elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Polski rynek ma duże wymagania

inż Marek Gaj | 2014-05-05

Rozmowa z Radosławem Matiakowskim, dyrektorem zarządzającym JM Tronik, i Piotrem Matiakowskim, dyrektorem ekonomiczno-personalnym JM Tronik

Co decyduje o sukcesie w Państwa branży?

Radosław Matiakowski: Składa się na to wiele elementów, m.in. zadowolenie klienta, oferta dopasowana do oczekiwań rynku, elastyczność rozwiązań, jakość.

Piotr Matiakowski: Specyfika branży, w której funkcjonuje JM Tronik, polega na tym, że produkty oferowane przez wiodące firmy są porównywalne pod względem parametrów, ceny czy jakości. Wygrywa się kompetentną obsługą, elastycznym podejściem do rozwiązań technicznych, jednym słowem, koncentracją na kliencie i dopasowaniem produktów do jego indywidualnych potrzeb.

Czy takie elementy określilibyście Panowie jako kluczowe dla JM Tronik?

RM: Zdecydowanie tak. Bardzo dużą wagę przywiązujemy również do entuzjazmu i pasji tworzenia, które pozwalają nam rozwijać nasze produkty.

PM: Dodałbym jeszcze zaspakajanie potrzeb klienta w całym cyklu funkcjonowania produktu, który może podlegać zmianom uzależnionym na przykład od sytuacji rynkowej, oraz szybkie i sprawne działanie, by te potrzeby zrealizować.

Jaki jest efekt takiej strategii?

RM: Efektem jest kompleksowa oferta, która uwzględnia wszystkie oczekiwania rynku: od parametrów technicznych, po obsługę i profesjonalny serwis.

PM: Głównym naszym celem jest w istocie zadowolony klient, który do nas wraca, składa kolejne zamówienia, chce z nami współpracować, bo ceni sobie naszą wiedzę, kompetencje i elastyczność.

Czy wielu macie Panowie takich wiernych i lojalnych klientów?

RM: Zdecydowaną większość. I zdobywamy nowych.

PM: Dobre opinie o JM Tronik to kapitał, na który zapracowaliśmy sobie kilkoma dziesiątkami lat wytężonej pracy. Firma istnieje przecież od 1981 roku, założył ją nasz ojciec, zbudował od podstaw, stworzył jej fundamenty oparte na najwyższych zasadach jakości i nadal nią zarządza.

W Państwa branży jakość i niezawodność to bardzo wysoko cenione cechy. Co jest gwarancją jakości? Certyfikaty, opinie klientów, ocena przez rynek?

RM: Gwarancją jakości jest wytrwała, codzienna praca całego naszego zespołu. Bardzo bliskie są nam zasady japońskiego Kaizen, czyli sztuki ciągłego doskonalenia produktu. Dla JM Tronik nie ma rzeczy niemożliwych, radzimy sobie z każdym wyzwaniem, ponieważ widzimy w nich szansę, a nie zagrożenie. Wiedzę o potrzebach rynku czerpiemy przede wszystkim od naszych klientów, słuchamy ich, realizujemy ich oczekiwania. O tym, że jest to dobra droga, świadczą zarówno certyfikaty wystawiane naszym produktom przez renomowane instytucje w Polsce i za granicą, jak i opnie naszych klientów.

PM: Warto dodać, iż od początku istnienia firmy, jeszcze jako Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych (reprezentowany przez naszego ojca, prezesa zarządu Jerzego Matiakowskiego) przedstawialiśmy nasze produkty m.in. na Międzynarodowych Targach Poznańskich czy ENERGETAB. Zdobywaliśmy i nadal zdobywamy, nagrody, nasze urządzenia są wyróżniane przez gremia konkursowe i polskie elity naukowe.

Wysokie oceny wystawiane przez rynek to duże osiągnięcie, bo rodzimy klient ma opinię bardzo wymagającego. Jak byście Panowie określili jego specyfikę?

PM: Rzeczywiście, polski klient jest wymagający, bardzo często ma wiedzę ekspercką. Nie ma dla niego większego znaczenia to, czy produkt został stworzony przez koncern zagraniczny, czy nie. Śmiem nawet twierdzić, że woli produkty z polskim rodowodem; użytkownikom dają one dużą satysfakcję. Nasza branża charakteryzuje się pewnego rodzaju dumą z tego, że potrafi wykorzystać krajowy potencjał i że jest w stanie tworzyć urządzenia konkurencyjne wobec głównych rywali zagranicznych. Najistotniejsze jednak dla krajowego klienta jest to, by produkt można było dopasować do jego indywidualnych oczekiwań.

RM: Polski klient jest bardzo świadomy swoich potrzeb, wymaga wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny. Elastyczność krajowych producentów pozwala spełniać te oczekiwania. JM Tronik dysponuje na miejscu działem badań i rozwoju, liniami produkcyjnymi, może więc szybko i skutecznie reagować na potrzeby klienta. Nic dziwnego, że polskie firmy posiadają mocną pozycję rynkową pomimo obecności w naszym kraju wszystkich liczących się koncernów zagranicznych.

Czy fakt, że JM Tronik jest polską firmą, wyrosłą w polskich warunkach, pomaga w zrozumieniu i zrealizowaniu potrzeb klientów?

RM: Zdecydowanie tak. Kto lepiej zrozumie specyfikę polskich realiów niż polscy inżynierowie? Kto zapewni lepszy serwis niż lokalny producent? Nie bez znaczenia jest również to, że wielu klientów widzi w nas kontynuatorów myśli najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, jak np. Kazimierza Szpotańskiego, który rozwinął w Polsce przemysł elektrotechniczny. Polska firma, taka jak nasza, świadomie nawiązuje do najlepszych tradycji krajowego biznesu.

Trudno sobie wyobrazić ambitną, otwartą na potrzeby rynku firmę bez najwyższej klasy specjalistów…

PM: Wymagania stawiane naszym pracownikom są bardzo wysokie. Oczekujemy nie tylko pracowitości, sumiennego wykonywania zadań, ale również kreatywności. Tak musi być, bo tacy są nasi klienci i taki jest rynek: konkurencyjny, szukający najlepszych rozwiązań, wymagający. Dajemy sobie z tym radę, bo mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która zdobyła doświadczenie przy realizacji dużych i złożonych projektów. Preferujemy wielopokoleniowość, co pozwala nam na unikalne połączenie młodzieńczej energii, entuzjazmu, z doświadczeniem starszych kolegów. Twórcza i harmonijna współpraca pozwala sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom, zarówno klientów przyzwyczajonych do tradycyjnych rozwiązań, jak i stawiających na nowoczesność i innowacyjność. Oczywiście, tak silne zorientowanie na sukces, otwartość i elastyczność wymaga pasji, entuzjazmu i umiejętności pracy w zespole. Przywiązujemy do tego bardzo dużą wagę.

Jakie warunki trzeba spełnić, by stać się członkiem teamu JM Tronik?

PM: O wielu cechach już mówiliśmy: sumienność, doskonałe przygotowanie teoretyczne i zawodowe, praca zespołowa. Pracują u nas najwyższej klasy specjaliści: inżynierowie, programiści, projektanci. JM Tronik dba o ich rozwój: pracownicy szkolą się, pogłębiają wiedzę potrzebną w ich pracy. Jesteśmy firmą, która daje możliwość realizowania pasji. Tą pasją jest elektronika, elektryka, mechanika, programowanie. Współpracujemy z kilkoma uczelniami wyższymi, m.in. politechnikami, sponsorujemy staże, oferujemy praktyki.

Firma istnieje już od 33 lat, to w polskich warunkach ewenement. Jakie są plusy tak długiego funkcjonowania?

RM: Po pierwsze – to zobowiązuje. Musimy pracować ze zdwojonym wysiłkiem, by godnie kontynuować tę tradycję. Po drugie – mamy ogromne doświadczenie biznesowe, bardzo rzadkie na polskim rynku. Po trzecie – udało nam się zbudować unikalne kompetencje w kilku kluczowych dziedzinach: kulturze organizacyjnej, procesach technologicznych, badaniach i produkcji urządzeń. Pozwalają nam one stabilnie funkcjonować, niezależnie od zawirowań w gospodarce czy w branży.

JM Tronik jest firmą rodzinną. Jakie są zalety tego typu konfiguracji, w której Panów ojciec – Jerzy Matiakowski, jest prezesem, a Panowie pełnicie w JM Tronik kluczowe funkcje?

RM: Wielopokoleniowość w biznesie jest w Polsce rzadko spotykana, aczkolwiek powoli się odradza. Praca pokoleń na rzecz firmy to bezcenne przekazywanie wzorców zarządzania, kontaktów biznesowych czy odpowiedzialności za firmę. Nie bez znaczenia jest etos biznesu, jaki od dziecka wpajali nam rodzice. Od początku naszej drogi zawodowej dbamy o stabilność, stałość, wierność i szacunek wobec klientów. Rynek to docenia. Firmy rodzinne przyczyniają się do rozwoju swoich krajów tak jak na przykład w Niemczech. Tradycję rodzinną staram się przekazywać dalej, zabieram mojego syna do firmy i pokazuję mu, jak ona działa, kto w niej pracuje, czym się zajmuje. Podobnie było ze mną, kiedy w latach młodzieńczych pracowałem podczas wakacji na wydziale produkcji, poznając od podszewki proces powstawania naszych urządzeń.

PM: Zostaliśmy wychowani w etosie pracy. Wiemy, ile trudu trzeba włożyć, aby osiągnąć cel. Już sam fakt obserwowania na co dzień pracy i zaangażowania naszych rodziców pozwoliły nam zdobyć olbrzymie doświadczenie. Wyrastaliśmy razem z naszą firmą, uczyliśmy się na bieżąco jej potrzeb. Wartości, jakie nam wpojono, to szacunek, stałość, stabilność i uczciwość. Dzięki temu, że tworzymy firmę rodzinną, udaje się nam tak sterować organizacją, że często osiągamy cele, które dla innych wydają się być nierealne. Rodzinność JM Tronik tworzy jej specyficzną atmosferę, mam nadzieję, odczuwalną i przyjazną dla wszystkich jej pracowników.

Jak byście Panowie nazwali etap, na którym znajduje się obecnie JM Tronik?

RM: Na pewno staliśmy się ważnym graczem na rynku. Realizujemy spektakularne kontrakty, na przykład dostawę 674 rozdzielnic dla PKP Energetyka na potrzeby infrastruktury dla pociągu Pendolino. Co roku dostarczamy ponad 0,5 mln liczników komunalnych. Stawiamy na współpracę z uczelniami wyższymi. Widzę wiele nowych wyzwań, potrzebę ciągłego doskonalenia produktów i wprowadzania nowych rozwiązań.

PM: A ja chciałby sięgnąć pamięcią do 2006 roku, kiedy JM Tronik z firmy małej zmienił się w średnią. Teraz dokonujemy kolejnego skoku – firma znów rozrasta się i zapewne w ciągu roku bądź dwóch zamieni się ze średniej w dużą. Idziemy ręka w rękę z rynkiem, z naszymi klientami, a ci oczekują od nas coraz więcej. Nie mamy innego wyjścia – musimy rosnąć razem z nimi. §

Rozmawiał Stefan Gwoźnicki

Powiązane

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą...

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą precyzją. Urządzenia wykonawcze, które są w stanie spełniać takie wymagania, to serwonapędy, przy czym najbardziej precyzyjne urządzenia tego typu to serwonapędy elektryczne. W artykule zostanie przedstawiony sposób uruchomienia i sterowania serwonapędu Junma Pulse [1] za pomocą sterownika CJ1M-CPU21.

Czy energia odnawialna zastąpi węgiel?

Czy energia odnawialna zastąpi węgiel?

Według ostatniego raportu brytyjskiego koncernu BP do 2040 r. odnawialne źródła energii staną się głównym źródłem energii na świecie. Czy rzeczywiście OZE ma szansę wyprzeć potęgę energetyczną, jaką jest...

Według ostatniego raportu brytyjskiego koncernu BP do 2040 r. odnawialne źródła energii staną się głównym źródłem energii na świecie. Czy rzeczywiście OZE ma szansę wyprzeć potęgę energetyczną, jaką jest węgiel i jak to wygląda obecnie w Polsce?

JM-TRONIK – dynamizm i 30-letnie doświadczenie

JM-TRONIK – dynamizm i 30-letnie doświadczenie

W 2011 roku mieliśmy szereg imprez związanych z jubileuszem 30-lecia. Było wiele okazji do refleksji nad historią naszej Spółki, otrzymywaliśmy gratulacje i podziękowania. Dla nas była to szczególna dawka...

W 2011 roku mieliśmy szereg imprez związanych z jubileuszem 30-lecia. Było wiele okazji do refleksji nad historią naszej Spółki, otrzymywaliśmy gratulacje i podziękowania. Dla nas była to szczególna dawka pozytywnej energii i zachęta do dalszej wytężonej pracy.

„Łączymy z pasją”

„Łączymy z pasją”

Szanowny Panie Dyrektorze – co zdecydowało o sukcesie w ponad 20-letnim istnieniu firmy? Gdyby nie problemy z zakupem kabli domofonowych, jakie miał w latach 90. pan Jerzy Bitner, dzisiaj zapewne nie...

Szanowny Panie Dyrektorze – co zdecydowało o sukcesie w ponad 20-letnim istnieniu firmy? Gdyby nie problemy z zakupem kabli domofonowych, jakie miał w latach 90. pan Jerzy Bitner, dzisiaj zapewne nie byłoby Zakładów Kablowych BITNER. To właśnie braki rynkowe w zakresie wspomnianych przewodów skłoniły Pana Jerzego do rozpoczęcia własnej produkcji nieskomplikowanych kabli domofonowych. W styczniu 1996 roku zarejestrował on działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Kablowe Bitner Celina Bitner.

RP-Technik – nowy wymiar oświetlenia awaryjnego w Polsce

RP-Technik – nowy wymiar oświetlenia awaryjnego w Polsce

Szanowny Panie Dyrektorze, jakby Pan w kilku słowach opisał RP-Technik Polska? RP-Technik Polska to przede wszystkim świadoma organizacja, w 100% przemyślana, silnie zorientowana na wyznaczony cel, z dobrą...

Szanowny Panie Dyrektorze, jakby Pan w kilku słowach opisał RP-Technik Polska? RP-Technik Polska to przede wszystkim świadoma organizacja, w 100% przemyślana, silnie zorientowana na wyznaczony cel, z dobrą strategią, doskonałym zarządzaniem i jeszcze lepszą realizacją. To podmiot, który w głównej mierze oparty jest na kapitale ludzkim, który stanowią profesjonaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze oświetlenia awaryjnego. Tu nie ma miejsca na przypadek (uśmiech).

Jak wrzesień, to tylko w Bielsku-Białej

Jak wrzesień, to tylko w Bielsku-Białej

Kiedy oddajemy ten numer do druku, do kolejnej XXXII edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB zostało kilka dni. O to, co warto obejrzeć w tym roku na terenach targowych pod Szyndzielnią,...

Kiedy oddajemy ten numer do druku, do kolejnej XXXII edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB zostało kilka dni. O to, co warto obejrzeć w tym roku na terenach targowych pod Szyndzielnią, zapytaliśmy dyrektora ds. ­targów i szkoleń ZIAD Bielsko-Biała – Andrzeja Kubowicza.

Nowy sternik, kurs jak zawsze dobrze obrany

Nowy sternik, kurs jak zawsze dobrze obrany

Rozmowa z Andrzejem Kubowiczem – dyrektorem ds. targów i szkoleń ZIAD Bielsko-Biała, organizatora Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB.

Rozmowa z Andrzejem Kubowiczem – dyrektorem ds. targów i szkoleń ZIAD Bielsko-Biała, organizatora Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB.

Strategia sukcesu firmy Elektrometral Energetyka SA

Strategia sukcesu firmy Elektrometral Energetyka SA

Rozmowa z Mariuszem Maślanym – prezesem zarządu Elektrometal Energetyka SA

Rozmowa z Mariuszem Maślanym – prezesem zarządu Elektrometal Energetyka SA

Wspólnie mamy szansę

Wspólnie mamy szansę

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako...

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako uprawniających do samodzielnego podejmowania zadań w budownictwie. Członkowie należą do 16 wojewódzkich izb okręgowych. Mazowiecka jest największa z nich; aktualnie zrzesza ok. 17 tys. czynnych inżynierów i techników (20 tys. w bazie adresowej).

Wynalazki trzeba komercjalizować

Wynalazki trzeba komercjalizować

Korzenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego sięgają 1929 roku, kiedy to został powołany Instytut Radiotechniczny, którego zadaniem było prowadzenie prac w zakresie radioelektroniki. Instytut Radiotechniczny...

Korzenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego sięgają 1929 roku, kiedy to został powołany Instytut Radiotechniczny, którego zadaniem było prowadzenie prac w zakresie radioelektroniki. Instytut Radiotechniczny w kwietniu 1934 roku połączono z Laboratorium Teletechnicznym Ministerstwa Poczt i Telegrafów, tworząc Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, który dostał lokalizację w budynkach Państwowej Wytwórni Łączności (Wytwórnię przeniesiono w inne miejsce) przy ulicy Ratuszowej 11 w Warszawie.

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje,...

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje, że klienci darzą nas zaufaniem, a nasza oferta spełnia ich wymagania. Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim profesjonalnej polskiej kadrze, która jest doskonale przygotowana do obsługi klientów, dostosowując globalną ofertę Farnell do lokalnych potrzeb.

Miedź, mądry wybór

Miedź, mądry wybór

PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych,...

PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych, medycznych czy próżniowych, zastosowaniach kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Za pomocą krótkich prezentacji, filmów oraz wybranych podręczników i broszur, zainteresowany może znaleźć informacje, które podnoszą jego wiedzę i kwalifikacje.

Hiszpański gracz na polskim rynku

Hiszpański gracz na polskim rynku

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma...

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma IMEFY powstała w 1973 roku w miejscowości Los Yebenes położonej niedaleko miasta Toledo. Pełna nazwa oznacza: Industrial Mecano Electicas Fontecha Yebenes. Firma ma charakter rodzinny, obecnie prowadzona jest przez czterech braci, a jej założycielem był senior rodu Luis Fontecha. Początek działalności...

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej...

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej produkty znaleźć można na całym świecie. Posiadamy siedem zakładów produkcyjnych (w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii i Omanie). W Polsce funkcjonują 4 filie – w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Koninie. Klientom oferujemy wiedzę i doświadczenie oparte na wieloletniej tradycji. Czerpiąc...

Efektywność przede wszystkim

Efektywność przede wszystkim

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych,...

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych, nowych obszarach, aby dzisiaj stać się globalnym ekspertem w zakresie zarządzania energią. W XIX wieku zaczynaliśmy w sektorze hutnictwa stali i żelaza oraz w przemyśle maszynowym i stoczniowym, w XX wieku rozpoczął się proces dywersyfikacji, wtedy skierowaliśmy nasze działania na rynek zarządzania...

Tylko pełne badania typu

Tylko pełne badania typu

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca...

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca była silna pozycja ELEKTROBUDOWY na rynku wytwarzania energii w Polsce. Mieliśmy prawie zapewniony zbyt nowoczesnych, prefabrykowanych rozdzielnic. Kolejnym, bardzo istotnym, czynnikiem były i są bliskie kontakty z klientami: reagowanie na ich życzenia, pomysły, propozycje, spostrzeżenia. Jakościowy...

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności...

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności internetowej i źródła dokumentacji technicznej w jednym. Portal ten umożliwia projektantom i inżynierom elektroniki na całym świecie komunikowanie się między sobą, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również korzystanie z bogatego zasobu danych technicznych. Ważnym dla nas krokiem...

Najważniejszy jest pomysł, koncepcja i realizacja

Najważniejszy jest pomysł, koncepcja i realizacja

Obecnie spółka jest firmą specjalistyczną branży elektroenergetycznej działającą w Grupie ENERGA. Jak doszło do jej powstania? – Spółka została wyodrębniona ze struktur Energetyki Kaliskiej SA i funkcjonuje...

Obecnie spółka jest firmą specjalistyczną branży elektroenergetycznej działającą w Grupie ENERGA. Jak doszło do jej powstania? – Spółka została wyodrębniona ze struktur Energetyki Kaliskiej SA i funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy od 1 lipca 1996 roku. Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność poprzez jednostki organizacyjne zlokalizowane w Kaliszu, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim, zatrudniając ponad 160 osób.

Sprostać pozycji lidera

Sprostać pozycji lidera

Czy sytuacja na światowych rynkach przełożyła się na sytuację w ELEKTROBUDOWIE SA? – Przychody ze sprzedaży dla całej GK ELEKTROBUDOWA SA nieco spadły, na szczęście nie jest to znaczący spadek, ponieważ...

Czy sytuacja na światowych rynkach przełożyła się na sytuację w ELEKTROBUDOWIE SA? – Przychody ze sprzedaży dla całej GK ELEKTROBUDOWA SA nieco spadły, na szczęście nie jest to znaczący spadek, ponieważ w porównaniu z 2008 rokiem, który zamknęliśmy kwotą około 810 mln zł, rok 2009 przyniósł nam przychód w wysokości 700 mln zł. Odpowiednio nastąpił również spadek zysku, z 60 mln zł w 2008 roku do 54 mln zł w 2009. W tej chwili marże wykonawców znacząco spadają, wynika to głównie z dużej konkurencji...

Seryjna klasa 5

Seryjna klasa 5

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q Sp. z o.o. funkcjonuje od listopada 1991 roku… – Doświadczenia w produkcji urządzeń rozdzielczych średnich napięć, zwłaszcza stacji transformatorowych SN/nn,...

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q Sp. z o.o. funkcjonuje od listopada 1991 roku… – Doświadczenia w produkcji urządzeń rozdzielczych średnich napięć, zwłaszcza stacji transformatorowych SN/nn, zdobywane przez lata działalności w strukturze energetyki zawodowej, pozwoliły nam wypracować koncepcje, a następnie wyprodukować i wprowadzić na rynek w 1982 r. pierwszą w kraju kontenerową stację transformatorową. Jesteśmy prekursorem rozwiązań technicznych nie tylko w dziedzinie stacji, ale także...

Jak produkować dobry wyrób i robić to w umiarkowanej cenie

Jak produkować dobry wyrób i robić to w umiarkowanej cenie

Firma istnieje już prawie dziesięć lat. Jak scharakteryzowałby Pan jej działalność? – Jesteśmy firmą rodzinną, niezbyt dużą, ale prężnie się rozwijającą. Działamy od 2000 roku. Zajmujemy się produkcją...

Firma istnieje już prawie dziesięć lat. Jak scharakteryzowałby Pan jej działalność? – Jesteśmy firmą rodzinną, niezbyt dużą, ale prężnie się rozwijającą. Działamy od 2000 roku. Zajmujemy się produkcją agregatów w zakresie mocy od 3 do 250 kVA. Na obecnym etapie rozwoju firmy, ze względu na ciężar i brak dostępnego miejsca, bardzo rzadko zajmujemy się większymi zespołami. A zaczynaliśmy w garażu przy moim domu. Nie jest to ujmą, ponieważ, jak powiedział odwiedzający nas przedstawiciel John Deere,...

Nie boimy się specjalizowanych rozwiązań

Nie boimy się specjalizowanych rozwiązań

Jak przedstawiliby Panowie kolejne etapy rozwoju firmy? Marek Bigaj: – Gdy zaczynaliśmy działalność gospodarczą pod koniec lat 80., naszą bazą był serwis RTV prowadzony przez mojego brata w garażu rodzinnego...

Jak przedstawiliby Panowie kolejne etapy rozwoju firmy? Marek Bigaj: – Gdy zaczynaliśmy działalność gospodarczą pod koniec lat 80., naszą bazą był serwis RTV prowadzony przez mojego brata w garażu rodzinnego domu. Na przełomie 1989 i 1990 roku mieliśmy już sieć serwisową i wtedy nasza działalność zaczęła się rozwijać. Zajmowaliśmy się importem sprzętu elektronicznego firmy Goldstar (dzisiejsze LG). W 1991 roku wspólnie z bratem założyliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanowiła...

W czasie kryzysu należy inwestować

W czasie kryzysu należy inwestować

Jak doszło do powstania firmy? Czy może Pan krótko omówić kolejne etapy jej rozwoju? – W 1981 r. powstał Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych – jego powstanie miało ścisły związek...

Jak doszło do powstania firmy? Czy może Pan krótko omówić kolejne etapy jej rozwoju? – W 1981 r. powstał Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych – jego powstanie miało ścisły związek z ówczesnymi potrzebami górnictwa węgla kamiennego. Nasze zabezpieczenia nadprądowe szybko zyskały sobie wysokie oceny branży wydobywczej, a ciekawostką jest, że byliśmy pierwszym prywatnym przedsiębiorstwem w tamtym okresie, które otrzymało dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego. Po pięciu latach...

Specjaliści od bezpieczników

Specjaliści od bezpieczników

Jak przedstawiłby Pan strategię firmy? – Strategią naszej firmy jest praca z ostatecznym klientem, którego najpierw przekonujemy do jakości produktu, a następnie do naszych możliwości szybkiej realizacji...

Jak przedstawiłby Pan strategię firmy? – Strategią naszej firmy jest praca z ostatecznym klientem, którego najpierw przekonujemy do jakości produktu, a następnie do naszych możliwości szybkiej realizacji zamówienia, a na końcu rozmawiamy o cenie. Często nasze produkty są droższe od konkurencyjnych, ale w zamian zapewniamy, że produkt jest na miejscu niemalże natychmiast do dyspozycji klienta. Oferujemy także usługę magazynu depozytowego: zawsze posiadamy w pogotowiu uzgodnioną z klientem liczbę...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.