Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Analiza pracy przekładników napięciowych w czasie występowania zaników i zapadów napięcia zasilania

Analysis of voltage transformers opera­tion during the occurrence of voltage interruptions and dips
z arch. autorów
Ciąg dalszy artykułu...
Rys. 8. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu A przekładnika podczas
występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach wtórnych
Rys. 8. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu A przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach wtórnych
Rys. 9. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej modelu B przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach
wtórnych
Rys. 10. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu B przekładnika podczas
występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach wtórnych
Rys. 11. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym
Rys. 11. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym
Rys. 12. Przebieg napięcia po stronie wtórnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym
Rys. 12. Przebieg napięcia po stronie wtórnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym

Przy rozwartych obydwu uzwojeniach wtórnych (rys. 8.) maksymalna wartość napięcia wtórnego (względem wartości znamionowej) wynosi około 150%, zatem w porównaniu ze wzrostem napięcia po stronie pierwotnej (rys. 6.) nastąpił 10% wzrost przepięcia.

W tym przypadku napięcie na pojemności zastępczej uzwojenia wtórnego, wynikające z dzielnika pojemnościowego (z zastępczą pojemnością międzyuzwojeniową), jest największe i wynosi około 150 V (rys. 8.), a ponadto – brak obciążenia uzwojenia wtórnego oznacza brak dodatkowego tłumienia.

W tym przypadku wartość napięcia w obwodzie wtórnym obliczona na podstawie zależności (6) wynosi 155 V.

Na rys. 9. przedstawiono przebieg napięcia po stronie pierwotnej modelu B przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych uzwojeniach wtórnych.

W przypadku modelu B przekładnika wartość przepięcia powstającego w wyniku wystąpienia zaniku napięcia wynosi około 2800 V, więc jego wzrost (względem napięcia znamionowego) wynosi 140%, podobnie jak dla modelu A.

Analiza wyników z rys. 10. pozwala stwierdzić, że wartość przepięcia po stronie wtórnej (względem wtórnego napięcia znamionowego) przy braku obciążenia uzwojenia wtórnego wynosi 150%, zatem nastąpił 10-procentowy wzrost jego wartości w obwodzie wtórnym i jest on identyczny jak w przypadku modelu A przekładnika dla analogicznych warunków pomiarowych.

Obliczona wartość przepięcia zgodnie z zależnością (6) dla pojemności zastępczej własnej uzwojenia wtórnego równej 280,5 pF, wyznaczonej dla rozwartych zacisków uzwojeń przekładnika, przy zmierzonej wartości zastępczej pojemności międzyuzwojeniowej równej 16,2 pF, wynosi 153 V.

Ta sama wartość przepięcia wynika z faktu, że wartości pojemności dzielnika pojemnościowego modelu B badanego przekładnika napięciowego są proporcjonalnie większe od tych pojemności w dzielniku pojemnościowym występującym w modelu A badanego przekładnika napięciowego.

Badania laboratoryjne dotyczące transferu przepięć w przekładniku typu UDZ 24 wykazały, że przepięcie wygenerowane przy zaniku napięcia zasilającego wynosi około 1400 V, co stanowi 70% wzrost względem napięcia znamionowego (rys. 11.).

Wartość przepięcia po stronie wtórnej wynosi 70 V (rys. 12.).

Przekładnik napięciowy typu UDZ 24, w przypadku zaniku napięcia pierwotnego, przy rozwartym uzwojeniu wtórnym, charakteryzuje się najmniejszym przepięciami po stronach pierwotnej i wtórnej. Zastępcza pojemność sprzęgająca uzwojenie pierwotne i wtórne tego przekładnika jest najmniejsza z badanych przekładników i wynosi 8,7 pF, natomiast zastępcza pojemność własna uzwojenia wtórnego jest największa i wynosi 158,7 pF.

Przy przepięciu pierwotnym wynoszącym tylko 1400 V (rys. 11.) obliczone przepięcie wtórne wynosi 73 V.

Wnioski

Porównanie wyników obliczeń z rezultatami pomiarów pozwala stwierdzić, że opracowana metoda i wyniki obliczeń umożliwiają wyznaczenie wartości przepięcia w obwodzie wtórnym przekładnika napięciowego przy znanej wartości przepięcia w obwodzie pierwotnym i określonych pojemnościach zastępczych między zaciskami przekładnika.

Parametry układu izolacyjnego przekładnika napięciowego wpływają na wartości pasożytniczych pojemności sprzęgających stanowiących drogę przenoszenia przepięć między stroną pierwotną i wtórną przekładników, czyli warunkują wartość współczynnika transferu przepięć.

W niektórych przypadkach przepięcia w obwodzie wtórnym przyjmują relatywnie wartości większe niż w obwodzie pierwotnym. Konfiguracja pracy układu uzwojeń przekładnika napięciowego wpływa na wartość współczynnika transferu przepięć.

Okolicznościami sprzyjającymi wzrostowi przepięć w obwodzie wtórnym przekładników napięciowych względem ich wartości w obwodzie pierwotnym są obniżenie obciążenia przekładnika oraz wzrost wartości zapadu napięcia pierwotnego.

Analizując przenoszenie przez przekładniki napięciowe udarów napięciowych o krótszym czasie narastania impulsu niż analizowane przepięcia, należy stosować zmodyfikowany wysokoczęstotliwościowy schemat zastępczy [6]. Schemat ten powinien uwzględniać pojemności elementarne i zastępcze parametry uzwojeń.

Bezpośredni pomiar pojemności elementarnych często nie jest możliwy. Możliwy jest jedynie pomiar pojemności zastępczych, na które oprócz pojemności elementarnych między danymi zaciskami przekładnika napięciowego, składają się również inne elementarne pojemności składowe.

Pojemności te można wyznaczyć poprzez analizę matematyczną pomierzonych pojemności zastępczych. Wyznaczenie zastępczych parametrów uzwojeń można wykonać poprzez pomiar ich rezystancji i reaktancji lub modułu impedancji i kąta fazowego.

Literatura

1. M. Kaczmarek, D. Brodecki, Influence of the capacity between windings of the voltage transformer on transfer of voltage surges, International Colloquium Transformer Research and Asset Management, Cavtat 2009.
2. M. Kaczmarek, D. Brodecki, R. Nowicz, Analysis of operation of voltage transformers during interruptions and di-of primary voltage, 10th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU) 2009, IEEE Xplore.
3. A. Wiszniewski, Przekładniki w Elektroenergetycze, 2nd ed., WNT, 1992
4. PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-11: Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
5. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
6. D. Brodecki, Ograniczenie przenoszenia się zakłóceń impulsowych w przekładniku WN, „Przegląd Elektrotechniczny, nr 1k, 2004, s. 27-29, VII Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, 26-28 maja 2004, Poznań-Będlewo – IW 2004.

 

Przeczytaj także: Współczesne techniki badania i sposoby oceny poprawności funkcjonowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej jako element network-code sieci elektroenergetycznych >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

koszt prądu

Oszczędzanie na rachunkach za prąd w domu lub firmie jest możliwe. Wystarczy dokładnie sprawdzić (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Rodzaje zasilania gwarantowanego - jaki system wybrać?

Szynoprzewody w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii »

zasilanie gwarantowane Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
Nowoczesne budynki, w których większość procesów jest zautomatyzowanych, mogą szczególnie odczuć problemy związane z przerwami w dostawach energii (...) czytam więcej » Przewody szynowe niskiego napięcia, nazywane potocznie szynoprzewodami, jeszcze 20 lat temu w Polsce były kojarzone głównie z instalacjami przemysłowymi lub układami zasilania suwnic. Rozwój budownictwa komercyjnego spowodował powstawanie pierwszych wieżowców.(...) czytam dalej »

 


Transformatory rozdzielcze - jaki produkt wybrać?

Transformatory Transformatory w przedziale mocy od 100kVA do 3150kVA w klasie izolacji do 36kV w pełni spełniają warunki rozporządzenia Komisji Europejskiej EU548/2014 (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Oznaczniki mobilne na przewody i osprzęt - które wybrać »

Kamery termowizyjne Technika laminowania taśm, zapewnia trwałe nadruki poprzez całkowitą ochronę tekstu przed czynnikami niszczącymi, takimi jak: zdrapywanie, ścieranie, zmywanie, promieniowanie UV a nawet substancj (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Konwersja energii elektrycznej na związki chemiczne - jak to działa?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Konwersja energii elektrycznej na związki chemiczne stanowi jedną z najbardziej rozpowszechnionych technologii magazynowania energii, w szczególności w zakresie zasilania ... czytam dalej »

Liczniki energii elektrycznej do zadań specjalnych»

Liczniki energii jakie wybrać Mogą być stosowane do rozliczeń z zakładami energetycznymi, do kontroli procesów przemysłowych, do rozliczeń podnajemców oraz jako element systemów zarządzania energią. Najnowsze inteligentne liczniki umożliwiają płacenie za faktycznie zużytą energię elektryczną, kontrolę sposobu jej wykorzystania ... czytam dalej »


Bramka IoT chmury do integracji nowych i istniejących systemów bez konieczności programowania.»

Roboty będą produkować roboty - to już pewne!

bramka iot Robot testuje bankomaty
Dzięki prostemu połączeniu z procesem za pomocą protokołów, np. Modbus/TCP, dane czujników i dane procesowe są zbierane, przetwarzane i monitorowane ... czytam więcej » Powstanie fabryka w której roboty będą produkowały roboty. Wszystko na to wygląda, że już niedługo scenariusze filmowe okażą się ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »

Liczniki energii jakie wybrać Łączniki elektrinstalacyjne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły
SOCOMEC Polska sp. z o.o. SOCOMEC Polska sp. z o.o.
Firma Socomec powstała w roku 1922, a obecnie jest grupą przedsiębiorstw zatrudniającą 3100 osób. Naszą kluczową działalnością...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl