszona. Tam w 1916 r. wstąpił do POW (Polskiej Organizacji Wojskowej) i do tajnego harcerstwa, gdzie doszedł do rangi drużynowego. W grudniu 1918 r. wstąpił ochotniczo do 2. Kowieńskiego Pułku Strzelców, należącego do Dywizji Litewsko-Białoruskiej dowodzonej przez gen. Żeligowskiego. Jako podchorąży brał udział w walkach z bolszewikami na froncie północnym. Pod koniec 1919 r. został oddelegowany z wojska na kurs przygotowawczy i na początku 1920 r. zdał w Wilnie egzamin maturalny z zakresu gimnazjum klasycznego.

Okres międzywojenny

We wrześniu 1921 r. został zdemobilizowany i rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1927 r. dyplom inżyniera elektryka. Następnie wyjechał na Śląsk, gdzie rozpoczął pracę w oddziale elektrycznym Stowarzyszenia Dozoru Kotłów Parowych w Katowicach jako inżynier-rewident. Zajmował się badaniem i oceną projektów urządzeń elektrycznych w kopalniach, elektrowniach, hutach i zakładach przemysłu chemicznego, bieżącą kontrolą stanu tych urządzeń oraz pomiarami.

Zobacz także: Eksploatacja rozdzielnic SN w trudnych warunkach

W 1931 r. przeniósł się do Kopalni Siemianowice na stanowisko kierownika działu maszynowego i kierownika rozbudowywanej tam elektrowni. Założył jedno z pierwszych na Śląsku laboratorium przekaźnikowe i laboratorium licznikowe. W latach 1937–1939 pracował w Generalnej Dyrekcji Hut Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych w Katowicach na stanowisku kierownika Wydziału Elektrycznego. Opracował m.in. założenia projektowe pełnej automatyki wielkiego pieca w Hucie Kościuszko w Chorzowie.

W 1939 r. wziął czynny udział w kampanii wrześniowej jako porucznik rezerwy, walcząc do końca w armii gen. Kleeberga. Po jej kapitulacji dostał się do niewoli niemieckiej, a następnie obozu przejściowego w Radomiu, z którego zbiegł w listopadzie 1939 r. W czasie okupacji pracował w Nisku, Krakowie i Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego Jedwabiu jako inżynier energetyk.

Działalność naukowa

W 1945 r. powrócił na Śląsk i brał udział w organizowaniu energetyki na tym terenie. Od maja 1945 r. do marca 1948 r. był naczelnym dyrektorem przedsiębiorstwa „Elektrownie Górnośląskie ELGÓR” w Gliwicach, nadzorując odbudowę zniszczonych elektrowni, stacji i linii wysokiego napięcia. W latach 1950–1952 pracował jako Naczelny Inżynier Centralnego Zarządu Energetyki w Warszawie i przyczynił się do zorganizowania ogólnokrajowego systemu elektroenergetycznego oraz Państwowej Dyspozycji Mocy i Zakładu Badań i Pomiarów Energopomiar, gdzie pracował przez prawie 5 następnych lat na stanowisku głównego inżyniera, kierując rozwojem kadry laboratoriów.

Polecamy lekturę: Elektryfikacja górnictwa. Zarys historycznyNa Politechnice Śląskiej pracował od 1946 r. do przejścia na emeryturę w 1971 r., najpierw na stanowisku wykładowcy, następnie – zastępcy profesora i kierownika Katedry Urządzeń Elektrycznych (od 1952), a po reorganizacji Politechniki – kierownika Katedry Elektrowni i Gospodarki Energetycznej. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1955 r., a – zwyczajnego w 1962 r. Po utworzeniu Instytutu Energetyki Politechniki Śląskiej pełnił funkcję dyrektora (1969–1971).

Wykształcił blisko 300 inżynierów o specjalności elektrownie i gospodarka energetyczna, był promotorem 16 doktoratów i opiekunem 7 habilitantów. Napisał 12 książek, ponad 45 artykułów oraz 8 skryptów na temat przyrządów rozdzielczych, rozdzielni i podstacji, elektrowni parowych i ich projektowania oraz automatyki elektrycznej w elektrowniach cieplnych. Brał udział w opracowaniu i zredagowaniu trzech tomów „Historii elektryki polskiej” od jej początków aż do ok. 1986 r., stanowiącej fundamentalną monografię tego tematu.

Studentów uczył szacunku do pracy, wpajał nawyki dobrej i rzetelnej "roboty" oraz umiłowania ojczyzny. Uważał, że prace naukowe wykonywane na politechnice powinny być ściśle powiązane z potrzebami przemysłu.

Działalność zawodowa

Pracował także dodatkowo na 1/3 etatu w Ośrodku Naukowo-Badawczym ds. Energetyzacji Kraju (1969–1971) i był konsultantem w Hucie Florian. Pełnił również wiele funkcji w organizacjach naukowych, jak np. w: Komitecie Energetyki PAN, Komisji Głównej Energetyki KNiT i NOT, Radzie ds. Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, Radach Naukowych Instytutu Energetyki w Warszawie i Energoelektryki we Wrocławiu.

Dowiedz się więcej: Podstawowe wymagania dla rozdzielnic SN eksploatowanych w trudnych warunkach

Otrzymał odznaczenia państwowe m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1946), Krzyż Kawalerski (1959) i Oficerski (1971) Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznakę Zasłużonego w Rozwoju woj. katowickiego (1962). W 1955 r. był laureatem zespołowej Nagrody Państwowej III stopnia za opracowanie „Problemu samoczynnego załączania rezerwy” (SZR) w elektrowniach. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej (1983).

Był członkiem SEP od 1928 r. W roku 1945 brał czynny udział w reaktywowaniu Oddziału Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach, którego został wybrany pierwszym powojennym prezesem. W Gliwicach zorganizował Oddział Gliwicki SEP i został jego pierwszym prezesem. W uznaniu jego zasług dla SEP i polskiej energetyki otrzymał godność członka honorowego SEP w 1975 r. (nr 39).

Był członkiem-założycielem Oddziału Gliwickiego PTETiS (1961), przewodniczącym Oddziału (1963–1964). W roku 1971 otrzymał godność członka honorowego PTETiS (nr 8).

Zmarł 27.11.1990 r. w Warszawie, zgodnie z ostatnią wolą jest pochowany w Gliwicach, na cmentarzu centralnym.

Literatura
1.    „40-lat PTETiS”, pod red. A. J. Marusaka, Biuletyn nr 5 (jubileuszowy), Warszawa 2001.
2.    www.iesu.elektr.polsl.pl/historia/zasluzeni-dla-energetyki

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2017

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl