Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych hali produkcyjnej

arch. redakcji

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych hali produkcyjnej - materiały dodatkowe

Podstawa opracowania

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690. z późniejszymi zmianami).
 2. Norma N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
 3. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 4. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Część 4-41: Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 5. Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 6. Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 7. Projekt konstrukcyjny hali.
 8. Warunki techniczne przyłączenia wydane przez Rejon Energetyczny (RE) oraz rozpoznanie istniejącego układu złącza kablowego z układem pomiarowym półpośrednim wykonanego przez RE.
 9. DTR poszczególnych maszyn instalowanych, wentylatorów oraz innych odbiorników instalowanych w hali.
 10. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz rzeczoznawcą ds. bhp.
 11. Katalog wyrobów firmy Legrand.
 12. Katalog wyrobów firmy F&F.

Stan istniejący

RE wybudował elektroenergetyczną linię napowietrzną nn kablem ASXSn 4x70, z której przyłączem kablowym YAKY 4x120, układanym w ziemi doprowadził energię elektryczną do szafki złączowo-pomiarowej wyposażonej w półpośredni układ pomiarowy (Czytaj więcej na ten temat). Szafka pomiarowo-złączowa jest zlokalizowana w linii ogrodzenia działki, stanowiącej własność inwestora. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez RE, moc umowna wynosi 60 kW.

 

Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach w miejscu podziału majątku (zaciski „L” przekładników prądowych 100/5 A/A), gdzie planowane jest przyłączenie kabla WLZ, zmierzona miernikiem MZC-3, wynosi Zk1 = 0,23 Ω. Transformator SN/nn zasilający linię napowietrzną posiada moc S = 250 kVA. Rezystancja gruntu w miejscu posadowienia budynku, zmierzona metodą Wenera, wynosi r = 200 Ω·m.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora, poszczególne maszyny przewidziane do instalacji w hali mają własne zabezpieczenia przeciążeniowe oraz przełączniki gwiazda/trójkąt dla obniżenia prądu rozruchowego. Budynek hali wykonany jest z blachy o grubości 0,6 mm, dwustronnie układanej na styropianie o grubości 20 cm.

Opis techniczny i obliczenia

W celu zasilania hali, należy z zacisków „L” przekładników prądowych 100/5 A/A zainstalowanych w szafce złączowo-pomiarowej wyprowadzić WLZ wykonany kablem YKY 5x50. Kabel WLZ należy układać w wykopie o głębokości 90 cm na podsypce piasku o grubości 10 cm. Następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 25 cm, rozłożyć wzdłuż całej trasy taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykop doprowadzając grunt do stanu sprzed wykopu. Na kablu przed zasypaniem należy, w odstępach co 10 m, założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje:

*typ kabla* rok ułożenia* długość*trasę*symbol wykonawcy.

Projektowany kabel WLZ należy wprowadzić do nieprzewodzącej obudowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), którą należy zainstalować przy zewnętrznej elewacji hali. Z wyłącznika ppoż. energię należy doprowadzić do Rozdzielnicy Głównej Hali (RGH).

Plan zasilania hali przedstawia rysunek 1., natomiast schemat ideowy zasilania hali oraz wyłącznika ppoż. przedstawia rysunek 2.

Rys. 1. Plan sytuacyjny zasilania hali
Rys. 1. Plan sytuacyjny zasilania hali
Rys. 2. Schemat zasilania hali oraz rozdzielnicy głównej
Rys. 2. Schemat zasilania hali oraz rozdzielnicy głównej

Czytaj także: Projekt sterowania wentylacją >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Pliki do pobrania
Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 9/2015

Komentarze

(1)
mgr inż. Józef Szmigielski | 25.02.2016, 16:47
spóźniony komentarz do artykułu Zaburzenia elektryczne wewnatrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1) autor dr inż. G.Horodyński + dr inż. Zaraz będę!. Skibko elektro.info nr 9/2014
Obecnie czyszcząc archiwum zapoznałem się z artykułem autorów i wnioskami z artykułu.
jako Projektant maszyn elektrycznych i procesowych, zakładów produkcyjnych, rozdzielni elektrycznych oraz rozdzielni dla energetyki - nie mogę zgodzic się z wnioskami wyciągniętymi przez autorów artykułu z następujacych technicznych powodów:
a) ja zawsze na zasilaniu rozdzielnic SN z energetyki zawodowej instaluję analizatory energii elektrycznej poczynając od 1977 roku. Wiem jako projektant elektroenergetyki jakiej jakości prądu i napięcia w tym z jakim widmem częstotliwości jest dostarczany prąd do fabryki którą projektuję. Zawsze to zakładam na wejściu pradu i napiecia na dostawę energii elektrycznej. To wynikało, że nasze fabryki były czułe na zmianę częstotliwości a projektowałem także stalownie i odlewnie żeliwa z piecami łukowymi i indukcyjnymi o jednostkach większych niż 100 ton jednorazowego wsadu rudy lub surówki. także drukarnie czzy fotodrukarnie. W linie montażowe instalowaliśmy najnowocześniejsze urządzenia i mikroprocesory niedostępne innym Biurom projektowym w Polsce nasze Biuro Projektowe w Warsawie liczyło 6000 inzynierów. To był kolos. Nam podlegały wszystkie fabryki w Polsce. Dostawy urządzeń mieliśmy z całego świata. Najnowocześniejsze. W tym masowo instalowalismy maszyny z urządzeniami elektronicznymi, które także sami pprojektowalismy, na układach scalonych małej i wielkiej integracji. Zasadniczym tworem jest zapytanie, czy obecni naukowcy i projektanci wiedzą, że dostawa produ musi odbywać sie w określonej klasie, Napiecia i częstotliwości. Zakład produkcyjny i każdy odbiorca nie ma prawa otrzymywać pradu i napięcia o parametrach gorszych niż nakazywała to norma lub dostawca energii. Ponieważ "Utility" ma nie tylko obowiązek nałożenia kary na odbiorcę ale także otrzymania kary jako dostawca energii o parametrach zaniżonych czy "złych". Po to ja w naszej organizacji zakładałem w każdym moim projekcie analizator energii a weryfikator sprawdzał czzy go zastosowałem a sprawdzajacy sprawdzał mnie projektanta i weryfikatora czy nie uchybiliśmy temu obowiązkowi. To prawda, że dużo stosujemy urządzeń elektronicznych. Ale także obowiązkiem odbiorcy energii jest nie wyprowadzanie zanieczyszczeń z jego obiektu do sieci. Zatem nie jest prawdą, że fabryka powiększa ilość harmonicznych i wysyla je w "sieć' Jej obowiazkiem jest oczyszczenie jej własnej sieci by harmoniczne zostały na terenie fabryki poprzez zastosowanie filtrów usunięte czyli wytłumione.To musi odbywać się nie później niż w rozdzielni głównej elektrycznej lub elektronicznej Fabryki. Ale także musi się odbywać wewnatrz każdej zakupionej maszyny drukującej. Dlatego podczas specyfikowania (czyli tzw. Procurement) musi sie podać jakie parametry maszyna drukarska ma spełnić. I to dostawca musi głowić się jak maszynę wykonać by "nie siała" zanieczyszczeń do sieci zasilajacej ta maszynę. Oczywiście częśc harmonicznych jest tłumiona w rdzeniach transformatorów. Dlatego dla wiadomości Panów Doktrow z Politechniki Białostockiej Amerykanie stosuja transformatory ze zwiększonym współczynnikiem K. Polska jako mały kraj z niewielką populacją i przemysłem, nie wie o takim zastosowaniu. Kiedyś byłem studentem semestrów I-V ale to odległe czasy, później ćwiczyłem harmoniczne w firmie Manhattan Project - dla tych co nie wiedzą. To Biuro Projektów które jako Pierwsze zaprojektowało bombę atomowa i dokonało jej eksplozji w Stanie Nevada w pobliżu poligonu Los Alamos. Część polskich fizyków brało w nim udział, a ja się z nimi spotkałem. Pozdrawiam kolegów doktorów i innych Polskich elektryków.
2. Nieprawdziwy jest punkt 2 wniosków bo jeśli są duże harmoniczne to znaczy, że flitr został zdemontowany albo uszkodzony i nowy na tej maszynie ma być zainstalowany.
3. wniosek 3 także niepoprawny. Róznice tak wielkie wskazują, że filtry dla lamp UV także nie zostały zainstalowane, a muszą być.
4. wniosek 4 błędny. Brak zainstalowanych filtrów wyższych harmonicznych lub istniejace filtry zostały uszkodzone podczas wyładowań atmosferycznych i muszą byc wymienione.
5. wniosek błedny. rozumiem, ze sprawa dotyczny Białostockich zakładów Graficznych. Ich system filtrów musi być ponownie przeprojektowany bo te co były sprawdzane w 2014 r. były uszkodzone. A potencjalny projektant z małej jednostki projektwoej z tematyka związana z harmonicznymi wczesniej się nie zetkną.
6. Ocena i wnioski obu panów niepoprawne nie powinny być zamieszczone w elektro.infor bo wprowadzaja w bład młodych inzynierów elektryków, którzy będą się kierowali błedną ocena przyczyn.
Pozdrawiam
Projektant
mgr inż. Józef Szmigielski
W takim przypadku mogę opracować Opinię techniczną powyższego przypadku eksploatacji fabryki graficznej.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zakręć kołem i wygraj! »

Zakręć kołem i wygraj Każdego dnia możesz odebrać zniżkę (...) chcę zakręcić »


Zasilanie awaryjne - ups, agregaty, akumulatory...»

Czy znasz, ekologiczną alternatywę dla agregatów »

drukarka etykiet systemy zasilania
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych (...) czytam dalej »

 


Szukasz producenta komponentów przemysłowych? Sprawdź ich »

Kamery termowizyjne Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w sektorze opieki zdrowotnej, zastosowaniach konsumenckich i przemysłowych, te podstawowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Jak zmniejszyć swój rachunek za energię »

automatyka przemysłowa zmniejsz rachunki za prąd
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Oszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? Sprawdź ten przewodnik »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

UPS zasilacze bezpanelowa energia słoneczna
Urządzenia elektroniczne, których używasz do codziennej komunikacji, rozrywki i zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, są narażone na uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

system wizyjny Dziś trudno sobie wyobrazić nowoczesną, elastyczną produkcję bez przemysłowego przetwarzania obrazu. A to dlatego, że systemy wizyjne zapewniają jakość produktów i wspierają efektywne ... czytam dalej »


Automatyka przemysłowa - zobacz najlepsze rozwiązania »

Kontenerowa stacja transformatorowa Minibox »

Czujniki i automatyka Rozdzielnice kontenerowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Osprzęt elektroinstalacyjny dla elektryka »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Zobacz jaki osprzęt wybrać i porównaj parametry... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


Liczniki energii elektrycznej - poznaj nowe »

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

mgr inż. Julian Wiatr
mgr inż. Julian Wiatr
Emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radio... więcej »
mgr inż. Marcin Orzechowski
mgr inż. Marcin Orzechowski
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, specjalność: elektroenergetyka . Po ukończeniu studiów przez rok pracował w redakcji „elektro.info” jako redaktor, a przez kolejne czte... więcej »
inż. Kamil  Romaniuk
inż. Kamil  Romaniuk
Brak informacji o autorze... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
7-8/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Obciążalność prądowa ciągła przewodów szynowych wielkoprądowych SN
 • - Instalacje elektryczne w osiedlowych budynkach wielorodzinnych
Zobacz szczegóły
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl