Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zasady stosowania uziemiaczy podczas prac przy urządzeniach niskiego napięcia

Usage rules for the portable equipment for earthing while working in low voltage devices
Przykład uziemiaczy przenośnych niskiego napięcia U-NN/A służych do uziemiania przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych.
Przykład uziemiaczy przenośnych niskiego napięcia U-NN/A służych do uziemiania przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych.
Fot. Aktywizacja SP

Podstawowym aktem prawnym regulującym procedurę przygotowania stanowiska pracy oraz określającym zasady wykonywania prac w energetyce jest Rozporządzenie ­Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [1]. Zapisy tego rozporządzenia odnoszące się do urządzeń elektroenergetycznych dotyczą urządzeń, instalacji i sieci wszystkich poziomów napięć i wszystkich pełnionych przez nie funkcji.

Nie stosuje się ich jedynie do prac wykonywanych w podziemnych zakładach górniczych (w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego), przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych (o których mowa w przepisach prawa atomowego), a także przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku.

UWAGA !

Zgodnie z panującą w Polsce hierarchią aktów prawnych, jako wytyczne do obowiązkowego stosowania uznać należy zapisy rozporządzenia [1]. Zapisy norm, zgodnie z interpretacją Ustawy o normalizacji, traktować należy jako zapisy przeznaczone do dobrowolnego stosowania. Dlatego podczas pracy przy urządzeniu wyłączonym spod napięcia obowiązkowe jest wykonanie dwóch uziemień, stosownie do wymagań rozporządzenia [1].

Wymagania dotyczące przygotowania miejsca pracy zawarto także w normie PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urządzeń elektrycznych [5]. Norma ta dotyczy wszelkich prac w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz prac w ich pobliżu, w pełnym zakresie napięciowym, tzn. od napięć bardzo niskich do wysokich włącznie.

Szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych powinny być określone w instrukcjach ruchu i eksploatacji oraz w instrukcjach bezpiecznej pracy.

Jednym z istotnych wymagań wyżej wspomnianych aktów prawnych, odnoszącym się do prac wykonywanych przy wyłączonym napięciu, jest uziemienie wyłączonych urządzeń. Rolą użytych do tego celu urządzeń zwierających lub uziemiających jest ekwipotencjalizacja wyłączonego urządzenia (eliminacja ewentualnych napięć szczątkowych), a także ochrona przed skutkami niezamierzonego pojawienia się napięcia.

Terminy i definicje

Poniżej zamieszczono najważniejsze terminy i ich definicje użyte w artykule (na podstawie [1, 3, 5]).

1) Urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.

2) Urządzenia energetyczne powszechnego użytku – urządzenia przeznaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach domowych.

3) Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

4) Strefa pracy – stanowisko lub miejsce pracy odpowiednio przygotowane w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych.

5) Prąd znamionowy Ir i czas znamionowy tr uziemiacza – wartość skuteczna prądu i czas określony dla urządzenia uziemiającego lub jego komponentu, determinujące najwyższe mechaniczne i termiczne obciążenia dla danego współczynnika szczytu.

6) Prąd szczytowy itm – maksymalna wartość chwilowa prądu zwarciowego, określająca największe naprężenia mechaniczne spowodowane oddziaływaniem elektrodynamicznym.

7) Znamionowy współczynnik szczytu uziemiacza – stosunek wartości szczytowej prądu do wartości znamionowej.

Zasady uziemiania obwodów wyłączonych spod napięcia

Zgodnie z klasyfikacją zawartą w rozporządzeniu [1], prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane:

  • pod napięciem,
  • w pobliżu napięcia,
  • przy wyłączonym napięciu.

W każdej wymienionej technice wykonywania pracy istotną kwestią jest odpowiednie przygotowanie strefy pracy (inaczej: miejsca pracy). Szczególnie ważne wymagania odnoszą się do prac wykonywanych przy wyłączonym napięciu.

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od napięcia należy [1]:

1)  zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,

2)  oznaczyć miejsce wyłączenia,

3)  sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych,

4)  uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne,

5)  oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.

Szczegółowe wytyczne wykonywania wyżej wymienionych czynności zawarte są w odpowiednich aktach prawnych oraz odrębnych instrukcjach i nie wchodzą w zakres artykułu. W dalszej części tekstu poruszone zostaną jedynie kwestie związane z uziemianiem urządzeń i instalacji wyłączonych spod napięcia.

Uziemienia urządzeń i instalacji elektrycznych należy zlokalizować tak, aby praca wykonywana była w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy [1]. Przykładowe sposoby realizacji tego wymagania podczas prac w instalacji niskiego napięcia przedstawiono na rys. 1, rys. 2, rys. 3 i rys.4.

Rys. 1. Zasada tworzenia bezpiecznej strefy pracy podczas pracy w obrębie transformatora SN/nn lub w polu zasilającym rozdzielnicy niskiego napięcia (gdzie: UP – uziemiacz przenośny)
Rys. 1. Zasada tworzenia bezpiecznej strefy pracy podczas pracy w obrębie transformatora SN/nn lub w polu zasilającym rozdzielnicy niskiego napięcia (gdzie: UP – uziemiacz przenośny); Rys. J. Konieczny, R. Zacirka
Rys. 2. Zasada tworzenia bezpiecznej strefy pracy podczas pracy w polu odpływowym rozdzielnicy lub przy zasilanym z niego odbiorniku (gdzie: UP – uziemiacz przenośny); Rys. J. Konieczny, R. Zacirka
Rys. 3. Zasada tworzenia bezpiecznej strefy pracy podczas pracy w torach głównych rozdzielnicy dwusekcyjnej, polu odpływowym lub przy zasilanym z niego odbiorniku (gdzie: UP – uziemiacz przenośny); Rys. J. Konieczny, R. Zacirka
Rys. 4. Zasada tworzenia bezpiecznej strefy pracy podczas pracy w polu odpływowym
rozdzielnicy z zasilaniem rezerwowym lub przy zasilanym z niego odbiorniku (gdzie: UP – uziemiacz przenośny); Rys. J. Konieczny, R. Zacirka

Czytaj też: Testy ochrony przeciwporażeniowej i ocena bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń techniki wojskowej >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Weź udział w konkursie, zdobywaj wiedzę i atrakcyjne nagrody! »

Liga specjalistów - konkurs

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać szafy sterownicze
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl