Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Analiza pracy przekładników napięciowych w czasie występowania zaników i zapadów napięcia zasilania

Analysis of voltage transformers opera­tion during the occurrence of voltage interruptions and dips
z arch. autorów
Ciąg dalszy artykułu...
Rys. 8. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu A przekładnika podczas
występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach wtórnych
Rys. 8. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu A przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach wtórnych
Rys. 9. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej modelu B przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach
wtórnych
Rys. 10. Przebieg napięcia I uzwojenia wtórnego modelu B przekładnika podczas
występowania zaniku napięcia przy rozwartych obu uzwojeniach wtórnych
Rys. 11. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym
Rys. 11. Przebieg napięcia po stronie pierwotnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym
Rys. 12. Przebieg napięcia po stronie wtórnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym
Rys. 12. Przebieg napięcia po stronie wtórnej przekładnika napięciowego typu UDZ 24 podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartym uzwojeniu wtórnym

Przy rozwartych obydwu uzwojeniach wtórnych (rys. 8.) maksymalna wartość napięcia wtórnego (względem wartości znamionowej) wynosi około 150%, zatem w porównaniu ze wzrostem napięcia po stronie pierwotnej (rys. 6.) nastąpił 10% wzrost przepięcia.

W tym przypadku napięcie na pojemności zastępczej uzwojenia wtórnego, wynikające z dzielnika pojemnościowego (z zastępczą pojemnością międzyuzwojeniową), jest największe i wynosi około 150 V (rys. 8.), a ponadto – brak obciążenia uzwojenia wtórnego oznacza brak dodatkowego tłumienia.

W tym przypadku wartość napięcia w obwodzie wtórnym obliczona na podstawie zależności (6) wynosi 155 V.

Na rys. 9. przedstawiono przebieg napięcia po stronie pierwotnej modelu B przekładnika podczas występowania zaniku napięcia przy rozwartych uzwojeniach wtórnych.

W przypadku modelu B przekładnika wartość przepięcia powstającego w wyniku wystąpienia zaniku napięcia wynosi około 2800 V, więc jego wzrost (względem napięcia znamionowego) wynosi 140%, podobnie jak dla modelu A.

Analiza wyników z rys. 10. pozwala stwierdzić, że wartość przepięcia po stronie wtórnej (względem wtórnego napięcia znamionowego) przy braku obciążenia uzwojenia wtórnego wynosi 150%, zatem nastąpił 10-procentowy wzrost jego wartości w obwodzie wtórnym i jest on identyczny jak w przypadku modelu A przekładnika dla analogicznych warunków pomiarowych.

Obliczona wartość przepięcia zgodnie z zależnością (6) dla pojemności zastępczej własnej uzwojenia wtórnego równej 280,5 pF, wyznaczonej dla rozwartych zacisków uzwojeń przekładnika, przy zmierzonej wartości zastępczej pojemności międzyuzwojeniowej równej 16,2 pF, wynosi 153 V.

Ta sama wartość przepięcia wynika z faktu, że wartości pojemności dzielnika pojemnościowego modelu B badanego przekładnika napięciowego są proporcjonalnie większe od tych pojemności w dzielniku pojemnościowym występującym w modelu A badanego przekładnika napięciowego.

Badania laboratoryjne dotyczące transferu przepięć w przekładniku typu UDZ 24 wykazały, że przepięcie wygenerowane przy zaniku napięcia zasilającego wynosi około 1400 V, co stanowi 70% wzrost względem napięcia znamionowego (rys. 11.).

Wartość przepięcia po stronie wtórnej wynosi 70 V (rys. 12.).

Przekładnik napięciowy typu UDZ 24, w przypadku zaniku napięcia pierwotnego, przy rozwartym uzwojeniu wtórnym, charakteryzuje się najmniejszym przepięciami po stronach pierwotnej i wtórnej. Zastępcza pojemność sprzęgająca uzwojenie pierwotne i wtórne tego przekładnika jest najmniejsza z badanych przekładników i wynosi 8,7 pF, natomiast zastępcza pojemność własna uzwojenia wtórnego jest największa i wynosi 158,7 pF.

Przy przepięciu pierwotnym wynoszącym tylko 1400 V (rys. 11.) obliczone przepięcie wtórne wynosi 73 V.

Wnioski

Porównanie wyników obliczeń z rezultatami pomiarów pozwala stwierdzić, że opracowana metoda i wyniki obliczeń umożliwiają wyznaczenie wartości przepięcia w obwodzie wtórnym przekładnika napięciowego przy znanej wartości przepięcia w obwodzie pierwotnym i określonych pojemnościach zastępczych między zaciskami przekładnika.

Parametry układu izolacyjnego przekładnika napięciowego wpływają na wartości pasożytniczych pojemności sprzęgających stanowiących drogę przenoszenia przepięć między stroną pierwotną i wtórną przekładników, czyli warunkują wartość współczynnika transferu przepięć.

W niektórych przypadkach przepięcia w obwodzie wtórnym przyjmują relatywnie wartości większe niż w obwodzie pierwotnym. Konfiguracja pracy układu uzwojeń przekładnika napięciowego wpływa na wartość współczynnika transferu przepięć.

Okolicznościami sprzyjającymi wzrostowi przepięć w obwodzie wtórnym przekładników napięciowych względem ich wartości w obwodzie pierwotnym są obniżenie obciążenia przekładnika oraz wzrost wartości zapadu napięcia pierwotnego.

Analizując przenoszenie przez przekładniki napięciowe udarów napięciowych o krótszym czasie narastania impulsu niż analizowane przepięcia, należy stosować zmodyfikowany wysokoczęstotliwościowy schemat zastępczy [6]. Schemat ten powinien uwzględniać pojemności elementarne i zastępcze parametry uzwojeń.

Bezpośredni pomiar pojemności elementarnych często nie jest możliwy. Możliwy jest jedynie pomiar pojemności zastępczych, na które oprócz pojemności elementarnych między danymi zaciskami przekładnika napięciowego, składają się również inne elementarne pojemności składowe.

Pojemności te można wyznaczyć poprzez analizę matematyczną pomierzonych pojemności zastępczych. Wyznaczenie zastępczych parametrów uzwojeń można wykonać poprzez pomiar ich rezystancji i reaktancji lub modułu impedancji i kąta fazowego.

Literatura

1. M. Kaczmarek, D. Brodecki, Influence of the capacity between windings of the voltage transformer on transfer of voltage surges, International Colloquium Transformer Research and Asset Management, Cavtat 2009.
2. M. Kaczmarek, D. Brodecki, R. Nowicz, Analysis of operation of voltage transformers during interruptions and di-of primary voltage, 10th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU) 2009, IEEE Xplore.
3. A. Wiszniewski, Przekładniki w Elektroenergetycze, 2nd ed., WNT, 1992
4. PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-11: Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
5. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
6. D. Brodecki, Ograniczenie przenoszenia się zakłóceń impulsowych w przekładniku WN, „Przegląd Elektrotechniczny, nr 1k, 2004, s. 27-29, VII Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, 26-28 maja 2004, Poznań-Będlewo – IW 2004.

 

Przeczytaj także: Współczesne techniki badania i sposoby oceny poprawności funkcjonowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej jako element network-code sieci elektroenergetycznych >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Oznaczniki kabli i przewodów - jakie wybrać »

Gdzie znajdziesz systemy zasilania dla każdej dziedziny przemysłu »

drukarka etykiet systemy zasilania
Sposoby oznaczania kabli i przewodów w elektrycznych są różne.Jedne mniej trwałe, a inne (...) czytam więcej » Oferują zaawansowane usługi badawczo-rozwojowe obejmujące elektronikę, wbudowane oprogramowanie, mechanikę systemu zasilania (...) czytam dalej »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

Ośiwetlenie - jakie wybrać? bezpanelowa energia słoneczna
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Jaką drukarkę do oznaczeń elektrycznych wybrać»

etykietowanie kabli i przewodów Priorytetem przy oznaczaniu sieci i jej poszczególnych elementów czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych, kilometrów kabli, dziesiątek przełączników czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych jest ...... czytam dalej »


Automatyka i czujniki - dlaczego to takie ważne »

Poznaj tajemnicę elektryków - złączki bezszynowe »

Czujniki i automatyka złączki bezszynowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Czy wiesz jak wykonać montaż i jak można łączyć ze sobą złączki bez użycia szyn ... czytam dalej »

Zasilacze a odporność na zwarcia - dlaczego to takie ważne?

Promocje na kamery termowizyjne W sieciach zasilających obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej powszechnie stosuje się zasilacze bezprzerwowe UPS w celu ochrony ważnych urządzeń odbiorczych, wrażliwyc ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Uwaga konkurs! Znasz "elektrycznych" producentów? Zagraj i wygraj atrakcyjne nagrody »

Oświetlenie jakie wybrać aby przypominało światło dzienne Konkurs
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i ... czytam dalej » Weź udział w letnim konkursie i zgarnij nagrody. Co tydzien nowa gra i nowa szansa na wygraną. Sprawdź się i zawalcz o wygraną! chcę zagrać »

Co jeszcze potrafią enkodery Ethernet?

UPS zasilacze Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym?

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

Switche zarządzalne spd ograniczniki przepięć
Switche niezarządzalne to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz ... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
6/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną
  • - Projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej
Zobacz szczegóły
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl