Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

aspekty prawne
Rys. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [14]
Rys. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [14]

W obecnych czasach sprzęt gospodarstwa domowego, np. lodówka, odkurzacz, komputer czy też telefon komórkowy, stanowią podstawowe wyposażenie gospodarstwa domowego. W wyniku optymalizacji kosztów procesów wytwarzania sprzętu spowodowano, że stał się on tańszy i bardziej dostępny dla konsumenta. 

 

Ciąg dalszy artykułu...

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC [1] wprowadziła w życie zasadę „zanieczyszczający płaci”, czyli nałożyła obowiązek finansowania systemu zagospodarowania ZSEE na producentów i importerów sprzętu, czyli tzw. wprowadzających. Zgodnie z zapisami dyrektywy zanieczyszczenie środowiska następuje w momencie wprowadzenia SEE na rynek, dlatego zobligowano wprowadzających do pokrycia kosztów związanych z późniejszym zagospodarowaniem powstałych odpadów. Dyrektywa WEEE [1] wprowadziła także instytucję organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umożliwiając wprowadzającym realizację obowiązków w systemach kooperacyjnych. Bardzo istotnym elementem dyrektywy WEEE było zobligowanie Państw Członkowskich UE do osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania ZSEE w wysokości 4 kg/na mieszkańca/na rok.

Dyrektywa zdefiniowała także głównych uczestników systemu oraz zakres stosowania jej zapisów. Wprowadzona została definicja sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podział na 10 grup sprzętu. W każdej grupie zdefiniowano następnie kilka rodzajów sprzętu w taki sposób, aby każde urządzenie spełniające definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogło zostać sklasyfikowane w odpowiedniej grupie i rodzaju.

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC została transponowana do polskiego prawa dopiero w roku 2005 w postaci ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495) – ustawa o ZSEE [10]. Ustawa weszła w życie w dniu 21 października 2005 r. Prace legislacyjne były trudne m.in. z uwagi na liczne grupy reprezentujące poszczególnych uczestników systemu, a posiadające różne, niekiedy sprzeczne interesy. Ostatecznie w ustawie nie znalazły się istotne przepisy uszczelniające system, zabrakło zapisów obligujących wprowadzających do zbierania określonej masy sprzętu. Wpłynęło to w istotny sposób na późniejszy kształt polskiego systemu zagospodarowania ZSEE i przyczyniło się w znacznym stopniu do powstania patologii na rynku ZSEE, w tym tzw. szarej strefy.

Ustawodawca podjął wprawdzie próbę poprawy zapisów poprzez nowelizację ustawy w 2009 roku [11]. Jednak zmiany zostały wprowadzone zbyt późno i nie były wystarczająco ostre i wymagające na skutek lobbingu podmiotów finansujących system. Także zapisy dyrektywy WEEE [1] zostały uznane przez Komisję Europejską (KE) za niewystarczające i po długich, trwających ponad 2 lata wspólnych pracach Komisji i Parlamentu Europejskiego w 2012 roku została ona znowelizowana.

Odnowiona dyrektywa WEEE 2012/19/UE [3] weszła w życie 13 sierpnia 2012 roku. Aktualnie trwają w Polsce prace nad nowelizacją ustawy o ZSEE [11], która dostosuje zapisy prawa polskiego do znowelizowanych wytycznych UE.

Dyrektywa 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Dyrektywa 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku dotyczy odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (ang. WEEE) [1], porusza zagadnienia i wskazuje działania, które należy podjąć w stosunku do odpadów pochodzących z tych urządzeń, aby zapewnić bezpieczeństwo człowiekowi i środowisku. Mając na celu zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego oraz przyjętą zasadę zrównoważonego rozwoju Wspólnota Europejska wymaga pewnych zmian w sposobie projektowania, wytwarzania, użytkowania i unieszkodliwiania produktów, w tym SEE, i postuluje, aby tam, gdzie jest to możliwe, unikać wytwarzania odpadów [1, 3]. Jeżeli brak jest możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów na pewnych etapach życia produktu, to produkty te powinny być powtórnie wykorzystywane lub przeznaczone do odzysku materiałowego (brak zmiany struktury cząsteczkowej materiału), surowcowego (zmiana struktury cząsteczkowej surowca) lub energetycznego (odzysk energii).

Celem dyrektywy [1] jest zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zapisami o wykorzystaniu najlepszej dostępnej techniki BAT [1], zapobieganie powstawaniu odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto dyrektywa [1] ma na celu poprawę świadomości ekologicznej wszystkich podmiotów uczestniczących w całym cyklu życia produktów, a w szczególności przedsiębiorców zaangażowanych bezpośrednio w procesy przetwarzania ZSEE.

We wstępnych zapisach dyrektywy [1] zwrócono uwagę na fakt, iż ilość odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, które powstają w krajach UE, gwałtownie wzrasta. Poważny problem stanowią zawarte w tych odpadach niebezpieczne dla środowiska i człowieka związki, które powinny być unieszkodliwiane w sposób bezpieczny dla środowiska. Dyrektywa [1] wymienia szereg sposobów postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, korzystnych z punktu widzenia środowiska, odnoszących się do różnych faz cyklu życia produktu. Najważniejszym z nich jest obciążenie producentów odpowiedzialnością za wytwarzane przez nich produkty także po ich wycofaniu z eksploatacji. Odpowiednie implementacje zapisów dyrektywy do praw krajów członkowskich powinny zachęcić producentów do takiego sposobu projektowania wytwarzanych przez siebie urządzeń, który w maksymalnym stopniu umożliwi ich naprawę, powtórne użycie, demontaż i recykling. Jedynie w skrajnych przypadkach, przy przeważających zaletach środowiskowych lub ze względów bezpieczeństwa, producenci powinni mieć możliwość takiego projektowania urządzeń, które będzie zapobiegało ponownemu wykorzystaniu tych produktów lub ich części. 

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 3/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »

Liczniki energii jakie wybrać Łączniki elektrinstalacyjne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Zmiany w programie Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej poinformował, że został skorygowany wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Wprowadzona zmiana umożliwia...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl