Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Uproszczony projekt kablowej sieci elektroenergetycznej nn zakładu produkcyjnego z układem zasilania awaryjnego

arch. redakcji

Coraz częściej małe zakłady przemysłowe decydują się na poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej przez instalację zespołu prądotwórczego. W takim przypadku zespół prądotwórczy stanowi awaryjne źródło zasilania i gwarantuje dostawę energii elektrycznej w przypadku przerwy w jej dostawie z Systemu Elektroenergetycznego.

   Podczas projektowania systemu zasilania awaryjnego należy mieć świadomość, że przejście na zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego wprowadza odmienne warunki zasilania w stosunku do Systemu Elektroenergetycznego. Na projektancie spoczywa obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przy zasilaniu z Systemu Elektroenergetycznego oraz przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego.

Ponieważ zespół prądotwórczy jest źródłem miękkim w stosunku do Systemu Elektroenergetycznego, niezbędna jest wiedza w zakresie przewidywanej technologii pracy zakładu oraz obciążenia podczas przerwy w dostawie energii z Systemu Elektroenergetycznego, w celu poprawnego doboru mocy źródła zasilania awaryjnego.

Podstawa opracowania

 1. Zlecenie inwestora.
 2. Wizja lokalna w terenie.
 3. Badania geologiczne przeprowadzone na terenie inwestycji.
 4. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt instalacji elektrycznych budynków planowanych do wzniesienia na terenie objętym projektem zagospodarowania terenu.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2015 roku, poz. 1422).
 6. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 7. Wieloarkuszowa norma PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.
 8. Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 9. Norma PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1. Definicje i metody obliczeń.
 10. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 11. Norma PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
 12. Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 13. Katalogi producentów kabli oraz producentów osprzętu kablowego.
 14. Katalog producenta zespołów prądotwórczych.
 15. Projekt technologii pracy projektowanego zakładu produkcyjnego.
 16. Projekt konstrukcyjny poszczególnych budynków oraz fundamentu zespołu prądotwórczego.
 17. Katalog słupów oświetleniowych, fundamentów oraz osprzętu.

Opis stanu istniejącego

Na terenie projektowanego zakładu produkcyjnego posadowiona jest słupowa stacja transformatorowa SN/nn o mocy 250 kVA. Przy stacji transformatorowej zainstalowana jest rozdzielnica RST, przeznaczona do zasilania projektowanych odbiorników napięciem 3´230/400 V. Teren inwestycji jest ogrodzony. Projekt oświetlenia obwodnicy oświetleniowej przewiduje instalację opraw ze źródłami wyładowczymi o mocy 150 W.

Na podstawie opisu technologii produkcji ustalono obciążenie poszczególnych budynków:

Zapotrzebowanie mocy przez obwodnicę oświetleniową:

Opis stanu projektowanego

W miejscu wskazanym na rys. 1. należy zainstalować zespół prądotwórczy o mocy 330 kVA typu SEILENT.

Z projektowanego zespołu prądotwórczego należy wyprowadzić kable nn zasilania awaryjnego do układów automatyki SZR poszczególnych budynków oaz szafy oświetlenia SON, o przekrojach określonych na rys. 2.

Z Rozdzielnicy Stacji Transformatorowej (RST) należy wyprowadzić kable zasilania podstawowego oraz potrzeb własnych zespołu prądotwórczego i wprowadzić do układów automatyki SZR poszczególnych budynków oraz szafy SON.

W miejscach wskazanych na rys. 1. należy zainstalować kompozytowe słupy oświetleniowe o wysokości 9 m.

Słupy należy instalować na prefabrykowanych fundamentach F100.

Na słupach należy zainstalować oprawy oświetleniowe ze źródłami o mocy 150 W, wykonane w II klasie ochronności.

Całość oświetlenia zewnętrznego stanowiącego obwodnicę oświetleniową należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-7-714.

Projektowane kable nn należy układać w wykopie o głębokości 120 cm, z uwagi na całkowite pokrycie terenu kostką bauma (kable zostaną ułożone bez rur osłonowych), na podsypce piasku o grubości 10 cm. Następnie kable należy zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu grubości 35 cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego (taśma musi wystawać po 5 cm z każdej strony budowanej linii kablowej) i zasypać wykop doprowadzając grunt do stanu sprzed wykopu.

Na poszczególnych kablach przed zasypaniem należy w odstępach co 10 m założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla – rok ułożenia – długość – symbol użytkownika – symbol wykonawcy.

Plan linii kablowych przedstawia rys. 1.

Schemat zasilania poszczególnych budynków przedstawia rys. 2.

Schemat złączy kablowych projektowanych budynków przedstawia rys. 3.

Schemat układu automatyki SZR poszczególnych budynków przedstawia rys. 4.

Rys. 4. Schemat złącza kablowego hal nr 1, nr 2 oraz nr 3
Rys. 4. Schemat złącza kablowego hal nr 1, nr 2 oraz nr 3

Na rys. 5. został przedstawiony schemat ideowy szafy SON, a na rys. 6. – schematy obwodów oświetlenia zewnętrznego tworzącego obwodnicę oświetleniową projektowanego zakładu.

Czytaj też: Zespoły prądotwórcze - wymagania przy ich instalacji >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jakie wybrać kable, przewody i osprzęt kablowy!

kable i przewody - przewodnik

Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz... czytam więcej »

 


Kamery termowizyjne nawet 40% taniej!

Promocja na kamery termowizyjne FLIR

Tylko do 9 grudnia możesz kupić kamery termowizyjne do prac elektrycznych i energetycznych w dużo niższych cenach... sprawdź za ile »

 


System zasilania gwarantowanego - jaki wybrać?

Rodzaje zasilania

Współczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne spełniają ogrom funkcji, których oczekują ich użytkownicy. Są znakomitą pomocą w życiu i pracy, jednak wymagają zadbania o jeden aspekt – niezawodną, łatwo... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
11/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 11/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Instalacje elektryczne na terenie imprez plenerowych – błędy oraz wymagania
 • - Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl