Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Stosowanie wyłącznika pożarowego z zasilaczami bezprzerwowymi UPS

arch. redakcji

Wraz z rozwojem technik informatycznych pojawił się problem związany ze stosowaniem wyłącznika przeciwpożarowego wyłączającego napięcie w instalacjach elektrycznych zasilanych z systemów bezprzerwowego zasilania UPS. Sposób stosowania zdalnego aparatu przerywającego zasilanie na wyjściu UPS-a, powszechnie zwanego wyłącznikiem awaryjnym EPO, budzi wiele zastrzeżeń, zarówno ze strony rzeczoznawców ppoż., projektantów, jak i użytkowników systemów IT.

Wyłącznik EPO postrzegany jest jako pojedynczy punkt awarii zasilania systemów informatycznych, zagrożenie mogące spowodować konsekwencje utraty życia, bezpieczeństwa publicznego, narodowego, dużych strat materialnych. Z drugiej strony, zwiększa bezpieczeństwo ekip ratowniczych w warunkach pożaru, gdzie prowadzona jest akcja ratowniczo-gaśnicza poprzez umożliwienie wyłączenia zasilacza oraz przyłączonych do niego baterii akumulatorów.

Regulacje prawne

Przepisy prawne dotyczące stosowania przeciwpożarowego wyłącznika z zasilaczami UPS nie istnieją. Projektowanie opiera się na istniejących normach i wiedzy technicznej. Brakuje zapisów, jak ma to miejsce w innych krajach, gdzie odpowiednie przepisy i normy wyraźnie definiują sposób ochrony przed porażeniem prądem w czasie pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej, gdy w obiekcie zainstalowane są systemy zasilania bezprzerwowego UPS (Czytaj więcej na ten temat).

 

 

Głównym aktem prawnym obowiązującym w Polsce, który wymaga odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych w budynku w czasie pożaru, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Zapisy w rozporządzeniu nie uwzględniają stosowania zasilaczy bezprzerwowych w budynkach biurowych z infrastrukturą teleinformatyczną i w centrach przetwarzania danych.

Jedynym wyznacznikiem postępowania przy projektowaniu jest artykuł 180 ww. rozporządzenia, w którym nakłada się obowiązek stosowania Polskich Norm: "Instalacje i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać: (…) 2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami".

Niestety, wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu jest nieaktualny. Część norm zostało wycofanych lub zastąpionych innymi.

Paragraf 183 wymusza stosowanie w instalacjach elektrycznych przeciwpożarowego wyłącznika prądu, odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, który należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

Zdefiniowane jest także miejsce umieszczenia wyłącznika prądu, a raczej wyłącznika przeciwpożarowego, który powinien znajdować się w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i zostać odpowiednio oznakowany.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Metody zwiększania niezawodności zasilania – zagadnienia wybrane

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

W zapisie rozporządzenia występuje niespójność określeń dotyczących źródeł zasilania. Wcześniejszy § 181 w pkt 1 mówi o niezależnych źródłach energii elektrycznej zasilających budynek.

 

Przyjmowanie zasilacza UPS jako drugiego źródła zasilania jest nadinterpretacją przepisów, gdyż UPS zasila najczęściej wydzieloną część instalacji elektrycznej. Jednak ze względu na zagrożenie niebezpiecznym napięciem konieczne jest wyłączenie systemu UPS posiadającego zasobnik energii, pomimo że systemy UPS nie mają ani wyłączników prądu, ani układów wyłączników odcinających dopływ prądu, które mogłyby podlegać definicji wyłącznika z podanego rozporządzenia.

"Wyłącznik" może być w rozporządzeniu traktowany tylko w znaczeniu potocznym jako urządzenie przerywające. Pomijając nieścisłości słownictwa rozporządzenia należy mieć na uwadze cel dokumentu, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w budynku, zarówno podczas jego użytkowania, jak i w sytuacji zagrożeń, w tym pożarowych. Stosowanie wyłącznika ma na celu świadome odcięcie napięć niebezpiecznych w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Niestety, nie podano zaleceń dotyczących szczegółów, nie odwołano się do norm i nie uwzględniono coraz powszechniej stosowanych systemów zasilania bezprzerwowego.

Ponieważ nie istnieją szczegółowe przepisy i zalecenia dotyczące stosowania wyłącznika awaryjnego pracującego z zasilaczami UPS, na podstawie aktu prawnego, jakim jest ww. rozporządzenie, należałoby się odnieść do zapisu przedstawionego w §  1 i 2, w których stwierdza się, że "wymagania, o których mowa w §  1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy". Zapis taki umożliwia stosowanie rozwiązań, które oparte są na innych dokumentach, normach, instrukcjach producentów lub wiedzy technicznej.

Polskie normy

Powyższe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w załączniku 1 powołuje się na normę PN-IEC 60364-4-46:1999 – wersja polska "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie".

Norma dotyczy niesamoczynnych urządzeń odłączających i łączących, sterowanych lokalnie lub zdalnie, które zapobiegają lub usuwają zagrożenia związane z instalacjami elektrycznymi, a także maszynami i innymi urządzeniami zasilanymi energią elektryczną (...)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jakie wybrać kable, przewody i osprzęt kablowy!

kable i przewody - przewodnik

Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz... czytam więcej »

 


Kamery termowizyjne nawet 40% taniej!

Promocja na kamery termowizyjne FLIR

Tylko do 9 grudnia możesz kupić kamery termowizyjne do prac elektrycznych i energetycznych w dużo niższych cenach... sprawdź za ile »

 


System zasilania gwarantowanego - jaki wybrać?

Rodzaje zasilania

Współczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne spełniają ogrom funkcji, których oczekują ich użytkownicy. Są znakomitą pomocą w życiu i pracy, jednak wymagają zadbania o jeden aspekt – niezawodną, łatwo... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
11/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Instalacje elektryczne na terenie imprez plenerowych – błędy oraz wymagania
  • - Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl