Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 16.)

Modele obciążenia
Schemat analizowanego układu
Schemat analizowanego układu
J. Wiater

W szesnastej części kursu zostaną zaprezentowane różne modele obciążeń możliwe do wykorzystania w ATP, uwzględniające zjawiska rezonansu. Znajdują one zastosowanie w analizie częstotliwościowej układów. Przedstawiony będzie również praktyczny przykład obliczeń w trybie FREQUENCY SCAN.

Wraz ze wzrostem liczby nieliniowych obciążeń w systemie elektroenergetycznym konieczne jest prowadzenie analiz i obliczeń w dziedzinie częstotliwości. Powodują one znaczne odkształcenie przebiegów napięć i prądów, a przez to znaczny spadek jakości energii elektrycznej. Zdarzają się również przypadki uszkodzeń elementów systemu elektroenergetycznego w wyniku przepływu prądów o wyższych harmonicznych.

W poprzedniej części kursu szczegółowo została opisana metoda analizy układów w dziedzinie częstotliwości (HFS). W tej części uwaga zostanie skupiona na dwóch różnych modelach obciążenia możliwych do zastosowania zarówno przy obliczeniu spadków, strat, rozpływu mocy w sieciach elektroenergetycznych (patrz część piąta kursu), jak i w analizie częstotliwościowej.

model obciążenia

Najprostszą metodą odwzorowania obciążenia w ATP jest zastosowanie elementów RLC (konwencjonalny model) (rys. 1.). Nie uwzględnia on zmian impedancji obciążenia w funkcji częstotliwości. Zakres jego zastosowania ogranicza się do układów analizowanych dla jednej określonej częstotliwości. Parametry modelu definiowane są następująco:

gdzie:
U – napięcie znamionowe pracy obciążenia, w [V],
Pn – znamionowa moc czynna pobierana przez obciążenie, w [W],
Qn – znamionowa moc bierna pobierana przez obciążenie, w [var].

Zastosowanie tego układu z poziomu ATP wymaga od użytkownika wykonania podstawowych obliczeń zgodnie z przytoczonymi zależnościami. W większości przypadków układ ten jest prawidłowy, a wyniki otrzymane z jego wykorzystaniem – miarodajne. Wprowadzając wyniki do ATP nie można zapomnieć o przeliczeniu wartości reaktancji XL na indukcyjność, uwzględniając znamionową częstotliwość pracy odbiornika energii.

Pakiet ATP oferuje użytkownikowi element o nazwie CIGRE LOAD z grupy FREQUENCY COMP, który jest modelem uwzględniającym zmiany parametrów obciążenia w funkcji częstotliwości. Wyróżnia się dwie jego wersje: 1- i 3-fazową. Graficzną reprezentację elementu oraz jego strukturę wewnętrzną pokazano na rysunku 2. Model jest prawidłowy od 5. rzędu harmonicznych oraz może dawać niewłaściwe wyniki poboru mocy biernej dla harmonicznej podstawowej. Nie stanowi to większego problemu, ale użytkownik powinien być świadomy konieczności stosowania odpowiedniej kompensacji, jeśli zaobserwowane zostaną niewłaściwe wyniki. W przypadku wykorzystywania elementu do analizy układów zasilanych napięciem stałym, sieć uzyskuje stabilność po upływie pewnego czasu związanego z nasycaniem się obwodu magnetycznego (indukcyjności), odwzorowując w ten sposób rzeczywiste zjawiska występujące podczas załączania obciążenia.

Zgodnie z wytycznymi CIGRE, parametry elementów reprezentujących model definiuje się następująco [1]:

gdzie:
Vn – napięcie znamionowe pracy obciążenia, w [V]
Pn – znamionowa moc czynna pobierana przez obciążenie, w [W],
Qn – znamionowa moc bierna pobierana przez obciążenie, w [var],
h – numer harmonicznej napięcia, w [-],
A, B, C – parametry definiujące zmiany impedancji obciążenia w funkcji częstotliwości (tab. 1.), w [-],

obliczenia w trybie FREQUENCY SCAN

Pakiet ATP umożliwia użytkownikowi prowadzenie obliczeń w stanie ustalonym dla zdefiniowanego z góry zakresu częstotliwości – tryb FREQUENCY SCAN. Jest on rozwinięciem trybu HFS opisanego wcześniej. Nie można w nim stosować źródeł HFS Source. Poniżej zostanie przedstawiony praktyczny przykład wykorzystania tego trybu wraz z opisywanym elementem CIGRE LOAD, odwzorowującym zmiany obciążenia w dziedzinie częstotliwości. Schemat analizowanego układu przedstawiono na rysunku 3.

Aby wprowadzić ATP w tryb obliczeń FREQUENCY SCAN należy:
krok 1.: upewnić się, czy nie występują w układzie źródła typu HFS Source,
krok 2.: otworzyć zakładkę ATP Settings,
krok 3.: wybrać tryb symulacji FREQUENCY SCAN zaznaczając odpowiednie pole (rys. 4.),
krok 4.: ustawić zakres częstotliwościowy prowadzonych obliczeń, gdzie:
Min – dolny zakres częstotliwości dla prowadzonych obliczeń, w [Hz],
Max – górny zakres częstotliwości dla prowadzonych obliczeń, w [Hz],
df – krok obliczeń na osi częstotliwości (df=0, jeśli przyjmujemy skalę logarytmiczną na osi OX), w [-],
NPD – liczba częstotliwości na dekadę przy analizie częstotliwościowej ze skalą logarytmiczną, w [-],
krok 5.: wybrać rodzaj prezentowanych wyników wyjściowych (patrz poprzednia część kursu).
Parametry układu niezbędne do samodzielnego powtórzenia wyników obliczeń są następujące:
Element AC Type 14: Amplitude=10, f=50, Pha=0, A1=0, Tstart=(-1), Tstop=1000.
Element CIGRE LOAD: A=4, B=0.5, C=0.25, V=10, P=10, Q=0, Output→Current &Voltage.
Parametry obliczeń: min=10, max=10 000, df=0, NPD=100.

Wyniki obliczeń z wykorzystaniem trybu FREQUENCY SCAN przedstawiono na rysunku 5. Interpretując wyniki obliczeń należy mieć na uwadze, iż oś OX reprezentuje częstotliwość (nie należy się sugerować oznaczeniem [s]) z przyjętą jednostką podstawową w postaci dekady – zgodnie z przyjętymi ustawieniami parametrów obliczeń wykorzystano skalę logarytmiczną (parametr df=0). Na wstępie założono, iż zakres prowadzonych obliczeń jest dla częstotliwości od 10 Hz do 10 000 Hz, co odpowiada czterem dekadom, stąd też na rysunku 5. na osi OX maksymalna wartość wynosi 4. Mając to na uwadze, należy odpowiednio zinterpretować oś czasu. W przypadku, gdy parametr df jest różny od zera, na osi częstotliwości jednostką podstawową jest Hz.

podsumowanie

Konieczność zapewnienia właściwej jakości energii elektrycznej wymusza konieczność analizy układów pod kątem zawartości harmonicznych. Podczas analizy i symulacji obwodów w dziedzinie częstotliwości, bardzo ważnym czynnikiem determinującym wyniki obliczeń jest obciążenie oraz zmiany jego impedancji w funkcji częstotliwości. W dostępnej literaturze [1, 2, 3] sugeruje się wykorzystywanie układu CIGRE jako miarodajnego modelu obciążenia wraz z narzuconymi parametrami.

literatura

  1. CIGRE Working Group 36-05 (Disturbing Loads): „Harmonics, characteristics parameters, methods of study, estimates of existing values in the network”. Electra, 77, pp. 33 - 54.
  2. C.I.G.R.E. Publication Electra Vol. 71, 1981.
  3. V. F. Corasaniti, R. Bianchi, F. Viollaz, „Comparison load models in harmonic flows”. CIRED 2001 „Power Quality&EMC”, 18 - 21 June 2001, Amsterdam, The Netherlands, pp. 2.43.
  4. ElectroMagnetic Transients Program (EMTP) Rule Book, http://www.eeug.org 
  5. http://www.elkraft.ntnu.no/atpdraw/
Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 11/2008

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Liczniki energii elektrycznej do zadań specjalnych»

Liczniki energii jakie wybrać Mogą być stosowane do rozliczeń z zakładami energetycznymi, do kontroli procesów przemysłowych, do rozliczeń podnajemców oraz jako element systemów zarządzania energią. Najnowsze inteligentne liczniki umożliwiają płacenie za faktycznie zużytą energię elektryczną, kontrolę sposobu jej wykorzystania ... czytam dalej »


Bramka IoT chmury do integracji nowych i istniejących systemów bez konieczności programowania.»

Roboty będą produkować roboty - to już pewne!

bramka iot Robot testuje bankomaty
Dzięki prostemu połączeniu z procesem za pomocą protokołów, np. Modbus/TCP, dane czujników i dane procesowe są zbierane, przetwarzane i monitorowane ... czytam więcej » Powstanie fabryka w której roboty będą produkowały roboty. Wszystko na to wygląda, że już niedługo scenariusze filmowe okażą się ... czytam dalej »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Transformatory oraz dławiki dostosowane do indywidualnych wymagań »

transformatory ei Mają zastosowanie w sieciach przesyłowych i rozdzielczych. Stosowane są do zasilania układów trakcyjnych w pojazdach szynowych, w instalacjach wykorzystujących napędy (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »

Liczniki energii jakie wybrać Łączniki elektrinstalacyjne
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

PGG testuje instalacje PV

W Ruchu Halemba kopalni Ruda w Polskiej Grupie Górniczej została uruchomiona pilotażowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 410 kWp. Jest to pierwsze z przedsięwzięć w dużym projekcie PGG na...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl