Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Kazimierz Kopecki

(1904 -1984)
Kazimierz Kopecki (1904 -1984).
Kazimierz Kopecki (1904 -1984).
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki politechniki w Gdańsku

Urodził się 28 kwietnia 1904 r. w Morawsku koło Jarosławia. Świadectwo dojrzałości uzyskał w gimnazjum typu klasycznego w 1922 r. we Lwowie. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Politechniki Lwowskiej w latach 1922-1928. Jeszcze przed ukończeniem studiów w 1927 r. został asystentem w Laboratorium Pomiarów i Maszyn Elektrycznych u prof. K. Idaszewskiego.

Okres międzywojenny i okupacji

Po uzyskaniu w 1928 r. dyplomu inżyniera elektryka rozpoczął pracę w Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek" w Toruniu, której dyrektorem był inż. Alfons Hoffmann, twórca systemu elektroenergetycznego na Pomorzu. Zakres działalności tego przedsiębiorstwa obejmował wtedy cały teren Polski na północ od Włocławka, łącznie z wybrzeżem i nowo wybudowanym portem w Gdyni. Wynikiem pracy naukowej, prowadzonej przez K. Kopeckiego nad problemami ekonomicznymi elektryfikacji kraju, było opracowanie i wprowadzenie w Polsce taryfy „uniwersalnej", będącej rozszerzeniem taryf dwuczłonowych, które obecnie w tej czy innej formie stosowane są we wszystkich krajach. Wnioski ze swoich prac nad taryfami K. Kopecki referował także na konferencjach międzynarodowych w Brukseli (1936) i Berlinie (1938).

Zobacz także: Służebność przesyłu energii elektrycznej

W 1938 r. inż. K. Kopecki objął stanowisko dyrektora Miejskich Zakładów Energetycznych w Toruniu, które zajmował aż do zajęcia miasta przez wojska hitlerowskie we wrześniu 1939 r. W momencie wybuchu wojny został powołany na komendanta obrony cywilnej miasta Torunia. Wypadki w kampanii wrześniowej na tym terenie rozegrały się błyskawicznie. Po ewakuacji zawierucha wojenna zaniosła go przez Lublin i Tarnopol aż pod Kursk, skąd powrócił do Lublina, by ostatecznie dalsze lata okupacji przeżyć w Krakowie jako robotnik i odczytywacz liczników w Elektrowni Miejskiej.

Praca na Politechnice Gdańskiej

W kilka zaledwie dni po oswobodzeniu Gdańska w 1945 r. inż. K. Kopecki wziął udział w odbudowie, uruchomieniu i organizacji Politechniki Gdańskiej. W listopadzie 1945 r. inż. K. Kopecki objął wykłady na zorganizowanym przez siebie Wydziale Elektrycznym, a w 1946 r. otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego.

W latach 1945-1950 był pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego, który prowadził początkowo cztery specjalności: energetyczną, konstrukcyjną, teletechniczną i radiotechniczną. W latach 1949-1952 był również organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Gdańsku.

Przeczytaj również: Michał Doliwo-Dobrowolski

1950 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, nadany mu przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej na podstawie pracy pod tytułem „Podział strat w zespołach elektroenergetycznych".

Mimo obciążenia obowiązkami organizacyjnymi i kierowniczymi na wydziale i w katedrze prof. Kopecki prowadził równolegle intensywną pracę naukową. Z lat 50. pochodzą jego dwie prace naukowe - o obliczaniu kosztów w elektroenergetyce i o awaryjności systemów elektroenergetycznych. Wówczas też daje znać o sobie jego bezkompromisowość w dążeniu do prawdy. Prace te, które są dzisiaj fundamentem rachunku gospodarczego w energetyce, w tamtych czasach były przyjmowane niechętnie przez pewne grupy naukowców lub wręcz odrzucane. Wprowadzone przez Profesora kategorie ekonomiczne nie dawały się rzekomo pogodzić z zasadami ekonomii politycznej.

Jego pierwszy podręcznik akademicki pt. "Zarys gospodarki elektroenergetycznej", napisany w latach 1950-51, zawierał rozdział dotyczący zasad obliczania kosztów w elektroenergetyce, do których profesor zaliczał również roczne koszty stałe, obejmujące m.in. koszty oprocentowania kapitału. Z tego powodu ówczesna cenzura nie dopuściła do rozpowszechnienia podręcznika, którego cały nakład po wydrukowaniu w 1952 r. został skonfiskowany. Ocalały tylko nieliczne egzemplarze przesłane do recenzji lub korekty.

Dowiedz się więcej: Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

W Politechnice Gdańskiej prof. K. Kopecki pełnił w latach 1951-54 funkcję prorektora ds. nauczania, a w 1954 r. został po raz pierwszy rektorem na okres kilku miesięcy. W latach 1955-56 oraz 1959-60 był prorektorem ds. nauki, po czym został ponownie rektorem i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje w latach 1960-66. Jako rektor przyczynił się w znacznym stopniu do powstania nowych obiektów naukowo-dydaktycznych uczelni. W 1958 r. K. Kopecki otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Przez 24 lata był w Politechnice Gdańskiej kierownikiem katedry, która od 1945 r. nosiła nazwę Katedry Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, a następnie została przemianowana na Katedrę Elektroenergetyki. W 1969 r. przez połączenie kilku katedr utworzono Instytut Elektroenergetyki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, którego pierwszym dyrektorem aż do przejścia na emeryturę w 1974 r. był prof. Kopecki.

Osiągnięcia naukowe i społeczne

W okresie działalności Komitetu Elektryfikacji Polski PAN w latach 1957-1961 opublikował w 1960 r. monografię pt. "Ogólne założenia i metodyka rachunku gospodarczego w pracach planowo-projektowych w elektroenergetyce", będącą rozwinięciem jego poglądów. W pracy tej po raz pierwszy w Polsce zostały sformułowane kryteria wyboru rozwiązania optymalnego w oparciu o prawidłowy rachunek kosztów i efektów, z uwzględnieniem rozkładów czasowych i dynamiki wzrostu. Dziś z perspektywy lat, w pełni można ocenić pionierski charakter tej pracy.

Następną grupę prac prof. Kopeckiego stanowiły pionierskie opracowania z dziedziny podstaw ciepłownictwa. Jak większość prac profesora łączyły się one blisko z praktycznymi zastosowaniami w energetyce krajowej, zwłaszcza zaś na terenie Pomorza i Wybrzeża, i były związane z koncepcją systemu ciepłowniczego Gdańska i Gdyni oraz ze studiami lokalizacyjnymi nowych elektrociepłowni, o których budowę usilnie się starał.

Sprawdź szczegóły: Wacław Kamil Rechniewski

W drugiej połowie lat 70., a więc już po przejściu na emeryturę, prof. K. Kopecki rozwinął szczególnie owocną działalność naukową i organizacyjną jako przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN. Wykładał za granicą i wygłaszał referaty na światowych kongresach naukowych. Prace naukowe prof. Kopeckiego dotyczyły głównie ekonomiki energetyki kompleksowej, matematycznych modeli optymalizacyjnych rozwoju i zarządzania wielkimi systemami energetycznymi, prognozowania długoterminowego, niezawodności systemów energetycznych, zagadnień substytucji i doboru nośników energii, źródeł energii szczytowej i ochrony środowiska naturalnego.

Za swoje osiągnięcia naukowe prof. K. Kopecki otrzymał szereg zaszczytnych odznaczeń. W 1970 r. Uniwersytet w Manchester nadał mu godność Honorary Fellow będącą odpowiednikiem doktoratu honoris causa. Prezydium PAN w 1973 r. przyznało mu Medal im. Mikołaja Kopernika za wybitne osiągnięcia naukowe, a Politechnika Gdańska w 1975 r. nadała mu godność doktora honoris causa. Otrzymał także godność członka honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Był również znanym filatelistą i rzeczoznawcą w tej dziedzinie. Prof. Kopecki zmarł 11 marca 1984 r. Pogrzeb Profesora odbył się na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie z udziałem licznie zgromadzonych jego współpracowników, przyjaciół oraz uczniów i wychowanków. W dziesiątą rocznicę śmierci prof. K. Kopeckiego w 1994 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej odsłonięto tablicę pamiątkową i nazwano gmach wydziału imieniem Profesora Kopeckiego.

Źródła
1. Pamięci zmarłych pracowników WEiA PG - Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011,
2. Z kart historii elektryki na pomorzy, SEP Oddział Gdańsk, Gdańsk 2012.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 4/2017

Wybrane dla Ciebie

Świętuj miesiąc inżyniera - Konkurs wygraj smartwatch »
Konkurs Miesiąc Inżyniera

Dziękujemy Ci za projekty, które zrealizowałeś i trzymamy kciuki za kolejne. Razem zmieniamy przyszłość (...) czytam dalej »Jakie wyłączniki silnikowe i styczniki wybrać »

Analizatory jakości energii elektrycznej - zobacz porównanie »

Wyłączniki silnikowe i styczniki Przegląd analizatorów jakości zasilania - porównanie
Wyłącznik silnikowy jest bardzo ważnym komponentem w aplikacjach zabezpieczenia i sterowania silnikiem elektrycznym... czytam dalej » Podstawowymi kryteriami wyboru dobrego analizatora jakości energii elektrycznej są: możliwość odczytu bieżących informacji pomiarowych na wyświetlaczu (...) czytam dalej »

Jak chronić systemy sygnałowe przed przepięciami »
Ochrona systemów sygnałowych

Ze względu na dużą liczbę obwodów sygnalizacyjnych jakie często doprowadzane są do central alarmowych konieczne było wypracowanie kompromisu między wymiarami SPD, a odpornością (...) czytaj dalej »


Bezpłatne warsztaty dla elektroinstalatorów » Jak diagnozować urządzenia elektryczne za pomocą termowizji »
Warsztaty dla elektroinstalatorów Pomiar za pomocą termowizji
Zobacz terminy i zakres szkoleń (…) czytaj dalej »
Kamera termowizyjna jest urządzeniem służącym do bezkontaktowego zobrazowania rozkładu temperatury na obserwowanej powierzchni na podstawie pomiaru (...) czytam dalej»

Napędy - dlaczego warto rozważyć wykorzystanie magnetycznego systemu pomiarowego »

Napędy - magnetyczny system pomiarowy Nowoczesne systemy napędowe i pozycjonowania wymagają zastosowania rozwiązania zapewniającego absolutne wykrywanie w czasie rzeczywistym bieżącej pozycji(...) czytam dalej »


Zapraszamy na targi Automaticon 2018! »

Targi Automaticon 2018 Inteligentne wytwarzanie – nowe możliwości dzięki cyfryzacji (...) czytam dalej »


Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:
1-2/2018

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 1-2/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej
  • - Dobór baterii akumulatorów oraz ich eksploatacja
Zobacz szczegóły
Ograniczniki przepięć Varitector PU  firmy Weidmüller

Ograniczniki przepięć Varitector PU firmy Weidmüller

Weidmüller oferuje niezawodne ograniczniki przepięć Varitector PU, charakteryzujące się innowacyjną konstrukcją, opartą na szeregowej kombinacji zamkniętego iskiernika...
MICROS sp.j. W. Kędra i J. Lic MICROS sp.j. W. Kędra i J. Lic
Firma Micros istnieje na polskim rynku elektronicznym nieprzerwanie od 1988 roku. Jej początki to mały sklep z asortymentem elektronicznym,...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl