Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zmienność napięć stacji WN/SN z przyłączonymi źródłami wiatrowymi (część 1.)

 Redakcja  |  elektro.info 1-2/2015  |  28.02.2015

Do zbioru czynników determinujących warunki pracy obiektów elektroenergetycznych zalicza się warunki napięciowe występujące w miejscu ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Warunki napięciowe można identyfikować m.in. z wartością napięć ¬węzłowych sieci. Dla zdecydowanej większości obiektów ich prawidłowe działanie wymaga napięcia o wartości zawierającej się w zalecanym zakresie, najlepiej równej poziomowi znamionowemu. Odchylenie wartości napięcia poza ten zakres może prowadzić do znaczącego pogorszenia warunków pracy obiektów (patrz, przykładowo, [1] i [2]).

Dla odbiorców bytowo-komunalnych zmianom wartości napięcia mogą towarzyszyć m.in.: pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, zmniejszenie wygody korzystania z tych urządzeń, a nawet przerwy w funkcjonowaniu czy – w skrajnym przypadku – ich uszkodzenia.

Dla odbiorów przemysłowych zmiana warunków napięciowych może skutkować m.in.: obniżeniem sprawności działania układów wykorzystujących urządzenia elektryczne, pogorszeniem jakości i zmniejszeniem wolumenu produkcji [3], a także zwiększeniem poboru mocy czynnej z sieci elektroenergetycznej.

Warunki napięciowe pracy obiektów elektroenergetycznych mogą ulec znaczącym zmianom wskutek coraz powszechniejszego przyłączania lokalnych źródeł wytwórczych. Niniejszy artykuł stanowi próbę oszacowania wpływu pracy źródła wiatrowego przyłączonego do rozdzielni SN stacji elektroenergetycznej sprzęgającej sieci WN i SN na warunki napięciowe występujące w tej stacji, opisane poziomem wartości skutecznej napięcia.

Wartości napięć węzłowych sieci elektroenergetycznej zależą m.in. od charakteru, kierunku rozpływu i poziomu mocy biernej na poszczególnych obiektach sieci. Tym samym, dla węzłów sieciowych z przyłączonymi źródłami wiatrowymi wartość napięcia jest również determinowana parametrami (charakter i wartość) mocy biernej generowanej przez te źródła.

moc bierna źródeł wiatrowych

Zdolność źródła wiatrowego do generacji mocy biernej o określonym charakterze (moc bierna indukcyjna bądź moc bierna pojemnościowa) i zadanej wartości zależy przede wszystkim od rodzaju generatora zainstalowanego w źródle. W rozwiązaniach komercyjnych źródeł wiatrowych stosuje się przede wszystkim generatory: asynchroniczne (klatkowe i pierścieniowe) oraz synchroniczne. Charakterystykę możliwości sterowania parametrami mocy biernej źródeł wiatrowych z poszczególnymi, wymienionymi typami generatorów przedstawiono m.in. w [4] i [5].

Źródła wiatrowe z generatorami asynchronicznymi klatkowymi nie pozwalają na regulację charakteru i poziomu mocy biernej źródła. Jest to podyktowane brakiem możliwości technicznych zmiany tych parametrów. Podczas pracy źródła te pobierają z sieci moc bierną indukcyjną. Poziom pobieranej mocy biernej nie jest wielkością zadaną – jest funkcją wartości napięcia stojana generatora i produkowanej mocy czynnej, zależnej od aktualnej prędkości wiatru, kąta nachylenia łopat wirnika turbiny oraz aktywnego trybu pracy układów sterowania źródła wiatrowego.

Brak możliwości sterowania mocą bierną przez źródło z generatorem asynchronicznym klatkowym dotyczy zarówno maszyn ze sterowaną rezystancją w obwodzie wirnika, jak i z kaskadą nadsynchroniczną (opis obu rodzajów układów zawarto w [6]).

Do regulacji mocy biernej w układach z takimi źródłami wykorzystuje się – przykładowo – baterie kondensatorów. Niemniej, są one stosowane wyłącznie do lokalnej kompensacji mocy biernej pobieranej przez źródło. Wobec powyższego źródła wiatrowe z zainstalowanymi generatorami asynchronicznymi klatkowymi można uznać za niesterowalne źródło mocy biernej.

streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki rozpatrywań wybranych aspektów wpływu pracy lokalnego źródła wytwórczego (na przykładzie źródła wiatrowego) na warunki napięciowe występujące w rozdzielniach stacji elektroenergetycznej WN/SN ze źródłem. W zrealizowanych badaniach symulacyjnych ujęto różne scenariusze pracy stacji oraz różne warianty pracy źródła wiatrowego. W zależności od aktywnego trybu sterowania mocą bierną źródła wiatrowego i zadanych parametrów regulacji praca źródła może prowadzić do kilku-, kilkunastoprocentowego wzrostu bądź zmniejszenia wartości napięcia w rozdzielniach stacji.

W części 1 artykułu scharakteryzowano problematykę prowadzonych rozpatrywań, określono zdolności regulacji charakteru i poziomu mocy biernej generowanej przez źródła wiatrowe oraz opisano przyjętą metodykę badań symulacyjnych. Natomiast w części 2 artykułu zamieszczono wyniki zrealizowanych badań symulacyjnych definiujących warunki napięciowe w stacji elektroenergetycznej z przyłączonym źródłem wiatrowym oraz przedstawiono dyskusję uzyskanych rezultatów rozpatrywań.abstract

Voltage Variation in HV/LV Substation Operating With Wind Power Sources (Part 1)

The paper presents the impact analysis results (for the selected aspects) of the local power sources (on the example of a wind source) on the voltage variation in busbars of the HV/LV substation ­operating with a wind power source. The performed simulation studies included various scenarios of the substation operation and several variants of the wind source operation. Wind sources, especially of high power, have different reactive power generation control modes. Depending on the selected control mode a diverse range of voltage variation in HV/LV substation can be observed. Occurring differences can reach over a dozen percents of the substation busbar voltage to which the wind source is connected.

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl