Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Efektywność zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (część 2)

ocena efektywności zagospodarowania ZSEE
Rys. 1.  Uczestnicy systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce [14]
Rys. 1. Uczestnicy systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce [14]

Podstawą oceny efektywności zagospodarowania ZSEE są informacje uzyskane ze sprawozdawczości i kontroli, do których są zobligowane poszczególne państwa członkowskie UE na podstawie obu dyrektyw WEEE [1, 3].

Ciąg dalszy artykułu...

Informacje o liczbie wpisanych i wykreślonych podmiotów z rejestru w okresie od 2007 do 20012 r. jako podstawa oceny efektywności wdrażania systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce

Od dnia 1 lipca 2006 r. GIOŚ prowadzi rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Analizą zostały objęte raporty sporządzone za okres pełnego roku, obrazujące stan funkcjonowania gospodarki ZSEE, są to raporty za lata 2007–2012 [4, 5, 6, 7, 8, 9].

W tabeli 1. przedstawiono, jak kształtowały się na dzień 31 grudnia każdego analizowanego roku wpisy przedsiębiorców i organizacji odzysku do rejestru prowadzonego przez GIOŚ. Należy zwrócić uwagę, że liczba przedsiębiorstw ogółem nie zgadza się z liczbą wszystkich przedsiębiorstw i organizacji odzysku, prowadzących działalność w wymienionych zakresach w tabeli 1., i tak np. na koniec 2012 r. w rejestrze było wpisanych ogółem 14 746, a sumując według wymienionych zakresów działalności powinno być zarejestrowanych 16 958 podmiotów. Różnica wynika stąd, że wiele podmiotów prowadzi działalność w kilku zakresach jednocześnie, np. wprowadzająco-zbierającym, zbierająco-przetwarzającym i w zakresie recyklingu, dlatego występuje różnica w każdym analizowanym roku. Na przestrzeni sześciu lat 2007–2012 utrzymuje się tendencja wzrostu liczby przedsiębiorców wpisanych do rejestru prowadzonego przez GIOŚ, dotyczy to szczególnie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania ZSEE.

Dynamika wzrostu ogółem przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2012 roku w stosunku do roku 2007 wynosi 80%, co bezpośrednio przekłada się na znaczny wzrost całkowitej masy zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która w roku 2012 wynosiła 157 178 306,36 kg i była prawie sześciokrotnie wyższa niż w roku 2007. Ponadto w okresie ostatnich sześciu lat w strukturze zarejestrowanych przedsiębiorców i organizacji odzysku dominowali przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zbierania ZSEE.

W tabeli 2. zamieszczono dane z lat 2007–2012, dotyczące wykreślenia z rejestru GIOŚ przedsiębiorców i organizacji odzysku ZSEE na podstawie złożonych przez nich wniosków, w związku z zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru GIOŚ oraz z urzędu. Podstawą wykreślenia z urzędu było między innymi: nieuiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wprowadzających SEE, stwierdzenie rażących nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków wynikających z ustawy o ZSEE, niewniesienie wymaganego zabezpieczenia finansowego, stwierdzenie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej lub wygaśnięcie decyzji związanej z gospodarką odpadami. Liczba wykreśleń z urzędu świadczy o efektywności wprowadzonego systemu zarządzania odpadami pochodzącymi ze ZSEE z punktu widzenia funkcji kontrolno-nadzorczych.

Informacje o ilości zebranego ZSEE, odpadów poddanych recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku oraz osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu w okresie od 2007 do 2012 r. jako podstawa oceny efektywności funkcjonowania systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce

Tabelaryczne zestawienie danych uwzględniające podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o ZSEE [10, 11] na 10 grup,
tj. wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (gr. 1), małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (gr. 2), sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (gr.  3), sprzęt audiowizualny (gr.  4), sprzęt oświetleniowy (gr. 5), narzędzia elektryczne i elektroniczne (gr. 6), zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (gr.  7), przyrządy medyczne (gr.  8), przyrządy do nadzoru i kontroli (gr. 9), automaty do wydawania (gr. 10), dotyczące ilości wprowadzanego sprzętu, zebranego zużytego sprzętu oraz przetworzonego zużytego sprzętu zawierają załączniki nr 1 do raportów rocznych sporządzanych przez GIOŚ za okres 2007–2012 [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Natomiast tabelaryczne zestawienie danych uwzględniające podział SEE na grupy, ale dotyczące odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz użytego ponownie w całości zawierają załączniki nr  2 do raportów rocznych sporządzanych przez GIOŚ za okres 2007–2012 [4, 5, 6, 7, 8, 9].

Jak wynika z danych zawartych w załącznikach nr 1 i 2 do raportów GIOŚ na terytorium Polski w okresie 2007–2012 łącznie wprowadzono 3 051 380 323 kg sprzętu elektrycznego i elektronicznego, najwięcej w 2008 r. – 564 179 155,7 kg, a najmniej w 2009 – 446 725 397,2 kg, natomiast w 2012 r. – 481 230 926,9 kg.

Udział procentowy całkowitej masy wprowadzonego sprzętu w każdej grupy w łącznej masie wprowadzanego SEE w poszczególnych latach badanego okresu przedstawiono na rysunku 2. Największą masę sprzętu wprowadzono w grupie 1 – wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego.

Przy czym grupa 1 najniższą wartość udziału w wysokości 46,92% osiągnęła w 2008 r., natomiast najwyższą w 2012 r. – 50,3%. Istotny udział w masie wprowadzanego sprzętu stanowią również grupy 4 i 3, czyli sprzęt audiowizualny oraz sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny. Dla grupy 4 wartość największa udziału wystąpiła w roku 2009 i wynosiła 13,9%, natomiast najniższa w 2012 r. – 10,79%, dla grupy 3 odpowiednio najwyższa w roku 2008 – 13,07%, a najniższa w roku 2010 – 10,68%, natomiast w roku 2012 wynosiła 10,79%. Najmniej wprowadzono sprzętu zakwalifikowanego do grupy 10 – automaty do wydawania. Udział tej grupy wahał się na przestrzeni analizowanych sześciu lat pomiędzy 0,42% (2012) a 0,73% (2008).

Na przestrzeni analizowanych sześciu lat wprowadzono w Polsce SEE z grupy 1 – duże AGD o łącznej masie 1 488 595 351,94 kg, z grupy 3 – sprzęt teleinformatyczny i komputerowy o łącznej masie 356 410 501,18 kg oraz z grupy 4 – sprzęt audiowizualny o łącznej masie 310 476 176,88 kg.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 5/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Oznaczniki kabli i przewodów - jakie wybrać »

Gdzie znajdziesz systemy zasilania dla każdej dziedziny przemysłu »

drukarka etykiet systemy zasilania
Sposoby oznaczania kabli i przewodów w elektrycznych są różne.Jedne mniej trwałe, a inne (...) czytam więcej » Oferują zaawansowane usługi badawczo-rozwojowe obejmujące elektronikę, wbudowane oprogramowanie, mechanikę systemu zasilania (...) czytam dalej »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

Ośiwetlenie - jakie wybrać? bezpanelowa energia słoneczna
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Jaką drukarkę do oznaczeń elektrycznych wybrać»

etykietowanie kabli i przewodów Priorytetem przy oznaczaniu sieci i jej poszczególnych elementów czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych, kilometrów kabli, dziesiątek przełączników czy kolejnych aparatur w szafach rozdzielczych jest ...... czytam dalej »


Automatyka i czujniki - dlaczego to takie ważne »

Poznaj tajemnicę elektryków - złączki bezszynowe »

Czujniki i automatyka złączki bezszynowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Czy wiesz jak wykonać montaż i jak można łączyć ze sobą złączki bez użycia szyn ... czytam dalej »

Zasilacze a odporność na zwarcia - dlaczego to takie ważne?

Promocje na kamery termowizyjne W sieciach zasilających obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej powszechnie stosuje się zasilacze bezprzerwowe UPS w celu ochrony ważnych urządzeń odbiorczych, wrażliwyc ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Jak odwzorować światło dzienne przy użyciu opraw oświetleniowych »

Uwaga konkurs! Znasz "elektrycznych" producentów? Zagraj i wygraj atrakcyjne nagrody »

Oświetlenie jakie wybrać aby przypominało światło dzienne Konkurs
Rodzaj oświetlenia ma również fundamentalny wpływ na nasz wzrok oraz bezpośrednio wpływa na nasze ciało, umysł i ... czytam dalej » Weź udział w letnim konkursie i zgarnij nagrody. Co tydzien nowa gra i nowa szansa na wygraną. Sprawdź się i zawalcz o wygraną! chcę zagrać »

Co jeszcze potrafią enkodery Ethernet?

UPS zasilacze Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym?

Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

Switche zarządzalne spd ograniczniki przepięć
Switche niezarządzalne to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz ... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
6/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną
  • - Projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej
Zobacz szczegóły
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl