Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Wpływ mikroinstalacji prosumenckich na zużycie energii przez odbiorniki

The impact of prosumer micro-installations on the electrical energy consumption
arch. redakcji

W 2012 roku znowelizowano ustawę [4] wprowadzając pewne ułatwienia w przyłączaniu mikroinstalacji wytwórczych w sieciach elektroenergetycznych, szczególnie niskiego napięcia.

„Mały trójpak energetyczny” wprowadził definicję mikroinstalacji, rozumianej jako odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW.

Za przyłączenie mikroinstalacji, którą planuje się przyłączyć do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, nie pobiera się opłaty. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji (Czytaj więcej na ten temat).

Zapis ten ogranicza moc zainstalowaną mikroinstalacji z 40 kW (wartość definiowana wg [4]) do wartości mocy określonej w warunkach przyłączenia odbiorcy końcowego.

Na podstawie zgłoszenia złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być przyłączona mikroinstalacja, to przedsiębiorstwo instaluje odpowiednie układy zabezpieczające i układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego.

W 2015 roku uchwalono długo oczekiwaną ustawę o odnawialnych źródłach energii [3], która od razu stała się kontrowersyjna. Prezydent RP podpisał tę ustawę 11 marca 2015 r., a Ministerstwo Gospodarki 18 marca 2015 r. przedstawiło zakres zmian w tekście ustawy. Krytyczne uwagi na temat tej ustawy i trybu jej uchwalania przedstawiono również w artykule [2].

Ustawa [3] zawiera wszystkie wykazane wyżej elementy „Małego trójpaku energetycznego”. Natomiast w tekście tej ustawy nie ma sformułowania „prosument”. W ujęciu energetycznym, prosument jest to użytkownik i konsument energii, który również wytwarza energię w celu jej skonsumowania we własnym zakresie, wytwarza energię na własny użytek. Taka jest też idea promowania odnawialnych źródeł energii, aby pozyskana energia była spożytkowana najlepiej w miejscu jej pozyskania. Ewentualna nadwyżka energii powinna być wprowadzona do wspólnej sieci dystrybucyjnej, żeby uniknąć konieczności odłączania źródła energii, gdy ma ono zdolności jej generacji.

 

Mikroinstalacja prosumencka jest to instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączonych w jednym miejscu z instalacją odbiorczą energii, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii [3]. Sprzedawca ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej. W przypadku energii elektrycznej pozyskanej z hydroenergii, energii wiatru na lądzie oraz energii promieniowania słonecznego, cena ta wynosi 0,75 zł za 1 kWh. Podana cena będzie obowiązywała do momentu, gdy łączna moc oddanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego ministra do spraw gospodarki.

W przypadku mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie cena jednostkowa zakupu energii z trzech wymienionych wyżej rodzajów źródeł odnawialnych wynosi 0,65 zł za 1 kWh. Cena ta będzie obowiązywała do momentu, gdy łączna moc oddanych do użytku źródeł nie przekroczy 500 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego ministra do spraw gospodarki.

Pojawienie się możliwości sprzedaży nadwyżki energii wytwarzanej w mikroinstalacji prosumenckiej, powszechnie uważane przez społeczeństwo jako zarabianie pieniędzy, często prowadzi do zwiększonego zainteresowania otoczenia (sąsiedztwa) i próby weryfikacji, czy zarobkowe działania sąsiada nie powodują strat dla innych w jego otoczeniu.

Zmiana napięcia w sieci dystrybucyjnej z generacją rozproszoną

W sposób dość prosty można zauważyć (np. obserwując wartości napięć wskazywane przez liczniki energii elektrycznej lub podłączając do gniazdka zwykły woltomierz cyfrowy), że wartość skuteczna napięcia w instalacji elektrycznej, np. w domku jednorodzinnym, zmienia się w czasie.

Jeżeli do sieci podłączona jest mikroinstalacja prosumencka, np. wykorzystująca energię promieniowania słonecznego (panele fotowoltaiczne), to można zauważyć, że w przedziale czasu, gdy słońce świeci intensywnie, wzrasta wartość skuteczna napięcia. Fakt ten często potęguje podejrzenia i wątpliwości sąsiadów właściciela mikroinstalacji odnośnie jej oddziaływania na otoczenie. Często nie zauważa się lub nie pamięta się, że gdy nie było mikroinstalacji, to wartość skuteczna napięcia też się zmieniała. W celu zapoznania się ze zjawiskami zachodzącymi w tego typu przypadkach w dalszej części rozpatrzono przykładowy obwód elektryczny.

Rys. 1. Schemat analizowanego obwodu elektrycznego; rys. autora
Rys. 1. Schemat analizowanego obwodu elektrycznego; rys. autora

Na rysunku 1. przedstawiono schemat obwodu elektrycznego, który jest schematem zastępczym jednej fazy linii niskiego napięcia, do której przyłączone są dwa odbiory O1 i O2. Dla uproszczenia uwzględnia się tylko rezystancje poszczególnych elementów.

Obwód zasilany jest ze źródła napięcia US.

Rezystancja RSL1 reprezentuje rezystancję wewnętrzną źródła zasilającego oraz rezystancję odcinka linii napowietrznej wykonanej przewodami AL 70 mm2, o długości 1,5 km.

Rezystancja RL2 reprezentuje rezystancję kolejnego odcinka tej linii wykonanego przewodami AL 50 mm2, o długości 100 m.

Odbiór O1 jest przykładem konsumenta energii elektrycznej, który ma zamiar przekształcić się w prosumenta.

Odbiór O1 jest charakteryzowany przez rezystancję RO1 oraz przez prąd Iw jednostki wytwórczej zainstalowanej w mikroinstalacji prosumenckiej.

Napięcie UO1 jest to napięcie w węźle elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, w którym jest przyłączony odbiór O1 (np. napięcie w przyłączu elektroenergetycznym domku jednorodzinnego odbiorcy O1).

Odbiór O2 jest sąsiadem prosumenta O1 posiadającego mikroinstalację.

Odbiór O2 charakteryzowany jest przez rezystancję RO2.

Napięcie UO2 jest to napięcie w węźle sieci, w którym jest przyłączony odbiór O2 i w którym zainstalowany jest licznik energii elektrycznej.

W analizie przyjęto następujące dane: US = 235 V; RSL1 = 1,25 Ω; RL2 = 118 mΩ; RO2 = 200 Ω.

Czytaj też: Nowe wymagania dla rozdzielnic nn >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl