Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Efektywność zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (część 2)

ocena efektywności zagospodarowania ZSEE
Rys. 1.  Uczestnicy systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce [14]
Rys. 1. Uczestnicy systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce [14]

Podstawą oceny efektywności zagospodarowania ZSEE są informacje uzyskane ze sprawozdawczości i kontroli, do których są zobligowane poszczególne państwa członkowskie UE na podstawie obu dyrektyw WEEE [1, 3].

Ciąg dalszy artykułu...

Informacje o liczbie wpisanych i wykreślonych podmiotów z rejestru w okresie od 2007 do 20012 r. jako podstawa oceny efektywności wdrażania systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce

Od dnia 1 lipca 2006 r. GIOŚ prowadzi rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Analizą zostały objęte raporty sporządzone za okres pełnego roku, obrazujące stan funkcjonowania gospodarki ZSEE, są to raporty za lata 2007–2012 [4, 5, 6, 7, 8, 9].

W tabeli 1. przedstawiono, jak kształtowały się na dzień 31 grudnia każdego analizowanego roku wpisy przedsiębiorców i organizacji odzysku do rejestru prowadzonego przez GIOŚ. Należy zwrócić uwagę, że liczba przedsiębiorstw ogółem nie zgadza się z liczbą wszystkich przedsiębiorstw i organizacji odzysku, prowadzących działalność w wymienionych zakresach w tabeli 1., i tak np. na koniec 2012 r. w rejestrze było wpisanych ogółem 14 746, a sumując według wymienionych zakresów działalności powinno być zarejestrowanych 16 958 podmiotów. Różnica wynika stąd, że wiele podmiotów prowadzi działalność w kilku zakresach jednocześnie, np. wprowadzająco-zbierającym, zbierająco-przetwarzającym i w zakresie recyklingu, dlatego występuje różnica w każdym analizowanym roku. Na przestrzeni sześciu lat 2007–2012 utrzymuje się tendencja wzrostu liczby przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzonego przez GIOŚ, dotyczy to szczególnie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania ZSEE.

Dynamika wzrostu ogółem przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2012 roku w stosunku do roku 2007 wynosi 80%, co bezpośrednio przekłada się na znaczny wzrost całkowitej masy zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która w roku 2012 wynosiła 157 178 306,36 kg i była prawie sześciokrotnie wyższa niż w roku 2007. Ponadto w okresie ostatnich sześciu lat w strukturze zarejestrowanych przedsiębiorców i organizacji odzysku dominowali przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zbierania ZSEE.

W tabeli 2. zamieszczono dane z lat 2007–2012, dotyczące wykreślenia z rejestru GIOŚ przedsiębiorców i organizacji odzysku ZSEE na podstawie złożonych przez nich wniosków, w związku z zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru GIOŚ oraz z urzędu. Podstawą wykreślenia z urzędu było między innymi: nieuiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wprowadzających SEE, stwierdzenie rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy o ZSEE, niewniesienie wymaganego zabezpieczenia finansowego, stwierdzenie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub wygaśnięcie decyzji związanej z gospodarką odpadami. Liczba wykreśleń z urzędu świadczy o efektywności wprowadzonego systemu zarządzania odpadami pochodzącymi ze ZSEE z punktu widzenia funkcji kontrolno-nadzorczych.

Informacje o ilości zebranego ZSEE, odpadów poddanych recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku oraz osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu w okresie od 2007 do 2012 r. jako podstawa oceny efektywności funkcjonowania systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce

Tabelaryczne zestawienie danych uwzględniające podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o ZSEE [10, 11] na 10 grup,
tj. wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (gr. 1), małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (gr. 2), sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (gr.  3), sprzęt audiowizualny (gr.  4), sprzęt oświetleniowy (gr. 5), narzędzia elektryczne i elektroniczne (gr. 6), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (gr.  7), przyrządy medyczne (gr.  8), przyrządy do nadzoru i kontroli (gr. 9), automaty do wydawania (gr. 10), dotyczące ilości wprowadzanego sprzętu, zebranego zużytego sprzętu oraz przetworzonego zużytego sprzętu zawierają załączniki nr 1 do raportów rocznych sporządzanych przez GIOŚ za okres 2007–2012 [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Natomiast tabelaryczne zestawienie danych uwzględniające podział SEE na grupy, ale dotyczące odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz użytego ponownie w całości zawierają załączniki nr  2 do raportów rocznych sporządzanych przez GIOŚ za okres 2007–2012 [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Jak wynika z danych zawartych w załącznikach nr 1 i 2 do raportów GIOŚ na terytorium Polski w okresie 2007–2012 łącznie wprowadzono 3 051 380 323 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego, najwięcej w 2008 r. – 564 179 155,7 kg, a najmniej w 2009 – 446 725 397,2 kg, natomiast w 2012 r. – 481 230 926,9 kg.

Udział procentowy całkowitej masy wprowadzonego sprzętu w każdej grupy w łącznej masie wprowadzanego SEE w poszczególnych latach badanego okresu przedstawiono na rysunku 2. Największą masę sprzętu wprowadzono w grupie 1 – wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego.

Przy czym grupa 1 najniższą wartość udziału w wysokości 46,92% osiągnęła w 2008 r., natomiast najwyższą w 2012 r. – 50,3%. Istotny udział w masie wprowadzanego sprzętu stanowią również grupy 4 i 3, czyli sprzęt audiowizualny oraz sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny. Dla grupy 4 wartość największa udziału wystąpiła w roku 2009 i wynosiła 13,9%, natomiast najniższa w 2012 r. – 10,79%, dla grupy 3 odpowiednio najwyższa w roku 2008 – 13,07%, a najniższa w roku 2010 – 10,68%, natomiast w roku 2012 wynosiła 10,79%. Najmniej wprowadzono sprzętu zakwalifikowanego do grupy 10 – automaty do wydawania. Udział tej grupy wahał się na przestrzeni analizowanych sześciu lat pomiędzy 0,42% (2012) a 0,73% (2008).

Na przestrzeni analizowanych sześciu lat wprowadzono w Polsce SEE z grupy 1 – duże AGD o łącznej masie 1 488 595 351,94 kg, z grupy 3 – sprzęt teleinformatyczny i komputerowy o łącznej masie 356 410 501,18 kg oraz z grupy 4 – sprzęt audiowizualny o łącznej masie 310 476 176,88 kg.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 5/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »

Liczniki energii jakie wybrać Łączniki elektrinstalacyjne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Zmiany w programie Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej poinformował, że został skorygowany wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Wprowadzona zmiana umożliwia...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl