Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Ocena oszczędności w stratach energii przy doborze transformatorów rozdzielczych SN/nn

Procentowy przyrost nakładów inwestycyjnych i procentowych oszczędności w stratach energii dla βs = 0,4 i Ts = 2500 h/a
Procentowy przyrost nakładów inwestycyjnych i procentowych oszczędności w stratach energii dla βs = 0,4 i Ts = 2500 h/a
R. i E. Niewiedział

W artykule dotyczącym skapitalizowanych kosztów strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych SN/nn [1] autorzy zaprezentowali metodykę obliczania wskaźników kosztowych strat energii elektrycznej wynikających ze strat jałowych i obciążeniowych transformatora. Sformułowane na podstawie przeprowadzonej analizy rezultatów obliczeń symulacyjnych wnioski nie odpowiadały na zasadnicze pytanie stawiane przy doborze jednostki transformatorowej – transformator tańszy inwestycyjnie czy energooszczędny?

Zobacz także: Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono współzależności między oszczędnościami w stratach energii elektrycznej podczas transformacji przy założonym charakterze obciążenia jednostki a przyrostem nakładów inwestycyjnych na transformator rozdzielczy SN/ nn o określonej wydajności energetycznej (poziomie znamionowych strat jałowych i obciążeniowych).

efektywność energetyczna

Jednym z głównych celów polityki energetycznej Unii Europejskiej w ostatnim czasie jest osiągnięcie wzrostu efektywności energetycznej, inaczej efektywności wykorzystania energii lub wydajności energetycznej. Realizacja planu powodującego zmniejszenie zużycia energii wymaga niemal zawsze poniesienia dodatkowych nakładów finansowych. Unia Europejska proponuje więc wprowadzenie mechanizmów wsparcia finansowego poprzez funkcjonowanie systemu tzw. białych certyfikatów.

Zobacz także: Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Ogólna koncepcja wdrożenia białych certyfikatów polega na inwestowaniu w przedsięwzięcia mające doprowadzić do zmniejszania zapotrzebowania na energię i moc poprzez obniżenie zużycia energii przez odbiorców (bez pogorszenia komfortu wynikającego z możliwości korzystania z energii elektrycznej), zwiększenie sprawności wytwarzania energii oraz ograniczenia strat przesyłowych i dystrybucyjnych. Takie działanie pozwoli na uzyskanie rezerw mocy tzw. negawatów – ujemnych watów [2]. Ponadto doprowadzi do ograniczenia zużycia paliwa i ujemnego wpływu energetyki na środowisko. Białe certyfikaty mają poświadczać poczynione oszczędności energetyczne, czyli gwarantować wyższą efektywność energetyczną.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie efektywności końcowego zużycia energii i usług energetycznych zawiera zapisy dotyczące białych certyfikatów i nakłada obowiązek ich wprowadzenia na kraje członkowskie. W dyrektywie określono, że białe certyfikaty – wydawane przez niezależne organy certyfikujące – potwierdzają roszczenia finansowe podmiotów gospodarczych podejmujących działania prowadzące do oszczędności energetycznych, będących konsekwencją zwiększenia wydajności energetycznej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Do obowiązków państw członkowskich będzie należało zapewnienie dostępności odpowiednich systemów kwalifikacji, akredytacji lub certyfikacji dla dostawców usług energetycznych, audytów energetycznych i innych sposobów dokumentowania zwiększania wydajności energetycznej. W dyrektywie zakłada się, że państwa członkowskie wyznaczą jeden, kilka nowych albo istniejących organów lub agencji, którym powierzona zostanie ogólna kontrola i odpowiedzialność za nadzorowanie ram ustanowionych dla zwiększeia efektywności energetycznej na poziomie unijnym. Zadaniem tych jednostek będzie weryfikacja oszczędności uzyskanych dzięki usługom energetycznym i innym środkom poprawy efektywności energetycznej, a także informacja o uzyskanych wynikach.

Zobacz także: Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej oraz taryfy za energię elektryczną

System białych certyfikatów jest nowym instrumentem zwiększania efektywności energetycznej [3]. Został wprowadzony już w kilku krajach europejskich, przy czym funkcjonują one według różnych zasad. W ramach tych systemów dostawcy lub dystrybutorzy energii zobowiązani są do zastosowania środków zapewniających efektywność energetyczną wobec użytkowników końcowych. Certyfikaty potwierdzają zaoszczędzoną ilość energii w określonym czasie. Mogą być wymieniane oraz podlegać obrotowi. Jeśli strony zobowiązane do wykazania się określoną poprawą efektywności energetycznej nie są w stanie dostarczyć przyporządkowanego im udziału certyfikatów, mogą być zobowiązane do zapłacenia kar przekraczających szacowaną wartość rynkową zakupu certyfikatu na rynku. W chwili obecnej Komisja Europejska przygotowuje się do utworzenia unijnego programu białych certyfikatów dla stworzenia możliwości faktycznego handlu efektywnością energetyczną pomiędzy państwami członkowskimi. Przewiduje się, że dzięki wprowadzeniu tego systemu będzie można uzyskać kilkunastoprocentowe oszczędności energii.

Dyrektywa unijna, dotycząca końcowego użytkowania energii, przewiduje stosowanie białych certyfikatów głównie w odniesieniu do końcowego użytkownika energii. Dla podniesienia poziomu wydajności energetycznej w naszym kraju przewiduje się wprowadzenie w 2010 roku Ustawy o efektywności energetycznej (15 maja 2009 r. ukazał się projekt Ustawy o efektywności energetycznej przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki). Ustawa transponuje do polskiego prawa dyrektywę Unii Europejskiej 2006/32/WE oraz wypełnia ustalenia szczytu Unii z marca 2007 r. dotyczące zmniejszenia zużycia energii w Unii o 20 % do roku 2020. W naszym kraju przewiduje się objęcie certyfikatami także sektora wytwórczego i przesyłowego. Nowością w polskim systemie jest przyznanie prawa do dysponowania certyfikatami i pobierania korzyści z ich sprzedaży podmiotom (w tym zobligowanym) dokonującym oszczędności oraz ukierunkowanie obligacji w zakresie zakupu certyfikatów na podsektor dystrybucji energii do odbiorców końcowych (operatorów sieciowych). Znalazło to wyraz w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” [4], w którym wprowadzono, między innymi, zapis dotyczący wprowadzania działań, które mają spowodować zmniejszenie strat sieciowych w przesyle i dystrybucji poprzez:

  • modernizację obecnych i budowę nowych sieci elektroenergetycznych,
  • wymianę transformatorów o niskiej sprawności,

czyli poprawa efektywności energetycznej winna być realizowana również w sieciowych przedsiębiorstwach elektroenergetycznych. W polskich sieciach elektroenergetycznych straty przesyłu, czyli zużycie energii na potrzeby własne sieci, zmniejszają się znacząco z roku na rok, lecz są jednak nadal liczbowo wyższe od strat energii w wielu krajach unijnych. Podstawowe zasady stosowania białych certyfikatów autorzy artykułu przedstawili w rozdziale 1.6. „Białe certyfikaty energii, a problem strat energii” poradnika [5].

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 4/2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »

Liczniki energii jakie wybrać Łączniki elektrinstalacyjne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania... czytam dalej »

dr inż. Elżbieta Niewiedział
dr inż. Elżbieta Niewiedział
Wieloletni nauczyciel akademicki Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. Po przejściu na emeryturę - wykładowca w Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie. Główne zainteresowani... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Zmiany w programie Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej poinformował, że został skorygowany wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Wprowadzona zmiana umożliwia...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl