Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Linie kablowe wysokich napięć w systemie elektroenergetycznym

Dławik kompensacyjny 400 kV [7]
Dławik kompensacyjny 400 kV [7]

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie wymaga budowy coraz nowszych lub modernizacji starych elektrowni, a dostarczenie jej do odbiorców końcowych – rozwoju istniejącej infrastruktury przesyłowej oraz przesyłowo-rozdzielczej. O ile dobrze znana technologia budowy i eksploatacji linii przesyłowych najwyższych napięć nie przysparza obecnie problemów technicznych na obszarach niezaludnionych, o tyle problem pojawia się w przypadku obszarów miejskich i uprzemysłowionych. Brak możliwości przeprowadzenia linii napowietrznych wysokich napięć w bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych wymusza na projektantach poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.

W takich przypadkach dobrym narzędziem do przesyłu energii elektrycznej jest linia kablowa. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości znaczną część nowo budowanych linii energetycznych 400 kV – obecnie jeszcze będących rozwiązaniami nowatorskimi – będą stanowić w Europie linie kablowe (Czytaj więcej na ten temat). Pomimo że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii można zrealizować zarówno za pomocą linii napowietrznych, jak i znacznie droższymi liniami kablowymi, to zdecydowanie większą aprobatę wśród społeczności lokalnych zamieszkałych w sąsiedztwie planowanej elektroenergetycznej inwestycji liniowej zyskują linie kablowe.

czy budować linie kablowe?

Obecny rozwój technologii konstrukcji kabli najwyższych napięć (400 i 220 kV) oraz odpowiedniego osprzętu kablowego pozwala na prowadzenie linii kablowych na dystansie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kilometrów. Powoli maleje znaczenie bariery technologicznej na rzecz ekonomicznych i środowiskowych aspektów przedsięwzięcia. Odpowiedź na pytanie, czy na poziomie napięć 220 kV, a szczególnie 400 kV, można realizować połączenia kablowe lub napowietrzne, wymaga przedstawienia istotnych argumentów przemawiających za wyborem jednego z wariantów.Nie ulega wątpliwości, że dokonując wyboru jednego z rozwiązań należy kierować się dwoma podstawowymi kryteriami. Z jednej strony, przesył energii elektrycznej powinien odbywać się po jak najmniejszych kosztach, z drugiej – wymaga się, by odbywał się on systemami przesyłowymi najmniej ingerującymi w środowisko. Aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia przemawia oczywiście za wyborem linii napowietrznych, które jak dotąd stanowią najbardziej ekonomiczny sposób przesyłu znacznych ilości energii, szczególnie na duże odległości. Różnice w kosztach budowy pomiędzy linią napowietrzną i kablową prądu przemiennego o napięciu 400 kV szacuje się na ok. 5 mln euro na każdy 1 kilometr układu przesyłowego. W konsekwencji ok. 20-krotna różnica w kosztach pomiędzy linią kablową a napowietrzną może być akceptowana jedynie w sytuacjach, gdy wybudowanie linii napowietrznej byłoby niemożliwe ze względów technicznych, a dokładnie z powodu niemożliwości zapewnienia dostatecznie dużych odległości elementów linii znajdujących się pod napięciem od obiektów budowlanych. Tak znaczne różnice w kosztach budowy powodują, że nie ma obecnie ekonomicznych przesłanek do budowy linii kablowych najwyższych napięć w połączeniach systemowych o znacznej długości. Realizację takich układów można natomiast rozważać na obszarach aglomeracji miejskich lub na terenach o szczególnie cennych walorach krajobrazowych.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Należy jeszcze raz podkreślić, że większość argumentów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych przemawia za budowaniem linii napowietrznych najwyższych napięć, a nie linii kablowych. Kolejnym z nich jest możliwość prawie nieograniczonego wykorzystania terenów pod linią napowietrzną, które po wybudowaniu linii mogą być zagospodarowane nieomal dowolnie, chociaż najczęściej pozostają w użytkowaniu rolniczym. Budowa linii kablowej wprowadza natomiast nieodwracalne zmiany środowiskowe (fot. 1.), a wykorzystanie gruntów leżących nad linią jest w istotny sposób ograniczone. Konieczne jest bowiem zabezpieczenie ciągłego dostępu do traktu kablowego w celu np. likwidacji możliwych awarii, których czas usuwania jest zazwyczaj znacznie dłuższy niż likwidacja uszkodzeń linii napowietrznych. Także i ta cecha układów kablowych stawia pod znakiem zapytania wykorzystanie ich jako ważnych połączeń systemowych.

 

 

Nieprawdziwy jest także pogląd, lansowany powszechnie przez przeciwników budowy układów napowietrznych, że linie kablowe są źródłem pól magnetycznych o poziomach istotnie mniejszych niż linie napowietrzne o identycznym napięciu (400 kV) i porównywalnej zdolności przesyłowej.

Obecnie w Polsce wykorzystywane są wyłącznie linie kablowe do napięcia 110 kV, a realizacja układów kablowych prądu przemiennego o napięciu 400 kV nie była nawet przedmiotem bardziej wnikliwych analiz. Na świecie układy kablowe prądu przemiennego najwyższych napięć buduje się bardzo rzadko i prawie wyłącznie jako stosunkowo krótkie odcinki na obszarach dużych aglomeracji miejskich. Te bardzo kosztowne i dość nowatorskie technologie zastosowano jak dotąd w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich, w miejscach, w których nie było technicznych możliwości budowy linii napowietrznej. Zatem przekonanie społeczności lokalnych protestujących przeciwko powstawaniu w kraju nowych linii napowietrznych najwyższych napięć o tym, że w Europie rozwiązania kablowe należą do praktyki budowy systemów elektroenergetycznych, jest całkowicie nieuzasadnione.

uwarunkowania środowiskowe

Nie ulega wątpliwości, że kwestie ekologiczne odgrywają istotną rolę w planowaniu nowych przedsięwzięć w systemie elektroenergetycznym. Zarówno budowa, jak i modernizacja linii i stacji elektroenergetycznych jest wnikliwie analizowana pod kątem potencjalnych implikacji środowiskowych. Konkretne zamierzenie inwestycyjne oceniane jest więc w aspekcie możliwego oddziaływania m.in. na zdrowie ludzi, zasoby przyrodnicze oraz krajobraz. Gruntownej analizie podlega też gospodarka odpadami – kwestia szczególnie istotna w przypadku budowy i późniejszej eksploatacji stacji elektroenergetycznych.Poza kwestiami ekonomicznymi, wspomniane implikacje środowiskowe stają się rozstrzygające przy podejmowaniu decyzji o wyborze linii napowietrznej lub układu kablowego. Chociaż najistotniejsze wydają się względy krajobrazowe, to coraz częściej inwestorzy spotykają się z silnym naciskiem społeczności lokalnych, których przedstawiciele dość zdecydowanie domagają się budowy układów kablowych. Oczywiste jest, że wpływ linii kablowych na krajobraz jest zdecydowanie mniejszy niż linii napowietrznych, jeśli tylko układ kablowy nie wymaga budowy obiektów kubaturowych (stacji) służących do kompensacji mocy biernej. Sygnalizuje się jednak wyjątkowo negatywne oddziaływanie układów kablowych przy prowadzeniu ich przez obszary leśne. O ile w przypadku linii napowietrznej można zastosować tzw. słupy nadleśne, ograniczające niezbędną wycinkę drzew tylko do miejsc posadowienia słupów, o tyle linie kablowe wymagają wykonania dość szerokiej przecinki na całej trasie linii. Jeszcze większe trudności występują w przypadku konieczności budowy linii kablowej w obszarach górzystych, gdzie często wyjątkowe walory krajobrazowe terenu są zdecydowanym przeciwwskazaniem do realizacji linii napowietrznych.

Poważnym problemem przy budowie układów przesyłowych jest kwestia ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, związanych z realizacją konkretnej inwestycji. W przypadku linii napowietrznych całkowite ograniczenia w realizacji zabudowy występują w miejscu posadowienia słupów, ustawianych w odległościach co 350 - 400 m, natomiast częściowe (zabudowa o określonej wysokości, nieprzekraczającej wartości granicznych) – wzdłuż całej trasy linii w „pasie technologicznym”, którego szerokość jest zależna przede wszystkim od napięcia linii. Ograniczenia w rolniczym wykorzystaniu terenu występują praktycznie jedynie w miejscach posadowienia słupów. Na pozostałym obszarze pod napowietrzną linią elektroenergetyczną można praktycznie bez ograniczeń uprawiać ziemię czy sadzić niewysokie krzewy – oczywiście pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości przewidzianych w normie [3].

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zakręć kołem i wygraj! »

Zakręć kołem i wygraj Każdego dnia możesz odebrać zniżkę (...) chcę zakręcić »


Zasilanie awaryjne - ups, agregaty, akumulatory...»

Czy znasz, ekologiczną alternatywę dla agregatów »

drukarka etykiet systemy zasilania
Zasilacze awaryjne trzeciej generacji z bardzo wysoką sprawnością 96% w trybie On-Line oraz ze znakomitym współczynnikiem mocy 1(...) czytam więcej » W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych (...) czytam dalej »

 


Szukasz producenta komponentów przemysłowych? Sprawdź ich »

Kamery termowizyjne Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w sektorze opieki zdrowotnej, zastosowaniach konsumenckich i przemysłowych, te podstawowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Jak zmniejszyć swój rachunek za energię »

automatyka przemysłowa zmniejsz rachunki za prąd
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Oszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...) zobacz ile możesz oszczędzić »

 


Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

Kamery termowizyjne Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można (...) czytam dalej »

 


Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? Sprawdź ten przewodnik »

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

UPS zasilacze bezpanelowa energia słoneczna
Urządzenia elektroniczne, których używasz do codziennej komunikacji, rozrywki i zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, są narażone na uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Szybki i łatwy sposób na budowę Twojego indywidualnego systemu wizyjnego»

system wizyjny Dziś trudno sobie wyobrazić nowoczesną, elastyczną produkcję bez przemysłowego przetwarzania obrazu. A to dlatego, że systemy wizyjne zapewniają jakość produktów i wspierają efektywne ... czytam dalej »


Automatyka przemysłowa - zobacz najlepsze rozwiązania »

Kontenerowa stacja transformatorowa Minibox »

Czujniki i automatyka Rozdzielnice kontenerowe
Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne ... czytam więcej » Zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Osprzęt elektroinstalacyjny dla elektryka »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Zobacz jaki osprzęt wybrać i porównaj parametry... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


Liczniki energii elektrycznej - poznaj nowe »

Switch zarządzalny – czy warto? Jaki wybrać?

Liczniki energii jakie wybrać Switche niezarządzalne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Switch zarządzalny daje możliwość nie tylko stworzenia siecilokalnej, ale daje wiele innicf możliwości. Między innymi pozwala także dostosować porty, a więc i parametry sieci do... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
7-8/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Obciążalność prądowa ciągła przewodów szynowych wielkoprądowych SN
  • - Instalacje elektryczne w osiedlowych budynkach wielorodzinnych
Zobacz szczegóły
Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Enkodery ETHERNET AFS/AFM60A

Rynek systemów przemysłowych dynamicznie się rozwija, a standard Industrial Ethernet jest przyszłością systemów komunikacji. Wydajność standardu Fast Ethernet,...
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl