Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki

Użytkowanie i konserwacja
Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki
Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki

Bezpieczeństwo, w tym pożarowe, obiektów związanych z szeroko pojętą energetyką jest szczególnie ważne ze względu na ich wartość materialną. Jednak jeszcze ważniejsze są skutki, jakie w przypadku braku prawidłowego działania instalacji, występują w ich otoczeniu. Rozwój cywilizacyjny przyczynił się do podniesienia komfortu życia, efektywności pracy, jednak wszystko to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki właściwym dostawom energii.

Zobacz także: Wpływ pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne które muszą funkcjonować w czasie pożaru

Z pewnością nie jest odkrywczym stwierdzenie, jesteśmy uzależnieni od dostaw energii. Skutki ich braku mogliśmy, poza własnymi doświadczeniami w skali mikro, obserwować wielokrotnie na ekranach telewizyjnych, kiedy to wskutek awarii systemu energetycznego dostaw energii zostały pozbawione największe miasta na świecie. Dlatego szczególnie ważne jest podjęcie wszechstronnych działań mających na celu zabezpieczenie obiektów energetyki przed wszystkimi „nieprzewidzianymi” zdarzeniami, które można przewidzieć.

Oczywiście niemożliwe jest całkowite uniknięcie niepożądanych zdarzeń, awarii itp. Jednak możliwe jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających ograniczenie skutków takich zdarzeń, jeśli one wystąpią. Jedną z dziedzin, w zakresie których konieczne jest podejmowanie coraz to bardziej skutecznych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, jest ochrona przeciwpożarowa. Na bezpieczeństwo pożarowe obiektów i instalacji składa się wiele różnych czynników. Niezwykle ważne jest zapobieganie występowaniu zagrożeń poprzez stosowanie procesów technologicznych, eliminujących zagrożenia na tyle, na ile da się ich uniknąć.

Zobacz także: Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających

Niezwykle ważne jest również utrzymywanie we właściwym stanie technicznym urządzeń czy instalacji oraz właściwe przygotowanie pracowników w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji. Poza działaniami profilaktycznymi stosowane są działania mające na celu ograniczanie skutków pożarów czy innych zagrożeń w przypadku ich wystąpienia. W tym zakresie stosuje się bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci np. konstrukcji budynków o odpowiedniej odporności ogniowej, czy zapewnienia właściwych oddzieleń przeciwpożarowych ograniczających rozwój pożaru do określonej przestrzeni. Kolejną grupą są czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe, mające na celu szybkie wykrycie zagrożenia oraz realizowanie odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie jego skutków. Bardzo często podstawowym, wręcz niezbędnym elementem działania tych systemów są instalacje sygnalizacji pożarowej, którym poświęcony jest ten artykuł.

Zakres problematyki związanej z bezpieczeństwem obiektów energetycznych, w tym z instalacjami sygnalizacji pożarowej w tego typu obiektach, jest bardzo szeroki, więc niemożliwe jest ujęcie całej problematyki w jednym artykule. O obiektach związanych z energetyką będziemy mówili zarówno w przypadku miejsc wytwarzania energii elektrycznej, a więc elektrowniach, dalej  w przypadku układów przesyłaniaenergii do kolejnych odbiorców, jak również miejscach jej odbioru. Również różnorodność spotykanych problemów uniemożliwia pr zedstawienie uniwersalnych rozwiązań, odpowiednich w każdym przypadku. W artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia i problemy związane ze stosowaniem instalacji sygnalizacji pożarowej, w tym ich projektowaniem, instalowaniem i użytkowaniem.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Dawniej działanie instalacji sygnalizacji pożarowej było dość proste, czujki wykrywające podstawowe zjawiska pożarowe, takie jak dym i ciepło, podłączone do centrali sygnalizacji pożarowej umożliwiały dość wczesne wykrycie zagrożenia i zaalarmowanie użytkowników obiektu oraz ewentualnie służb ratowniczych. Dzięki rozwojowi techniki możliwa była ewolucja systemów sygnalizacji pożarowej, które w dzisiejszych czasach stają się układem zarządzającym bezpieczeństwem pożarowym obiektów. Obecnie do zadań systemów sygnalizacji pożarowej należy:

  • detekcja zagrożeń,
  • alarmowanie oraz przekazywanie informacji do systemów monitorowania zagrożeń,
  • współpraca z innymi instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • współpraca z instalacjami technologicznymi i użytkowymi,
  • wizualizacja zagrożeń oraz działania systemu bezpieczeństwa pożarowego.

Właściwe działanie tak złożonego systemu uzależnione jest od prawidłowości jego realizacji na poszczególnych etapach wdrażania do użytkowania.

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 [3] opisuje budowę instalacji sygnalizacji pożarowej, jako proces składający się z kilku etapów pokazanych na rysunku 1.

Do właściwego działania zakończonej inwestycji niezbędna jest prawidłowa realizacja poszczególnych jej etapów. Nawet dobrze zaprojektowana i zainstalowana instalacja nie będzie dobrze funkcjonowała w dłuższym okresie, jeśli nie będzie w odpowiedni sposób konserwowana. Niezmiernie ważne jest, aby sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego ściśle wynikał z analizy występujących zagrożeń oraz był właściwy w odniesieniu do specyfiki obiektu. Aby odpowiednio przeprowadzona faza projektowania mogła znaleźć skutek we właściwie wykonanej instalacji, niezbędne jest sporządzenie pełnej, zawierającej odpowiednie elementy, dokumentacji projektowej stanowiącej punkt wyjściowy dla instalatora systemu. Niestety często można spotkać przypadki, kiedy to proces projektowania jest w ogóle pomijany, sporządzana jest jedynie dokumentacja powykonawcza wykonanej instalacji. Niektórzy autorzy projektów instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP) idą na skróty, opracowując dokumentację zawierającą jedynie krótki opis zastosowanego systemu urządzeń oraz rysunki pokazujące rozmieszczenie elementów.

Zobacz także: Bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle – podejście systemowe

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [1] nakłada obowiązek uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów wszystkich urządzeń przeciwpożarowych wykonywanych w obiektach. Jednocześnie w rozporządzeniu [2] wyszczególniono, że podstawą uzgodnienia dokumentacji projektowej jest „(...) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Wymóg ten dodatkowo „zmusza” do przygotowywania dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem wykonywania instalacji oraz zawarcia w niej informacji pozwalających na jej uzgodnienie.

Poza opisem przyjętych rozwiązań technicznych, w dokumentacji projektowej powinien się również znaleźć opis interakcji poszczególnych elementów instalacji sygnalizacji pożarowej oraz współpracy z innymi instalacjami i urządzeniami. Najlepszym rozwiązaniem jest zamieszczenie szczegółowej tablicy sterowań, obrazującej te zależności, dzięki czemu osoba uruchamiająca instalację ma możliwość zaprogramować działanie systemu zgodnie z ideą wypracowaną przez projektanta. Tylko takie podejście do zagadnienia pozwala zrealizować przedsięwzięcie w sposób zapewniający prawidłowe działanie zarówno poszczególnych urządzeń i instalacji, jak i całego zintegrowanego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 12/2009

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Weź udział w konkursie, zdobywaj wiedzę i atrakcyjne nagrody! »

Liga specjalistów - konkurs

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać szafy sterownicze
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...

Aktywny Filtr Harmonicznych firmy Rabbit

Aktywny Filtr Harmonicznych Małej Mocy – zapewnia dynamiczną kompensację mocy biernej oraz redukcję harmonicznych prądu w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl