Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Wpływ mikroinstalacji prosumenckich na zużycie energii przez odbiorniki

The impact of prosumer micro-installations on the electrical energy consumption
arch. redakcji

W 2012 roku znowelizowano ustawę [4] wprowadzając pewne ułatwienia w przyłączaniu mikroinstalacji wytwórczych w sieciach elektroenergetycznych, szczególnie niskiego napięcia.

„Mały trójpak energetyczny” wprowadził definicję mikroinstalacji, rozumianej jako odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW.

Za przyłączenie mikroinstalacji, którą planuje się przyłączyć do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, nie pobiera się opłaty. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji (Czytaj więcej na ten temat).

Zapis ten ogranicza moc zainstalowaną mikroinstalacji z 40 kW (wartość definiowana wg [4]) do wartości mocy określonej w warunkach przyłączenia odbiorcy końcowego.

Na podstawie zgłoszenia złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być przyłączona mikroinstalacja, to przedsiębiorstwo instaluje odpowiednie układy zabezpieczające i układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego.

W 2015 roku uchwalono długo oczekiwaną ustawę o odnawialnych źródłach energii [3], która od razu stała się kontrowersyjna. Prezydent RP podpisał tę ustawę 11 marca 2015 r., a Ministerstwo Gospodarki 18 marca 2015 r. przedstawiło zakres zmian w tekście ustawy. Krytyczne uwagi na temat tej ustawy i trybu jej uchwalania przedstawiono również w artykule [2].

Ustawa [3] zawiera wszystkie wykazane wyżej elementy „Małego trójpaku energetycznego”. Natomiast w tekście tej ustawy nie ma sformułowania „prosument”. W ujęciu energetycznym, prosument jest to użytkownik i konsument energii, który również wytwarza energię w celu jej skonsumowania we własnym zakresie, wytwarza energię na własny użytek. Taka jest też idea promowania odnawialnych źródeł energii, aby pozyskana energia była spożytkowana najlepiej w miejscu jej pozyskania. Ewentualna nadwyżka energii powinna być wprowadzona do wspólnej sieci dystrybucyjnej, żeby uniknąć konieczności odłączania źródła energii, gdy ma ono zdolności jej generacji.

 

Mikroinstalacja prosumencka jest to instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonych w jednym miejscu z instalacją odbiorczą energii, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii [3]. Sprzedawca ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej. W przypadku energii elektrycznej pozyskanej z hydroenergii, energii wiatru na lądzie oraz energii promieniowania słonecznego, cena ta wynosi 0,75 zł za 1 kWh. Podana cena będzie obowiązywała do momentu, gdy łączna moc oddanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego ministra do spraw gospodarki.

W przypadku mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie cena jednostkowa zakupu energii z trzech wymienionych wyżej rodzajów źródeł odnawialnych wynosi 0,65 zł za 1 kWh. Cena ta będzie obowiązywała do momentu, gdy łączna moc oddanych do użytku źródeł nie przekroczy 500 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego ministra do spraw gospodarki.

Pojawienie się możliwości sprzedaży nadwyżki energii wytwarzanej w mikroinstalacji prosumenckiej, powszechnie uważane przez społeczeństwo jako zarabianie pieniędzy, często prowadzi do zwiększonego zainteresowania otoczenia (sąsiedztwa) i próby weryfikacji, czy zarobkowe działania sąsiada nie powodują strat dla innych w jego otoczeniu.

Zmiana napięcia w sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną

W sposób dość prosty można zauważyć (np. obserwując wartości napięć wskazywane przez liczniki energii elektrycznej lub podłączając do gniazdka zwykły woltomierz cyfrowy), że wartość skuteczna napięcia w instalacji elektrycznej, np. w domku jednorodzinnym, zmienia się w czasie.

Jeżeli do sieci podłączona jest mikroinstalacja prosumencka, np. wykorzystująca energię promieniowania słonecznego (panele fotowoltaiczne), to można zauważyć, że w przedziale czasu, gdy słońce świeci intensywnie, wzrasta wartość skuteczna napięcia. Fakt ten często potęguje podejrzenia i wątpliwości sąsiadów właściciela mikroinstalacji odnośnie jej oddziaływania na otoczenie. Często nie zauważa się lub nie pamięta się, że gdy nie było mikroinstalacji, to wartość skuteczna napięcia też się zmieniała. W celu zapoznania się ze zjawiskami zachodzącymi w tego typu przypadkach w dalszej części rozpatrzono przykładowy obwód elektryczny.

Rys. 1. Schemat analizowanego obwodu elektrycznego; rys. autora
Rys. 1. Schemat analizowanego obwodu elektrycznego; rys. autora

Na rysunku 1. przedstawiono schemat obwodu elektrycznego, który jest schematem zastępczym jednej fazy linii niskiego napięcia, do której przyłączone są dwa odbiory O1 i O2. Dla uproszczenia uwzględnia się tylko rezystancje poszczególnych elementów.

Obwód zasilany jest ze źródła napięcia US.

Rezystancja RSL1 reprezentuje rezystancję wewnętrzną źródła zasilającego oraz rezystancję odcinka linii napowietrznej wykonanej przewodami AL 70 mm2, o długości 1,5 km.

Rezystancja RL2 reprezentuje rezystancję kolejnego odcinka tej linii wykonanego przewodami AL 50 mm2, o długości 100 m.

Odbiór O1 jest przykładem konsumenta energii elektrycznej, który ma zamiar przekształcić się w prosumenta.

Odbiór O1 jest charakteryzowany przez rezystancję RO1 oraz przez prąd Iw jednostki wytwórczej zainstalowanej w mikroinstalacji prosumenckiej.

Napięcie UO1 jest to napięcie w węźle elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, w którym jest przyłączony odbiór O1 (np. napięcie w przyłączu elektroenergetycznym domku jednorodzinnego odbiorcy O1).

Odbiór O2 jest sąsiadem prosumenta O1 posiadającego mikroinstalację.

Odbiór O2 charakteryzowany jest przez rezystancję RO2.

Napięcie UO2 jest to napięcie w węźle sieci, w którym jest przyłączony odbiór O2 i w którym zainstalowany jest licznik energii elektrycznej.

W analizie przyjęto następujące dane: US = 235 V; RSL1 = 1,25 Ω; RL2 = 118 mΩ; RO2 = 200 Ω.

Czytaj też: Nowe wymagania dla rozdzielnic nn >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Inżynier w lesie - zobacz video! »

Inżynier w lesie Materiały stworzone przez inżynierów dla inżynierów. Testy produktów od kluczowych dostawców (...) chcę zobaczyć »


Jednoobwodowy licznik energii - jaki wybrać?»

Czy znasz, ekologiczną alternatywę dla agregatów »

Licznik energii jaki wybrać systemy zasilania
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych (...) czytam dalej »

 


Specjalne ramki do specjalnych wnętrz »

Kamery termowizyjne Perfekcyjne dopełnienie nowoczesnego wnętrza.
Prosta, ponadczasowa forma, jakość wykonania, niezawodny system, to tylko niektóre (...)
czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Jak zmniejszyć swój rachunek za energię »

automatyka przemysłowa zmniejsz rachunki za prąd
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Oszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? Sprawdź ten przewodnik »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

UPS zasilacze bezpanelowa energia słoneczna
Urządzenia elektroniczne, których używasz do codziennej komunikacji, rozrywki i zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, są narażone na uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

zasilanie gwarantowane Badania przeprowadzone przez Computer Business Review wykazały, że od 2013 roku mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem przenoszenia przez przedsiębiorców zasobów danych do tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). W związku z tym stale wzrastają wydatki przeznaczan ... czytam dalej »


Automatyka przemysłowa - zobacz najlepsze rozwiązania »

Kontenerowa stacja transformatorowa Minibox »

Czujniki i automatyka Rozdzielnice kontenerowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Osprzęt elektroinstalacyjny dla elektryka »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Zobacz jaki osprzęt wybrać i porównaj parametry... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


Liczniki energii elektrycznej - poznaj nowe »

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
7-8/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Obciążalność prądowa ciągła przewodów szynowych wielkoprądowych SN
  • - Instalacje elektryczne w osiedlowych budynkach wielorodzinnych
Zobacz szczegóły

MITRA LED

Właściwe oświetlenie drogowo-parkowe pozwala znacznie zredukować koszty eksploatacji, będąc rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, estetycznym, jak i ekologicznym. Lena Lighting S.A. oferuje...

MITRA LED

Właściwe oświetlenie drogowo-parkowe pozwala znacznie zredukować koszty eksploatacji, będąc rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, estetycznym, jak i ekologicznym. Lena Lighting S.A. oferuje...
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl