Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Stan ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Procentowy udział gniazd wtyczkowych bez zerowanego styku ochronnego
Procentowy udział gniazd wtyczkowych bez zerowanego styku ochronnego
M. A. Sulkowski

Mieszkania eksploatowane w budynkach wielorodzinnych stanowią w Polsce kilkadziesiąt procent ogólnych zasobów mieszkaniowych, przy czym znaczna część z nich (około 3 mln mieszkań) została wybudowana w latach 70. oraz 80. ubiegłego wieku. Okres eksploatacji tych budynków wynosi już około 30 lat i coraz częściej mówi się o potrzebie prowadzenia w nich prac modernizacyjnych, obejmujących również modernizację instalacji elektrycznych.

Dotychczas prowadzone prace modernizacyjne w zakresie instalacji elektrycznych prowadzone są wyłącznie przez osoby eksploatujące lokale mieszkalne i są one z reguły przeprowadzane przy okazji innych prac remontowych w mieszkaniach. Powoduje to, że są wykonywane bardzo często przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, a ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych prowadzona jest przy okazji badań okresowych.

strona prawna badań okresowych instalacji elektrycznych

Budowa instalacji elektrycznej (w budynkach objętych badaniami) oraz kryteria jej odbioru i warunki eksploatacji podlegały aktom prawnym, obowiązującym w momencie realizacji obiektu. Powstaje więc pytanie: według jakich aktów prawnych należy badać i oceniać prawidłowość eksploatacji instalacji elektrycznych „starych” budynków mieszkalnych? Istotna jest tutaj również częstość wykonywania badań eksploatacyjnych.

Problem wynika z faktu, że akty prawne stosowane wówczas, gdy obiekt był realizowany, obecnie nie obowiązują. Wyborem aktów prawnych przy ocenie starych instalacji jest przyjęcie założenia, że instalacje powinny odpowiadać wymaganiom takich przepisów i norm, jakie obowiązywały wówczas, gdy instalacja była przyjmowana do eksploatacji. Oznacza to, że takie instalacje należy eksploatować oraz badać, opierając się na przepisach, jakie obowiązywały w czasie ich budowy. Od zasady tej należy odstąpić wówczas, gdy instalacja została przebudowana lub zmodernizowana. Podlega ona wtedy takim wymaganiom, jakie obowiązywały w okresie wymienionych działań.

W zakresie częstości wykonywania badań należy kierować się obecnie obowiązującymi wymaganiami. To zagadnienie jest uregulowane ustawą Prawo budowlane, w której art. 62, ust. 1, pkt 2 stanowi: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażenieniami, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”. Szczegółowy zakres prowadzonych badań instalacji elektrycznych pozwala określić wprowadzona w ubiegłym roku norma PN-HD 60364-6:2007 (U).

zmiany następujące w eksploatowanych instalacjach elektrycznych

Podstawą oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej oraz zmian w stanie eksploatowanych instalacji elektrycznych są wyniki kolejnych 2 badań okresowych przeprowadzonych w tych samych zasobach mieszkaniowych w odstępstwie 5 lat (2001 i 2006 r.). Badania obejmowały pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowane w instalacjach elektrycznych zabezpieczenia oraz stan osprzętu elektrycznego (gniazda wtyczkowe, obudowy tablic bezpiecznikowych itp.). Pomiary zostały przeprowadzone w 1783 mieszkaniach, zlokalizowanych w 12 budynkach wielokondygnacyjnych (11 kondygnacji) wybudowanych metodą wielkopłytową w latach 1974 - 1985.

W przypadku tych budynków instalacje zostały wykonane w układzie TN-C przewodami miedzianymi. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym znajdują się w kuchni i łazience. W obwodach odbiorczych stosowane są następujące zabezpieczenia: bezpieczniki o wkładkach topikowych BiWts, wyłączniki instalacyjne wkrętkowe o charakterystyce typu L, wyłączniki instalacyjne płaskie oraz bezpieczniki „drutowane” (rys. 1.).

Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje zabezpieczeń, około 70 % stanowią zabezpieczenia mające charakterystykę czasowo-prądową dwuczęściową – dla wyzwalacza cieplnego i wyzwalacza elektromagnetycznego. Dotyczy to wyłączników instalacyjnych płaskich oraz wyłączników wkrętkowych. Jednak największy udział w ogólnej liczbie zabezpieczeń wśród stosowanych urządzeń ochronnych przetężeniowych mają wyłączniki instalacyjne wkrętkowe. Wynika to z łatwości wymiany bezpiecznika instalacyjnego na nadmiarowy wyłącznik instalacyjny wkrętkowy. Takie działania są często stosowane przez lokatorów mieszkań z uwagi na łatwą obsługę tych zabezpieczeń. Jednak udział ten stale zmniejsza się na korzyść nowoczesnych wyłączników instalacyjnych płaskich. Zmiany te są szczególnie widoczne w przypadku budynków starszych, wybudowanych w latach 1974 - 1978, w których coraz częściej prowadzone są prace modernizacyjne, obejmujące także modernizację instalacji elektrycznych. W budynkach tych, w ciągu 5 lat pomiędzy kolejnymi badaniami okresowymi udział wyłączników instalacyjnych płaskich podwoił się i stanowi blisko 33 % zastosowanych w instalacjach zabezpieczeń. W przypadku budynków wybudowanych w latach 1983 - 1985 wzrost ten jest niewielki (zaledwie o 4 % w ogólnej liczbie zabezpieczeń) i udział tych zabezpieczeń jest zbliżony do wartości, jakie charakteryzowały starsze budynki (1974 - 1978) podczas badań w 2001 roku.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2008

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się do Ligi Specjalistów i zdobywaj nagrody!

Liga Specjalistów 2.0

Jesteś profesjonalistą z branży elektrycznej lub teletechnicznej?
Jesteś uczniem lub studentem kierunku technicznego?
czytam dalej »

 


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl