Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Ocena porównawcza dokładności transformacji odkształconego prądu pierwotnego przez indukcyjny przekładnik prądowy

Comparative evaluation of the accuracy of distorted current transformation by inductive current transformer
collage: J.Sawicki

Jednym z podstawowych parametrów określających właściwości metrologiczne przekładników prądowych jest, wyznaczana dla sinusoidalnych sygnałów pierwotnych o częstotliwości 50 Hz, klasa dokładności. W celu zapewnienia poprawnej oceny poziomu wyższych harmonicznych prądu w sieci elektroenergetycznej, przekładniki te powinny zapewnić także zadaną dokładność transformacji dla przebiegów odkształconych. Badanie dokładności transformacji prądu odkształconego przeprowadzono na przykładzie przekładnika prądowego z rdzeniem toroidalnym wykonanym z permaloju NiFe78. Obliczono charakteryzujący dokładność transformacji przekładnika prądowego dla prądów odkształconych błąd prądowy transformacji poszczególnych harmonicznych z obwodu pierwotnego do obwodu wtórnego. Pozwala to na określenie dokładności przekładnika podczas oceny jakości energii elektrycznej i wyznaczania wartości skutecznych zaburzeń przewodzonych występujących w sieci elektroenergetycznej.

Poprawna ocena jakości energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom indywidualnym wymaga kontroli poziomu zaburzeń przewodzonych występujących w napięciach i prądach sieci elektroenergetycznych niskiego oraz średniego napięcia. Wymogi dotyczące dopuszczalnych granicznych wartości poszczególnych harmonicznych w napięciu zasilającym po stronie odbiorców indywidualnych zostały określone w normie [1]. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia określono w normie [2].

W przypadku wystąpienia przebiegów odkształconych, czyli niskiej jakości energii elektrycznej, zaburzenia przewodzone pojawiające się w sygnale pierwotnym przekładnika prądowego powodują pogorszenie jego właściwości metrologicznych [3–6]. Ponadto, dla harmonicznych sygnałów zaburzających o częstotliwościach wyższych niż 50 Hz przekładnik charakteryzuje się znacznie gorszymi właściwościami w zakresie dokładności transformacji niż dla sygnałów o częstotliwości sieciowej, dla których jest zaprojektowany [7–8].

Zjawiska powyższe powodują wzrost błędów transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych i obniżenie ich dokładności podczas oceny jakości energii elektrycznej lub/i pomiaru wartości skutecznej zaburzeń przewodzonych w sieci elektroenergetycznej.

Przebieg badań laboratoryjnych

Badania laboratoryjne wykonano dla przekładnika prądowego, którego przekładnia wynosiła 5 A/5 A. Był to przekładnik o rdzeniu toroidalnym z taśmy NiFe78 o przekroju Sfe = 0,0005 m2, którego średnia droga strumienia w rdzeniu miała wartość 0,486 m. Pomiary przeprowadzono zgodnie z normami [9–10] w układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 1.

Rys. 1.  Schemat układu pomiarowego
Rys. 1.  Schemat układu pomiarowego - rys. M. Kaczmarek

Badanie dokładności transformacji prądu odkształconego przez badany przekładnik prądowy przeprowadzono na podstawie oceny porównawczej wartości harmonicznych prądu po stronie pierwotnej i wtórnej tego przekładnika dla dwóch zdefiniowanych przebiegów odkształconych o częstotliwości podstawowej 50 Hz, wygenerowanych przez programowalne źródło napięcia zmiennego typu 61504 firmy Chroma.

Badania laboratoryjne polegały na rejestracji, za pomocą analizatora mocy i jakości zasilania typu WT1600 firmy Yokogawa, wartości skutecznych harmonicznych napięć i prądów po stronie pierwotnej i wtórnej badanego przekładnika prądowego. Obliczono wartości błędów prądowych dla wszystkich harmonicznych znajdujących się w odkształconych prądach pierwotnych tego przekładnika.

Wyniki pomiarów

Na rysunku 2. przedstawiono przebiegi chwilowe napięć i prądów po stronach pierwotnej i wtórnej badanego przekładnika prądowego dla I analizowanego przypadku.

Rys. 2.  Przebiegi chwilowe napięć (a) i prądów (b) po stronach pierwotnej i wtórnej przekładnika prądowego dla I analizowanego przypadku
Rys. 2.  Przebiegi chwilowe napięć (a) i prądów (b) po stronach pierwotnej i wtórnej przekładnika prądowego dla I analizowanego przypadku - rys. M. Kaczmarek

Zbyt małe różnice przebiegów chwilowych prądów (rys. 2b) nie pozwalają stwierdzić, czy występują niedokładności procesu transformacji. W przypadku napięć zauważalne są różnice ich wartości chwilowych, natomiast kształt napięcia po stronie wtórnej odwzorowuje przebieg napięcia pierwotnego badanego przekładnika prądowego.

Na rysunku 3. przedstawiono wyniki analizy zawartości harmonicznych prądów pierwotnych i wtórnych badanego przekładnika prądowego wykonane dla I zdefiniowanego przebiegu odkształconego prądu (rys. 2b).

Rys. 3.  Harmoniczne prądów pierwotnego i wtórnego dla I przebiegu odkształconego
Rys. 3.  Harmoniczne prądów pierwotnego i wtórnego dla I przebiegu odkształconego - rys. M. Kaczmarek

Analiza zawartości harmonicznych prądów wskazuje na niewielkie niedokładności w transformacji prądu przez badany przekładnik prądowy. W celu dokładnej oceny wyznaczono procentowy błąd transformacji poszczególnych harmonicznych prądu określony na podstawie zależności:

     (1)

gdzie:

  • I2(h) – wartość skuteczna harmonicznej po transformacji przez przekładnik,
  • I1(h) – wartość skuteczna harmonicznej przed transformacją przez przekładnik prądowy.

Wyniki obliczeń błędów transformacji poszczególnych harmonicznych prądu oraz ich procentowe wartości po stronach pierwotnej i wtórnej przekładnika prądowego przedstawiono w tabeli 1. Pozostałe harmoniczne mają zbyt małe wartości, żeby poprawnie ocenić dokładność transformacji.

Tab. 1. Wyniki obliczeń błędów transformacji poszczególnych harmonicznych prądu oraz ich procentowe wartości po stronach pierwotnej i wtórnej badanego przekładnika prądowego
Tab. 1. Wyniki obliczeń błędów transformacji poszczególnych harmonicznych prądu oraz ich procentowe wartości po stronach pierwotnej i wtórnej badanego przekładnika prądowego

Wyniki przedstawione w tabeli 1. pozwalają stwierdzić, że wartości poszczególnych harmonicznych prądu wtórnego są mniejsze niż wartości tych harmonicznych w prądzie pierwotnym badanego przekładnika.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 5/2015

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl