Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego

Charakterystyka (katalogowa) działania wyłączników różnicowoprądowych o IΔn=30 mA typu B w funkcji częstotliwości prądu różnicowego [3]
Charakterystyka (katalogowa) działania wyłączników różnicowoprądowych o IΔn=30 mA typu B w funkcji częstotliwości prądu różnicowego [3]

W artykule przedstawiono charakterystyki działania wybranych wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego i ich wpływ na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Z charakterystyk tych wynika, że wraz ze zwiększającą się częstotliwością prądu różnicowego w różnym stopniu pogarsza się czułość wyłączników różnicowoprądowych. Zwrócono także uwagę, że przy podwyższonej częstotliwości próg fibrylacji przesuwa się w kierunku większych wartości prądu, co jest korzystne i stwarza możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej przez wyłączniki różnicowoprądowe mimo pogorszenia się ich czułości.

Atrakcyjność wyłącznika różnicowoprądowego polega na tym, że wielkością kontrolowaną i pobudzającą wyłączenie jest niewielki prąd różnicowy, upływający z przewodów czynnych, czyli prąd bezpośrednio decydujący o zagrożeniu porażeniem i/lub pożarem. Wyłącznik różnicowoprądowy może pełnić funkcję ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy dotyku pośrednim, ochrony przy uszkodzeniu), i/lub ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej i/lub ochrony przed pożarami wywołanymi zwarciami doziemnymi. Jeżeli wyłącznik różnicowoprądowy ma stanowić ochronę uzupełniającą lub przeciwpożarową, szczególne znaczenie ma najmniejsza wartość prądu powodująca jego niezawodne zadziałanie. Wyłącznik różnicowoprądowy zastosowany w funkcji ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej ma zadziałać, kiedy ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) jest uszkodzona lub zostanie ominięta, czyli wtedy, kiedy płynie prąd przez ciało człowieka stykającego się z częścią czynną. Zagrożenie fibrylacją serca nie wystąpi, jeżeli czas przepływu prądu przez ciało człowieka nie będzie zbyt długi, a przy dłuższych czasach rażenia – nie zostanie przekroczona pewna graniczna wartość prądu rażeniowego. Najbardziej pożądane są wyłączniki o wyzwalaniu niezależnym od napięcia sieci (o działaniu bezpośrednim), których układ wyzwalający czerpie energię jedynie z prądu różnicowego.

Większość rozważań dotyczących doboru i instalowania wyłączników różnicowoprądowych dotyczy obwodów o częstotliwości 50 Hz. Spotyka się jednak obwody o podwyższonej częstotliwości prądu ziemnozwarciowego. Jak więc będą reagować powszechnie stosowane wyłączniki różnicowoprądowe na prąd różnicowy o podwyższonej częstotliwości? W kolejnych punktach przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych wyłączników różnicowoprądowych różnych wytwórców i omówiono wpływ częstotliwości prądu różnicowego na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wykorzystującej wyłączniki różnicowoprądowe.

wymagania stawiane wyłącznikom różnicowoprądowym przez normy przedmiotowe

Ze względu na kształt prądu różnicowego, przy którym jest gwarantowane zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego, urządzenia te dzieli się na trzy grupy (tab. 1.).

Zakres prób wyłączników różnicowoprądowych jest określony przez normy przedmiotowe [5, 6, 8, 9]. Wyłączniki o wyzwalaniu typu AC oraz A nie są poddawane badaniom przy prądach różnicowych o częstotliwościach wyższych niż 50/60 Hz. Producent może wyprodukować wyłącznik na inną częstotliwość, ale powinna być ona wyraźnie podana. Preferowaną częstotliwością jest 50/60 Hz. Do niedawna wyłączniki różnicowoprądowe o wyzwalaniu typu B również nie były poddawane próbom prądem różnicowym o podwyższonej częstotliwości. Zaczęto jednak dostrzegać wpływ częstotliwości na wartość progową prądu zadziałania wyłączników i najnowsze dokumenty [5, 6] w odniesieniu do wyłączników o wyzwalaniu typu B wymagają przeprowadzenia badań ich działania przy prądach różnicowych o częstotliwości do 1000 Hz. Pełny zakres badań wyłączników różnicowoprądowych wraz z określeniem granicznych prądów niezadziałania i zadziałania podano w tabeli 2.

Z przytoczonych w niej danych wynika, że dopuszcza się pogorszenie czułości wyłączników różnicowoprądowych o wyzwalaniu typu B przy wyższych częstotliwościach prądu różnicowego. Można to akceptować dzięki przesunięciu progu fibrylacji wraz ze zwiększającą się częstotliwością prądu różnicowego i umożliwić skuteczną ochronę przeciwporażeniową z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych o odpowiedniej charakterystyce częstotliwościowej prądu zadziałania.

badania laboratoryjne

Rzeczywiste charakterystyki działania wyłączników różnicowoprądowych
Badaniom poddano kilkadziesiąt wyłączników różnicowoprądowych. Wśród nich znalazły się wyłączniki typu AC, A i B, bezzwłoczne, krótkozwłoczne i selektywne, dwubiegunowe i czterobiegunowe. Badano wyłączniki o znamionowych prądach różnicowych zadziałania IΔn=30, 100, 300 i 500 mA. Podczas badań wymuszano wolno narastający prąd różnicowy o częstotliwości z zakresu 50 Hz÷10 000 Hz. Jednakże najistotniejsze zmiany w działaniu wyłączników różnicowoprądowych zauważa się już w zakresie częstotliwości 50÷1000 Hz. Wybrane wyniki badań przedstawiono na rysunku 1. i rysunku 2. Na każdym z nich pokazano przypadki skrajne: charakterystykę wyłącznika, który wyzwalał w całym badanym zakresie częstotliwości oraz charakterystykę wyłącznika, który wyzwalał tylko przy stosunkowo niewysokich częstotliwościach.

Rzeczywiste charakterystyki działania wyłączników różnicowoprądowych tego samego typu i o takim samym znamionowym prądzie różnicowym zadziałania mogą być rozbieżne (przyczyny zmian rzeczywistego prądu zdziałania wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego wyjaśniono w publikacjach [1, 2]). W przypadku wyłączników o wyzwalaniu typu AC (rys. 1.) oraz typu A (rys. 2.) zdarzają się egzemplarze, które charakteryzują się dość dobrymi właściwościami przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego. Podczas badań wyzwalały w całym badanym zakresie częstotliwości, choć miały większy prąd zadziałania przy wyższych częstotliwościach. Inne wyłączniki wysokoczułe (IΔn=30 mA) nie reagowały na prądy różnicowe nawet o wartości kilku amperów, jeżeli częstotliwość przekraczała 400 Hz. Takie urządzenia praktycznie nie stanowią żadnego zabezpieczenia przeciwporażeniowego przy wyższej częstotliwości.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2008

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Weź udział w konkursie, zdobywaj wiedzę i atrakcyjne nagrody! »

Liga specjalistów - konkurs

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania »?

Słupy oswietlenia zewnętrznego - na co zwrócić uwagę przy wyborze? »

Ranki łączniki gniazdka Szynoprzewody - małe i średnie instalacje
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Automatyka przemysłowa i sterowanie - na jakie produkty zwrócić uwagę »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

automatyka przemysłowa elektronika
Jak sztuczna inteligencja wspomoże pracę elektrowni i fabryk? Aż 63 proc. respondentów twierdzi, że sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć (...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Dobór ograniczników przepięć typu 1 »

Energetyka wiatrowa w Polsce wady i zalety?

ograniczniki konwersja energii elektryczne
Kombinowane ograniczniki przepięć jako urządzenia do ograniczania przepięć mają za zadanie zmniejszenie do bezpiecznych poziomów napięcia w instalacji elektrycznej oraz na wejściu zasilanych urządzeń: podczas operacji łączeniowych ń (...) czytam więcej » Udział odnawialnych źródeł energii w Polsce stanowi około 14% całkowitej produkcji energii elektrycznej, z czego energetyka wiatrowa stanowi obecnie ponad... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Jaką zastosować ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami »

ochrona przed przepięciami Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Pobierz darmowy ebook i usprawnij instalacje przewodów »

wyświetlacze cyfrowe kable i przewody - przewodnik
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Poznaj najskuteczniejsze sposoby oznaczania kabli i komponentów wykorzystywanych w branżach elektrycznych i telekomunikacyjnych... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać szafy sterownicze
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
9/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych
  • - Fotowoltaika szansą rozwoju dla komunikacji miejskiej
Zobacz szczegóły

Zmiany w programie Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej poinformował, że został skorygowany wzór wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Wprowadzona zmiana umożliwia...

Przekaźnik instalacyjny o wysokiej odporności na prąd udarowy

RPI-1ZI-U24A firmy Relpol, to nowy przekaźnik instalacyjny, który wytrzymuje prąd załączania 120 A w czasie 20 ms. Przekaźnik ten przeznaczony jest do załączania obwodów o wysokim...
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl