elektro.info

news Z początkiem roku wystartuje nabór wniosków o dopłaty samochodów elektrycznych

Z początkiem roku wystartuje nabór wniosków o dopłaty samochodów elektrycznych

Ministerstwo Klimatu poinformowało, że ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na zakup samochodów elektrycznych planowane jest na początku...

Ministerstwo Klimatu poinformowało, że ogłoszenie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na zakup samochodów elektrycznych planowane jest na początku 2020 roku, po przeprowadzeniu niezbędnych zmian w prawie podatkowym. Analiza dotychczasowych przepisów wskazała, że dotacje z FNT powinny zostać zwolnione z podatku dochodowego.

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP

W dniu 13 grudnia 2016r., odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-nowo roczne przyjaciół i sympatyków SEP. Przyjaciele i zaproszeni goście spotkali się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie.

W dniu 13 grudnia 2016r., odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-nowo roczne przyjaciół i sympatyków SEP. Przyjaciele i zaproszeni goście spotkali się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Najważniejszy jest pomysł, koncepcja i realizacja

Najważniejszy jest pomysł, koncepcja i realizacja

Obecnie spółka jest firmą specjalistyczną branży elektroenergetycznej działającą w Grupie ENERGA. Jak doszło do jej powstania? – Spółka została wyodrębniona ze struktur Energetyki Kaliskiej SA i funkcjonuje jako samodzielny podmiot gospodarczy od 1 lipca 1996 roku. Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność poprzez jednostki organizacyjne zlokalizowane w Kaliszu, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim, zatrudniając ponad 160 osób.

W takim razie, jaka jest podstawowa działalność spółki?

– Podstawowa działalność spółki to budownictwo elektroenergetyczne oraz produkcja urządzeń elektroenergetycznych, w tym: wykonawstwo, serwis w zakresie budowy oraz modernizacji linii napowietrznych i kablowych, stacji transformatorowych, rozdzielni napowietrznych i wnętrzowych SN/nn. Dodatkowo zajmujemy się kontrolą stanu izolacji w obiektach infrastruktury energetycznej, przeglądami wyłączników wysokiego napięcia, transformatorów mocy SN/nn oraz przełączników zaczepów transformatorów 110 kV/SN. Ponadto spółka prowadzi działalność w zakresie robót inwestycyjnych i remontowo-modernizacyjnych małych i średnich obiektów kubaturowych oraz usług motoryzacyjnych, transportowych i sprzedaży paliwa.

Jakie produkty oferuje spółka?

– Są to urządzenia elektroenergetyczne, takie jak: małogabarytowe betonowe stacje transformatorowe, rozgałęźniki kablowe średniego napięcia, rozdzielnice transformatorowe niskiego napięcia, rozdzielnice stacyjne, złącza kablowe i kablowo-pomiarowe niskiego napięcia, które spełniają najwyższe wymagania techniczne, ekologiczne i estetyczne.

Wykonujemy także kontenery potrzeb własnych oraz przeznaczone dla farm wiatrowych. Od dwóch lat powróciliśmy do budowy i wykonywania prac na stacjach WN/SN. Wiele tego typu obiektów wymaga jeszcze modernizacji i to stanowi dla nas kolejne wyzwanie. Produkowane przez nas urządzenia powstały na bazie doświadczeń nabytych przy prowadzeniu prac remontowych już istniejących obiektów. Nasze wyroby przeznaczone głównie dla energetyki zawodowej spełniają również oczekiwania inwestorów prywatnych, którzy są bardziej wymagający. Oczekują oni przyjaznych dla środowiska rozwiązań technologicznych, wysokiej jakości i funkcjonalności produktu – potwierdzonych stosownymi atestami i certyfikatami jakości.

Jakimi parametrami powinna się charakteryzować nowoczesna stacja transformatorowa?

– W chwili obecnej producenci mają nieograniczone możliwości tworzenia najróżniejszych rozwiązań stacji, od najprostszych, poprzez słup ogłoszeniowy, aż po wysublimowane obiekty o różnych kształtach dachów. Na uwagę zasługują także stacje piętrowe oraz stacje podziemne, które wprowadzimy do sprzedaży w drugiej połowie roku. Z naszych doświadczeń wynika, że nowoczesna stacja transformatorowa powinna być przyjazna dla środowiska, łatwo wkomponowywać się w ciasną zabudowę miejską oraz harmonizować z otoczeniem, również zabytkowym. Na początku inwestycji należy także rozważyć i właściwie dobrać takie parametry jak napięcie, prąd, możliwości łączeniowe aparatów, kompensacja mocy biernej, układ pomiarowy. Wiąże się to z pewnymi nakładami inwestycyjnymi, które zwracają się w czasie eksploatacji.

Na jakie nowatorskie rozwiązania zwróciłby pan uwagę Czytelników?

– Jestem dumny z wielokrotnie nagradzanej Małogabarytowej Betonowej Stacji Transformatorowej typu MBST 17,5/630-POM, wyposażonej w pełny układ pomiarowy po stronie średniego napięcia, który został zastrzeżony w urzędzie patentowym jako wzór przemysłowy. Układ pomiarowy, w zależności od wykonania, może być umieszczony po stronie średniego lub niskiego napięcia. Moduł POM pełni funkcję urządzenia odcinającego zasilanie oraz pomiaru energii elektrycznej. W przypadku modułu pomiarowo-rozłącznikowego SN został on tak skonstruowany, aby można było wymienić bezpieczniki transformatora bez wyłączania napięcia w sąsiedniej stacji.

Osłona modułu zapewnia ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim, a blokada mechaniczna uniemożliwia błędne czynności łączeniowe – zamknięcie uziemnika przed otwarciem rozłącznika. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla odbiorów przemysłowych i usługowych. Wyrób ten praktycznie nie ma w Polsce swojego odpowiednika, łączącego w sobie rozwiązania jakościowe, techniczne i przystępną cenę. Na uwagę również zasługuje Małogabarytowa Betonowa Stacja Transformatorowa typu MBST 20/400 K – tzw. „Krańcowa”, która po raz pierwszy prezentowana była na Międzynarodowych Targach Poznańskich EXPOPOWER 2010, gdzie została nagrodzona Złotym Medalem. Wyróżnia się małymi gabarytami (1600×1600×2300 mm) i stanowi zamiennik słupowej stacji STS.

Co jest niecodziennego w Państwa podejściu do klienta?

– Do klientów, którzy zgłaszają się do nas z konkretnym problemem, podchodzimy zawsze indywidualnie. Możemy wykonać projekt i doradzić, co jest najlepszym rozwiązaniem. W cenie wyrobu oferujemy dostosowanie go do konkretnych potrzeb. Podstawowe pytania to: czy klient przewiduje jego rozbudowę oraz jak będzie się zmieniała struktura i charakter odbiorników elektrycznych wraz z rozwojem linii produkcyjnych.

Rozmawiając o stacjach transformatorowych nie można zapomnieć o kwestiach ochrony przed korozją i wnikaniem wilgoci do wnętrza stacji. Jakie jest pana zdanie na ten temat?

– Problem korozji jest coraz częściej obecny, ponieważ dostawcy oszczędzają na wykonaniu stolarki zewnętrznej, czyli dachu, drzwiach, kratkach wentylacyjnych. Razem z naszym dostawcą – firmą ATLAS z Raszkowa – postawiliśmy na jakość. Początkowo stosowaliśmy aluminium, jednak ze względu na jego niską wytrzymałość mechaniczną i częste kradzieże, zastąpiliśmy je alucynkiem. Swój sukces rynkowy materiał ten zawdzięcza przede wszystkim połączeniu wysokiej odporności na korozję, znacznie przewyższającej odporność stali ocynkowanych ogniowo, z niską ceną, zbliżoną do ceny blachy ocynkowanej. Alucynk jest blachą stalową pokrytą stopem aluminiowo-cynkowym z dodatkiem krzemu. W naszych stacjach stosujemy również specjalne przepusty kablowe. Aby zapobiegać wnikaniu wody do wnętrza stacji, stosujemy zaślepienia, specjalne niemieckie przepusty gazo- i wodoszczelne.

Jakie rozwiązania stosujecie Państwo do wentylacji stacji?

– W naszych stacjach zastosowana została zgodnie z normą PN-EN 62271-202:2007 wentylacja grawitacyjna. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ zastosowane wentylatory lub system kanałów wentylacyjnych zewnętrznych mogą ulec uszkodzeniu. Wynika to z tego, że w przypadku zaniku napięcia uszkodzenia kabla zasilającego lub uszkodzenia mechanicznego wentylatora stacja nie będzie miała zapewnionego właściwego chłodzenia. Niestety nadmierny wzrost temperatury powoduje pogorszenie stanu izolacji. Układ wentylacji jest tak wykonany, że dzięki konstrukcji kanałów przejściowych następuje zgaszenie i ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia. Wydmuch gazu w czasie zwarcia następuje pod dachem budynku. Zgodnie z normą PN-EN 62271-202:2007 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie (zastępuje PN-EN 61330), w obiektach tych należy stosować system wentylacji grawitacyjnej naturalnej, a wydajność wentylacji ma decydujące znaczenie w przypadku zakwalifikowania stacji do odpowiedniej klasy odporności (5 – odpowiednia, do 30 – nieodpowiednia).

Coraz częściej poruszaną kwestią jest łukochronność i ściany oddzielenia pożarowego…

– Nasze stacje w zależności od potrzeb mogą mieć nawet trzy ściany oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej 120 minut, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W ofercie mamy również stację transformatorową w kształcie słupa ogłoszeniowego BST-SR 20/630. Rozwiązanie to ma wszystkie ściany spełniające wymóg odporności ogniowej REI 120. W produkcie tym zastosowaliśmy specjalne żaluzje i farby, które mają za zadanie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Są to wyzwania, które się pojawiają, i możemy je zrealizować. Takie rozwiązanie wynikało z konieczności umieszczenia stacji w bliskim sąsiedztwie zabytkowego drewnianego domu z dachem krytym strzechą. System wentylacji grawitacyjnej zapewnia bezpieczne odprowadzenie gazów wytworzonych podczas wyładowania łukowego wewnątrz stacji. Wymagania dotyczące prefabrykowanych stacji transformatorowych przedstawione są w normie PN-EN 62271-202:2007. Norma ta zawiera wytyczne, których spełnienie zapewnia bezpieczeństwo stacji transformatorowych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Jakie nowości stosujecie w swoich produktach?

– Dodatkowym atutem oferowanych stacji transformatorowych jest możliwość zastosowania systemu zdalnego sterowania, który w prosty sposób pozwala monitorować i sterować stacją z centrali dyspozytorskiej w systemie SCADA. Dyspozytor ma możliwość kontrolowania położenia łączników (zdalnego łączenia linii, ich sekcjonowania). Ponadto system umożliwia rejestrowanie przepływu prądów zwarciowych, pomiaru mocy i energii elektrycznej. Ułatwia to dyspozytorowi znalezienie miejsca awarii oraz skierowanie ekipy remontowej.

Sposób na konkurencję?

– Naszym celem jest świadczenie kompleksowych usług elektroenergetycznych dotyczących wszystkich elementów sieci, począwszy od projektowania poprzez wykonawstwo, montaż aż do długoletniego serwisowania. Kładziemy nacisk na promowanie niekonwencjonalnych, a zarazem sprawdzonych rozwiązań, które znajdują zastosowanie przy produkcji urządzeń do przesyłu energii elektrycznej, co pozwala konkurować na otwartym rynku. Wysoką jakość wyrobów gwarantuje między innymi wprowadzony system zarządzania jakością ISO 9001.

Najważniejsze to pomysł, koncepcja i realizacja. W mojej firmie przez całe lata budowaliśmy jej wartość poprzez naszych pracowników. Obecnie każdy pracownik jest najwyższą wartością. Wszyscy pracownicy spółki w pełni angażują się w realizację wyznaczonych celów, dzięki czemu udaje nam się wprowadzać nowe projekty związane z ciągłym doskonaleniem oferowanych produktów. Dzięki temu możemy pochwalić się wieloma nagrodami i wysoką jakością robót. Na całokształt ma wpływ każda osoba pracująca zarówno w produkcji, jak i w wykonawstwie. Dzięki dotychczasowym osiągnięciom spółka otrzymała tytuł „Jakość Roku 2009”, dołączyła także do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, elitarnego klubu Gazel Biznesu 2005, 2007 oraz 2009 r. Dodatkowo wśród wyróżnień przyznanych spółce na uwagę zasługują medale, puchary i wyróżnienia zdobyte podczas targów EXPOPOWER i ENERGETAB.

Rozmowa z Jackiem Majewskim, prezesem zarządu firmy Energetyka Kaliska - Usługi Techniczne Sp. z o.o.

Powiązane

Wynalazki trzeba komercjalizować

Wynalazki trzeba komercjalizować

Korzenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego sięgają 1929 roku, kiedy to został powołany Instytut Radiotechniczny, którego zadaniem było prowadzenie prac w zakresie radioelektroniki. Instytut Radiotechniczny...

Korzenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego sięgają 1929 roku, kiedy to został powołany Instytut Radiotechniczny, którego zadaniem było prowadzenie prac w zakresie radioelektroniki. Instytut Radiotechniczny w kwietniu 1934 roku połączono z Laboratorium Teletechnicznym Ministerstwa Poczt i Telegrafów, tworząc Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, który dostał lokalizację w budynkach Państwowej Wytwórni Łączności (Wytwórnię przeniesiono w inne miejsce) przy ulicy Ratuszowej 11 w Warszawie.

Oświetlenie awaryjne – zagadnienia wybrane

Oświetlenie awaryjne – zagadnienia wybrane

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719)....

Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719). Rozporządzenia i przywołane w nich polskie normy są wytycznymi dla projektantów określającymi właściwe oświetlenie awaryjne w budynkach w zależności od jego przeznaczenia i miejsca zainstalowania.

Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola...

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie odpowiednich klap i kanałów wydmuchowych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.