Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Oznakowanie przeszkód lotniczych

Zasada rozmieszczenia świateł przeszkodowych na słupach napowietrznej
linii elektroenergetycznej
Zasada rozmieszczenia świateł przeszkodowych na słupach napowietrznej linii elektroenergetycznej
J. Strzyżewski

W Polsce w ostatnich latach dynamicznie rozwija się ruch lotniczy. Oprócz cywilnego lotnictwa transportowego i lotnictwa wojskowego wzrasta liczba małych samolotów i helikopterów użytkowanych przez policję, straż graniczną, pogotowie, a także osoby prywatne. Jednocześnie rośnie liczba wysokich obiektów budowlanych i linii elektroenergetycznych. Wiele z nich stanowi tzw. przeszkody lotnicze.

Wydane w 2003 roku rozporządzenie oraz jego nowelizacja z 2006 roku przybliżyły polskie przepisy do standardów światowych. Niemniej jednak niezbędne są dalsze pilne prace legislacyjne w tym zakresie i dostosowanie polskiego prawa do dynamicznie rozwijających się potrzeb ruchu lotniczego.

 

przepisy

Do 2003 roku w Polsce przeszkody lotnicze były oznaczane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie PN-65/L-49002 Ruch lotniczy. Oznaczanie naziemnych przeszkód lotniczych. Norma ta stanowiła akt obowiązujący od 1 kwietnia 1966 roku (M.P. nr 5/1966, poz. 49) do końca 2002 roku, tj. do dnia wejścia w życie Ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r. (DzU nr 169 z 11 października 2002 r., poz. 1386). Zgodnie z art. 5, ust. 3 tej ustawy stosowanie Polskich Norm od początku 2003 roku stało się dobrowolne. W połowie 2003 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (DzU nr 130 z 24 lipca 2003 r., poz. 1193). Rozporządzenie to zmieniło zasady oznaczania przeszkód lotniczych w stosunku do postanowień normy z 1966 r (Czytaj więcej na ten temat).

Rozporządzenie z 25 czerwca 2003 roku nałożyło szereg obowiązków na posiadaczy nieruchomości, na terenie których znajdują się obiekty mogące stanowić przeszkodę lotniczą. Zobowiązało ich m.in. do zgłoszenia (do 9 października 2003 r.). władzom lotniczym cywilnym i wojskowym stosownych informacji na temat tych obiektów. Przepis zobowiązał ponadto do dostosowania oznakowania przeszkodowego istniejących  obiektów (oznakowanych wg postanowieńnormy PN-65/L-49002) do nowych przepisów. Zgodnie z pierwotną wersją miało to nastąpić w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia, czyli do 9 stycznia 2006 roku. Termin ten został przedłużony do 31 grudnia 2008 roku Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 13 stycznia 2006 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (DzU nr 9, poz. 53).

definicja przeszkody lotniczej

Każdy obiekt o wysokości 50 metrów lub wyższy wymaga uzyskania decyzji zarówno władz cywilnych, jak i wojskowych odnośnie ewentualnego uznania go za przeszkodę lotniczą (§ 2 ust. 2 rozporządzenia z 2003 roku). Przeszkodę lotniczą może stanowić także niższa budowla, jeżeli położona jest w strefach dolotowych do lotniska.Władzę cywilną w tym zakresie stanowi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany w omawianym rozporządzeniu „Prezesem”, zaś władzę wojskową organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym. Zgodnie z przepisem do przeszkód lotniczych zalicza się przede wszystkim:

 • stałe lub tymczasowe obiekty budowlane, a także obiekty naturalne lub ich części, które ze względu na swoją wysokość ograniczają określone w przepisach strefy w otoczeniu lotnisk – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 roku (DzU nr 130 z 24 lipca 2003 r., poz. 1192),
 • obiekty budowlane o wysokości 100 metrów i wyższe (w stosunku do otaczającego je terenu lub wody), a położone na lądzie lub na terenie polskich wód terytorialnych,
 • obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części trudno dostrzegalne z powietrza na tle otoczenia, położone w strefach dolotu lub odlotu z lotniska (szczególnie w terenie pagórkowatym lub  górskim, jeżeli zostaną uznane przezodpowiednie władze za przeszkody lotnicze).

Oznakowanie przeszkód lotniczych obejmuje zarówno oznakowanie dzienne, jak i nocne. Rozporządzenie przewiduje oznakowanie świetlne (nocne) oraz graficzno-kolorystyczne (dzienne). Jeżeli przeszkoda lotnicza otoczona jest zwartą zabudową lub lasem, jej wysokość można przyjmować od uśrednionego górnego poziomu zabudowy lub górnego poziomu drzew. Rozporządzenie dopuszcza oznakowanie tylko części obiektu stanowiącego przeszkodę lotniczą, jeżeli jest to uwarunkowane konkretną sytuacją w terenie.

zgłaszanie informacji o przeszkodach lotniczych

Do zgłoszenia stosownej informacji zobowiązany jest posiadacz nieruchomości, na której znajduje się obiekt mogący stanowić przeszkodę lotniczą. Zgłoszenie to może być przesłane na piśmie pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zgłoszeniu należy umieścić następujące informacje:

 • pełne dane posiadacza nieruchomości,
 • określenie rodzaju przeszkody (np. komin, budynek, maszt),
 • lokalizację przeszkody: nazwę miejscowości oraz współrzędne obiektu według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy w przypadku przeszkody lotniczej znajdującej się w otoczeniu lotniska oraz do 1 sekundy – poza otoczeniem lotniska,
 • mapę w skali 1:50 000 lub 1:100 000 (dla przeszkód w otoczeniu lotniska co najmniej 1:25 000) z zaznaczoną lokalizacją przeszkody,
 • wysokość przeszkody, licząc od poziomu terenu, z dokładnością do 3 m (w otoczeniu lotniska do 0,5 m),
 • wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody, w odniesieniu do poziomu morza, z dokładnością do 1 m (w otoczeniu lotniska do 0,5 m),
 • opis oznakowania dziennego i nocnego,
 • w odniesieniu do obiektów projektowanych lub znajdujących się w trakcie realizacji, zgłoszeniu (z wyprzedzeniem co najmniej 2-miesięcznym) podlega termin ukończenia budowy, a dla przeszkód o wysokości 100 m powyżej poziomu terenu lub wyższych – terminy osiągnięcia wysokości 100 m i wysokości docelowej (informacje te mogą być przesyłane sukcesywnie),
 • opis oznakowania tymczasowego (jeżeli zostało zastosowane),
 • potwierdzenie wykonania stałego oznakowania przeszkodowego.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
 • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl