Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Stosowanie wyłącznika pożarowego z zasilaczami bezprzerwowymi UPS

arch. redakcji

Wraz z rozwojem technik informatycznych pojawił się problem związany ze stosowaniem wyłącznika przeciwpożarowego wyłączającego napięcie w instalacjach elektrycznych zasilanych z systemów bezprzerwowego zasilania UPS. Sposób stosowania zdalnego aparatu przerywającego zasilanie na wyjściu UPS-a, powszechnie zwanego wyłącznikiem awaryjnym EPO, budzi wiele zastrzeżeń, zarówno ze strony rzeczoznawców ppoż., projektantów, jak i użytkowników systemów IT.

Wyłącznik EPO postrzegany jest jako pojedynczy punkt awarii zasilania systemów informatycznych, zagrożenie mogące spowodować konsekwencje utraty życia, bezpieczeństwa publicznego, narodowego, dużych strat materialnych. Z drugiej strony, zwiększa bezpieczeństwo ekip ratowniczych w warunkach pożaru, gdzie prowadzona jest akcja ratowniczo-gaśnicza poprzez umożliwienie wyłączenia zasilacza oraz przyłączonych do niego baterii akumulatorów.

Regulacje prawne

Przepisy prawne dotyczące stosowania przeciwpożarowego wyłącznika z zasilaczami UPS nie istnieją. Projektowanie opiera się na istniejących normach i wiedzy technicznej. Brakuje zapisów, jak ma to miejsce w innych krajach, gdzie odpowiednie przepisy i normy wyraźnie definiują sposób ochrony przed porażeniem prądem w czasie pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej, gdy w obiekcie zainstalowane są systemy zasilania bezprzerwowego UPS (Czytaj więcej na ten temat).

 

 

Głównym aktem prawnym obowiązującym w Polsce, który wymaga odcięcia dopływu prądu do wszystkich obwodów elektrycznych w budynku w czasie pożaru, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Zapisy w rozporządzeniu nie uwzględniają stosowania zasilaczy bezprzerwowych w budynkach biurowych z infrastrukturą teleinformatyczną i w centrach przetwarzania danych.

Jedynym wyznacznikiem postępowania przy projektowaniu jest artykuł 180 ww. rozporządzenia, w którym nakłada się obowiązek stosowania Polskich Norm: "Instalacje i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać: (…) 2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami".

Niestety, wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu jest nieaktualny. Część norm zostało wycofanych lub zastąpionych innymi.

Paragraf 183 wymusza stosowanie w instalacjach elektrycznych przeciwpożarowego wyłącznika prądu, odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, który należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

Zdefiniowane jest także miejsce umieszczenia wyłącznika prądu, a raczej wyłącznika przeciwpożarowego, który powinien znajdować się w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i zostać odpowiednio oznakowany.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Metody zwiększania niezawodności zasilania – zagadnienia wybrane

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

W zapisie rozporządzenia występuje niespójność określeń dotyczących źródeł zasilania. Wcześniejszy § 181 w pkt 1 mówi o niezależnych źródłach energii elektrycznej zasilających budynek.

 

Przyjmowanie zasilacza UPS jako drugiego źródła zasilania jest nadinterpretacją przepisów, gdyż UPS zasila najczęściej wydzieloną część instalacji elektrycznej. Jednak ze względu na zagrożenie niebezpiecznym napięciem konieczne jest wyłączenie systemu UPS posiadającego zasobnik energii, pomimo że systemy UPS nie mają ani wyłączników prądu, ani układów wyłączników odcinających dopływ prądu, które mogłyby podlegać definicji wyłącznika z podanego rozporządzenia.

"Wyłącznik" może być w rozporządzeniu traktowany tylko w znaczeniu potocznym jako urządzenie przerywające. Pomijając nieścisłości słownictwa rozporządzenia należy mieć na uwadze cel dokumentu, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w budynku, zarówno podczas jego użytkowania, jak i w sytuacji zagrożeń, w tym pożarowych. Stosowanie wyłącznika ma na celu świadome odcięcie napięć niebezpiecznych w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Niestety, nie podano zaleceń dotyczących szczegółów, nie odwołano się do norm i nie uwzględniono coraz powszechniej stosowanych systemów zasilania bezprzerwowego.

Ponieważ nie istnieją szczegółowe przepisy i zalecenia dotyczące stosowania wyłącznika awaryjnego pracującego z zasilaczami UPS, na podstawie aktu prawnego, jakim jest ww. rozporządzenie, należałoby się odnieść do zapisu przedstawionego w §  1 i 2, w których stwierdza się, że "wymagania, o których mowa w §  1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy". Zapis taki umożliwia stosowanie rozwiązań, które oparte są na innych dokumentach, normach, instrukcjach producentów lub wiedzy technicznej.

Polskie normy

Powyższe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w załączniku 1 powołuje się na normę PN-IEC 60364-4-46:1999 – wersja polska "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie".

Norma dotyczy niesamoczynnych urządzeń odłączających i łączących, sterowanych lokalnie lub zdalnie, które zapobiegają lub usuwają zagrożenia związane z instalacjami elektrycznymi, a także maszynami i innymi urządzeniami zasilanymi energią elektryczną (...)

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Inżynier w lesie - zobacz video! »

Inżynier w lesie Materiały stworzone przez inżynierów dla inżynierów. Testy produktów od kluczowych dostawców (...) chcę zobaczyć »


Jednoobwodowy licznik energii - jaki wybrać?»

Czy znasz, ekologiczną alternatywę dla agregatów »

Licznik energii jaki wybrać systemy zasilania
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych (...) czytam dalej »

 


Specjalne ramki do specjalnych wnętrz »

Kamery termowizyjne Perfekcyjne dopełnienie nowoczesnego wnętrza.
Prosta, ponadczasowa forma, jakość wykonania, niezawodny system, to tylko niektóre (...)
czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Jak zmniejszyć swój rachunek za energię »

automatyka przemysłowa zmniejsz rachunki za prąd
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Oszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? Sprawdź ten przewodnik »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

UPS zasilacze bezpanelowa energia słoneczna
Urządzenia elektroniczne, których używasz do codziennej komunikacji, rozrywki i zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, są narażone na uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

zasilanie gwarantowane Badania przeprowadzone przez Computer Business Review wykazały, że od 2013 roku mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem przenoszenia przez przedsiębiorców zasobów danych do tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). W związku z tym stale wzrastają wydatki przeznaczan ... czytam dalej »


Automatyka przemysłowa - zobacz najlepsze rozwiązania »

Kontenerowa stacja transformatorowa Minibox »

Czujniki i automatyka Rozdzielnice kontenerowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Osprzęt elektroinstalacyjny dla elektryka »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Zobacz jaki osprzęt wybrać i porównaj parametry... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


Liczniki energii elektrycznej - poznaj nowe »

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
7-8/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Obciążalność prądowa ciągła przewodów szynowych wielkoprądowych SN
  • - Instalacje elektryczne w osiedlowych budynkach wielorodzinnych
Zobacz szczegóły

MITRA LED

Właściwe oświetlenie drogowo-parkowe pozwala znacznie zredukować koszty eksploatacji, będąc rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, estetycznym, jak i ekologicznym. Lena Lighting S.A. oferuje...

MITRA LED

Właściwe oświetlenie drogowo-parkowe pozwala znacznie zredukować koszty eksploatacji, będąc rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, estetycznym, jak i ekologicznym. Lena Lighting S.A. oferuje...
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl