Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Wspólnie mamy szansę

rozmowa z Jerzym Kotowskim – zastępcą przewodniczącego rady MOIIB
Jerzy Kotowski – zastępca przewodniczącego rady MOIIB
Jerzy Kotowski – zastępca przewodniczącego rady MOIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako uprawniających do samodzielnego podejmowania zadań w budownictwie. Członkowie należą do 16 wojewódzkich izb okręgowych. Mazowiecka jest największa z nich; aktualnie zrzesza ok. 17 tys. czynnych inżynierów i techników (20 tys. w bazie adresowej).

Dziesięciolecie inspiruje do refleksji, czy zechciałby Pan przybliżyć Izbę naszym czytelnikom?

– Pojawienie się samorządu zawodowego jest konsekwencją przekształceń ustrojowych ukierunkowanych na przekazywanie prerogatyw władzy państwowej do samorządów. Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako uprawniających do samodzielnego podejmowania zadań w budownictwie. Członkowie należą do 16 wojewódzkich izb okręgowych. Mazowiecka jest największa z nich; aktualnie zrzesza ok. 17 tys. czynnych inżynierów i techników (20 tys. w bazie adresowej). Znaczy to, że co piaty członek PIIB należy do okręgu mazowieckiego. Tak liczna organizacja wymagała stworzenia jednostki centralnej w Warszawie i biur terenowych w głównych miastach byłych województw w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. W tym roku obchodzimy, podobnie jak wszystkie izby okręgowe, swoje dziesięciolecie. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala w Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik-Mazowsze” w Otrębusach.

Przeczytaj także: Hiszpański gracz na polskim rynku

Jakie główne zadania ma Izba?

– Obowiązki podstawowe przeniesione od władzy państwowej to uznawanie kwalifikacji we wszystkich istotnych dla budownictwa specjalnościach, u wszystkich aktualnie pracujących na samodzielnych stanowiskach w budownictwie oraz u młodych adeptów po ukończonych studiach i odpowiedniej wstępnej praktyce zawodowej. Istotne samodzielne funkcje to projektant, kierownik budowy lub robót oraz inspektor nadzoru. Ustawodawca, podobnie jak w innych krajach UE, uczynił przynależność do izby obowiązkową, a samorząd samofinansującym. To oznaczało naturalnie konieczność na ogół nielubianego wnoszenia składek.

Składki rodzą oczekiwania, jakie korzyści wynikają z przynależności do Izby?

– Z materialnego punktu widzenia największa korzyść, co najważniejsze, dotycząca absolutnie wszystkich czynnych członków, wynika z realizacji grupowego ubezpieczenia. Z dyrektyw unijnych pochodzi obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uprawiania samodzielnych funkcji zawodowych. Kwota minimalnego ubezpieczenia określona również w dyrektywach to 50 tysięcy euro. Składka na indywidualne ubezpieczenie na tak znaczącą kwotę przekraczałaby znacznie całość składki wnoszonej do Izby. Zbiorowe rozwiązanie tej kwestii oznacza, że kwota około 80 zł rocznie zabezpiecza wypełnienie tego obowiązku.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

To także możliwość udziału w szkoleniach o charakterze branżowym i interdyscyplinarnym oraz wpływ na ich tematykę. Kolejną zaletą jest możliwość dostarczania nieodpłatnie dowolnie wybranej prasy fachowej. Brak zainteresowania tą propozycją budzi zdziwienie, ponieważ jedynym warunkiem, który stawiamy przed członkami, jest zadeklarowanie, poprzez ankietę, jaki tytuł jest dla nich interesujący. Kolejne oferty Izby dotyczą udzielania indywidualnej pomocy w trudnych sytuacjach zawodowych i prawnych, a także przy wyjaśnieniach i sporach przetargowych. W trudnych sytuacjach życiowych udzielana jest pomoc materialna, poprzedzona komisyjną oceną potrzeb wnioskodawców.

Jak wygląda współpraca Izby z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego?

– Współpracujemy z wojewódzkimi oraz powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego. Przykładem dobrej współpracy było wydelegowanie ekip, które w Radomiu i Płocku szacowały straty i możliwości odbudowania uszkodzonych budynków.

Przeczytaj także: Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Staramy się zainteresować władze samorządowe udziałem naszych członków w rozstrzyganiu technicznych problemów, z których różnorodnością władze spotykają się na co dzień. Ostatnie doświadczenia z niewłaściwym rozstrzyganiem przetargów przez brak uwzględnienia oceny kompetencji i potencjału intelektualnego oferentów potwierdzają, że udział rzeczoznawców wskazanych przez Izbę, na przykład w organizowanych przez nas szkoleniach, mógłby zapobiec błędom. Wynikają one przede wszystkim ze stosowania przez komisje przetargowe bezpiecznego, wolnego od podejrzeń, kryterium najniższej ceny. Dzieje się tak, mimo że ustawa o zamówieniach publicznych zaleca odrzucanie lub skrupulatne badanie ofert o rażąco niskiej cenie. Niestety nigdzie nie określono, co oznacza „rażąco niska cena”, jak ją wyznaczać. Trudno winić urzędników gminnych, bo ciężko jest wyobrazić sobie, żeby każda gmina miała specjalistów od różnorodnych zadań, które powierza wykonawcom wybieranym w trybie przetargu. Raz to jest oczyszczalnia ścieków, innym razem stacja uzdatniania wody, szkoła, przychodnia medyczna, modernizacja drogi itd. Nie jest to więc zarzut pod adresem gmin, natomiast naszym zadaniem jest, aby sprowokować samorząd terytorialny do korzystania z wiedzy ekspertów z Izby.

Z tych uwag wynika, że prawo jest ułomne. Jak w tej sytuacji działać skutecznie?

– Mozolnie dopominamy się o udział w kształtowaniu prawa gospodarczego. Projekty zmian były nam przekazywane w ostatniej chwili i ocena była praktycznie niemożliwa. Aktualnie należy uznać, że uczestniczymy w opiniowaniu projektów zmian prawa. Czas dany do tej czynności jest dostateczny, chociaż nie jesteśmy przez ustawodawców wyróżniani, nawet w tematach, w których mamy naprawdę dużo do powiedzenia. Droga opiniowania przy naszej strukturze organizacyjnej jest dość złożona, ponieważ opinie z okręgów muszą trafiać do władz krajowych i następnie jako zbiorcze być przekazywane do Sejmu lub organów ministerialnych. W okręgach działają komisje ds. legislacji, a przy Radzie Krajowej pracuje komisja prawno-regulaminowa, która przygotowuje wnioski pod obrady zjazdu lub Rady do dalszego przekazania władzom. Na razie nasze działania nie mają znaczącej siły przebicia, mają raczej charakter kropelek, które mają drążyć skałę aż do skutku. W sumie nie odczuwamy jeszcze satysfakcji z faktów uwzględniania naszych uwag w uchwalanych nowelizacjach prawa. Najważniejsze, abyśmy zostali wysłuchani przez ustawodawców przy nowelizacjach Prawa budowlanego i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przeczytaj także: Wynalazki trzeba komercjalizować

Co można powiedzieć o wpływie Izby na programy nauczania?

– Jest to jedno z naszych zadań ustawowych. Opiniowanie minimalnych wymagań programowych należy do zadań władz krajowych, ponieważ muszą mieć one charakter obowiązujący w całym kraju, a uczelnie pojawiające się teraz jak grzyby po deszczu, muszą mieć z kolei programy ściśle określone i egzekwowane przez komisje akredytacyjne. Jako organizacja okręgowa mamy na programy wpływ wynikający z dobrej woli uczelni zlokalizowanych na terenie województwa. Nasze kontakty są bardzo częste, a relacje bliskie ideału i umożliwiają nam wskazywanie ewentualnych słabości programowych. Podjęliśmy też starania, aby mieć wpływ na kształt praktyk studenckich odbywanych po trzecim roku studiów, ponieważ mogą one być zaliczane jako część praktyki inżynierskiej wymaganej do uznania kwalifikacji do samodzielnej pracy zawodowej. Te praktyki, aby były zaliczone, muszą trwać co najmniej trzy miesiące i takie są zamiary ­uczelni.

Przeczytaj także: Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 12/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jakie wybrać kable, przewody i osprzęt kablowy!

kable i przewody - przewodnik

Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz... czytam więcej »

 


Kamery termowizyjne nawet 40% taniej!

Promocja na kamery termowizyjne FLIR

Tylko do 9 grudnia możesz kupić kamery termowizyjne do prac elektrycznych i energetycznych w dużo niższych cenach... sprawdź za ile »

 


Dowiedz się, jak dobrać odpowiedni dla Twojego urządzenia rodzaj zasilania?

Rodzaje zasilania

Współczesne urządzenia elektryczne i elektroniczne spełniają ogrom funkcji, których oczekują ich użytkownicy. Są znakomitą pomocą w życiu i pracy, jednak wymagają zadbania o jeden aspekt – niezawodną, łatwo... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
11/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Instalacje elektryczne na terenie imprez plenerowych – błędy oraz wymagania
  • - Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl