Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Wspólnie mamy szansę

rozmowa z Jerzym Kotowskim – zastępcą przewodniczącego rady MOIIB
Jerzy Kotowski – zastępca przewodniczącego rady MOIIB
Jerzy Kotowski – zastępca przewodniczącego rady MOIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako uprawniających do samodzielnego podejmowania zadań w budownictwie. Członkowie należą do 16 wojewódzkich izb okręgowych. Mazowiecka jest największa z nich; aktualnie zrzesza ok. 17 tys. czynnych inżynierów i techników (20 tys. w bazie adresowej).

Dziesięciolecie inspiruje do refleksji, czy zechciałby Pan przybliżyć Izbę naszym czytelnikom?

– Pojawienie się samorządu zawodowego jest konsekwencją przekształceń ustrojowych ukierunkowanych na przekazywanie prerogatyw władzy państwowej do samorządów. Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako uprawniających do samodzielnego podejmowania zadań w budownictwie. Członkowie należą do 16 wojewódzkich izb okręgowych. Mazowiecka jest największa z nich; aktualnie zrzesza ok. 17 tys. czynnych inżynierów i techników (20 tys. w bazie adresowej). Znaczy to, że co piaty członek PIIB należy do okręgu mazowieckiego. Tak liczna organizacja wymagała stworzenia jednostki centralnej w Warszawie i biur terenowych w głównych miastach byłych województw w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. W tym roku obchodzimy, podobnie jak wszystkie izby okręgowe, swoje dziesięciolecie. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik-Mazowsze” w Otrębusach.

Przeczytaj także: Hiszpański gracz na polskim rynku

Jakie główne zadania ma Izba?

– Obowiązki podstawowe przeniesione od władzy państwowej to uznawanie kwalifikacji we wszystkich istotnych dla budownictwa specjalnościach, u wszystkich aktualnie pracujących na samodzielnych stanowiskach w budownictwie oraz u młodych adeptów po ukończonych studiach i odpowiedniej wstępnej praktyce zawodowej. Istotne samodzielne funkcje to projektant, kierownik budowy lub robót oraz inspektor nadzoru. Ustawodawca, podobnie jak w innych krajach UE, uczynił przynależność do izby obowiązkową, a samorząd samofinansującym. To oznaczało naturalnie konieczność na ogół nielubianego wnoszenia składek.

Składki rodzą oczekiwania, jakie korzyści wynikają z przynależności do Izby?

– Z materialnego punktu widzenia największa korzyść, co najważniejsze, dotycząca absolutnie wszystkich czynnych członków, wynika z realizacji grupowego ubezpieczenia. Z dyrektyw unijnych pochodzi obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uprawiania samodzielnych funkcji zawodowych. Kwota minimalnego ubezpieczenia określona również w dyrektywach to 50 tysięcy euro. Składka na indywidualne ubezpieczenie na tak znaczącą kwotę przekraczałaby znacznie całość składki wnoszonej do Izby. Zbiorowe rozwiązanie tej kwestii oznacza, że kwota około 80 zł rocznie zabezpiecza wypełnienie tego obowiązku.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

To także możliwość udziału w szkoleniach o charakterze branżowym i interdyscyplinarnym oraz wpływ na ich tematykę. Kolejną zaletą jest możliwość dostarczania nieodpłatnie dowolnie wybranej prasy fachowej. Brak zainteresowania tą propozycją budzi zdziwienie, ponieważ jedynym warunkiem, który stawiamy przed członkami, jest zadeklarowanie, poprzez ankietę, jaki tytuł jest dla nich interesujący. Kolejne oferty Izby dotyczą udzielania indywidualnej pomocy w trudnych sytuacjach zawodowych i prawnych, a także przy wyjaśnieniach i sporach przetargowych. W trudnych sytuacjach życiowych udzielana jest pomoc materialna, poprzedzona komisyjną oceną potrzeb wnioskodawców.

Jak wygląda współpraca Izby z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego?

– Współpracujemy z wojewódzkimi oraz powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego. Przykładem dobrej współpracy było wydelegowanie ekip, które w Radomiu i Płocku szacowały straty i możliwości odbudowania uszkodzonych budynków.

Przeczytaj także: Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Staramy się zainteresować władze samorządowe udziałem naszych członków w rozstrzyganiu technicznych problemów, z których różnorodnością władze spotykają się na co dzień. Ostatnie doświadczenia z niewłaściwym rozstrzyganiem przetargów przez brak uwzględnienia oceny kompetencji i potencjału intelektualnego oferentów potwierdzają, że udział rzeczoznawców wskazanych przez Izbę, na przykład w organizowanych przez nas szkoleniach, mógłby zapobiec błędom. Wynikają one przede wszystkim ze stosowania przez komisje przetargowe bezpiecznego, wolnego od podejrzeń, kryterium najniższej ceny. Dzieje się tak, mimo że ustawa o zamówieniach publicznych zaleca odrzucanie lub skrupulatne badanie ofert o rażąco niskiej cenie. Niestety nigdzie nie określono, co oznacza „rażąco niska cena”, jak ją wyznaczać. Trudno winić urzędników gminnych, bo ciężko jest wyobrazić sobie, żeby każda gmina miała specjalistów od różnorodnych zadań, które powierza wykonawcom wybieranym w trybie przetargu. Raz to jest oczyszczalnia ścieków, innym razem stacja uzdatniania wody, szkoła, przychodnia medyczna, modernizacja drogi itd. Nie jest to więc zarzut pod adresem gmin, natomiast naszym zadaniem jest, aby sprowokować samorząd terytorialny do korzystania z wiedzy ekspertów z Izby.

Z tych uwag wynika, że prawo jest ułomne. Jak w tej sytuacji działać skutecznie?

– Mozolnie dopominamy się o udział w kształtowaniu prawa gospodarczego. Projekty zmian były nam przekazywane w ostatniej chwili i ocena była praktycznie niemożliwa. Aktualnie należy uznać, że uczestniczymy w opiniowaniu projektów zmian prawa. Czas dany do tej czynności jest dostateczny, chociaż nie jesteśmy przez ustawodawców wyróżniani, nawet w tematach, w których mamy naprawdę dużo do powiedzenia. Droga opiniowania przy naszej strukturze organizacyjnej jest dość złożona, ponieważ opinie z okręgów muszą trafiać do władz krajowych i następnie jako zbiorcze być przekazywane do Sejmu lub organów ministerialnych. W okręgach działają komisje ds. legislacji, a przy Radzie Krajowej pracuje komisja prawno-regulaminowa, która przygotowuje wnioski pod obrady zjazdu lub Rady do dalszego przekazania władzom. Na razie nasze działania nie mają znaczącej siły przebicia, mają raczej charakter kropelek, które mają drążyć skałę aż do skutku. W sumie nie odczuwamy jeszcze satysfakcji z faktów uwzględniania naszych uwag w uchwalanych nowelizacjach prawa. Najważniejsze, abyśmy zostali wysłuchani przez ustawodawców przy nowelizacjach Prawa budowlanego i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przeczytaj także: Wynalazki trzeba komercjalizować

Co można powiedzieć o wpływie Izby na programy nauczania?

– Jest to jedno z naszych zadań ustawowych. Opiniowanie minimalnych wymagań programowych należy do zadań władz krajowych, ponieważ muszą mieć one charakter obowiązujący w całym kraju, a uczelnie pojawiające się teraz jak grzyby po deszczu, muszą mieć z kolei programy ściśle określone i egzekwowane przez komisje akredytacyjne. Jako organizacja okręgowa mamy na programy wpływ wynikający z dobrej woli uczelni zlokalizowanych na terenie województwa. Nasze kontakty są bardzo częste, a relacje bliskie ideału i umożliwiają nam wskazywanie ewentualnych słabości programowych. Podjęliśmy też starania, aby mieć wpływ na kształt praktyk studenckich odbywanych po trzecim roku studiów, ponieważ mogą one być zaliczane jako część praktyki inżynierskiej wymaganej do uznania kwalifikacji do samodzielnej pracy zawodowej. Te praktyki, aby były zaliczone, muszą trwać co najmniej trzy miesiące i takie są zamiary ­uczelni.

Przeczytaj także: Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 12/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Inżynier w lesie - zobacz video! »

Inżynier w lesie Materiały stworzone przez inżynierów dla inżynierów. Testy produktów od kluczowych dostawców (...) chcę zobaczyć »


Jednoobwodowy licznik energii - jaki wybrać?»

Czy znasz, ekologiczną alternatywę dla agregatów »

Licznik energii jaki wybrać systemy zasilania
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych (...) czytam dalej »

 


Specjalne ramki do specjalnych wnętrz »

Kamery termowizyjne Perfekcyjne dopełnienie nowoczesnego wnętrza.
Prosta, ponadczasowa forma, jakość wykonania, niezawodny system, to tylko niektóre (...)
czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Jak zmniejszyć swój rachunek za energię »

automatyka przemysłowa zmniejsz rachunki za prąd
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Oszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? Sprawdź ten przewodnik »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

UPS zasilacze bezpanelowa energia słoneczna
Urządzenia elektroniczne, których używasz do codziennej komunikacji, rozrywki i zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, są narażone na uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

zasilanie gwarantowane Badania przeprowadzone przez Computer Business Review wykazały, że od 2013 roku mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem przenoszenia przez przedsiębiorców zasobów danych do tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). W związku z tym stale wzrastają wydatki przeznaczan ... czytam dalej »


Automatyka przemysłowa - zobacz najlepsze rozwiązania »

Kontenerowa stacja transformatorowa Minibox »

Czujniki i automatyka Rozdzielnice kontenerowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Osprzęt elektroinstalacyjny dla elektryka »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Zobacz jaki osprzęt wybrać i porównaj parametry... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


Liczniki energii elektrycznej - poznaj nowe »

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
7-8/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Obciążalność prądowa ciągła przewodów szynowych wielkoprądowych SN
  • - Instalacje elektryczne w osiedlowych budynkach wielorodzinnych
Zobacz szczegóły

Start programu „Mój Prąd”. Czy przyczyni się do zwiększenia rozwoju OZE w Polsce?

We wrześniu wystartuje nowy rządowy program „Mój Prąd”, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na domową instalację fotowoltaiczną. Z dotacji będą mogły skorzystać...

MITRA LED

Właściwe oświetlenie drogowo-parkowe pozwala znacznie zredukować koszty eksploatacji, będąc rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, estetycznym, jak i ekologicznym. Lena Lighting S.A. oferuje...
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl