Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Roman Trechciński

(1882–1944)
Członkowie Komisji powołanej przez MPiT do odbioru stacji radiotelegraficznej w Boernerowie. Od lewej: inż. Splawa Neyman, prof. Roman Trechciński, prof. Leon Staniewicz, kpt inż. Janusz Groszkowski – październik, 1923 r.
Członkowie Komisji powołanej przez MPiT do odbioru stacji radiotelegraficznej w Boernerowie. Od lewej: inż. Splawa Neyman, prof. Roman Trechciński, prof. Leon Staniewicz, kpt inż. Janusz Groszkowski – październik, 1923 r.
sep.gda.pl

Roman Trechciński wniósł istotny wkład do automatyzacji polskich sieci telefonicznych, wykładał podstawy teletechniki, telefonię, telegrafię i sygnalizację. Swą wiedzę przekazywał studentom, stosując własne, bardzo skuteczne metody dydaktyczne i zmuszając ich do aktywnego i twórczego uczenia się. Obdarzony niezwykłym umysłem wynalazczym, stworzył system samoczynnej blokady kolejowej. W trakcie wojny dział w konspiracji, wspierał wysiłki Armii Krajowej w dziedzinie komunikacji, także podczas Powstania Warszawskiego.

Urodził się 3 VII 1882 r. w Warszawie. Po uzyskaniu matury w Pińsku, w 1900 r. rozpoczął studia w Instytucie Elektrotechnicznym w Petersburgu. Z powodu łączenia nauki z pracą zawodową dyplom inżyniera elektryka otrzymał dopiero w 1912 r., kończąc studia ze złotym medalem. W latach 1905–1907 był asystentem w Katedrze Chemii Instytutu Elektrotechnicznego w Petersburgu. Następnie (1908–1912) pracował w Towarzystwie Elektrotechnicznym M.M. Podobiedow jako kierownik biura technicznego i zarządzający elektrownią.

Po ukończeniu studiów pracował przez pięć lat w Rosyjskim Towarzystwie L.M. Ericsson w Petersburgu, między innymi jako główny inżynier produkcji. W 1916 r. został dyrektorem fabryki telefonów w Moskwie. W tym okresie opracował liczne projekty central telefonicznych i elektrycznych linii dalekosiężnych oraz szereg technologii produkcji.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. powrócił do Warszawy, gdzie w następnym roku objął posadę dyrektora fabryki elektrotechnicznej SA Stanrej. W 1926 r. szwedzka firma L.M. Ericsson zaprosiła go do współpracy w charakterze konsultanta i do 1931 r. wiele czasu spędzał w biurze rozwojowym tej firmy w Sztokholmie. Od 1931 r. był konsultantem Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych w Warszawie, gdzie wniósł istotny wkład do automatyzacji polskich sieci telefonicznych.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Począwszy od września 1920 r. związany był na stałe z Politechniką Warszawską. Prowadził wykłady zlecone z zakresu techniki prądów słabych na Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Po uzyskaniu w 1924 r. nominacji na profesora nadzwyczajnego objął kierownictwo nowo utworzonej Katedry Prądów Słabych na Wydziale Elektrycznym. Wykładał podstawy teletechniki, telefonię, telegrafię i sygnalizację na swoim wydziale oraz na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Swą wielką wiedzę przekazywał studentom, stosując własne, bardzo skuteczne metody dydaktyczne i zmuszając ich do aktywnego i twórczego uczenia się – między innymi do samodzielnego odczytywania złożonych schematów. Pierwszego września 1929 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. W latach akademickich 1925/1926 i 1927/1928 piastował godność dziekana Wydziału Elektrycznego.

Profesor Roman Trechciński należał do wielu organizacji naukowych i technicznych, m.in. był członkiem: Stowarzyszenia Teletechników Polskich, Akademii Nauk Technicznych i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Od 1928 r. wchodził w skład Rady Teletechnicznej przy ministrze poczt i telegrafów. Wielokrotnie był powoływany jako ekspert z dziedziny teletechniki.

Obdarzony niezwykłym umysłem wynalazczym, zorganizował i postawił na wysokim poziomie laboratorium teletechniczne na wydziale elektrycznym, w którym przeprowadzał szereg doświadczeń będących podstawą wielu jego wynalazków i udoskonaleń w dziedzinie telefonii. Dorobek naukowy profesora Trechcińskiego obejmuje 7 podręczników, 34 przyczynki i 25 patentów zakupionych przez różne kraje Europy i Ameryki.

Jednym z wynalazków profesora był system samoczynnej blokady kolejowej, wypróbowanej na Warszawskiej Elektrycznej Kolei Dojazdowej, która po upaństwowieniu w 1951 r. przekształciła się w Warszawską Kolej Dojazdową. Wśród wydanych książek na specjalną uwagę zasługuje dwuczęściowa praca „Translacje telefoniczne” (1931–1932), poświęcona zagadnieniom współpracy central. W 1938 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim orderu Polonia Restituta.

Okres wojny i okupacji

Podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. zmontował wraz z inż. Stanisławem Ryżko rezerwową radiostację nadawczą Polskiego Radia na terenie PW, czynną niemal do momentu kapitulacji stolicy. W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej administrował Pawilonem Elektrotechnicznym na uczelni, starając się uchronić wyposażenie laboratorium teletechnicznego przed grabieżą niemiecką.

Od maja 1940 r. do kwietnia 1942 r. kierował Zakładem Badawczym Prądów Słabych, jednym z 10 zakładów badawczych uruchomionych na terenie PW. Jednocześnie od września 1940 r. był dyrektorem Państwowej Szkoły Elektrycznej w Warszawie (dwuletniej szkoły zawodowej II stopnia). Od kwietnia 1942 r. był wykładowcą i kierownikiem Zakładu Teletechniki w Państwowej Wyższej Szkole Technicznej (PWST), uruchomionej w gmachach politechnicznych.

Obok legalnej pracy badawczej i dydaktycznej w okresie okupacji prof. Trechciński prowadził działalność konspiracyjną. Jako członek działającej przy Dowództwie Wojsk Łączności AK komisji naukowo-technicznej opracował wytyczne dla konstruktorów i producentów sprzętu radiotechnicznego dla potrzeb konspiracji. Służył radą i pomocą ośrodkowi produkcyjnemu uruchomionemu w Zakładzie Fizyki PWST, a kierowanemu przez jego młodszego syna Romana, w którym nielegalnie montowano i strojono odbiorniki typu OBA.

Podczas Powstania Warszawskiego zmontował na terenie PW radiostację nadawczą, która umożliwiała łączność z powstańcami w innych rejonach miasta. W dniu 19 VIII 1944 r., podczas zajmowania przez Niemców terenu politechniki, został rozstrzelany przed swoim domem przy ul. Koszykowej 75. Po ekshumacji przeprowadzonej w 1950 r. profesor Trechciński został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Literatura
1.    Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej.
2.    Materiały historyczne SEP Oddział Gdańsk.

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl